Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMEHMET VAROL PABUÇÇUOĞLU
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: varol.pabuccuoglu@ege.edu.tr
- Telefon: (232)-3399931, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege, Türkiye, 1981
- Doktora: Ege, Türkiye, 1987
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1990
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1991
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 1997

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- Farmasötik kimya Anabilim Dalı Başkanı, 2016-
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2015-2016
- Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL) Müdürü, 2015-2016
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2012-2015
- Eczacılık Fakültesi Dekanı, 2009-2012
- Eczacılık Fakültesi Dekanı, 2006-2009
- Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 2000-2003
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2003
- Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, 1994-1996
Uzmanlık Alanları- Farmasotik Kimya (1030401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Murat Çizmecioğlu, Varol Pabuççuoğlu, Petek Ballar, Aysun Pabuççuoğlu, Zeynep Soyer, 'Synthesis and Sreening of Cyclooxygenase Inhibitory Activity of Some 1,3-dioxoisoindoline Derivatives', Arzneimittel Forschung/Drug Research, 2011, baskıda.
- Ayse H. Tarikogullari, Fatma Sultan Kilic, Kevser Erol, Varol Pabuccuoglu, ' Synthesis and Anticonvulsant Activity of Some Alkanamide Derivatives' , Arzneimittel Forschung/Drug Research, 2010, 60(10), 593-598.
- Ozlem Akgul, Fatma Sultan Kilic, Kevser Erol, Varol Pabuccuoglu, 'Synthesis and Anticonvulsant Activity of Some N-Phenyl-2-phtalimidoethanesulfonamide Derivatives', Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 2007, 340, 656 – 660.
- 8. Soyer Zeynep, Bas Meral, Pabuccuoglu Aysun, Pabuccuoglu Varol, "Synthesis of Some 2(3H)-Benzoxazolone Derivatives and Their in-vitro Effects on Human Leukocyte Myeloperoxidase Activity, Arch. Pharm., Chem., Life Sci., 338, 399-404 (2005).
- Z. Soyer, F. S. Kılıç, K. Erol and V. Pabuccuoglu, "The Synthesis and Anticonvulsant Activity of Some w-Phthalimido-N-phenylacetamide and Propanamide Derivatives", Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., 337, 105-111 (2004)
- Z. Soyer, F. Kılıç, K. Erol and V. Pabuccuoglu, "Synthesis and Anticonvulsant Activity of Some w-(1H-1-Imidazolyl)-N-phenylacetamide and propionamide Derivatives" Il Farmaco, 59, 595-600 (2003)
- Z. Aktürk, F. Kılıç, K. Erol, V. Pabuçcuoğlu " Synthesis and anticonvulsant activity of some w-(1H-1-imidazolyl)-N-phenylalkanoic acid amide derivatives" Il Farmaco, 57, 201-206 (2002)
- Pabuçcuoglu Varol, Hesse Manfred "The total synthesis of the pavine alkaloid Thalimonine" Heterocycles, 45(9), 1751-1758 (1997)
- Pabuçcuoğlu Varol,Rozwadowska M.D.,Brossi Arnold,Clark Alice,Hufford C.D.,George C.,And Flippen-Anderson J.L.,"Oxoaporphine Alkaloids:ConVersion of Lysicamine İnto Liriodendronine and İts 2-0 Methyl Ether and Antifungal Acvitiy."Arch.Pharm.(Weinheim).3 24,29-33,(1991)."
- Pabuçcuoğlu Varol,Arar Gökay,Gözler Tekant,Freyer A.J.and Shamma Maurice,"Nitrotyrasanguinarine:An Unusual Nitrated Benzophenantridine Alkaloid from Hypecoum Species",Journal of Natural Products, 52, 716-719,(1989).
- Pabuçcuoğlu Varol,Richomme Pascal,Gözler Tekant,FreyerAlanJ.,And Shamma Maurice,"Four New Crinine-Type Alkaloids from Sternb ergia Species",Journal of Natural Products,52,785-791,(1989).
- Richomme Pascal,Pabuçcuoğlu Varol,Gözler Tekant,Freyer AlanJ.,And Shamma Maurice,"Siculinine:A Lycorine-Type Alkaloid from Sternbergia Sicula",Journal of Natural Products,52,1150-1152,(1989).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- P.Oziç, H.S.Gunes, M. Cizmecioglu,V.Pabuccuoglu, B. Gozler,B. Ozcelik, U. Abbasoglu, "Synthesis and antimicrobial screening of 2,3-Benzo[e]oxazepine Analogs" , J. Pharm. Univ. Mar., 13, 13-26 (1997).
- Pabuçcuoğlu Varol"W-(1H-1-imidazolil)-N-(p-sübstitüefenil)Alkanoik Asit Amitlerinin Anti-candidal Etkinlerinin Araştırılması',Ege ÜniVersitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,1,17-19(1993).
- Öziç Pınar,Tanol Mehmet,Çizmecioğlu Murat,Pabuçcuoğlu Varol,Gözler Belkıs."Synthesis of Some Potentially ActiVe 1-substitutedaryl-1,2,3,4-tetrahydroisoguinolines Via 3,4-Dihydro Analogs"Doğa Türk Eczacılık Dergisi,2,71-80 (1992).
- Pabuçcuoğlu Varol,"Bazı N-(2-(3,4-Dimetoksifenil)Etil) Sübstitüebenzamit Türevlerinin Sentezleri ve Karakterizasyonları",Marmara ÜniVersitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 7,9-23,1991
- Pabuçcuoğlu Varol,Gözler Belkıs,"Synthesis and Characterization of Some 2-3-benzo (e) Oxazepine DerivatiVes"Doğa Türk Eczacılık Dergisi,1,138-147(1991).
- Pabuçcuoğlu Varol,Özer Aslı,"w - (1H-1-imidazolil)-N-(p-sübstitüefenil)Alkanoik Asit Amitlerinin Sentezi ve Yapı Aydınlatmaları',Doğa Türk Eczacılık Dergisi,1,103-116(1991).
- Pabuçcuoğlu Varol,Rollas Sevim,"Bazı Diazonyum Tuzlarının Asetilaseton İle Kenetlenme Ürünleri Ve Karakterizasyonları",Marmara ÜniVersitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,7 39-49,(1991).
- Üstünes Levent,Pabuçcuoğlu Varol,Berkan Tayfun,Özer Aslı,"Preliminary Studies on A new Group of Imidazole DerivatiVes With AnticonvulsantActivitiy",Ankara Eczacılık Fakültesi Mecmuası,19,39-45,(1989).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Pabuçcuoğlu Varol,Brossi Arnold ," Methylation of Ammonium and İmminium and Betains With Diazomethane"24 Mart 1990 Da Chicago,USA'da Yapılmış Olan Norman R.Farnsworth Sempozyumunda Tebliğ.
- Pabuçcuoğlu Varol,Rozwadowska M.C.,And Brossi Arnold,"Antifungal Oxoaporphines"26 Eylül 1989 Da Bethesda MD,USA'da Yapılmış Olan NIH Research Day 89'da Poster.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Ozic Pinar, Gunes Semih, Cizmecioglu Murat, Tanol Mehmet, Pabuccuoglu Varol and Gozler Belkis " Synthesis and Characterization of Some 2,3-benzo(e)oxazepine Derivatives" 4th International Symposium on the Pharmaceutical Sciences, 27-30 Haziran 1995 Ankara
- Pabuçcuoğlu Varol,Üstünes LeVent,Özer Aslı,"Yeni Bir grup İmidazol Türevi Bileşiklerinin Antikonvülzan Aktivitelerinin Ön Değerlendirilmesi"31 Ekim 1986 Da Antalya'da Yapılmış Olan VIII.Türk Farmakoloji Kongresinde Sözlü Tebliğ.

Kazanılan Burslar (4 adet)- 1996, Swiss National Science Foundation
- 1989, National Institutes of Health (USA)
- 1988, National Science Foundation(USA)
- 1982, TÜBİTAK DOKTORA BURSU
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1988, Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2006, Özlem Akgül 'Bazı Potansiyel Aktif Amit Bileşiklerinin Total Sentezi ve Biyolojik Etkileri' E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Programı
- Doktora, 2006, Özlem Akgül 'Bazı Potansiyel Aktif Amit Bileşiklerinin Total Sentezi ve Biyolojik Etkileri' E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Programı
- Doktora, 2003, Zeynep Soyer "Bazı Anilit Türevi Bileşikler Üzerinde Sentez ve Biyolojik Aktivite Araştırmaları" E.Ü. Sağlık Bilimleri Farmasötik Kimya Programı
- Doktora, 2003, Zeynep Soyer "Bazı Anilit Türevi Bileşikler Üzerinde Sentez ve Biyolojik Aktivite Araştırmaları" E.Ü. Sağlık Bilimleri Farmasötik Kimya Programı
- Doktora, 2001, Zeynep Aktürk "w-(1H-1-imidazolil)-N-sübstitüyealkanoik Asit Amitlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivilerinin Araştırılması" E.Ü. Sağlık Bilimleri Farmasötik Kimya Programı
- Doktora, 2001, Zeynep Aktürk "w-(1H-1-imidazolil)-N-sübstitüyealkanoik Asit Amitlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivilerinin Araştırılması" E.Ü. Sağlık Bilimleri Farmasötik Kimya Programı
- Yüksek Lisans, 1994, Çizmecioğlu Murat,"Potansiyel Olarak Merkezi Sinir Sistemine Etkili Bazı Benzoksazepin Türevlerinin Total Sentezi"E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Farmasötik Kimya Programı.