Akademik BilgilerŞEBNEM TAVMAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sebnemtavman@gmail.com sebnem.tavman@ege.edu.tr
- Telefon: 90 232 3884000/3016
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Ü.Gıda Fakültesi, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl., Türkiye, 1983
- Doktora: E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl., Türkiye, 1989
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl., Türkiye, 1992
- Doçentlik: E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl., Türkiye, 1992
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Fakülte kurulı(Profesör temsilcisi), 2000-
- Temel Islemler Bilim Dali Baskani, 1997-1999
- Fakülte Kurulu Doçent temsilcisi, 1997-1999
Uzmanlık Alanları- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri (6140201)
- Huhubat İşleme Mühendisliği (6140204)
- Termodinamik (6250400)
- Isı ve Madde Transferi ve Uygulamaları (6250402)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 1993, Demir Ş., Evcin S. Drying Characteristics of Salted Fish İn a Greenhouse-type Solar Dryer. Fishery Technology 30(1)35-39

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Demir Ş. Dutların Sera İçinde Kuruma Karakteristikleri. E.Ü.Müh.Fak.Dergisi Seri B Gıda Mühendisliği 11(1)1993
- Demir Ş., Evcin S. Drying Characteristics of Salted Fish İn a Greenhouse-Type Solar Dryer. E.Ü.Müh.Fak. Dergisi 10(2) 1-14.1992.
- Demir Ş., Çakaloz T. Bazı Meyvelerin Sera İçinde Kuruma Karakteristikleri. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(1) 109-115.1990

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Tavman Ş. Tavman İ.H.New Energy Saving Techniques İn Food İndustry. Çeşme, İzmir. The fourth İnternational Congress on Food Industry new aspects on food processinng 19-23 April 1993. Sözlü.
- Demir Ş., Çakaloz T., Evcin S. Drying Characteristics of Some Food Materialsin a Greenhouse Type Solar Dryer. World Renewable energy Congress Reading Uk.13-18 September 1992. Sözlü.
- Demir Ş., Çakaloz T. 1989.Drying of Figs and Grapes İn a Greenhouse Supported By Solar Reflectors. 9 Th Miami İnternational Congress on Energy and Environment, Miami Beach, Florida USA. 11-13 December 1989. Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Tavman İ.H., Tavman Ş. Sanayi Tesislerinde Isı Eşanjör Ağının Optimizasyonu ile enerji geri kazanımı. 21.Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu. İstanbul. 28-30 Nisan 1994. (Sözlü)
- Tavman İ.H., Tavman Ş. Sanayide Enerji Tasarruf Politaları ve Yöntemleri. 12.Enerji Fuarı ve Enerji verimliliği Sempozyumu. Ankara 19-23 Ocak 1994. Sözlü.
- Tavman Ş. Tavman İ.H. Gıda Sanayiinde Kojenerasyon İle verimli Enerji Kullanımı. 12.Enerji Fuarı ve Enerji verimliliği Sempozyumu. 19-23 Ocak 1994.Ankara.(Sözlü)
- Tavman Ş., Tavman İ.H. Gıda Sanayiinde Kojenerasyon. 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu. İstanbul. 28-30 Nisan 1994 (Sözlü)
- Demir Ş. Tavman İ.H., Evcin S. Bulgur Üretimi Sırasında Hammaddenin Isıl özelliklerindeki değişimin incelenmesi. Gıda Mühendisliği Ulusal Sempozyumu 1991-1992 Araştırmaları. Ankara. 22-23 Eylül 1992 (Sözlü)
- Demir Ş., Tavman İ.H.,Evcin S. Taneli Gıda Maddelerinin Isıl Özellikleri. 7.Isparta Mühendislik Haftası. Isparta. 25-29 Mayıs 1992 (Sözlü)
- Tavman İ.H., Demir Ş., Çınar T. Sanayi Tesislerinde Pinch Teknolojisi kullanarak enerji geri kazanımı. 2.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi Adana. 6-8 Mayıs 1992. (Sözlü)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Tavman Ş. Evcin S. Gıdaların Isıl İletkenlik Katsayılarının Belirlenmesi. E.Ü.Araş.Fon.Say. 1993-Devam Ediyor. |
- 1992, Araştırma Projesi, Demir Ş., Evcin S. Bulgur Üretiminde Kullanılan Değişik Buğday Çeşitlerinin İşleme Sırasında Isıl İletkenlik Değerindeki Değişimin ve Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Ar.Fon.Say.1991-1993. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Fizik Mühendisleri Odası Yeni ve Temiz Enerji
- Gıda Mühendisleri odası
- Türk Isı Bilim ve Tekniği Derneği
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1986, Oslo Üniversitesi-Norveç
- 1980, IAESTE-Almanya
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 1993, Evcin Serdar, Bulgur Üretiminde Kullanılan Değişik Buğday Çeşitlerinin işleme sırasında ısıl iletkenlik değerindeki değişimin ve kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl.1993.