Akademik BilgilerCANAN FİSUN ABAY
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: canan.abay@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 3881862
- Telefon: +90 232 3111444
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üni.Zir.Fak., Türkiye, 1982
- Doktora: Ege Üni.Zir.Fak., Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni. Zir: Fak:, Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Üni. Zir. Fak, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üni. Zir. Fak.Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- E.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2017-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği, 2017-
- Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı, 2013-2016
- Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı, 2011-2013
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği, 2010-2012
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2002-2005
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Yıl Sonu Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi, 2000-2009
- E.Ü. Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-2004
- E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu Uzmanlar Grubu Üyesi, 1998-2010
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 1997-1999
Uzmanlık Alanları- Tarımsal Pazarlama (5010603)
- Tarım Politikası (5010701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Kart, M. C., Ormeci; Abay, C. F.; Gungor, S., Özer Z.(2017), Seed Supply and Seed Preferences of Potato Farmers: Nigde Central and İzmır Ödemis Provinces,Scientific Papers-Series Management Economic Engıneering in Agriculture and Rural Development, Volume: 17 Issue: 2 p: 239-250
- Gürer B., Türkekul B., Ören M. N., Abay, C.F., Özalp, B., The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production, (2017) International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models,Vol:2/1 p. 20-30
- Uysal, Ozlem Karahan; Miran, Bulent; Abay, Canan; et al.(2013), Factors influencing the perception of organic certification logos in Turkey JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, Volume: 11, Issue: 1, 40-46.
- Uysal Karahan Ö., M. Janssen, B. Miran, C Abay, M Boyacı, U. Hamm,(2012) “Consumer Willingness-to-pay for Different Organic Certification Logos in Turkey” Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 2012, 39, 154-175
- Günden C., B. Türkekul, B. Miran, C. Abay,(2010)"The Turkish Olive Oil Sector’s Priorities Related to the Factors Affecting Domestic and International Competition", African Journal of Agricultural Research, 5(10), May 2010, p.955-961.
- Türkekul B., C. Günden, C. Abay, B. Miran, (2010),"The competitiveness of Turkish olive oil on the world market", Journal of Food Agriculture and Environment, 8 (2), April 2010, p.68-73.
- Türkekul B., C. Günden, C. Abay, B. Miran, (2010)"Competitiveness of Mediterranean Countries in the Olive Oil Market", New Medit, IX, N:1, 2010, p.41-46.
- Günden C., B. Türkekul, B. Miran, C. Abay, S. Akgüngör, (2010),"Consumer Preferences for Purchase Places of Organic Fruits and vegetables in Turkey", Journal of Food Agriculture and Environment, V. 8 (1), 2010, p. 144-149.
- Pazarlıoğlu M. V., B. Miran, Ş. Üçdoğruk, C. Abay,(2007),Using Econometric Modelling to Predict Demand for Fluid and Farm Milk: A Case Study from Turkey, Food Quality and Preference, No:18, p. 416-424.
- Abay C. B. Miran, C. Günden, (2004),An Analysis of Input Use Efficiency in Tobacco Production with respect to Sustainability: The Case Study of Turkey, The journal of Sustainable Agriculture, V.24, N.3, p. 123-143
- Akgüngör, Sedef, Bülent Miran, Canan Abay,(1999) "Consumers’ Willingness to Pay for Reduced Pesticide Residues in Tomatoes: The Turkish Case", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 81, no 5.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)-  Adalıoğlu,H. A., Akkuş, İ.C., Abay,C., Kart Örmeci, M.Ç., (2017) Aydın ili Söke ilçesinde pamuk üreticilerinin tohum tercihlerini etkileyen faktörler, Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 32 (2017), s.189-196
- Abay C.,Türkekul B., Ören M. N., Gürer B., Özalp B.,Türkiye’de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme, (2017),Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2017:03(01), p:130-136
- Akgungor, S.; Miran, B., Abay, C., Consumer Willingness to Pay for Organic Food in Urban Turkey Journal of International Food & Agribusiness Marketing. Jul-Dec 2010, Vol. 22 Issue 3/4, p 299-313. 15p. 14 Charts. DOI: 10.1080/08974431003641455
- Şahin, A., C. Abay, B. Miran (2008), Tarımsal ve Sosyo Ekonomik Özellikler Açısından Türkiye'nin AB'ne Uyum Olanaklarının Değerlendirilmesi:Bir MDS Uygulaması, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45 Sayı:517, Mart 2008, s.59-70.
- 2002, Açıkgöz, N., C. Abay, N. Açıkgöz, Progresses in the Seed Industry, Journal of New Seeds, Vol.4, Number 1/2, p.155-163.
- Miran, B., C. Abay, C. Günden, ”Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği”, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, No:39/3, 2002, Bornova, İzmir. s.88-95.
- 2002, Abay C., S. Sayan, B. Miran, Türkiye’deki Tarımsal Destek Harcamalarının Enflasyonist Etkileri: Ekonometrik Bir İnceleme, İktisat, İşletme, Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 199, s.49-60.
- 2001, Akgüngör Sedef, Bülent Miran, Canan Abay, Consumer Willingness to Pay for Food Safety Labels in Urban Turkey: A Case Study of Pesticide Residues in Tomatoes, Journal of International Food&Agribusiness Marketing, Volume 11, Number 1, pp.91-107
- 1997, Abay Canan, Gamze Saner, Ela Atış, Gender and Education in the Course of Rural Adjustment Process :The Field Study in Izmir Province, Editors: Gülcan Eraktan-Janusz Gudowski,Transforming Rural Sector to The requirements of Market Economy:Examples from Turkey, Poland and Ukraıne, University of Warsaw,Faculty of Geography and Regional Studies, p. 143-150, ISBN 83-86483-38-5
- Abay,Canan Uluslararası Perspektifte Türk Tohumculuk Endüstirisinin Gelişmesinin Değerledirilmesi, MPM Verimlilik Dergisi, Sayı:1993/4, S.197_204, 1993, Ankara
- Abay,Canan, yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Bir Alternatif, Artı verim Aylık Tarım Dergisi, Yıl:1, sayı : 1 S.27_28, 1993
- Işıklı,Emin, Canan Abay, Türk Tarımında Son Yıllarda Görülen Gelişmeler T.Z.O.B. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt: 6, Sayı:63,64 ve 65,1990
- Konak,Kezban, Canan Abay, Türkiye'de Sözleşmeli Üretimin Tarımın Gelişmesindeki Rolü, Mpm verimlilik Dergisi, Sayı: 1990/2, S.99_106, 1990, Ankara
- Olgun,Akın ve Canan Abay,"Ekonomik Gelişme Açısından Türk Tarımının Genel Bir Değerlendirilmesi",İzmir Ticaret Odası Dergisi,Yıl:61,Sayı:10,İzmir,Ekim1988,ss.15-17.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Abay, C., Uysal, Ö.K., Miran, B., Boyaci, M., Huber, B., Stolze, M., (2011). Report on evaluation of the revision of Council Regulation (EEC) No 2092/91, Import regime in two exporting non-EU countries (TR, CH) and on an international level. CERTCOST Project Deliverable No. 19, Published October 11th, 2011, 77 pp. Available online: http://www.certcost.org/Lib/CERTCOST/Deliverable/D2.2_D19.pdf
- Miran, B., Uysal, Ö.K., Abay, C., Boyaci, M., (2009). Stakeholders’ views on improving the organic certification system: Results from an EU level workshop. November 13th-15th, 2008, Izmir, Turkey, CERTCOST Project Deliverable No. 2, Published April 13th, 2009, 45 pp. Available online: http://orgprints.org/16048/1/D61_D2.pdf & http://www.certcost.org/Lib/CERTCOST/Deliverable/D61_D2.pdf
- Abay, Canan (1991). Türk Tarımında Uygulanan Tohumluk Politikası ve Sonuçlarının Manisa Yöresi Üreticileri Yönünden Değerlendirilmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Bornova, (E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 1987/140).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Ören M. N., Türkekul B., Gürer B., Özalp B., Abay C. F., (2017) Assessing Impact of Government Policies on The Competitiveness of Turkish Corn Production, International Conference on Food and Agricultural Economics, 27- 28 th April 2017, Alanya, Turkey
-  Türkekul B.,Abay C. F., Gürer B., Özalp B., Ören M. N., (2017), Sustainability of Cotton Production in Turkey: An Analysis of Efficiency Using Data Envelopment Analysis, 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 MAY 2017, Tekirdağ, Turkey
- Abay C., Türkekul B., Ören N., Gürer B. Özalp B. "Türkiye’de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme", III: International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 4-5 March 2017, Edirne Turkey
- Türkekul B.,Abay C. F., Gürer B., Ören M. N., Özalp B., (2016),The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region, Turkey,27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry,26-28 September 2016, Bursa, TURKEY
- Turkekul, B., Abay C., Are The Cefta Countries Competitive at The EU Market? 24th International Scientific Expert Conference on Agriculture and Food Industry, 25-28 September 2013, Bosnia and Herzegovina
- Türkekul, B., C. Abay (2013), Why Farmers Quit from Farming in Turkey?, XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology 29 July – 1 August 2013.
- Abay C., et al., (2013) Fresh Fruit and Vegetable Consumption in Turkey: Classification as major/minor crops and scope for determination of national Maximum Residue Limits, 8th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Envıronment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting, Cappadocia/Turkey, Eylül 2013
- Özlem Karahan Uysal, Bülent Miran, Canan Abay, Murat Boyacı, Matthias Stolze, Beate Huber, (2011), The EU revised organic import regulation: What do the stakeholders think?, EAAE 2011 Congress, Zurich, Switzerland.
- Bülent Miran, Canan Abay, Özlem Karahan Uysal, Murat Boyacı, Matthias Stolze, Beate Huber (2011), An Evaluation of the EU new organic import regulation from the perspective of the third country stakeholders, in D. Nuhoff et all (eds) Proceedings of the Third Scientific Conference of ISOFAR, 28 September-01 October 2011, Namyangju, Reppublic of Korea, Vol.2:Socio-Economy, Livestock, Food Quality, Agro-Ecology and Knowledge Dissemination, pp. 108-111.
- Türkekul B., C. Günden, C. Abay, B. Miran, (2010), "Market Dynamics in the Turkish Olive Oil Industry", Enometrics XVII, June 09-12 2010, Palermo, Italy
- Akgüngör, S., Miran, B., Abay, C.,(2007), Consumer Willingness to Pay for Organic Products in Urban Turkey, 105th EAAE Seminar , International Marketing and International Trade of Quality Food Products, Bologna, Italy, March 8-10, 2007
- Türkekul, B., Günden, C., Abay , C.,Miran, B. (2007), A Market Share Analysis of Virgin Olive Oil Producer Countries with special respect to Competitiveness, European Association of Agricultural Economists, 103rd Seminar, April 23-25, 2007, Barcelona, Spain.
- Akgüngör Sedef, Bülent Miran, Canan Abay,(1999), Consumer Willingness to Pay for Reduced Pesticides in Tomatoes: The Turkish Case American Agricultural Economics Association Annual Meeting, August 8-11, 1999, Nashville, TN, USA.
- Sayan, Serdar, Canan Abay, Bülent Miran, Ahmet Bayaner, Nuri Uçar (1999), An Investigation into the Nature of the Relationship between Agricultural Support Spending and the Rates of Inflation in Turkey, METU Conference in Economics III, September 8-11, 1999, Ankara.
- Akgüngör, Sedef, Canan Abay, Bülent Miran, (1997),"Marketing of Organically Produced Foods in Turkey: Status and Prospects." International Conference on Agricultural Production and Nutrition, Boston, USA.
- Işıklı Emin, Canan Abay, Ayşen Olgun, (1989),Recent Developments in Turkish Agriculture, Ergebnisse Deutsch_ Türkischer Universitatspart Nerschaften, İzmir, Eylül 1989,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (28 adet)- Abay, C., Tüketicilerin Organik Ürün Eğilimleri, TÜBA 1. Gıda Güvenliği Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Malatya, Türkiye
- Türkekul, B., Abay C., "Dünya Tarım Ürünleri Piyasalarının Değişen Dinamikleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücü" 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, s.1695-1704
- Artık, Sevim, Abay, C., Tarımsal Büyümenin kaynakları, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, s. 985-990
- Arlı R., Balcı M., Abay C., “Gençlerin Kırsalda Çiftçilik Yapma Eğilimleri: Akhisar İlçesi Örneği”, Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30-31 Ekim 2014, Ankara, s.27-32.
- Abay C. ve ark, (2013), “Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Türkiye’de Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Majör ve Minör Olarak Sınıflandırılması”, 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, 2-5 Nisan 2013, Antalya. Cilt 1, s.71-88
- Uysal, Ö., B. Miran, C. Abay, M. Boyacı, M. Janssen, U. Hamm, (2010), “Türkiye'de Tüketicilerin Organik Logolara Yaklaşımları”, IX. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Cilt I, s. 363-370
- Türkekul B., C. Abay, (2009),"Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Tarıma Yansımaları", Küresel Kriz ve Tarım Çalıştayı, 19.02.2009, İzmir, s.3-40.
- Türkekul B., C. Abay, (2008), “Türkiye'deki Dış Ticaret Açığı Sorunu ile Tarım Ürünleri Dış Ticareti Arasındaki İlişkiler”, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, 2008.
- Abay, C., B. Türkekul, B. Miran, C. Günden (2006), Dünya Zeytinyağı PiyasasındaRekabet Analizi: Türkiye ve AB Karşılaştırması, VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı, 13-15 Eylül 2006, Cilt II, s. 603-613.
- Türkekul B., C. Abay,(2006), DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinin Türk Tarımı Açısından Değerlendirilmesi, VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı, 13-15 Eylül 2006, Cilt II, s. 81-90.
- Abay, C., E. Olhan,Y. Uysal, F.Yavuz, B. Türkekul, (2005), " Türkiye’de Tarım Politikalarında Değişim", Türkiye Ziraat Mühendisliği VI: Teknik Kongresi, Ankara. s.63-80.
- Abay, C. (2005), AB'de Bitkisel Ürünlerde Uygulanan Politikalar Ve Türkiye'nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 134, ISBN:975-
- ESER, B., H. İlbi, C. Abay, S. Kavak,(2005), Tohum Kalitesi Açısından Tohum Gücünün (Vigor) Önemi Ve Türkiyedeki Uygulamalar, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana.
- Pazarlıoğlu M. V., Miran, B., Ş. Üçdoğruk, C. Abay, (2004) "Izmir'de Süt Talebine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Alan Araştırması", İstatistik Günleri 2004 Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü, İzmir.
- Abay, C., C. Günden, (2002) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Tohumluğu Tedarik ve Kullanımına İlişkin Sorunlar,Türkiye I. Tohumculuk Kongresi, 11-13 Eylül 2002, İzmir, s. 95-104.
- Abay,C.(2002), Dünyada Transgenik Bitkilerin Üretim ve Ticaretinde Meydana Gelen Gelişmelerin Çeşitli Yönlerden Değerlendirilmesi, V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002 ,Erzurum, s. 336-341.
- Turkekul,B., C. Abay, (2000) Tarım Ürünlerinin Uluslararası Rekabetinin Ölçülmesi: Domates Salçası Örneği, IV. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Eylül 2000.
- Abay, Canan, Sedef Akgüngör, Bülent Miran, Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde Ekolojik Tarım Ürünlerine Olan Tüketici Eğilimleri, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999, İzmir.
- Abay, Canan, AB ile Gümrük Birliğine Gidilmesinin Türkiye'de Tarımsal Girdi Sanayiine Etkileri, Türkiye II.Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül,1996, Çukurova Üniversitesi Basımevi, ISBN: 975-487-032-2, Adana.
- Abay Canan, Akgüngör Sedef, Artukoğlu Metin, Demirbaş Nevin, Çağlayan Latif, Planlı Dönemde Tarım Politikaları, Ziraat Mühendisleri Odası IV. Teknik Kongere, Ankara, 9-13 Ocak 1995, sözlü
- Abay Canan, 'Tarımsal Girdi Pazarlaması, Sorunlar ve Çözüm Yolları' Tarım Haftası 94, Türk Tarımında Üretim ve Değerlendirme Sempozyumu,İzmir 10-14 Ocak, 1994 Sözlü.
-  Abay,Canan ve G.Saner(1994), "Türkiye`de Tarımsal Üretimde Verimliliğe İlişkin Gelişmeler, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" MPM II.Verimlilik Kongresi,19-21 Ekim 1994.MPM Yayınları No:540 Ankara s.1-11
- Işıklı Emin, Canan Abay, Destekleme Uygulamalarının Tarımsal Yapıya Etkisi TMMO Zir.Müh.Odası, Tarım Haftası 93 Sempozyumu, 1993 Ankara 11-13 Ocak, Sözlü.
- Abay Canan, Emin Işıklı, Türkiye'de Sebze Tohumlarının Pazarlanması ile ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, sözlü.
- Abay Canan, Emin Işıklı, Ege Bölgesinde Serada Üretilen Sebzelerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Yolları I.Ulusal Bahçe Bitkileri kongresi 13_16 Ekim 1992, İzmir, Sözlü
- Abay Canan, Ela Ardıç, Murat Yercan, Türkiye'de Tarım Sektöründe Uygulanan Fiyat Politikasının Verimlilik Üzerine Etkileri, Mpm I. verimlilik Kongresi 27_29 Kasım 1991, Ankara, Sözlü.
- Abay Canan, Emin Işıklı, Tarımda Üretime Katılan Yeni Çeşitlerin verim Üzerindeki Katkılarını Belirleyici Yöntemlerin Türkiye'de Uygulanabilirliliğinin Değerlen. Mpm I. verimlilik Kong.,27_29 Kasım 1991, Ankara, Sözlü.
- Güneş,T,Yurdakul, O,Arıkan, R,Eraktan,S.Vural, H,Konak, K,Abay, C.Tönük,A, Türkiye'de Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Standardizasyonu,Sorunları ve Çöz.Yol. Türkiye Zir.Mühen. III.Teknik Kong.,Ankara, 8_12 Ocak 1990,Sözlü

Kitapları (8 adet)- Türkekul B., C. Abay (2012), Küresel Ekonomik Krizin Çiftçi Düzeyindeki Etkilerinin Çeşitli Yönlerden Analizi: İzmir İli Örneği, ZMO İzmir Şubesi Yayın No: 2, ISBN: 978-605-62688-0-9 İzmir.
- Abay, C, Tohumluk Pazarlaması, (2005) Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi- Cilt 2, (Editörler: B. Eser, H. Saygılı, A. Gökçöl, E. İlker), Totem Yayın No:3, ISBN: 975-483-673-6, İzmir. s. 687-712
- Eraktan G, C. Abay, B.Miran , E. Olhan (2004), Türkiye’de Tarımın Teşvikinde DGD Sistemi ve Sonuçları, İTO Yayın No: 2004/53 , İstanbul 2004, ISBN: 975-512-89-1
- 2001, Abay, Canan, Serdar Sayan, Bülent Miran, Ahmet Bayaner, Türkiye'deki Tarımsal Destek Harcamalarının Enflasyonist Etkilerinin Ekonometrik Analizi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:71, ISBN 975-407-086-5
- 2001, Işıklı Emin, Ali Koç, Bülent Miran, Nermin Akyıl, Canan Abay, Sevtap Gümüş, Cihat Günden, Türkiye'de Tütün Arzının Kontrolü ve Ekonomik Etkileri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:62, ISBN 975-407-082-2
- 1999, Abay Canan, Gamze Saner, Ela Atış, İzmir'de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi,T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,ISBN:975-19-2301-8
- 1999, Akgüngör Sedef, Bülent Miran, Canan Abay, Emine Olhan, Nermin Nergis, İstanbul, Ankara ve İzmir İllerinde Tüketicilerin Çevre Dostu Tarım Ürünlerine Yönelik Potansiyel Talebinin Tahminlenmesi, TEAE Yayın No:15, ISBN 975-407-034-2
- Çağlayan Latif, Canan Abay, Türkiye veAvrupa Topluluğu Yem Sanayindeki Gelişmeler, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, No:36, 1989,İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (15 adet)- 2017, Tübitak 114O649 nolu proje, Abay C. Ören, M. N., Türkekul B., Gürer B., Türkiye'de Uygulanan Tarım Politikalarının Bazı Tarımsal Ürünlerin Rekabet Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
- EU SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, Grant agreement no.: 207727, Economic analysis of certification systems for organic food and farming (2011), EU SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, Theme 2: Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology, Grant agreement for: Collaborative, small or medium-scale focused research project, Grant agreement no.: 207727
- 2008, Araştırma Projesi, C. Abay, B Miran, B. Türkekul, C. Günden, R. Tunalıoğlu, S. Boudiche, L. Lachaal, B. Karray, M. Ameur, Implications of Globalisation on the olive oil sector in the South Mediterranean countries (Case study of Tunisia and Turkey, TOGTAG-TUNUS 2
- Araştırma Projesi, Akgüngör S., B. Miran, C. Abay, B. Türkekul, C.Günden, Türkiye’de Organik Yöntemlerle Üretilen ve Muhafaza Edilen Yaş Meyve ve Sebzeye Yönelik Tüketici Beklentileri , Proje No: COST106K112, TUBİTAK, Haziran 2008, İzmir,
- 2008, Araştırma Projesi, Abay C., ve ark., Türkiye’de Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Sınıflandırılması ve Günlük Tüketim Miktarlarının Belirlenmesi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, DPT Alt Projesi
- 2004, Araştırma Projesi, Abay, C., H. Saygılı, N. Tosun, H. Aygün, H. Türküsay, C. Günden, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tedarik Kaynaklarına Bağlı Olarak Pamuk Tohumluğu Kalite Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Bilimsel Araştırma Fonu Projesi
- 2003, Araştırma Projesi, Tan A., C. Abay, Ş. Tan, L. Aykas, A. İnal, M. Işık, Geçit Bölgesi Genetik Çeşitliliğinin In Situ (Çiftçi Şartlarinda) Muhafaza Olanaklarının Araşırılması, TÜBİTAK
- Araştırma Projesi, Miran B., C. Abay , Z. Kenanoğlu (2002), İzmir Ve Çevresinde Önemli Bazı Bitkisel Üretim Dallarının Kârlılığını Ve Girdi Kullanımını Etkileyen Nicel Ve Nitel Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Araştırma Fonu Proje No:96-ZRF-042
- Araştırma Projesi, Işıklı, E., A. Koç, B. Miran, N. Akyıl, C. Abay, S. Güler, C. Günden, (2001), Türkiye'de Tütün Arzının Kontrolü ve Ekonomik Etkileri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara
- TEAE Proje No:1999-3, Akgüngör Sedef, Bülent Miran, Canan Abay, Emine Olhan, Nermin Nergis,1999, İstanbul, Ankara ve İzmir İllerinde Tüketicilerin Çevre Dostu Tarım Ürünlerine Yönelik Potansiyel Talebinin Tahminlenmesi, TEAE Proje No: 1999-3
- 1999, BAP 2009-ZRF-053, Türkekul, B., Abay C. Küresel Ekonomik Krizin Çiftçi Düzeyindeki Etkilerinin Çeşitli Yönlerden Analizi, BAP No: 2009-ZRF-053
- 1998, Araştırma Projesi, Abay, Canan,Gamze Saner, Ela Atış, İzmir Yöresinde, Kadın Eğitimine Yönelik Hizmetlerin Kadının Kırsal alanda İstihdamına Etkisi, T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi |
- 1998, Araştırma Projesi, Talim Metin, Canan Abay, Bülent Miran, Gamze Saner, Ferruh Işın, Tahtalı Barajı Havzasında Mevcut Uygulamada Tarımsal Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ve Havzayı Korumaya Yönelik Tedbirler Sonucu Meydana Gelebilecek Gelir Kaybının Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma, İzmir BüyükŞehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Projesi (Çoğaltma).
- Araştırma Projesi, Abay, Canan,(1996),Türkiye'de Geçit Bölgesinin Bazı İllerinde Buğday Tohumluğunun Tedarik ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 92- ZRF-045. |
- Araştırma Projesi, Çağlayan Latif, Kezban Konak, Canan Abay, Bülent Miran, Ferruh Işın tarım Ürünlerinde Dışsatım Fiyatları ile Çiftçi Eline Geçen fiyatlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araş. E.Ü. Rek.Araş.Fonu, İzmir, 1987_1989 |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- European Association of Agricultural Economists
- Tarım Ekonomisi Derneği
Kazanılan Burslar (4 adet)- 2001, Ciheam, Zaragoza-İspanya
- 1993, Development Study Center - israil
- 1990, Agronomic Intstitute of Chania - Yunanistan
- 1990, International Agricultural Center -Hollanda
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2004, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi, Sosyal Bilimler Kategorisinde Dördüncülük Ödülü
- 2002, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi, Sosyal Bilimler Kategorisinde Birincilik Ödülü
- 2001, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi, Sosyal Bilimler Kategorisinde Üçüncülük Ödülü
- 1999, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi, Sosyal Bilimler Kategorisinde İkincilik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Dijle Hiçyılmaz, Önemli Bazı Ülkelerin (AB Ve ABD) Organik Ürün İthalat Rejiminin Türkiye’nin Organik Ürün Dışsatımı Açısından İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2017, Cansu Can, İzmir İlinde Mısır Üreticilerinin Tohum Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 2014, Sevim Artık, Türkiye’de Tarımsal Büyümenin Kaynakları: 1980-2010
- Yüksek Lisans, 2010, Uluslararası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Türkiye'nin Tarımsal Ürünler Dış Ticaretine Etkileri
- Yüksek Lisans, 2006, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Ticaretinde Avrupa Birliği Gıda ve Kalite Güvenlik Sistemine Uyum Olanakları Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, 2006, Sudan’da Uygulanan Tarım Politikalarının Tarım Sektörü Üzerine Etkileri
- Doktora, 2004, Türkiye’de Makroekonomik Değişkenlerin Tarım Sektörüne Kısa ve Uzun Dönem Etkileri Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 2000, Ege Bölgesi'nde Seçilmiş Bir Yörede Kuru İncir Üretim ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma