Akademik BilgilerAHMET ALTINDİŞLİ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ahmet.altindisli@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-38840000/2622, Doç. Dr. Ahmet Altındişli
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 2000

Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Ege Bölgesi Bağcılık Danışma Kurulu Başkanlığı, 2004-Devam Ediyor
- Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği Başkanlığı, 2000-Devam Ediyor
- Bahçe Bitkileri Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1994
- Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Kurucu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1992-1994
- Ege Bölgesi Bağcılık Danışma Kurulu Sekreter Üyeliği, 1991-1994
Uzmanlık Alanları- Bağ Yetiştirme ve Islahı (5010102)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- 2005, İşçi, B., Altındişli, A. Asmada Moleküler Tanımlama Teknikleri. E.Ü.Ziraat FAkültesi Dergisi 42/2 ( Basılacak)
- Altındişli, A. Ekolojik Ürünlerde Fiyat Oluşumu. Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, Sayı 23, Aralık 2003-Ocak, Şubat 2004, 12-13. ISSN–1302-5554
- Altındişli, A., Türkiye’de Ekolojik Tarım. Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, Sayı 23, Aralık 2003-Ocak, Şubat 2004, 10-11. ISSN–1302-5554
- Altındişli, A., Altındişli, A., 2003. Ekolojik Ürünlerde Fiyat Oluşumu. Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, Sayı 23, Aralık 2003-Ocak, Şubat 2004, 12-13. ISSN–1302-5554
- Altındişli, A., Türkiye’de Ekolojik Tarım. Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, Sayı 23, Aralık 2003-Ocak, Şubat 2004, 10-11. ISSN–1302-5554
- Altındişli, A., Altındişli, A., 2003. An Overview on Turkish Sultana Production and Recent Developments. 2003 International Dried Grapes Producing Countries Conference, 23-24 October, Izmir.
- 1999, Altındişli, A., M.E. İrget, H. Kalkan, S. Kara and M. Oktay, Effect of foliar applied KNO3 on yield, quality and leaf nutrients of Carignane and Colombard wine grapes. Improved Crop Quality by Nutrient Management (D.Anaç and P. Martin-Prevel, Eds.).
- 1999, Kalkan, H., M.E. İrget, A. Altındişli, S. Kara and M. Oktay, The Effect of foliar fertilization with KNO3 on quality of dry wines. Improved Crop Quality by Nutrient Management (D.Anaç and P. Martin-Prevel, Eds.). Kluwer Academic Puplishers, P.O: Box
- 1997, Kara, S., A. Altındişli, H. Çoban ve E. İlter, Dormeks Uygulamalarının Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Uyanma, Olgunlaşma ve Sofralık Üzüm Kalitesine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. . E.Ü.Z.F. Dergisi, 34(1-2):57-63.
- 1997, Akyüz, M., S. Kara, A. Altındişli, Ö. Çalkan ve E. İlter. Farklı Organik Kökenli Gübrelerin Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Kalite Özelliklerine ve Olgunlaşmasına Etkileri. E.Ü.Z.F. Dergisi, 34(1-2):17-23.
- 1996, Aksoy, U. ve A. Altındişli, Ekolojik Meyve Yetiştirme İlkeleri. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım (U. Aksoy ve A. Altındişli, Eds. ) Ekolojik tarım Organizasyonu Derneği, Bornova, İzmir, 95-104.
- 1995, Kara, S., E. İlter, A. Altındişli ve İ. Sarı, Yuvarlak Çekirdeksiz Bağlarda Fetrilon Combi 2 Uygulamasının Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 32(2):35-42.
- İlter,E., A. Altındişli. Ekolojik Tarımın Temel ilkeleri. Artı Verim Dergisi, Yıl: 1 (Sayı:5), 5-6, Ocak-1994
- Aksoy. U., A. Altındişli et S. Bülbül, Les Problemes Post-Recolte de la Culture Organique des Fruits Secs (Postharvest Problems in the Organic Production of Dry and Dried Fruits). Agribiomediterraneo, 24-26 Novembre 1994, Marseille-France, 41-43.
- Altındişli,A., E. İlter, Bandırılmadan Kurutulan Çekirdeksiz Üzümlerde Değişik Zamanlarda Hasatın Randıman ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:2 (No:2), 147-154, Mart-1991.
- 0, İlter, E. ve A. Altındişli, Ekolojik Tarım ve İlkeleri. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım (U. Aksoy ve A. Altındişli, Eds. ) Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Bornova, İzmir, 1-6.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- 2004, ALTINDİŞLİ, A., F. Ö. ALTINDİŞLİ, T. KOÇLU and F. ÖZSEMERCİ, Interactions between the effectiveness of mating disruption, leaf areas and leaf densities in different trellising systems in Sultana vineyards. Proc. of IOBC Meeting on 6th International
- Aksoy,U., K.B. Meyvacı, F. Turanlı, A. Altındişli and M. Ekmekçi, Project to Phase –Out Methyl Bromide in the Dried Fig Sector in Turkey. XXVIth International Horticultural Congress&Exhibition (IHC2002), August 11-17, 2002, Toronto-Canada. pp234.
- 2002, Altındişli, A., H. Ertaş and F. Ö. Altındişli, A preliminary study on the Simulation model determining the absorption of pheromone of Lobesia botrana Den.-Schiff. by leaves. Proc. of IOBC Meeting on Pheromones and Other Semiochemicals in Integrated
- ALTINDİŞLİ, F. Ö., M. A. GOVEN and A. ALTINDİŞLİ, Population trends of insects and their beneficials in organic and conventional vineyards in Turkey. Proc. of VIIth European Congress of Entomology, October 7-13 2002, Thessaloniki, Greece, pp: 152.
- 2002, ALTINDİŞLİ, F. Ö., M. A. GOVEN and A. ALTINDİŞLİ, An evaluation of the European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den.-Schiff.) and its parasitoids inorganic and conventional vineyards in the Aegean Region of Turkey. Proc. of VIIth European Congress o
- ALTINDİŞLİ, A., H. ERTAŞ and F. Ö. ALTINDİŞLİ ALTINDİŞLİ, A., H. ERTAŞ and F. Ö. ALTINDİŞLİ, 2002. A preliminary study on the Simulation model determining the absorption of pheromone of Lobesia botrana Den.-Schiff. by leaves. Proc. of IOBC Meeting on pheromones and Other Semiochemicals in Integrated
- Altındişli, Ö., Altındişli, A., ve E. İlter, A Comparative Study on Grape Pests in Integrated, Organic and Conventional Vineyards in the Aegean Region of Turkey. InternationalSymposium on Organic Agriculture, Agadir, Morocco, 7-10 October 2001. 368-
- 2000, Altındişli, A., E. Ilter and F.Ö. Altındişli, A Three-Year Comparative Study On Organic And Conventional Table Grape Growing With Sultanina Cv. İn The Aegean Region Of Turkey. 4th International Symposium On Table Grape, La Serena,Chile, November 28-
- Altındişli, A., Ertem, A. Altındişli, A., Ertem, A., 1998. Organic Fig Production In Turkey. Proceeding of The First İnternational Symposium on Fig. 1998, İzmir
- 1997, Aksoy. U. and A. Altındişli, Una Prospettiva Per Produzione Biologica e Sostenibile Dell’Agricoltura Turca (An Outlook on Turkey’s Agriculture Sustainability and Organic Production). Agricoltura Biologica e Sostenibile Nel Mediterraneo, 12-16 maggio
- Altındişli, A., Viticoltura Biologica e Sostenible in Turchia (Organic and Sustainable Grape Growing in Turkey). Agricoltura Biologica e Sostenibile Nel Mediterraneo, 12-16 maggio 1997, Catania-Italy, 254-258.
- 1997, Altındişli, A. The Effects of Different Crop Loads, Gibberellic Acid (GA3), Girdling and GA3 + Girdling Applications on the Leaf Nutrient Content in Irrigated Round Seedless Grapes. Proc. Of International Table and Raisin Grape Symposium, 26 Novemb
- Altındişli, A., The Effects of Girdling and Line-girdling on yield, vegetative growth and quality components of irrigated and non-irrigated round seedless grapes. Proc. Of International Table and Raisin Grape Symposium, 26 November-5 December 1997,
- 1997, Altındişli, A., Esperimenti Sulla Coltıvazione Dell’uva Biologica, Integrata e Convenzionale (uva Sultanina Rotonda) Nel Menemen-Turchia . Agricoltura Biologica e Sostenibile Nel Mediterraneo (Experiment on Organic, Integrated and Conventional Grap
- Altındişli, A. Effect of Different Crop Loads and Irrigation on Leaf Nutrient Content of Grape (cv. Round Seedless). Interdisciplinary Strategies for Development of Desert Agriculture. 23-26 Februrary 1997, Sede-Boker Campus, Israel, 129-136.
- Kısmalı. İ. and A. Altındişli, The Effects of Irrigation and Girdling on the Round Seedless Grape Cultivar. Interdisiplinary Strategies for Development of Desert Agriculture. 23-26 Februrary 1997, Sede-Boker Campus, Israel, 48-52.
- Aksoy, U. and A. Altındişli, Past, Present and Future of Organic Agriculture in Turkey. 6th International IFOAM agribiomediterranean Conference, 21-24 November 1996, Cairo, Egypt.
- Aksoy, U., A. Altındişli, S. Bülbül, Post-Harvest Problems In The Organic Production of Dry and Dried Fruits. Agribiomediterraneo 94. Marseille- France, 24-26 November 1994
- İlter,E., A. Altındişli. Organic Production in Turkey And Future Potential. International Congres On Turkish Food Industry. İstanbul-Turkiye 30/5 - 3/6. 1994. Çağrılı
- Aksoy,U., A. Altındişli, Organic Fig Growing. 4Th International Conferance On Organic Agriculture in Mediterraneon Region. Atina-Yunanistan, 22-24 Ekim 1993, Çağrılı.
- Altındişli,A.,U. Aksoy., Organic Fig Growing. 4Th International Conferance On Organic Agriculture in Mediterraneon Region. Atina-Yunanistan, 22-24 Ekim 1993, Çağrılı.
- İlter,E., U., Aksoy, A., Altındişli, Survey of The Current Situation and Future Devolepment of Biological Agriculture in Turkey. Montpellier-Fransa 22-24 Ekim 1992. Çağrılı

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (26 adet)- R, Eltem, Aksoy, U., Altındişli A., Sarıgül, N., Taşkın E.,Aşkun, T., Ateş. M., Meyvacı, B.Ö., Arasıler, Z., Turgut H. Ege Bölgesinde Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin-A Oluşumunun Belirlenmesi. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18 Eylül 2003, İs
- Kalkan, H., A. Altındişli ve U. Yücel, Kalkan, H., A. Altındişli ve U. Yücel, 2002. Ekolojik Üzüm ve Şarap. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002, Ankara. 589-597.
- Altındişli, A., U. Aksoy, R. Eltem, M. Çakır, B.Ö. Meyvacı, Çekirdeksiz Kuru Üzümde Okratoksin-A Oluşumunun Nedenleri ve Azaltıcı Önlemler Üzerinde Araştırmalar. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. 5-9 Ekim 2002, Nevşehir. pp16.
- Altındişli, A., E. İlter, R. Ayan, Bazı Asma Ürünlerinde Kurşunla Bulaşma Durumu Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. 5-9 Ekim 2002, Nevşehir. pp 31.
- Tozan, M. Ve A. Altındişli, Tozan, M. Ve A. Altındişli, 2001. Gıda Dışı Organik Ürünler ve Ticareti. Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım 2001, Antalya. 20-24.
- Altındişli, A., Altındişli, A., 1999.Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kalıntı Sorunu. TYUAP Ege-Marmara Dilimi bahçe Bitkileri Grubu Toplantısı. 16-18 Haziran 1999, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir, 6 s.
- Yücel, U. ve A. Altındişli, Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinden Elde Edilen Ekolojik ve Konvansiyonel Şarapların Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999 Konak, İzmir. (Basımda)
- 1999, İlter,E., A. Altındişli, N. Madanlar, E. Onoğur, B. Yağmur, H. Hakerlerler, R. Ayan, Ege Bölgesinde Ekolojik ve Geleneksel Yöntemlerle Çekirdeksiz Yaş ve Kuru Üzüm Üretimi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-2
- Altındişli, A., U. Aksoy, M. Çakır, R. Eltem ve K.B. Özer, Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin-A Oluşumu ve Etkili Faktörlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara, 564-568.
- Onoğur, E. ve A. Altındişli, 1998. Ege Bölgesinde Başlayan ve Gelişen Bir Tarım Sistemi: Ekolojik Tarım. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın. 1: 334-344.
- İlter, E., A. Altındişli ve U. İlter, Sözleşmeli Tarım ve Danışmanlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmanın Çevre Koruma Açısından Önemi. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 1: 307-317.
- Kısmalı, İ. ve A. Altındişli, Kış Gözü Verimliliğinin Bağcılıkta Terbiye Şekline ve Kış Budamasına Etkileri. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 1: 277-282
- Altındişli, A., H. Çoban, S. Kara, E. İlter ve U. İlter, Büyük Menderes Havzasında Sofralık Üzüm Yetiştirilmesi Üzerinde Öneriler. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 1: 256- 261.
- Kara. S., A. Altındişli ve A. Aşkın. Farklı Köklendirme Ortamlarının ve IBA Dozlarının Sisleme Ünitesi Altında 41 B Anacının Köklenmesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu. 20-23 Ekim 1998,Yalova, 354-356.
- İlter. E., A. Altındişli ve U. İlter, Yuvarlak Sultani Üzüm Çeşidinde Çevre Dostu ve Yoğun Tarım Üretim Yöntemlerinin Üzüm Verimi ve Kalitesi Etkileri Üzerinde Araştırmalar. 4. Bağcılık Sempozyumu. 20-23 Ekim 1998,Yalova, 261-264
- Kaya. Ü. ve A. Altındişli, Omcanın Gelişme Kriterlerinin Zirai Mücadele ve Kalıntı Açısından İncelenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu. 20-23 Ekim 1998,Yalova, 222-227.
- Altındişli, A., S. Kara ve İ. Kısmalı Tüpte ve Kasada Farklı Ortamların Fidan Randıman ve Kalitesine Etkileri. 4. Bağcılık Sempozyumu. 20-23 Ekim 1998,Yalova, 217-221.
- Altındişli, A. ve İ. Kısmalı, Bağcılıkta Sulamanın ve Ürün Yükünün Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 1:269-276.
- 1997, Altındişli, A., Çekirdeksiz Kuru Üzümde Ürün Değerlendirme ve Tarımsal Sanayi. Ege Bölgesinde Çekirdeksiz Kuru Üzümün Bugünkü Durumu, Geleceği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, 14. Ekim.1996, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir. Yay
- Altındişli, A. ve E. İlter, Söke Ovası’ nda Yeni Bir Yaklaşımla Ekolojik (Organik) Tarım Uyarlama Olanakları. Söke Tarım Ve Çevre’97 Sempozyumu, 2-3 Eylül 1997,Söke, Aydın, 203-210.
- Altındişli, A., S. Kara, H. Çoban ve E. İlter, Erkenci Sofralık Olarak Hasat Edilen Yuvarlak Çekirdeksiz Üzümlerde Bazı Olgunluk Durumlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-24 Ekim 1997, Y
- Altındişli, A. Bağlarda Damla Sulama. TYUAP Ege-Marmara Dilimi Bahçe Bitkileri Grubu Toplantısı. 30 Eylül-4 Ekim 1996, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen,İzmir, 18 s.
- 1996, Attila, A. ve A. Altındişli, Gediz Havzası Bağcılığında Kullanılan Alet ve Makinaların Toprakta Meydana Getirdiği Sert Tabakalar ve Pulluk Tabanı Sonucunda Oluşan, Su ve Rüzgar erozyonu Nedeniyle Meydana Gelen Toprak Kaybı ve Giderilme Önerileri. Ge
- Aksoy, U., A. Altındişli, E. İlter, D. Anaç, S. Anaç ve S. Bülbül, Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Çevre Dostu Tarım Tekniği "Organik Tarım". Tarım ve Çevre İlişkileri sempozyumu "Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı", 13-15 Mayıs 1996, Mersi
- İlter,E., A. Altındişli, Organik Tarım TYUAP Tarla ve Bahçe Bitkileri Ortak Toplantısı. İzmir. 22-23 Mart 1994, Çağrılı.
- İlter, E. ve A. Altındişli, Organik tarım. TYUAP-I, Ege-Marmara Dilimi, Tarla ve Bahçe Bitkileri Ortak Toplantısı, 22-23 Mart 1994, Menemen-İzmir, 7s.

Kitapları (2 adet)- Aksoy, U. ve A. Altındişli, 1999. Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları. İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1999-70, ISBN-975-512-415-2, 125 s.
- Aksoy, U. ve A. Altındişli (Eds.), 1998. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Bornova, İzmir, 125 s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2003, Araştırma Projesi, A., Altındişli İzmir ve Manisada Ekolojik ve Konvansiyonel Üretim Yöntemlerinin Yuvarlak Çekiirdeksiz Kuru Üzümün Verim ve Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar.TOGTAV 1246.
- 2003, Araştırma Projesi, A. Altındişli., Çekirdeksiz Sofralık ve Kuru Üzümün Ekolojik Üretiminin Geliştirilmesi.TARP 2577-2.
- Araştırma Projesi, A.,Altindişli Bandırılmadan Kurutulan Çekirdeksiz Üzümlerde Değişik Zamanlarda Hasadın Randıman ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. 1989-1990.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- (ETO) Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
- Bahçe Bitkileri Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1989, A.B.D. Tarım Bakanlığı (USDA)