Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerÜNAL RIZA YAMAN
PROFESÖR
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: riza.yaman@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1986
- Doktora: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tire Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tire Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 1996

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- EBSO-E.Ü. Sanayi Deneyim Sertifikası Programı Koordinatör Yardımcısı, 2007-
- EBİLTEM Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-
- EBİLTEM Müdür Yardımcılığı, 2007-
- Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 1999-2000
- Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2000
- Tire Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-1997
- Tire Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 1994-1997
- GAUM Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 1994-1995
- GAUM Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 1994-1995
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Hasad Gıda Dergisi Bilimsel Yayın Kurulu Üyeliği, 2006-Devam Ediyor
- Tire Meslek Yüksekokulunu temsilen danışmanlık, 1996-1998
- Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yayın Komisyonu Üyeliği, 1996-2004
- E.Ü. Tire meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kursları Kurs Yöneticiliği, 1995-1997
- E.Ü. Tire Meslek Yüksekokulu kuruluş çalışmalarında Gıda Teknolojisi Programının koordinatörü, 1994-1995
- Farklı zamanlarda halka yönelik çeşitli seminerler ve radyo konuşmaları, 1988-1994
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve yurtdışı staj sorumluluğu, 1986-1994
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Pilot Tesis Sorumluluğu, 1985-1994
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi mezuniyet törenlerinde aktif görev ve sunuculuk, 1984-1994
Uzmanlık Alanları- Gıda Bilimi ve Teknolojisi (5010900)
- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Teknolojisi (6140200)
Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- YAMAN, Ü.R., ÖTLEŞ, S. 1999. Variability of Vitamin Content in Processed Melon.10th World Congress of Food Science & Technology 3-8 October 1999, Sydney - Australia..
- BAYSAL, T., AKBABA, H. ve YAMAN, Ü. 1995. Effect of different drying methods on the quality of Tarhana. 9th Congress of Food Science and Technology. July 30-August 4, 117 Budapest Hungry.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- YAMAN, Ü.R. ve MEHENKTAŞ, C. 2006. Soya İzoflavonları ve sağlığımız. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006 Bolu.
- YAMAN, Ü.R. ve AKDEMİR, H. 2005. Meslek Yüksekokulları Gıda Teknolojisi Programlarının Genel Değerlendirilmesi. III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 28-30 Eylül 2005 Burdur.
- 1994, YAMAN, Ü. ve YURDAGEL, Ü. 1 994. İki Farklı YöntemleDondurularak Depolanmış "Galia" Kavunlarının Fruktoz, Glukoz ve Sakkaroz İçeriklerindeki Değişmeler. III. Soğutma ve İklimlendirme Kongresi 4-6 Mayıss:473-482, Adana.,
- AKBABA, H. ve YAMAN, Ü. 1993. Kırmızı Pancar Suyu Özütlemesi ve Püskürtmeli Kurutucuda Kurutulması Üzerine Bir Çalışma.Kimya-93 IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı,Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon, s s : 584
- YAMAN, Ü. ve YURDAGEL, Ü. 1992. Kavunların İki FarklıYöntemle Dondurulması ve Depolanmasının Kavunun Kalitesi Üzerine Etkileri. GıdMüh. Ulusal Semp.199l-1992 Araştırmaları, Hacettepe Üniv., Gıda Müh. Böl., Ankara,157-172. s: a

Kitapları (2 adet)- YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü.R. ve BAYSAL, T. 1997. Meyve Sebze İşleme Sanayinde Su, Atık Su Arıtılması, Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi. E.Ü. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yayın No:1, E.Ü. Basımevi, Bornova İZMİR
- YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü.R. ve BAYSAL, T. 1996. Hazır Yemek, Et ve Balık Konservesi Yapım Teknolojisi E.Ü. Ege Meslek Yüksekokulu Yayın No:21, E.Ü Basımevi, Bornova İZMİR

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (11 adet)- Araştırma Projesi, YAMAN, Ü. ve ÖTLEŞ, S. 1994. Dondurulmuş Galia Çeşidi Kavunun Bazı Vitamin İçeriklerinde Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Bir Araştırma . Turkish Journal of Agricultural and Forestry Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.V.1
- Araştırma Projesi, YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü., KAPLAM, S. ve BERBEROĞLU, E. 1994. Taze Ispanak Püresinin Valsli Kurutucuda Kurutulması ve Tüketime Uygunluğunun Araştırılması. Gıda Sanayii Dergisi, Sayı : 35, s : 28-30.
- Araştırma Projesi, YAMAN, Ü. ve YURDAGEL, Ü. 1993. Nohut Pulcuğu Eldesi ve Humus Üretimi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 11, Sayı : 1, s : 83-88.
- Araştırma Projesi, YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü., BAYSAL, T., GÜREŞ, H. 1993. Yeni Bir Jelatinli Ürün Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 11, Sayı : 1, s : 89-96.
- Araştırma Projesi, YAMAN, Ü.R., YURDAGEL, Ü. ve İRKİN, R. 1993. Kırmızı Pancar Suyunun Özütlenmesi ve Dayandırılması Üzerine Bir Çalışma. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 11, Sayı:2 s : 67-73.
- Araştırma Projesi, YAMAN, Ü. 1993. Gıdalarda Radyasyon Yükü ve İşleme Sırasındaki Değişimi. Gıda Dergisi, 18 (5) s: 289-291.
- Araştırma Projesi, YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü., ALTUNAY, G. G., EYVAZ, Z.M.1992. Piyasada Satılan Bazı Paket Çayların Analitik Karakterleri ve TS-4600'a Uygunlukları Üzerine Araştırma E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 10, Sayı : 1, s : 159-175.
- Araştırma Projesi, YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü. ve BAYSAL, T. 1990. Valsli Kurutucuda Havuç Fleyki Eldesi Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 8, Sayı : 1, s : 85-96.
- Araştırma Projesi, YURDAGEL, Ü. ve YAMAN, Ü. 1987. Rotovan ve Ortodoks Siyah Çayların Bileşimi Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 5 Sayı : 2 s : 85-93.
- Araştırma Projesi, YAMAN, Ü. ve ILICALI , C. 1987. Valsli Kurutucuda Patates Fleyki Eldesi Üzerine Çalışmalar . E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt : 5, Sayı : 2, s : 71-83.
- Araştırma Projesi, ÇOLAKOĞLU, M. , GÖNÜL, M., KINCAL, S., BOYACIOĞLU, D., DEMİR, Ş., YAMAN, Ü. 1984. Çift tabanlı çelik tencerelerde susuz pişirmenin geleneksel pişirme yöntemleriyle kıyaslanması. Gıda Dergisi, Yıl : 9 Sayı : 4 s : 197-205.
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1980, Tarım Bakanlığı Eğitim Bursu