Akademik BilgilerBİROL DOĞAN
PROFESÖR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: birol.dogan@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1990
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Türkiye, 1999

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (32 adet)- 2005, Sporcuların Güdüsel Yönelimlerinin Öngörücüleri Olarak: Hedef Yönelimi, Sportif Yeterlik ve Yaşam Doyumu Ege Üniversitesi Performans, Cilt 10, Sayı3, S.27-34,2004
- Güdüsel Değişkenlerin Bilişsel, Somatik Kaygı ve Kendine Güven Boyutlarına Etkileri Ege Üniversitesi Performans, Cilt 11, Sayı1, S.27-34,2005
- "Multiple-choice reaction and Visual perception in elite athletes: Differences according to gender and sport" The journal of Sport Medicine and Physical Fitness, 2005
- Sporcuların Güdüsel Yönelimlerinin Empatik Davranış Biçimleri Açısından Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Performans, Cilt 10, Sayı1, S.1-9,2004
- "The Effects of individual's athletic participation and trait anxiety level on aggressive behaviors outside sport" Journal Of Sport Science : Vol.22, (6), P 578, Jun. 2004
- "Bireylerin sportif katılımı ve kaygı düzeylerinin spor dışı saldırgan davranışları üzerindeki etkileri" Spor Hekimleri Dergisi, Sayı 38, Cilt 2, Sayfa:35-42, 2003
- "Bireylerin spora katılım, cinsiyet ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi" E.Ü. Performans Dergisi, Cilt 8, Sayı 3-4, Sayfa 1-13, 2002
- "Lİder Davranışın Bireysel ve Takım Sporlarında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2),20-27, Aralık.2001
- "Üniversite Öğretim Elemanlarının Sporla İlgili Tutumları İle Yaşam ve İş Doyum Düzeylerinin Spor Yapma Alışkanlıkları İle İncelenmesi", C.B.Ü. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3 ,Sayı 1,S.16-27,1999.
- "Üniversite Öğrencilerinin Sporla İlgili Tutumları ve Yaşam Doyum Düzeylerinin Spor Yapma Alışkanlıkları İle İncelenmesi (Ege Üniversitesi Örneği)", Ege Üniversitesi Performans Dergisi, 5(3-4),11-19,1999
- "Futbol Hakemleri ile ilgili maç öncesi ve maç sonrasın çıkan haberler ve yorumlanması" E.Ü. Performans Dergisi, Cilt 5, Sayı (1-2), Sayfa :49-53,1999
- "Futbol'da Şiddetin Toplum Bilimsel Boyutları" Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1):22-26,1998
- "Yüzücülerde Spora Özgü Başarı Motivasyonu Düzeyleri İle Takım Birliktelik Düzeylerinin Karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Performans Dergisi,4(1-2):15-22,1998
- "Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının Yaşam ve İş Doyum Düzeyleri İle Demografik Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması", Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(4):40-50,1997
- "Futbol Üst Klasman Hakemlerinin Yarışma-Performans Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Ege Üniversitesi Performans, Cilt 3, Sayı 2 , 1997,S.55-60.
- "Futbol Antrenörlerinin Liderlik Tipine Göre İncelenmesi (Ege Bölgesi Örneği)", Ege Üniversitesi Performans, Cilt 3, Sayı2, S.31-36,1997
- "Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması", C.B.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 2(4):7-17,1997
- "Antropometrik İndeksler ve Performansla İlişkisi", Yüzme Bilim ve Teknoloji Dergisi,3,3-6,1996
- "Profesyonel Futbol Antrenörlerin Sosyo-Ekonomik Yapılarının ve Mesleğe Yönelik Tutumların Araştırılması", Ege Üniversitesi Performans 2(2):63-67,1996
- "Futbol'da Seyirci Taşkınlıkları ve Bunun Altında Yatan Psiko-Sosyal Nedenler", Hacettepe Üniversitesi Futbol Dergisi, 3(4):19-24,1996
- "Elit Sporcularda Yarışma-Performans Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması",C.B.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,2(5):2-10,1996
- "Futbol ve Yüzmeye Yeni Başlayan Çocukların Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması" Ege Üniversitesi Performans Dergisi (1),19-23,1995
- "Yüzme Sporu Üst Ekstremite Eklem Hareket Genişliklerini Arttırır mı?" Ege Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi,1(1):21-23,1995
- "Sporun Yüksek Öğretim Gençliği Üzerindeki Etkileri(İzmir Ege Üniversitesi Örneği)",Çağdaş Eğitim Dergisi,210:22-25,1995
- "Yüzücülerde Omuz Açısı ve Parametrelerle İlişkisi", Performans Dergisi,(1),31-34,1995
- "Yüzme Sporunda Esneklik ve Performans İlişkisi", I. Ulusal Yüzme ve Sutopu Sempozyumu, 22-29. Temmuz.1995,Bildiriler Kitabı, Sunar Matbaacılık,40-43,1005
- "Profesyonel Futbolcuların Toplumsal Hareketlilik Yönünden İncelenmesi (İzmir Merkez Örneği), Hacettepe Üniversitesi, Futbol Bilim ve Teknolojisi Dergisi,2 (1),26-30,1995
- "Biomotor Testler ile Antropometrik Ölçümlerin Farklı Spor Yapan (Yüzme-Futbol) Gruplarındaki Özellikleri ve Etkileşimleri" Ege Üniversitesi Performans 1(2):1-10,1995
- "Shoulder Pain and Flexibility in Swimmers", Ege Üniversitesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi, 1 (2): 91-94, 1995.(12th World Congress IFMR,Sydney ve XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi)
- " The Anthropometric Characteristics Of Preadolescent Boy Swimmers And Their Relationships With Performance", Ege j. Phys Med. Dergisi, 1(3): 151-154,1995
- "Profesyonel Futbolda Faullü Oynama, Sarı ve Kırmızı Kart Görmenin Başarı Üzerindeki Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Futbol Dergisi,2 (4):6-8,1995
- "Benzer Sürelerde Futbol ve Yüzme Sporu Yapan 9-12 Yaş Çocukların Alt Ekstremite Eklem Hareket Genişlik Özelliği" Spor Hekimliği Dergisi,29:177-182,1994

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- "The effects of individual's athletic porticipation and trait anxiety level on aggressive behaviors outside sport" World Congress on Science and Football, 11-25 April 2003 / Lisbon
- "Bireylerin Spora Katılım Cinsiyet Ve Süreklik Kaygı Düzeylerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", VII: Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, Antalya
- "Sporcuların Güdüsel Yönelimlerinin Öngörücüleri Olarak, Hedef Yönelimi, Sportif Yeterlik Ve Yaşam Doyumu", VII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, Antalaya
- "Sporcuların güdüsel yönelimlerinin empatik davranım biçimleri arasında değerlendirilmesi" 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002 / ANTALYA
- "Elit Yüzücülerde Katılım Motivasyonu Düzeylerinin Cinsiyete Ve Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması", II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 11-12 Ekim 2001, İzmir
- "Lİder Davranışın Bireysel ve Takım Sporlarında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi",II.Uluslar Arası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 11-12 Ekim 2001, İzmir
- "Futbol Hakemleri ile ilgili maç öncesi ve maç sonrasın çıkan haberler ve yorumlanması" II. Futbol ve Bilim Kongresi 16,17,18 Ekim 2000 / İZMİR
- "Elit Sporcularda Kendini Fiziksel Olarak Algılama Düzeylerinin İncelenmesi", XI.Uluslararası Spor Hekimliği Kongresi,26-30. Nisan.1999, Antalaya
- "The Effect Of The Number Of Touching Ball In The Passing Efficiency In Professional And Amateur Soccer Game And Comparing Them According To The League Levels", III. World Congress Of Notational Anaysis Of Sport, Antalya, TÜRKİYE:18-20. Eylül,1996
- "Arene And Time Analysis Of Duels In Matches Of Turkish National A-Team Of Football In Elimination Group Of European National Cup", III: World Congress of Notational Analysis Of Sport, Antalya, TÜRKİYE,18-20. Eylül,1996
- "Shoulder Pain And Flexibility in Swimmers". 12 th World Congress IFPMR, Sydney, Australai, March 28-31,1995

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- "İşitme Engellilerin Farklı Öğretim Yöntemleriyle Denge ve Ritm Becerilerinin Geliştirilmesi ve Bunun Psiko-Sosyal Sonuçları", II.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu,Bursa,2001
- "Seyirci Taşkınlıkları ve Bunun Altında Yatan Psiko-Sosyal Nedenler", Ege Üniversitesi Spor Hekimliği, I. Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir, 30 Mayıs-1 Haziran,1996
- "Bir Dikkat Testi Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi İçin Kullanılabilir mi?", V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir,22-24 Eylül,1995
- 1995, "Antropometric Characteristic Of Preadolescent Boy Swimmers And Their Relationship With Performance", XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul-TURKEY

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- 
- Spor Bilimleri Derneği Başkanı
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Doktora, 1993, Profesyonel Futbolcuların Topplumsal Hareketlilik Yönünden İncelenmesi (İzmir Merkez Örneği)
- Doktora, 1993, Profesyonel Futbolcuların Topplumsal Hareketlilik Yönünden İncelenmesi (İzmir Merkez Örneği)
- Yüksek Lisans, 1990, Sporun Yüksek Öğretim Gençliği Üzerine Etkileri (İzmir Merkez Örneği)