Akademik BilgilerSERDAR ÖZŞENER
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: serdar.ozsener@ege.edu.tr
- Telefon: 3881963-305
Eğitim Bilgileri- Lisans: 9 Eylül Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- EÜTF Perinatoloji Etik Kurul Üyeliği, 1999-
Uzmanlık Alanları- Kadın Hastalıkları ve Doğum (1012401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- -Özsener S, Terek MC, Saydam G, Celebisoy N, Öztekin K, Özkınay E: Intracranial venous thrombosis associated with severe antithrombin-III deficiency in pregnancy. Report. Review Series, İnternal Medicine issue 1: 16-17, 2002
- Şendağ F, Terek M C, Özşener S, Öztekin K, Bilgin O, Bilgen I, Memiş A: Mommographic density changes during HRT. Menopause Digest 14:3:18-20, 2002
- Şendağ F, Karadadaş N, Özşener S, Bilgin O: Effects of sequential combined transdermal and oral hormone replacement therapies on serum lipid and lipoproteins in postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet 266:38-43, 2002
- Yoldemir T, Sagol S, Adakan S, Öztekin K, Özşener S, Karadadaş N: Comparison of the reduction of postoperative adhesions by two barriers, one solution, and two pharmacologic agents in the rat uterine model. Fertil Steril 78:335-339, 2002
- Özsener S, Terek MC, Saydam G, Celebisoy N, Öztekin K, Özkınay E: Intracranial venous thrombosis associated with severe antithrombin-III deficiency in pregnancy. J Obstet Gynecol Res, 27 (2): 81-84, 2001
- Şendağ F, Terek M C, Özşener S, Öztekin K, Bilgin O, Bilgen I, Memiş A: Mommographic density changes during different postmenopausal hormone replacement therapies. Fertil Steril 76:445-50, 2001
- Sendag F, Terek MC, Ozsener S, Oztekin K:Mammographic density changes in postmenopausal women using tibolone therapy. Int J Gynaecol Obstet 74(1):63-4, 2001
- 2001, Özşener S, Şendağ F, Koç T, Terek MC, Öztekin K, Bilgin O: A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenoposal Women. J Obstet Gyna
- Özşener S, Sağol S, Öztekin K, Bilgin O: The effect of continuous combined oral estradiol and norethisterone administration on the renal and internal carotid artery pulsatility indices in postmenopausal women. Int J Gynaecol Obstet 69(3):281-2. 2000
- Sağol S, Özkınay E, Özşener S: Impaired antioxidant activity in women with pre-eclampsia. International Journal of Gynecology & Obstetrics 64:121-127, 1999
- Sağol S, Özşener S, Dinçer Ö, Yılmaz H, Karadadaş N: The effect of medroxyprogesteron acetate and heparin in the prevention of postsurgical adhesion formation in the rat uterine model. J. Obstet. Gynaecol. Res 25:(4), 287-293,1999
- Koca ZD, Öztekin K, Karadadaş N, Özşener S, Asena U: Value of cervicovaginal prolactin in the prediction of spontaneous preterm delivery. Prenat Neonat Med 4:120-125, 1999
- Sağol S, Dikmen Y, Özşener S, İtil İM, Özdemir N: Presacral benign schwannoma (a case report). Ann Med Sci 7:52-55, 1998
- Özşener S, Özsaran A, İtil M İsmail, Dikmen Y: Endometrial Pathology of 104 Postmenopausal Breast Cancer Patients Treated With Tamoxifen. European Journal of Gynaecological Oncology 6:580-3, 1998
- Özkınay E, Gündem G, Özşener S, Karadadaş N, Öztekin K, Kazandı M: Giant cavernous hemangioma of the uterus in pregnancy. Prenat Neonat Med 3:496-497, 1998

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (45 adet)- Donduran S, Özkınay E, Sağol S, Özşener S, Gündem G, Özbek SS: Yüksek riskli gebelerde preeklampsi ve intrauterin gelişme geriliğininönceden belirlenmesinde uterin arter doppler değerlerinin etkinliği. Klinik Bilimler & Doktor 6:2:239-243, 2000
- 2000, Özşener S, Sağol S, Yoldemir T, Öztekin K, Bilgin O: Continuous transdermal estrogen and interrupted progestogen and continuous combined oral estrogen and progestogen as two bleed-free regimens for postmenopausal women. Gynecol Obstet Reprod Med 6:56-59,
- 2000, - S. Özşener, C Terek, S Sağol, K Öztekin and O Bilgin: The effect of oral alendronate administration on bone mineral density alone and combined with continuous combined oral estradiol and norethisteron in postmenopausal women. Gynecol Obstet Reprod Med 6
- Ulukuş M, Karadadaş N, Kazandı M, Özşener S, Deniz M, Özdemir N: Uterusta spontan rüptür ve intraabdominal kanamaya sebep olan plasenta perkreta olgusu. Ege Tıp Dergisi 38 (1): 25-28, 1999
- Sağol S, Yoldemir T, Özşener S, Yılmaz H, Dinçer Ö: Sıçan uterus modelinde Interceed (TC7) ve heparinin postoperatif yapışıklıkların önlenmesindeki etkisi.Klinik Bilimler & Doktor 5:6:791-795, 1999
- Kılavuz H, Öztekin K, Sağol S, Özşener S, Bilgin O Gestasyonel diabetes mellituslu hastaların glukoz regülasyonunda egzersizin etkinliği. Klinik Bilimler & Doktor 5:6:804-812, 1999
- Akercan F, Özkınay E, Özşener S, Gündem G, Kazandı M: II. Trimestir maternal serum hCG yükselmesinin gebeliğe bağlı hipertansiyon gelişiminde prediktif değeri. Klinik Bilimler & Doktor, 4(1):141-145, 1998
- Özşener S, Karadadaş N, Çırpan T, Ulukuş M, Özkınay E: İdiopatik trombositopenik purpura (ITP) ve gebelik. T Klin J Gynecol Obs, 8:135-139, 1998
- Özşener S, Karadadaş N: Parvovirus B19 enfeksiyonu ve gebelik. T Klin J Gynecol Obs, 8:113-115, 1998
- Özşener S, Çırpan T, Öztekin K, Bilgin O: Postmenopozal dönemde östradiol valerat-siproteron asetat ve tibolonun lipid profiline etkilerinin karşılaştırılması. Ege Tıp Dergisi, 37 (3-4):121-124, 1998
- Özşener S, Öztekin K, Yoldemir T, Bilgin O: Cerrahi menopozda transdermal östradiol ve oral konjuge östrojen kullanımının lipid profiline etkisi. Ege Tıp Dergisi, 37 (3-4):125-128, 1998
- Çabuk A, Özşener S, Öztekin K, Özsaran AA, Karadadaş N, Özkınay E: Preeklampside plazma fibronektin, interleukin-6 ve tümor nekroz faktör-: seviyeleri. Klinik Bilimler & Doktor, 4:4: 615-619, 1998
- Öztekin K, Özşener S, Çabuk A, Özkınay E, Sapmaz G: Blighted ovumda kromozom ve patoloji sonuçlarının incelenmesi. Klinik Bilimler & Doktor, 4:4: 626-628, 1998
- Karadadaş N, Özşener S: Kadın cinsel işlevinde temel kavramlar, fizyopatoloji: Ege Psikiyatri Sürekli Yayınlar, 3:1: 7-9, 1998
- İtil İM, Özşener S, Özsaran A, Terek C, Aşkar N:"Pregnancy and Wegener’s Granulomatosis. GORM 2:101-2, 1998
- Özşener S, Tatoğlu M, Dikmen Y, Özsaran AA, Asena U: Meme kanseri olgularında tamoksifen’in endometrium, serum lipidleri ve hipotalamo-hipofizer aks üzerindeki etkileri. Klinik Bilimler & Doktor 3:1: 138-142, 1997
- Yücebilgin MS, Özşener S, Çelik H, Özsaran AA, Dikmen Y, Bilgin O: Pruritis vulvada kolposkopik biyopsi bulgularının değerlendirilmesi. Klinik Bilimler & Doktor 3:3: 448-452, 1997
- Özşener S, Dikmen Y, Yücebilgin MS, Karadadaş N, Ayhan C, Ulukuş M: Gestasyonel trofoblastik hastalıklar için risk faktörleri. Klinik Bilimler & Doktor 3:5: 744-750, 1997
- Karadadaş N, Ulukuş M, Özşener S, Bozkurt K, Erhan Y: Gonadoblastomun eşlik ettiği bir Swyer sendromu olgusu. T Klin J Gynecol Obs 7:51-53, 1997
- Saylam C, Ertürk M, İtil İM, Kazandı M, Özşener S, Aşkar N: Mast cell count praemenopausal and postmenopausal myometrium. Medical Journal of Ege University 7(3-4):51-54, 1997
- Özşener S, Kebabcı N, Öztekin K, Karadadaş N, Bilgin O: Postmenopozal osteoporozun önlenmesinde farklı tedavi yaklaşımlarının karşılaştırılması. Türk Fertilite 2:133-140, 1997
- Karadadaş N, Özşener S, Sağol S, Yoldemir T, Ulukuş M, Dinçer Ö: Postoperatif adezyon oluşumunun önlenmesinde iki farklı barier yönteminin deneysel olarak karşılaştırılması. Türk Fertilite 4: 296-303, 1997
- Yücebilgin MS, Özşener S, Karadadaş N, Bilgin O: Ektopik gebeliğin tek doz sistemik methotrexat ile tedavisi. MN Klinik Bilimler 2/4:43-46, 1996
- Özşener S, Yücebilgin MS, Bilgin O: Kornual gebeliğin methotrexate ile tedavisi (olgu sunumu). Türk Fertilite 4:358-361, 1996
- Karageyim Y, Özşener S, Öztekin K, Yücebilgin MS, Bilgin O: Asemptomatik postmenopozal kadınlarda endometrium kalınlığının vücut kitle indeksi ve deri altı yağ dokusu kalınlığı ile ilişkisi. MN Klinik Bilimler 2/12: 210-212, 1996
- Özşener S, Kazandı M, Yücebilgin MS, Tuncay G, Özkınay E: Plasenta yapışma anomalileri. MN Klinik Bilimler 2/12:188-190, 1996
- Özşener S, Recep R, Öztekin K, Bilgin O: Hormon replasman tedavisinde düşük doz sürekli progestinin endometrium üzerine etkisi. Türk Fertilite 4:378-384, 1996
- Öztekin MK, Özsaran AA, Özşener S, Soykan N, Bilgin O, Evinç A: Doğum travayında serum laktik asit değerleri. Perinatoloji Dergisi 4: 4: 241-244, 1996
- Aşkar N, Özsaran AA, Kılavuz H, Özşener S, Asena U: Endoservikal mikroglandüler hiperplazi tedavisi. MN Klinik Bilimler 2/8:138-141, 1996
- Kebabcı M, Özşener S, Öztekin K, Bilgin O: Gestasyonel diabetin tanısında 50 gram glukoz tarama testi, plazma insülin ve C-peptid arasındaki ilişki. Perinatoloji Dergisi 4:3:167-171, 1996
- Yücebilgin MS, Özşener S, Djeyberi H, Özdemir N, Bilgin O: Postoperatif adezyon oluşumunun önlenmesinde sütür materyalleri ve yardımcı tedavinin rolünün deneysel olarak araştırılması. MN Klinik Bilimler 2/12: 172-177, 1996
- Özsaran AA, Aşkar N, Özşener S, Tevfik B, Asena U, Görüş A: 10 yıllık inutero mort fetal olgularının gözden geçirilmesi. Türk Fertilite 3:235-238, 1995
- Yücebilgin MS, Özşener S, Bilgin O: Acil servikal serklaj (Olgu Sunumu). MN Klinik Bilimler 1/12:197-198, 1995
- Tıraş MB, Özsaran A, Sağol S, Özşener S, Çapanoğlu R: Oligomenore, amenore ve idiopatik hirsutismi olan kadınlarda polikistik overlerin sıklığı. T Klin Jinekol Obstet: 4: 61-63, 1994.
- Özşener S, Bilgiç A, Bilgin O, Çapanoğlu R:İnfertilite’de Chlamydia Trachomatis enfeksiyonu. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 7(3-4):313-316, 1993.
- Özşener S, Bilgin O, Gündem G, Özdemir N: Tuba uterina’nın primer karsinomu. Ege Tıp Dergisi: 32(3-4):675-6, 1993.
- Yılmaz H, Özşener S, Bilgin O: Servikal kanal dilatasyonu için sentetik hidrofilik servikal dilatatör kullanımı. Ege Tıp Dergisi:31(2) :139-141, 1992.
- Karadadaş N, Özşener S, Ertunç H, Bilgiç A: Erkek infertilitesinde Chlamydia Trachomatis enfeksiyonu. Ege Tıp Dergisi. 30: 1078-1081, 1991.
- Karapınar S, Dikmen Y, Özşener S, Çapanoglu R: Serviks uteri kanserli populasyonda etiyolojik analiz. Ege Tıp Dergisi: 29(1) :106-110, 1990.
- Yücebilgin S, Tokbaş A, Özşener S, Ünsal A, Özinel A: Rahimiçi araç kullananlarda klinik, bakteriyolojik ve sitolojik bulguların değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi:29(1): 138-140, 1990.
- Özşener S, Dikmen Y, Karapınar S, Çapanoglu R: Stage Ib ve IIa invazif serviks karsinomunun radikal abdominal histerektomi ile cerrahi tedavisi. Ege Tıp Dergisi: 29(2) :237-239, 1990.
- Gündem G, Öztekin K, Özşener S, Bilgin O: Himen imperforatus. Ege Tıp Dergisi. 29(3):495-498, 1990.
- Özşener S, Erensoy S, Bilgiç A, Tavmergen E, Öztekin K, Gündem G, Çapanoğlu R: Asemptomatik kadınlarda Chlamydia Trachomatis enfeksiyonu. Ege Tıp Dergisi: 29(4):1035-1037, 1990.
- Aşkar N, Özkınay E, Özşener S: Kadın hastalıklarında akut abdomen. Ege Tıp Dergisi: 28:1659-1664, 1989.
- Özkınay E, Yücebilgin S, Ertunç H, Özşener S: Tekrarlayan sezaryen operasyonlarının maternal ve perinatal morbidite ve mortalite üzerine etkisi.Ege Tıp Dergisi. 28:1625-1631, 1989.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Koca ZD, Öztekin K, Karadadaş N, Özşener S, Asena U: Value of cervicovaginal prolactin in the prediction of spontaneous preterm delivery. 5th International Congress of Obstetrics and Gynecolgy, İzmir-Türkiye, May 5-8, 1999
- 1999, Serhat Donduran, Erdinç Özkınay, Sermet Sağol, Serdar Özşener, Gürsen Gündem, Süha Süreyya Özbek: The efficiency of uterine artery doppler values in the screening of preeclampsia and intrauterine growth retardation in high risk pregnancies. 5th Internatio
- 1999, Sermet Sağol MD, Tevfik Yoldemir MD, Serdar Özşener MD, Hüseyin Yılmaz MD, Ömer Dinçer MD: The effect of Interceed (TC7) and heparine in the prevention of postoperative adhesion in rat uterine model. II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Sire
- 1999, Hakan Kılavuz MD, Kemal Öztekin MD, Sermet Sağol MD, Serdar Özşener MD, Onur Bilgin MD: The effect of exercise on glucose regulatıon of patients with gestational diabetes mellitus. II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Sirena City Belek Antal
- 1999, S. Özşener, T Yoldemir, S Sağol, K Öztekin and O Bilgin: Three-monthly oral sequential estrogen-progesteron hormone replacement therapy for postmenopausal women.The 9th International Menopause Society World Congress on the Menopause, Yokohoma Japan, Octob
- 1999, S. Özşener, T Yoldemir, S Sağol, İ İtil, K Öztekin, and O Bilgin: Continuous transdermal estrogen and interrupted progestogen and continuous combined oral estrogen and progestogen as two bleed-free regimens for postmenopausal women. The 9th International
- 1999, S. Özşener, S Sağol, K Öztekin, C Terek, S Özbek and O Bilgin: The effect of continuous combined oral estradiol and norethisterone administration on the renal and internal carotid artery pulsatility indices in postmenopausal women. The 9th International M
- 1999, S. Özşener, C Terek, S Sağol, K Öztekin and O Bilgin: The effect of oral alendronate administration on bone mineral density alone and combined with continuous combined oral estradiol and norethisteron in postmenopausal women. The 9th International Menopau
- 1998, Özşener Serdar, T Çırpan, K Öztekin, O Bilgin: Comparison of The Effects of Estradiol Valerate + Cyproterone Acetate (EV-CPA) and Tibolon on the Lipid Profile During Postmenopausal Period. 6th Congress of the international society of GYNECOLOGİCAL ENDOCRI
- 1998, Özşener Serdar, K Öztekin, T Yoldemir, O Bilgin: The Effect of Transdermal Estradiol and Oral Conjugated Estrogen on Serum Lipid and Lipoprotein levels in Surgical Menopause. 6th Congress of the international society of GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY Crans-M
- S. Özşener, A. Özsaran, İ.M.İtil, Y.Dikmen: Endometrial pathology of 104 postmenopausal breast cancer patients treated with tamoxifen. ESO Course on Gynecological Oncology Hacettepe University, Ankara, Turkey, March 25-28, 1998 ( En iyi poster seçildi)
- Öztekin MK, Özsaran AA, Özşener S, Bilgin O: Doğum travayında serum laktik asit değerleri: 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs, 1997

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 1999, Cem Ayhan, İsmail Mete İtil, Serdar Özşener, Sermet Sağol, Gökhan Özgen, Niyazi Aşkar: Postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisi alan ve almayan kadınlarda insülin direncinin karşılaştırılması. Türk Alman Jinekoloji Derneği, Jinekoloji ve Obstetri K
- 1999, Fatih Şendağ, Nedim Karadadaş, Serdar Özşener, Onur Bilgin: The effect of cyclic combined transdermal and oral hormone replacement therapies on serum lipid and lipoproteins in postmenopausal women. Türk Alman Jinekoloji Derneği, Jinekoloji ve Obstetri Kon
- 1999, Nedim Karadadaş, Murat Ulukuş, Mustafa Coşan Terek, Mustafa Ulukuş, Serdar Özşener: Expectant management and methotrexate treatment of recurrent ectopic pregnancy in a primary infertile patient: a case report. . Türk Alman Jinekoloji Derneği, Jinekoloji v
- 1999, Tevfik Yoldemir, Serdar Özşener, Sermet Sağol, Nedim Karadadaş: Postoperatif adezyon önlenmesinde, iki bariyer, bir solüsyon ve iki farmakolojik ajanın tek ve ikili kullanımlarındaki etkinliğin, hayvan modelinde araştırılması. İnfertilite ve Reprodüktif E
- Akercan F, Özkınay E, Özşener S, Gündem G, Kazandı M: II. Trimestir maternal serum hCG yükselmesinin gebeliğe bağlı hipertansiyon gelişiminde prediktif değeri. Perinatoloji Kongresi, Antalya, Dedeman Hotel 10-13 Mayıs, 1998
- Çabuk A, Özşener S, Öztekin K, Özsaran AA, Karadadaş N, Özkınay E: Preeklampside plazma fibronektin, interleukin-6 ve tümor nekroz faktör-: seviyeleri. Perinatoloji Kongresi, Antalya, Dedeman Hotel 10-13 Mayıs, 1998
- Öztekin K, Özşener S, Çabuk A, Özkınay E, Sapmaz G: Blighted ovumda kromozom ve patoloji sonuçlarının incelenmesi. Perinatoloji Kongresi, Antalya, Dedeman Hotel 10-13 Mayıs, 1998
- Özşener S, Karadadaş N, Çırpan T, Ulukuş M, Özkınay E: İdiopatik trombositopenik purpura (ITP) ve gebelik. Perinatoloji Kongresi, Antalya, Dedeman Hotel 10-13 Mayıs, 1998
- İ.M. İtil, S Özşener, A Özsaran, M Kazandı, M Terek, N Aşkar: Gebelik ve Wegener Granülomatozu. Perinatoloji Kongresi, Antalya, Dedeman Hotel 10-13 Mayıs, 1998
- Özşener S, Tatoğlu M, Dikmen Y, Özsaran AA, Özsaran AA, Asena U: Meme kanseri olgularında tamoksifen’in endometrium, serum lipidleri ve hipotalamo-hipofizer aks üzerindeki etkileri. 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul 25-28 Eylül 1996
- Mehmet H Kebabcı, Serdar Özşener, Kemal Öztekin, Onur Bilgin: Gestasyonel diabetin tanısında 50 gram glukoz tarama testi, plazma insülin ve C-peptid arasındaki ilişki. 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Ankara, 16-19 Nisan, 1996
- Özşener S, Kurnaz Ş, Dikmen Y, Asena U: A case of malignant fibrous histiocytoma. I. Uludağ Sempozyumu, Bursa, Kirazlıyayla-Uludağ, 12-15 Ocak 1995

Kitapları (1 adet)- Queenan JT & Hobbins JC: Protocols for High-Risk Pregnancies, Blackwell Science1996: Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri (çeviri). 3. Baskı, Editör: Prof Dr Haldun Güner, Atlas kitapçılık, Ankara. Renal hastalık, Şişmanlık, Gestasyonel Diyabet, Diyabetes Mellitus bölümleri

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Çalışma Grubu Kurucu Üyeliği
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 1998, Türk Fertilite Dergisinde aynı yıl yayınlanan makaleler arasında birincilik
- 1998, Ulusal Perinatoloji Kongresinde poster birinciliği
- 1998, ESO Course on Gynecological Oncology Hacettepe University, Ankara, Turkey, en iyi poster ödülü
- 1997, Türk Fertilite Dergisinde aynı yıl yayınlanan makaleler arasında ikincilik