Akademik BilgilerLALE DOĞER
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Bizans Sanatı Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: laledoger@hotmail.com
- E-posta: lale.doger@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 1997

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Bölüm Erasmus Koordinatörü., 2008-
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- 28 Nisan 2005, Konferans, (Amerikan Kültür Derneği): 'Bizans Günlük Yaşamından Sırlı Seramikler', 0
- Yayın Kurulu Üyeliği, Sanat Tarihi Dergisi XI, XIV/1 Ege. Üni. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü-İzmir, 0
- 1994 , 1998, 1999 Manyas-Daskyleion Kazısı, 2001-2004 Anaia -Kuşadası/Kadıkalesi Kazısı, 2005-2006 Aigai Kazısı Heyet Üyeliği, 0
Uzmanlık Alanları- Seramik (3060100)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- 2009, İzmir Agorası Kazılarından 17.-19. Yüzyıl Seramik Buluntuları Üzerine Bazı Gözlemler”, Sanat tarihi Dregisi, Sayı/Number XVII/I, Nisan/April 2008, 23-54.
- "İzmir Atatürk Müzesi'ndeki Mobilya Aksesuarı Olarak Figürlü Çiniler ve Bir Şömine', Sanat Tarihi Dergisi, Sayı. XIV/2 (2005), izmir, s. 49-73.
- 'Anaia-Kuşadası Kadıkalesi Kazısı 2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuların Ön Değerlendirmesi', Sanat Tarihi Dergisi, Aydoğan Demir'e Armağan Sayı. XIII/I (2004), İzmir, s. 1-13.
- 'Bizans Dönemi Fantastik Kurgulu Betimleme Taşıyan Yeni Bir Seramik Obje', Sanat Tarihi Dergisi, sayı. XIII/2 (2004), İzmir .s.79-98
- 'Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı 2003 Yılı Bizans Seramik Buluntuları', Sanat Tarihi Dergisi, Yrd.Doç.Dr. Lale Bulut'a Armağan , Sayı. XIV/! (2004), İzmir, s. 105-133.
- 'Seramik Buluntuların Değerlendirilmesi', içinde Z. Mercangöz, 'Kuşadası Kadı Kalesi 2001 Yılı Çalışmaları', 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.cilt. 27-31 Mayıs 2002, Ank. 2003, s. 128-130, 133, 136-138
- 'Müzelerimizden Örneklerle Akıtma Boya Teknikli Ege-Bizans Seramikleri', Arkeoloji ve Sanat 106 (2002), İst. s. 3-13.
- 'İzmir Arkeoloji Müzesindeki Bitkisel Bezemeli Sgraffito Bizans Kapları', OLBA IV (2001), Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi, Mersin, s. 209-223, lev. 57-71.
- 'İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki Kuş figürlü Bizans Seramiklerine Üslupsal Açıdan Açıdan Bir Yaklaşım', Sanat Tarihi Dergisi XI (2001), izmir, s. 57-96, lev. XXIV-XXXVIII.
- 'İnsan Figürlü Bizans Sırlı Seramik Repertuvarına Yeni Bir Örnek', Sanat Tarihi Dergisi X (2000), İzmir, s. 57-76.
- 'Bizans Seramiklerinde Bezeme Elemanı Olarak Aslan Figürleri ', Sanat Tarihi Dergisi X (2000), İzmir, s.77-90.
- 'İzmir Arkeoloji Müzesi Bizans Sırlı Seramik Koleksiyonu', Tepekule Tarih, Yerel Tarih Araştırmaları Dergisi 1(2000), izmir , s. 62-70.
- 'İzmir Agorası'ndan Çanakkale ve Kütahya Seramikleri', Tepekule Tarih, Yerel Tarih Araştırmaları Dergisi 2 (2000), izmir, s.3-10.
- 'İzmir Arkeoloji Müzesi Kolleksiyonları'ndaki Sualtı Buluntusu Slip Teknikli Bizans Seramikleri' ADALYA III (1998), İst. 1999, s. 174-194
- 'İslam Sanatı Etkili Kufi Yazı Taklidi MotiflerBezeli Bizans Seramikleri ' Antika&Dekorasyon ve Sanat Dergisi 51 (1999), İst. s. 90-93.
- 'İzmir Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Balık Figürlü Sgraffito Bizans Seramikleri', Arkeoloji ve Sanat 93 (1999), İst. s. 38-42
- 'Kufi Yazı Taklidi Motiflerle Bezeli Sgraffito, Kazıma-Sgraffito Teknikli Bizans Seramikleri', Antika&Dekorasyon ve Sanat Dergisi 55 (1999), s.148-151.
- 'Bizans'da Sofra', Lezzetin Öyküsü sergi Kataloğu (1998), atölyeMat-Duma Offset, İstanbul
- 'İslam Sanatı Etkisinde Kuş Figürlü Bizans Seramikleri', Arkeoloji ve Sanat 77 (1997), İst. s. 15-17.
- 'İslam Sanatı Etkisinde Palmet Motifli Sırlı bizans Seramikleri', Arkeoloji ve Sanat 88 (1997), İst. s. 40-43.
- 'Yeşil ve Kahverengi Boya DekorluBizans Seramikleri' Antika&Dekorasyon ve Sanat Dergisi 35 (1996), İst. 196-197.
- 'Bizans Sırlı Seramiklerinde Monogramlar', antika&Dekorasyon ve Sanat Dergisi 36 (1996), İst. s. 122-124
- 'geçmişten Günümüze Kütahya Çinileri', Antika &Dekorasyon ve Sanat Dergisi 34 (1994), 152-156

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (17 adet)- 0,
- 0, Bizans’da Sofra, içinde: Lezzetin Öyküsü Sergi Kataloğu (1998), Atölye Mat-Duma Offset, İstanbul
- Manyas Ergili-Hisartepe’deki (Eski Daskyleion) Bizans Kalesi ve Figürlü Seramik Buluntuları”, Studies in Honor of Hayat Erkanal /Cultural Reflections, İstanbul 2007, 265-273.
- Dasyleion Kazılarından Yeni Buluntular: Beyaz Hamurlu Yeşil ve/veya Kahverengi Boyalı Bizans Seramikleri (Sırlı Beyaz Mal IV-GWW IV), içinde: Bizans ve Çevre Kültürler. Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan. Ed. Sema Doğan-Mine Kadiroğlu, Yapı Kredi Kültür ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul 2010, 164-176.
- 0, Uluslararası Kitaplarda Bölüm
- Halkın İmge Dünyasında Seramik Sanatı/The Art of Ceramics in the Imagination of the Folk”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan,Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 48-55.
- Matara/Flask”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 108.
- “Sürahi/Pitcher”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 125.
- “Soyut Su Kuşu Bezemeli Kase/Bowl With an Abstrac Water-Bird”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 131.
- Su Kuşu Bezemeli Kase/ Bowl with Water-Bird”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 132.
- Stilize Balık Figürlü Kase/Bowl with Stylised Fish Figure”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 133
- Stilize Balık Figürlü Çanak/Bowl with Stylised Fish Figure ”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13ht Centuries Byzantine Objects in Turkey, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 134
- Deniz Yıldızı Benzeri Bezemeli Kase/Bowl With Starfish-like Composition) ”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan,Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 135.
- Madalyon Bezemeli Kase/Bowl ”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 136.
- Bitkisel Bezemeli Kase/Bowl with Floral Decoration ”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 137
- Hayvan figürlü Çukur Tabak/Deep Plate with Animal Figure ”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan,Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 139-140.
- Su Kuşu Figürlü Kase/Bowl with a long-legged Water ”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ed. Prof. Dr. Ayla Ödekan Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 232

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- İzmir Agorası Kazılarından Geç Osmanlı Dönemi ve Avrupa Seramik Buluntuları" ed. Géza David and Ibolya Gerelyes, Thirteenth International Congress of Turkish Art, Hungarian National Museum, Budapest 2009, 211-216.
- 2007, "12.-13. Yüzyıllarda Bizans Sırlı Seramik Sanatında Form ve Üslup Değişimlerine ait Bazı Gözlemler-Some Observations on the Formal and Stylistic Changes in Byzantine Glazed Pottery in the 12th and 13th Centuries", Uluslar arası Sevgi Gönül Bizans Araştırm
- Byzantine Ceramics: Excavation at Smyrna Agora.", Çanak, Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Seramiği ve Mimari Seramiği (Çanakkale, 1-3 Haziran 2005). First International Symposium on Late, Antique, Byzantine, Seljuk, and Ottoman Pottery and Tiles in Archaelogical Context (Çanakkale, 1-3 June 2005), ed. B. Böhlendorf-Arslan, A. O. Uysal, J. Witte-Orr. Byzas 7 (2007), İstanbul, 97-122
- İşlev, Teknik ve Estetik Değerlendirmelerle Bizans Günlük Yaşamında Sırlı Seramik- Glazed Ceramics with Evaluations on Function, Technique and Aesthetic in the Daily Life of Byzantine", SERES 2007, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 26-28 Kasım 2007 Eskişehir, Bildiriler Kitabı, Türk Seramik Derneği Yayını, İstanbul 2007, 709-727
- Agora Kazılarındaki Bizans Seramikleri Hakkında İlk Gözlemler (Preliminary Observations on the Byzantine Pottery)' , I. Uluslararası Smyrna Sempozyumu (21-23 Temmuz 2003)
- Bizans Eserlerinde Bezeme Öğesi Olarak Kufi Yazı Taklidi Eserler", Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan 10-13 Ekim 2001, Ege Üniversitesi. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Böl.İzmir 2002,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Mercangöz, L. Doğer, "Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Sırlı Seramikleri", I. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Türkiye Arkeolojisi’nde Seramik ve Arkeometrik Çalışmalar, Prof. Dr. Ufuk Esin Anısına 7-9 Mayıs 2009, Bildiriler Kitabı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Anka
- "Bizans Seramik Tarihi İçinde Arkeometrik Çalışmaların Yeri", ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı 2007-2008 Seminerleri (9.5.2008)
- "Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı 2001-2007 Yılı Bizans ve Çağdaşı Diğer Seramik Buluntular Üzerine Bazı Gözlemler", Geçmişten Geleceğe Kuşadası II Sempozyum (4-9 Kasım 2008), Kuşadası
- ., "1 No.lu Sarnıç", içinde: Aigai 2004-2006 Yılı Kazıları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (28 Mayıs-01 Haziran 2007), Ankara 2008, 219-221.
- İzmir Agorası Kazılarından Çanakkale Seramikleri ve Diğer Talep Noktaları", Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2008, 30-46.
- Kuşadası Kadı Kalesi 2001 Yılı Çalışmaları, Erciyes Üniversitesi, 6. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Şöleni (08-10 Nisan 2002)

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2002, (Resension) B. Böhlendorf-Arslan, Byzantinische Zeitschrift, 95.Band (2002), Heft 2, s.685-687.
Kitapları (1 adet)- İzmir Arkeoloji Müzesi Örnekleriyle Kazıma Dekorlu Ege -Bizans Seramikleri, Ege. Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 2000.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2009, Araştırma Projesi, Manyas-Ergili-Hisartepe (Eski Daskyleion) Kazısı Bizans Seramikleri, E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu , no:2006.EDB.011
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- 
- 2002-2010 yılları arasında İzmir I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkla
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2010, Filiz İnanan, Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı Zeuksippus Tipi Seramikleri, E.Ü. Sosyal Bil. Ens. İzmir 2010.
- Doktora, 2010, Filiz İnanan, Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı Zeuksippus Tipi Seramikleri, E.Ü. Sosyal Bil. Ens. İzmir 2010.
- Yüksek Lisans, 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müzelerinde Bulunan Bizans Dönemi Seramikleri
- Yüksek Lisans, 2004, İzmir İli ve İlçeleri (Bergama, Efes, Ödemiş, Tire Müzeleri) Örnekleri ile I.Dönem Bizans Sikkeleri (5. Yüzyıl Sonu-8. Yüzyıl Ortası
- Yüksek Lisans, 2004, İzmir, Tire, Bergama ve Ödemiş Müzelerindeki Bizans Dönemi Pişmiş Toprak Kandiller
- Yüksek Lisans, 2001, Güney Aiolis'deki Yüzey Araştırmalarından Ele Geçen Geç Bizans Dönemi Seramikleri
- Yüksek Lisans, 2000, Bizans Resminde Mekan Kaygısı