Akademik BilgilerGÖNÜL ÖNEY
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fak, Türkiye, 1955
- Doktora: Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fak, Türkiye, 1961
- Doçentlik: Ankara Üni. Dil-Tarih ve Coğrafya Fak., Türkiye, 1967
- Profesörlük: Ankara Üni. Dil-Tarih ve Coğrafya Fak., Türkiye, 1972

İdari ve Akademik Görevleri (19 adet)- Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31. Madde ile görevli öğretim üyesi, 2000-
- Kurul Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Estetik Kurulu, 1997-1999
- Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı, 1996-2000
- Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi., 1996-2000
- Komisyon Üyesi, Yükseköretim Kurulu, Eğitim Komisyonu, 1996-2000
- Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Üst Kurulu Üyesi., 1995-2000
- Üniversitelerarası Kurul Üyesi., 1992-2000
- İzmir Alman Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı., 1992-2000
- Avrupa Konseyi Tarihi Kültür Mirası Bilinci Komisyonu üyesi, 1992-
- 1992 Yılından İtibaren Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Olarak Görev Yapıyorum., 1992-2000
- Unesco Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Olarak Görev Yaptım., 1988-1992
- T.C.Kültür Bakanlığı İzmir 1 N.lı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı, 1987-1991
- Cumhurbaşkalığı Kontenjanından Taşınmaz KültürTabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeliği yaptı m., 1983-1987
- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Olarak Görev Yaptım., 1982-1992
- Bölüm Başkanı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Senato üyesi, 1981-1982
- Bölüm Başkanı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 1981-1982
- Profesör, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 1972-1981
- Doçent, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi ölümü, 1967-1972
- Asistan, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 1957-1967
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Beyşehir Kubadabad Sarayı(1965-1966) ve Adıyaman Samsat Höyüğü(1979-1980) Kazılarında Çalıştım., 1965-1966
- A.B.D.'de U.C.L.A.(Kaliforniya-Los Angeles Üniversitesi) Üniversitesinde ders verdim. (ParisLondraBerlinKahireİranİspanya), 0
- Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Çeşitli Ülkelerde çok Yönlü Kültür görevleri üstlenndim ve Konferanslar, 0
- Yurt Dışında Müze Çalışmalarım Oldu(AlmanyaAmerika Birleşik DevletleriİngiltereFransaDanimarkaHollandaBelçikaAvusturyaMacaristanPolonya İtalyaYunanist, 0
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- Öney, Gönül "Tiles and Ceramics", Traditional Turkish Arts, s:74-111,T.c.Kültür Bakanlığı, Ankara 1992.
- Öney , Gönül "Seljuk Architecture ", Turkish Review Quarterly Digest, Sayı:10,s:87-110,Ankara 1987.
- Öney , Gönül "The Turkish Contribution to Islamic Decorative Arts",Turkish Review Quarterly Digest, Sayı:3, s:105-126, Ankara 1986.
- Öney, Gönül "Islamic Pottery of Turkey", Ceramic Art of The Word, s:211-232, Volume 21, Shogakukan 1986.
- Öneu , Gönül "Human Figures on anatolian Seljuk Sgraffiato and Champleve Ceramics ", Prof.Dr.Katharina Otto-Dorn Armağanı, s:113-126, California 1982.
- Öney Gönül "Anatolian Turkish Minor and Decoration", The art and Architecture of Turkey, Edited by ekrem Akurgal, Office du Livre, Fribourg-Switzerland 1980.
- Öney, Gönül "Bauschmuck und Kleinkunst ", Kunst in der Turkei, Edited by Ekrem Akurgal, Office du Livre, s:177-214, Fribourg-Switzerland 1980.
- Öney, Gönül "Büyük Selçuklu Devri Minarelerinde süsleme", Kültür ve Sanat, Cilt 4, s:6-11, Kültür Bakanlığı 1977.
- Öney, Gönül "İran Selçuklu Mescid-i Cumaları", Kültür ve Sanat, Cilt 5, s:42-96, Kültür Bakanlığı 1977.
- Öney, Gönül ":slam Süsleme ve el Sanatlarına Türklerin Katkısı", İslam Sanatında Türkler, Yapı ve Kredi Bankası, s.118-129 İstanbul 1976.
- Öney, Gönül "Ceramic Tiles in Islamic Architecture", The World of Tiles, vol.1, Kyoto 1976.
- Öney, Gönül "Kubadabad Ceramics ",The Art of Iran and Anatolia from 11th to the 12th Centuries A.D., Colloquies on Art and Archeology in Asia no:4, s:68-84. University of London 1974.
- Öney, Gönül "Anadolu selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal", Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Anma Yıllığı, s:139-172, Ankara 1972.
- Öney,Gönül "Mounted Hunting scenes of Anatolian Seljuks in Comparison with Iranian Seljuks ", The Memorial Volume of the Vth Interational Congress Iranian Art and Archeology Tahran-Asfahan-Shiraz (11-187 April 1968), vol.2, s:362-368,Tahran 1972.
- Öney, Gönül "Anatolian Seljuk Influence on Byzantine Figural Art " , Selçuk Araştırmaları Dergisi, Malazgirrt Özel Sayısı III, s:1-40, Ankara 1971.
- Öney, Gönül "Lion Figures in anatolian Seljuk Architecture", Anadolu(Anatolia) XIII, s:1-64, Ankara 1971.
- Öney, Gönül "Bull Reliefs in Annatolian seljukArchitecture ", Belleten XXXIV, 133, s:83-120, Ankara 1970.
- Öney, Gönül "Die Techniken der Holzschnitzerei zur Zeit der Seldschuken und wahrend der Herrschaft der Emirate in Anatolian", İstanbul Üniversitesi Saat Tarihi Yıllığı III, s:135-150 ve 299-305, İstanbul 1970.
- Öney, Gönül "Elements from Ancient Civilizations in Anatolian Seljuk Art ", Anadolu (Anatolia) XII, s:17-38, Ankara 1970.
- Öney, Gönül "The Büyük Han andKumarcılar Han in Nicosia ", I.International Kong.Zypernnkunde, vol.3, s:249-253, Nicosia 1969.
- Öney, Gönül "Anadolu Selçuklularında Heykel, Figürlü Kabartma ve Kaynakları Hakkında Notlar", Selçuklu araştırmaları Dergisi, s: 187-197,Ankara 1969.
- Öney, Gönül "Die Karreefliesen im Grossen Palast von Kobadabad", Archaologischer Anzeiger, Sayı 4, s:496-500, Berlin 1969.
- Öney, Gönül "Dragon Figures in Anatolian Seljuk Art",Belleten XXXIII, 130,s:193-216, Ankara 1969.
- Öney, Gönül "Tombstones in theSeljuk Tradition with Bird, Double-headed Eagle, Falcon and Lion Figures in Anatolia ", Vakıflar Dergisi VIII, s:283-301, Ankara 1969.
- Öney, Gönül "Artuklu Devrinden Bir Hayat Ağacı Kabartması Hakkında", Vakıflar Dergisi VII, s:117-125, İstanbul 1968.
- Öney, Gönül "Das Lebennsbaum-Motiv in der Seldschukischen Kunst in Anatolian, Belleten XXXII, 125, s:25-50, Ankara 1968.
- Öney, Gönül "The Fish Motif in Anatolian Seljuk Art, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, s:142-169 İstanbul 1968
- Öney, Gönül "Mouted Huting Scenes in Anatolian Seljuks in Comparison with Iraian Seljuks", Anadolu (Anatolia) XI, s:121-159, Ankara 1967.
- Öney, Gönül " UluCami of Akşehir", Anadolu (Anatolia) IX, s:171-184, Ankara 1967.
- Öney,Gönül "Die Figurenreliefs an der Hüdavent Hatun Türbe in N iğde", Belleten XXXI, 122, s:143-167,Ankara 1967.
- Öney, Gönül "The Hacı Kılıç Mosque and Medrese in Kayseri", Belleten XXX, 119, s:377-390, Ankara 1966.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- Öney, Gönül "Architectural Awareness in European Cultural Heritage in Primary and Secondary Education " , European Heritage Classes, Council of Europe Publication, s:51-56, Netherlands 1995.
- Öney , Gönül "Pottery from the Samosata Excavations 1978-1981 ", The Art of The Saljuqs in Iran and Anatolia, Robert Hillenbrand,s:286-292, Mesa California 1994.
- 1994, Öney, Gönül "Ankara'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Bezemeli Cami ve Mescitleri", Ankara- Anakar, Yapı ve Kredi Yayınalrı, s:73-86, İstanbul 1993.
- Öney, Gönül "Chinese Influence in Anatolian Turkish Art", İpek Yolları Konfransları, Kültür Bakanlığı Yayınları, s:25-42, 1993 Ankara.
- Öney, Gönül "Çini ve Seramik ", Geleneksel Türk Sanatları, T.C: Kültür Bakanlığı, s:74-111, Ankara 1993.
- Öney, Gönül "Thoughts on Glass Beaker Fragment Found During the Samsat Excavations", Nimet Özgüç'e Armağanı ( Aspects of Art and Iconography Anatolia and its Neighbours), Türk Tarih Kurumu , S: 461-466, Ankara 1993.
- Öney, Gönül "Dünden bugüne Çanakkale Seramikleri Kültür ve Sanat 13 Türkiye İş Bankası. Yıl 4 Sayı 13 S: 11-15 , Mart 1992 , Ankara .
- Öney, Gönül "Türk Çini Sanatı ", The Splendid Art of Turkish Tiles, Skylife, Yıl 10,Sayı 106, s:34-41, Mart 1992 İstanbul.
- Öney, Gönül "12-13. Yüzyıl Anadolu Cam İşçiliğinde kadeh ", Anatolian Glass Beakers of 12th and 13th Centuries, I.Uluslararası Anadolu Cam Sempozyumu 26-27 Nisan 1988 (1 st International Anatolian Glass symposium, April 26th-27th 1988), s:64-69, İstanbul 1990."
- Öney, Gönül "Erzurum Çifte Minareli ve Yakutiye Medreselerinin Portallerinde Yer Alan Hayat ağacı Tasvirlerinin Kökeni ve Sembolik Değerlendirilmesi", The Origin and Symbolic Meaning of the Tree of Life Motifs on the Portals of the Çifte Minare and Yaku Medresses in Erzurum, Müze - T.c. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, s:24-33, Temmuz 1989 - Haziran 1990 Ankara."
- Öney, Gönül "Mısırda Osmanlı Mimarisinin Sentezi , Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, S:139-148, İzmir 1990.
- Öney, Gönül "The 14th-15th Centuries Wooden Msjids in Ankara" , Turkish Art, s:179-184, Varşova 1990, (7th International Congress of Turkish Art - Warsaw).
- Öney , Gönül "Tile Decoratyion in Turkish Islamic Architecture", Supplement 1989 (Tokyo Üniversitesi-Doğu Kültürü Araştırma Enstitüsünün düzenlediği "İslamda Şehircilik" Konferansında, 22-28 Ekim 1989, Tokyo), s:385-403.
- Öney, Gönül "Antalya Arkeoloji Müzesindeki Saray Çinilerinin Selçuklu Süslemelerindeki Yeri", Antalya Valiliği Yayınları, s:111-116, İstanbul 1989 (Antalya 3.Selçuklu Semineri Bildirileri Şubat 1989).
- Öney, Gönül "Osmanlı Öncesi Anadolu Çini Sanatı", Çini Hürriyet-Gösteri,i Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı:106,s:10-13, Eylül 1989.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Öney , Gönül "Baudekoration in Der Seldschukischen Kunst Anatoliens ", Stuttgart Türk Başkonsolosluğu, Stuttgart-Almanya, 16 Şubat 1996, Konferans.
- Öney, Gönül "Seldschukische Baudekoration ", Hamburg Almanya-Türk Kültür Merkezi, Hamburg,Almanya, 12 Şubat 1996, Konferans.
- Öney , Gönül "The Ortaköy District: A Living Example of Sharing in Harmony the Rich ad Diverse Curtural Heritage of Istanbul ", Avrupa Konseyi Tarafıda düzenlenen The Cultural heritage and Its Educational Implications: A Factor For Tolerance,Good Citizen -ship and Social Integration International Seminar, Brüksel-Belçika, 28-30 Ağustos 1995, Tebliğ."
- Öne Göül "Baudekoration in Der Seldschukischen Kunst Anatolia ", Deutsch-Türkische Gesellschaft E.V. Toplantısı, Bonn-Almanya, 7 Kasım 1995, Konferans.
- Öney, Gönül "Interactions Between Turkish andNeighbouring Cultures ", 10. Uluslararası Türk Sanatı Kongresi, Cenevre-İsviçre, 17-23 Eylül 1995, Tebliğ.
- Öney, Gönül "Tile Decoration in turkish Art ", Hollanda Utrecht Üniversitesi, 14 Ocak 1995, Konferans.
- Öney, Gönül "Architectural Awareness in European Cultural Heritage Classes in Primary and Secondary Educatio, As Example: BaroqueArchitecture ", Avrupa Koseyi Tarafından Düzelenen European Heritage Classes Colloquy, Fransa Chateau de Maisons-Laffitte, 7 -9 Ekim 1992, Tebliğ"
- Öney , Gönül "Anatolian Glass Beakers of 12th and 13th Ceturies ", Uluslararası Cam Tarihi Kongresi, viyana, 25 Ağustos-1 Eylül 1991, Tebliğ.
- Öney , Gönül "Türk Sanatından Çin Etkileri", Unesco-T.C. Kültür Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarafındandüzenlenen İpek Yolları Deniz Araştırma Gezisi Konferansı, İzmir, 29-31 Ekim 1990, Tebliğ.
- Öney, Gönül "Tile Decoration inTurkish Islamic Architecture ", Tokyo Üniversitesi Doğu Kültürü Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "İslamda Şehircilik Konfransı , Tokyo, 22-28 Ekim 1989, Tebliğ.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Öney , Gönül "Sanat Taihçisi Gözüyle Ortaçağ İslam Dünyasında Saray Yaşantısı ve Türkler", Koç Üniversitesi, İstanbul, 11 Mart 1994, Konferans.
- Öney, Gönül "Kültür Mirasının Korunmasında Sanat Tarihçilerini Sorumluluğu ", Celal Esad Arseven Anısına Düzenlenen Sanat Tarihi Semineri, Ankara, 6-10 Mart 1994, Tebliğ.
- Öney , Gönül "Türk Devri Eserlerinin Korunma Politikası ", Sanat Tarihi ve Eleştirisinde 40 Yıl Konulu Konferans, İstanbul, 19-21 Kasım 1993,Tebliğ.
- Öney , Gönül " Selçuklu Sanatında Hayat Ağacı Motiflerinin Evren Sembolü Olarak Değerlendirilmesi ", Hcettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İkonografik Araştırmalar Semineri, Ankara, 8-10 isan 1991, Konferans.
- Öney , Gönül "Mimar Sinan ve Süsleme Sanatı ", Dokuz Eylül Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tarafından Düzenlenen Büyük Mühendis ve Mimar Sinan'ı Anma Toplantısı, İzmir, 3 Nisan 1989, Konferans.
- Öney Gönül "Antalya Selçuklu Saray Çinilerinin Selçuklu Saray Süslemelerindeki Yeri", 3.Selçuklu Eserleri Semineri , Atalya, 10-11 Şubat 1989, Tebliğ.

Kitapları (21 adet)- Öney, Gönül "Türk Çini ve Seramik Saatı", Başlangıcından BugüneTürk Sanatı Kitabında, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1993, s:281-310.
- Öney, Gönül Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia, T.İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1992, (Elden Geçmiş III. Baskısı).
- Öney, Gönül "Çanakkale Seramikleri" , Türk Çini ve Seramikleri - Sadberk Hanım Müzesi Kitabında, İstanbul 1991, S.103-144,91 Resim.
- Öney, Gönül "Çanakkale Ceramics", Chapterin the book Turkish Tiles and Ceraamics - Sadberk Hanım Museum, İstanbul 1991, S:103-144, 91 Resim.
- Öney, Gönül Ankara Arslanhane Camii, Kültür Bakanlığı Yayınları : 1125, Tanıtma Eserleri Dizisi: 32, Ankara 1990 , 18 Sayfa, 15 Resim .
- Öney, Gönül The Church of Akdamar (Aght'amar), Ministry of Culture Publications : 1181, Intoducing Monuments:31, Ankara 1990, 73 Sayfa, 49 Resim.
- Öney, Gönül Akdamar Kilisesi, Kültür Bakanlığı Yarınları : 1075, Tanıtma Eserleri Dizisi:25 , Ankara 1989 , 73 Sayfa , 49 Resim.
- Öney, Gönül, Beylikler Devri Sanatı XIV.-XV. Yüzyıl (1300-1453),Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXIV.Dizi, Sayı 9,Ankara 1989,83 Sayfa, 64 Resim, 25 Plan.
- Öney , Gönül Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları , Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia, T. İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1988 , 236 sayfa, 148 Resim (Anadolu Selçuk Mimari Süslemesi ve El Sanatları'nın Yeni ba skısı)."
- Öney, Gönül İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınlar, İstanbul 1987, 160 Sayfa,170 Resim.
- Öney, Gönül İslam Mimarisinde Çini , Ada Yayınları, İstanbul 1987, 160 Sayfa, 170 Resim.
- Öney, Gönül "Tiles and Ceramics", Prepared on the Occasion of The Age of Sultan Suleiman the Magnificent Exhibition, Turkish Republic Ministry of Culture and Tourism, İstanbul 1986, 39 sayfa.
- Öney, Gönül Turkish Pottery, Shobunsha.Ltd.Tokyo. 1985(İngilizce, Japonca).
- Öney, Gönül "Anatolian Turkish Minor Artsand Decoration", The Art and Architecture of Turkey Kitabında, Edited by Ekrem Akurgal, Office du Livre, Fribourg- Switzerland 1980 (İngilizce, Almanca, Fransızca) .
- Öney,Gönül Anadolu Selçuk Mimari Süslemesi ve El Sanatları , Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia, Türkiye İş Bankası KültürYayınları, Ankara, 1978 , 223 Sayfa, 148 Resim.
- Öney , Gönül Tiles in İslamic Architecture, Shino Toseki, Kyoto 1977 (İngilizce, Japonca).
- Öney, Gönül "İslam Süsleme ve El Sanatlarında Türklerin katkısı " İslam Sanatında Türkler Kitabında ("Turkish Contribution to Islamic Minor Arts" Chapter in the book " Turks in Islamic Art "), Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul 1976, S . 118 - 129 (T ürkçe,İngilizce,Arapça)."
- 1976, Öney , Gönül Türk Çini Sanatı ,Turkish Tile Art, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul 173 sayfa , 130 Resim
- Öney, Gönül "Turkish Ceramic Tile Art, Heibonsha Ltd., Tokyo, 1975, 191 Sayfa, 155 Resim. (İngilizce, Japonca).
- Öney, Gönül "Türk Devri Çanakkale Seramikleri , Türkish Period Çanakkale Ceramics, Çanakkale Seramik Fab. A.Ş. Yayını, Ankara, 1971,105 Sayfa, 119 Resim.
- Öney, Gönül Ankara'da Türk Devri Dini ve Sosyal Yapıları , The Turkish Period Buildings in Ankara, Ankara Üniversitesi Matbaası 1971, 394 sayfa, 75 Plan , 243 Resim.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 1979, Araştırma Projesi, Adıyaman Samsat Kazısı Projesinde Bulundum. 12.13.yy.Seramikleri ve Camları Tarafından Hazırlandı. |
- 1969, Araştırma Projesi, İran Tahran, İsfahan (Selçuk İlhanlı, Timur ve Safavi Mimarisi Müze Çalışmalrı.) |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (9 adet)- Alman Arkeolojisi Enstitüsü Muhabir Üyesi.
- Avrupa Konseyi Tarihi Kültür Mirası Bilinci Komisyonu Üyesi.
- Çevre ve Kültür Değerlerini Korumave Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi.
- Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Onur Üyesi.
- Ege Sosyal Araştırma Vakfı (ESAV) Üyesi.
- ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi) Türkiye Milli Komite Üyesi.
- İzmir Kültür Vakfı Onur Üyesi.
- Newyork İslam Sanatı Merkezi'nin Muhabir Üyesi.
- Uluslararası Türk Sanatı Kongresi Uluslararası ve Milli Komite Üyesi.
Kazanılan Burslar (11 adet)- 1988, Dışişleri Bakanlığı - Hindistan Hükümeti
- 1988, Goethe Enstitüsü
- 1986, Fullbright
- 1984, Dışişleri Bakanlığı - Sovyet Bilimler Akademisi
- 1981, British Council
- 1980, DAAD (Deutscher akadedmischer Austaushdient)
- 1974, NewYork Social Science Research Council
- 1974, DAAD(Deutscher Akadedmischer Austaushdient)
- 1967, DAAD(Deutscher Akadedmischer Austaushdient)
- 1962, DAAD(Deutscher Akadedmischer Austaushdient)
- 1961, DAAD(Deutscher Akadedmischer Austaushdient)
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 1995, Türk Kadınlar Konseyi İzmir Şubesi
- 1992, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Üstün Hizmet Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 1993, Doğer, Lale " İzmir Arkeoloji Müzesündeki Bir Koleksiyon ile Selçuk-Ayasuluk Tepesinde Bulunan Bizans Sırlı Seramiklerinde İslam Sanatı Etkileri", 1993, Sosyal Bilimler Enstitüsü.