Akademik BilgilerGANİ PEKŞEN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Ses Eğitimi Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gani.peksen@ege.edu.tr
- Telefon: 3881024 / 125
- Web sayfası: www.ganipeksen.com
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: İ.T. Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar, Türkiye, 1988
- Doktora: Bakü Müzik Akademisi, Azerbeycan, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Ses Eğitimi Bölümü THM Anasanat Dalı Başkanı, 2008-
- Konservatuvar Müdür Yardımcılığı, 2002-2005
- Ses Eğitimi Bölümü THM Anasanat Dalı Başkanı, 1993-2002
- Öğretim Görevlisi, 1990-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- THM İcra Topluluğu Konseri İZMİR, 2005-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Müzik (3040000)
Kitapları (1 adet)- 2007, KüLL Anadolu Derlemelerim 1

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, 2008, "Azerbaycan Halk Dansları, Geleneksel Giyim-Kuşam, Müzik ve Halk Çalgıları Alan Araştırması". Doç.Dr.Gürbüz AKTAŞ, Dr.Gani PEKŞEN, Veyis YEĞİN, Abdurrahim KARADEMİR.
- 2007, Araştırma Projesi, 'Anadolu Tahtacılarında Müzik, Dans, Çalgılar ve Giyim Kuşam Geleneğinin Araştırılması',Dr.Gani PEKŞEN-Veyis YEĞİN-Abdurrahim KARADEMİR
- 2000, Araştırma Projesi, 'Tokat Türkmenlerinin Cem Ritüellerindeki Müzikleri ve Tokat'a Bağlı İlçelerdeki Uzun Havalar'Dr. gani PEKŞEN, Necdet KURT, Sercan YILDIZ
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2005, Halk Müziği Hizmet Ödülü
- 0,