Akademik BilgilerKEVSER ÖZGEN ÖZER
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozgen.ozer@ege.edu.tr
- Telefon: 3111357-3113981-3885272
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1986
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2001
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011-
- Fakülte Kurulu, 2010-
- E.Ü.Bologna Eşgüdüm Komisyonu, 2010-
- E.Ü.Yabancı ÖğrenciKabul Komisyonu, 2010-
- Eczacılık Fakültesi Erasmus Koordinatörü, 2007-
- Kozmetoloji Bilim Dalı başkanlığı, 1999-
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- CRS Board of Scientific Advisor/ Young Scientist Committee Member, 2009-Devam Ediyor
- Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsat komisyonunda Danışmanlık, 2004-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Farmasotik Teknoloji (1030601)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Özcan İ., Abacı Ö, Haliki Uztan A, Aksu B, Boyacıoğlu H, Güneri T ve Özer Ö. "Enhanced topical delivery of terbinafine hydrochloride with chitosan hydrogels", AAPSPharmSciTech, 10, 1024-1031 (2009).
- Şenyiğit T., Padula C., Özer Ö., Santi P. "Different approaches for improving skin accumulation of topical corticosteroids" International Journal of Pharmaceutics, 380, 155-160 (2009).
- Şenyiğit T., Sonvico F., Barbieri S., Özer, Ö., Santi P., Colombo P. "Lecithin-chitosan nanoparticles of clobetasol-17-propionate capable of accumulation in pig skin" Journal of Controlled Release, 142, 368-373 (2010).
- I.Ertam, B.Mutlu, İ.Unal, S.Alper, B.Kıvcak, Ö.Özer,"Efficiency of ellagic acid and arbutin in melasma: a randomized, prospective, open-label study" J.Dermatology, 35:570-574, 2008.
- 0, M. Ozyazici, E. H. Gokce, Ö. Ozer, Z. Ay, G. Gokce, D.Y. Metin, G. Durmaz, S. Hilmioglu, C. Pekcetin, D. Ozyurt, A. Yalcin, T. Guneri, G. Ertan, "İn vitro release - ın vivo microbiological and toxicological studies on granule form of ketoconazole prepared
- Özer, Ö., Mutlu, B., Kıvçak, B., "Antı-tyrosınase actıvıty of some plant extracts and formulatıons contaınıng ellagıc acıd" Pharmaceutıcal Bıology, 45 (6), (2007).
- Özer, Ö., Mıne Özyazıcı, Murıel Tedajo, memduh s.taner, kamıl köseoglu “w/o/w multıple emulsıons contaınıng nıtroımıdazole derıvates for vagınal delıvery”, drug delıvery, 14 (3), 139-145 (2007).
- Özer, Ö., Başak Mutlu, Sevım Tömek, "Development and ın vıtro evaluatıon of topıcally applıed cınnamıc acıd formulatıons usıng experımental desıgn technıques", Dıe pharmazıe, 62 (2), 138-143 (2007).
- 0, Ö.Özer, İ.özcan, E.Ö.Çetın, Işıl Tekmen, Ülker sönmez, L.Kırılmaz, T.Günerı "Evaluatıon of ın vıtro release and skın ırrıtatıon of benzoyl peroxıde-contaınıng products" Journal of drug delıvery scıence and technology, j. Drug del. Scı. Tech., 16 (6), 449
- Ozcan I., Segura-Sánchez F., Bouchemal K., Sezak M., Ozer O., Guneri T., Ponchel G. "Effects of sterilization techniques on the PEGylated poly(γ:-benzyl-L-glutamate) (PBLG) nanoparticles", Acta Pharmaceutica Sciencia, 51 211-218 (2009).
- Ozcan I., Segura-Sánchez F., Bouchemal K., Sezak M., Ozer O., Guneri T., Ponchel G. "Pegylation of poly(γ:-benzyl-L-glutamate) nanoparticles is efficient for avoiding MPS capture in rats", Int. J. Nanomed., 5 1103-1111 (2010).
- Senyigit T., Tekmen I., Sönmez U., Santi P., Ozer O. Deoxycholate hydrogels of betamethasone-17-valerate intended for topical use: In vitro and in vivo evaluation. Int. J. Pharm. 403 (1-2): 123-9 (2011).
- 0, Senyigit T., Ozcan I., Ozer O"Innovative topical formulations for treatment of dermatitis" Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery (in press).
- . Muguet,V., Seiller, M., Barrat, G., Özer, Ö., Marty, J.P., Grossiord, J.L., "Formulation of multiple emulsions able to break-up and release their internal aqueous phase under moderate shear rates", J.Controll.Release 70, 37-49 (2001).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Özer, Ö., Menemenlioğlu, D., Ertan, G., “Photostability of menthyl anthranilate in different formulations”, Cosm.Toilet. 116, 67-72 (2001).
- . Özer,Ö., Baloğlu, E., Muguet,V.,Yazan,Y., Ertan,G., “The effect of the type and the concentration of the lipophilic surfactant on the stability and release kinetics of the W/O/W multiple emulsions”, Int.J.Cosmet.Sci.22, 459-470 (2000).
- Özer, Ö., B. Aydın, Y. Yazan “Effect of Oil Type on Stability of W/O/W Emulsions” , Cosm.Toilet. 121 (7), 57-64 (2006).
- 0,

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Özer,Ö.Bazı Antidepreson İlaçlar üzerinde çalışmalar Y.Lisans Tezi.1986
- 0, Özer,Ö.Tenoksikanın Formulasyonu ve Stabilitesi üzerinde çalışmalar.Doktora E.Ü.1992

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- S.Aşıcı,E.Baloğlu,Ö,Özer- Studies on ofloxacin microcapsules microencapsulation and in vitro dissolution kinetics 9Th Int.Symp.On Microencapsulation 13-15.09.1993 p.32.(Poster)
- S.Aşıcı,E.Baloğlu,Ö.Özer İn-vitro diffusion of pefloxocin from topical ointments for control of burn wund infections.3rd İnt.Symp.On Pharm.Sciences 15-18.06.1993 p 43 (Poster)
- S.Aşıcı,Ö,Özer,E.Baloğlu,Microncapsules of ciprofloxacin: formulation and in-vitro release kinetics 9Th Int.Symp.On Microencapsulation 13-15.09.1993 p.34 .(Poster)
- S.Aşıcı,Ö.Özer,E.Baloğlu,İn-vitro diffusion of ciprofloxacine from ointments 3rd Int.Symp.On Pharm.Sciences 15-18 06 1993 p.44. (Poster)
- S.Aşıcı,Ö.Özer,E.Baloğlu,In-vitro diffusion of ofloxacin from ointments,3rd Int.Symp.On Pharm.Sciences 15-18.06.1993 p.45.(Poster)
- Ö.Özer S. Aşıcı,Thermal Degradation And gastrointestinal Stability of tenoxicam in the Acidic and Alkaline Conditions 6Th Int.Pharm.Tech.Symposium 7-10.9.1992 p 95 (Poster)
- Ö.Özer.S.Aşıcı,T.Güneri.The effect of PH and temperature on the stability of tenoxicam Uluslararası Katılımlı , II . Ecz.Bil.Semp.11-14 p.32. (Poster) 06.1991
- G.Ertan,Ö.Özer,E.Baloğlu,New Complex coacervatron Method for the microencapsulation of the Poor Soluble Drugs in water .7th Int.Pharm.Tech.Sym.8-10.09.1994,P.44 (Poster).

Kitapları (2 adet)- Multiple emulsions in biomedical and biotechnologic applications in "Colloids in Pharmaceutical and Biotechnological Applications" Özgen Özer, Gülten Kantarcı'Taylor and Francis, 2010.
- Özcan İ., Şenyiğit T., Gökçe E.H., Özer Ö. "Current Status of Chitosan on Dermal/Transdermal Drug Delivery Systems", Nova Science Publishers Inc., USA, 2010.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Özgen Özer, Taner Şenyiğit, İpek Özcan, Mine Özyazıcı, Işıl Tekmen, İlgen Ertam, İdil Ünal, Topikal kortikosteroit formülasyonlarının tasarım ve değerlendirilmesinde farklı yaklaşımlar, TUBİTAK
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Controlled Release Society
- Drug Information Assoc.
- TÜFTAD
- Turkish Cosmetology Scientists' Association ( TÜKAD
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1999, Doktora Sonrası Araştırma- Fransız Hükümet Bursu
- 1996, Doktora Sonrası Araştırma- TUBİTAK-NATO-B2 Bursu
Kazandığı Ödüller (8 adet)- 2010, En iyi poster
- 2010, Yönetiminde En iyi doktora tezi
- 2010, en iyi proje ikincilik ödülü
- 2009, en iyi poster
- 2008, en iyi poster
- 2008, en iyi sözlü sunum
- 2006, en iyi poster
- 0,