Akademik BilgilerBERNA YILMAZ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi , Biyoloji, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1983
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1992

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- E.Ü.T.F.1.Sınıf Eğitim Kaynağı Oluşturma Komisyon Üyeliği, 1998-1999
- E.Ü.T.F. 1.Sınıf Entegre Sistem IV.Kurul Başkanlığı, 1997-
- E.Ü.T.F. Genetik Yürütme Kurulu Üyeliği, 1993-1997
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Yılmaz,B.,Balım,Z.,Özkınay,F.,Yaprak,I.,Vergin,C.,Aydınok,Y.,Topçuoğlu,N.,"Ege Bölgesindeki Talasemi Majorlu Çocuk Ailelerinde Aile Ağacı Analizi,Aile Bireylerinin Hastalıkla İlgili Bilgileri ve Mutasyonlar",Klinik Bilimler&Doktor, 5(1):105-108,1999.
- Yılmaz,B., Topçuoğlu,N.,Oktar,N.,Demirtaş,E.,"İnsan Beyin Multisellüler Tümör Sferoidlerinde (MTS) Ultrastrüktürel Yapı,13.Elektron Mikroskobi Kongresi 1-4 Eylül, Bildirler Kitabı,349-354,1997.
- Yılmaz,B.,"İntermedyer Filamentler ve Hücre Tiplendirilmesindeki Önemi", Nörolojik Bilimler Dergisi,13(1-2):141-146,1996.
- Oktar,N.,Yılmaz,B.,Topçuoğlu,N.,"Nöro-onko-genetik", Nörolojik Bilimler Dergisi,12:(1-2)255-262,1995.
- (Aksakal) Yılmaz, B., Özcel,M.A.,"Karasineklerin (Musca domestica) Ayaklarıyla Taşıdıkları Protozoon Kist ve Helment Yumurtalarının Araştırılması ", Türkiye Parazitoloji Dergisi 17(3-4),112-118,1993.
- 1992, (Aksakal) Yılmaz,B.,Sakızlı,M.,Özcel,M.A.,OKtar,N.,Demirtaş,E.,"Beyin Tümör Hücrelerinde Glial Filament Asidik Protein ve Nörofilamentlerin Belirlenmesi" Türk Nöroşirurji Dergisi 4:231-235.
- Köprübaşı,F.,Özyürek,R.,Tekgül,H.,(Aksakal) Yılmaz B.,Arcasoy,M.,"Deri Fibroblastlarında ve Lökositlerde Enzim Eksikliğinin Gösterilmesiyle Tanıları doğrulanan Scheie Sendromlu İki Kardeş" Ege Tıp Dergisi 31(2):271-273,1992.
- Oktar, N.,Mutluer,S.,Özdamar,Övül,İ.,Demirtaş,E.,(Aksakal) Yılmaz,B., "Kavernöz Anjiomlar(=Kavernomlar)" Türk Nöroşirurji Dergisi 2:127-132,1991

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Oktar,N.,Dalbastı,T.,Yılmaz,B.,"Local therapy of recurrent anaplastic gliomas with a differantiating agent of bucladesine,"Clinical Neurology and Neurosurgery,(1),PP:S230,1997.
- Oktar,N.,Yılmaz,B.,"Supresion of malignancy by cell fusion in human brain tumors spheroid model", 10.World International Congress of Neurological Surgery,Meksico,1993.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Yılmaz,B.,Balım,Z.,Özkınay,F.,Yaprak,I.,Aydınok,Y.,Yopçuoğlu,N.,"Ege bölgesindeki talasemi majorlu çocuk ailelerinde aile ağacı analizi, aile bireylerinin hastalıkla ilgili bilgileri ve mutasyonlar", 21-24 Eylül 1998, V.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Kongre Kitabı,54,1998.
- Yılmaz,B.,Özkınay,F.,Çoker,M.,Tütüncüoğlu,S.,Topçuoğlu,N.,"1992-1998 yılları arasında fibroblast kültürleri yapılan hastaların değerlendirilmesi",21-24 Eylül 1998, V.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi,İzmir,Kongre Kitabı,42,1998.
- Yılmaz,B.,Topçuoğlu, N.,Oktar,N.,Demirtaş,E.,"İnsan beyin multiselluler tümör sferoidlerinde (MTS) ultrastruktürel yapı.I-Scanning Elektron Mikroskopi ,4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi,24-28 Haziran 1996,İzmir,Bildiri Özetleri Kitabı,P49,S.85,1996.
- Oktar,N.,Yılmaz,B.,"İnsan rekürren anaplastik gliomlarında kemoterapiye ek cAMP ile differansiyasyon tedavisi",Türk Nöroşirurji Dergisi Bilimsel Kongresi 9-14 Nisan 1995,Çeşme,İzmir, Kongre Kitabı,187,1995.
- Yılmaz,B.,Özcel,M.A.,"Merkezi sinir sistemi tümörlerinde intermedyer filamentlerin belirlenmesi",3.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi,29 Ekim-1 Kasım 1994,Antalya,Kongre Kitabı TB 5,1994.
- Oktar,N.,Yılmaz,B.,Topçuoğlu,N.,Sakızlı,M.,"İnsan beyin tümörleri sferoid hücre kültüründe hücre füzyonu ile malignitenin supresyonu",Türk Nöroşirurji Dergisi Bilimsel Kongresi 22-27 Mayıs 1992,Ürgüp- Nevşehir, Türk Nöroşirurji Dergisi Ek 5:74,1992.
- (Aksakal) Yılmaz,B.,Sakızlı, M.,Özcel,M.A.,Oktar,N.,"Merkezi sinir sistemi tümörlerinde intermedyer filamentlerin belirlenmesi"IX.Ulusal Kanser Kongresi ve Pediatrik Tümörler Kongresi,2-7 Haziran 1991,İzmir, Kongre Kitabı,139,1991.
- Aksakal,B.,Özcel,M.A.,"Karasineklerin (Musca domestica) ayaklarıyla taşıdıkları protozoon kist ve helment yumurtalarının araştırılması",VIII.Ulusal Biyoloji KOngresi 3-5 Eylül 1986,Kongre Kitabı, Cilt 1,706,1987.

Kitapları (1 adet)- 0, Tıbbi Biyoloji Ders Notları II, 1995.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- Beyin Araştırmaları ve Sinir Derneği
- Biyologlar Derneği
- International Brain Research Organisation (IBRO)
- Tıbbi Biyoloji Derneği
- Türk Biyokimya Derneği