Akademik BilgilerEMİNE BAYRAM
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: emine.bayram@ege.edu.tr, mail adresi değişikliği
- Telefon: +90 232 311 16 11
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 1985
- Doktora: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 1992
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (11 adet)- E.Ü. Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2010-
- Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu, 2010-
- Üretim ve Pazarlama Komisyonu, 2010-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-
- E.Ü.Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2006
- Bolüm Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliği, 2002-
- Fakülte Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, 2000-2010
- Fakülte Haber Bülteni Yayın Kurulu, 2000-
- Bölüm Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği, 1991-1995
- Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği, 1986-1990
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa, Bilim Kurulu Üyeliği, 2011 , 2011
- XXII nd International Scientific-Professional Conference of Agriculture and Food Industry, 28.09- 01.10.2011, Sarajevo, Bosna Hercegovina, Bilim Kurulu Üyeliği, 2011
- 6 th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries 18-22 April 2010, Antalya/Turkey Bilim Kurulu Üyeliği, 2010
- Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22 Ekim 2009 Hatay Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, 2009
- Improvement of Small and Medium Size Businesses Dealing with Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) Programme Coordinator 6-9 June 2006, İzmir ,20, 2006
- Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya. Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, 2005
- Essential Oils Seminar 1-15 Ekim 1996 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 1996
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop 25-26 Mayıs 1995 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 1995
- Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 1994
Uzmanlık Alanları- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Ekren, S., Sönmez, Ç., Özçakal, E., Kukul Kurttaş, Y.S., Bayram, E., Gürgülü, H., 2012, The Effect of Different İrrigation Water Levels on Yield and Quality Characteristics of Purple Basil (Ocimum basilicum L.), Agricultural Water Management, 109 (2012) 155-161.
- Tonk Aykut F., R. R. Akçali Giachino, Ç. Sönmez,S. Yüce, E. Bayram, İ. Telci, M. A. Furan, 2011. Characterization of Various Hypericum perforatum Clones by Hypericin and RAPD Analyses, International Journal of Agriculture and Biology, Vol. 13, No.1, 31-37.
- Telci, İ., Kacar, O., Bayram, E., Arabacı, O., Demirtaş, İ., Yılmaz, G., Özcan, İ., Sönmez, Ç., Göksu, E., 2011, The effect of ecological conditions on yield and quality of selected peppermint ( Mentha piperita L.) clones, Industrial Crops and Products 34 (2011) 1193-1197.
- Telci, İ., İ., Demirtaş, E., Bayram, O., Arabacı, O., Kacar, 2010, Environmental variation on aroma component of pulegone/ piperitone rich spearmint ( Mentha spicata L.), Industrial Crops and Products, 32, 588-592.
- Tonk Aykut F., S. Yüce, E. Bayram, R. R. Akçali Giachino, Ç. Sönmez, İ. Telci, M. A. Furan, 2010. Chemical and Genetic Variability of Selected Turkish Oregano (Origanum onites L.) Clones. Plant. Syst. Evol. 288:157-165.
- Ekren, S., Sönmez, Ç., Bayram, E., 2010, Sarı Kantaron ( Hypericum perforatum L.) Klonlarında Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 16 (2010) 225-234.
- Arabacı, O., E. Bayram, H. Baydar, F. Savran, T. Karadoğan, N., Özay, 2007, Chemical Composition, Yield and Contentsof Essential Oil of Lavandula hybrida Reverchon Grown under Different Nitrogen Fertilizer, Plants Density and Location, Asian Journal of Chemistry, Vol. 19, No. 3, pp. 2184-2192.
- Arabacı, O.and E., Bayram, 2004, The Effect of Nitrogen Fertilization and Different Plant Densities on some Agronomic and Technologic Characteristic of Ocimum basilicum L. (Basil), Journal of Agronomy 3 (4): 255-262, 2004.
- Telci, İ., E. Bayram, G. Yılmaz, B. Avcı, 2006, Variability in essential oil composition of Turkish basils (Ocimum basilicum L.), Biochemical Systematics and Ecology, 34, p.489-497.
- Ceylan, S., F. Yoldas, H. Cakıcı, N. Mordogan, E. Bayram, 2006, Effects of Nitrogen Rates on Nitrogen Accumulation, Ascorbic Acid and Essential Oil Content in Parsley, Asian Journal of Chemistry, Vol. 18, No.3 pp. 2113-2118.
- Telci, İ., E. Bayram, B. Avcı,, 2006, Changes in Yields Essential Oil and Linalool Contents of Coriandrum sativum Varieties (var. vulgare and var. microcarpum D.C.) Harvested in the Different Stages, European Journal of Horticulture, Vol. 71(6), pp.267-271.
- Arabacı, O., E. Bayram, 2006, Evaluation of Chemical Composition, Essential Oil and Morphological Traits in Wild Populations of Lavandula stoechas L. in the Mediterranean Environment, Asian Journal of Chemistry, Vol. 18, No.1 pp. 371-380
- Ceylan, A., E. Bayram, E., N. Sahbaz, H. Otan, S. Karaman, 2003, Yield performance and essential oil composition of individual plants and improved clones of Origanum onites L. grown in the Aegean region of Turkey, Israel Journal of Plant Sciences, Vol.51, pp.285-290.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- Yazgı, A., A. Değirmencioğlu, İ. Önal, E. Bayram, 2010, Mathematical Modelling and Optimization of the Performance of a Metering Unit for Precision Corn Seeding, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi ( Journal of Agricultural Machinery Science, 6 (2), 107-113.
- Ekren, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S., Bayram, E., 2009, Farklı Dikim Sıklıklarının Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 46 (3): 165-173.
- Avcı, B., Bayram, E., Mersin Bitkisi (Myrtus communis L.) Farklı Hasat Zamanlarının Uçucu Yağ Oranlarına Etkisi, Süleyman Demirel Universty, Journal of Natural and Applied Sciences, 12-3 (2008), 178-181.
- Ekren, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S., Bayram, E.,2007, Farklı Biçim Yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis L.) Genotiplerinde Agronomik ve Teknolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (1): 55-70.
- Arabacı, O., E., Bayram, 2005, Aydın Ekolojik Koşullarında Lavanta ( Lavandula angustifolia Mill.)'nın Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Bitki Sıklığı ve Azotlu Gübrenin Etkisi, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005: 2(2): 13-19.
- Ceylan, A., E. Bayram, O. Arabacı, A. R. Marquard, N. Özay, H. Geren, 2005 Ege Bölgesi Florası Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarında Uygun Kemotiplerin Belirlenmesi ve Islahı, E. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(3): 33-44
- Nia, R.A., E. Bayram, 2005, Geliştirilmiş Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Klonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özellikleri, E. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2):11-12
- Arabacı, O., E. Bayram, 2004, The Effect of Nitrogen Fertilization and Different Plant Densities on Some Agronomic and Technologic Characteristic of Ocimum basilicum L. (Basil), Journal of Agronomy 3 (4): 255-262
- Bayram, E., H. Geren, A. B. Avcı, O. Arabacı, 2004, Farklı Kökenli Bazı Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Verim ve Kalite Özellikleri, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 41(2)-49-58
- Çakmak, H.E., E. Bayram, 2003, Muğla Orijinli Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., Cilt:40, Sayı:1, s.57-64
- Bayram, E., O. Arabacı, H. E. Çakmak, 2002, Bornova Ekolojik Koşullarında Hypericum perforatum L. Klonlarının Agronomik Özelliklerinin ve Hypericin Oranlarının Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak.. Derg., Cilt:39 Sayı:3, s.41-48
- Bayram, E., 2001, Batı Anadolu Florasında Yetişen Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.)’:nda Uygun Tiplerin Seleksiyonu Üzerinde Araştırma, TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt: 25, s:351-357
- Yıldırım, Z., E. Bayram, 2001, Propagation of Caper by Seed, Cuttings, or by Tissue Culture, Turkish Journal of Field Crops, Volume 6, Number: 1, 2001.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, H. Geren, 1999, İzmir Kekiği (Origanum Onites L.) Islahında Geliştirilen Klonların Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma, TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23(1999) Ek Sayı 5, 1163-1168.
- 0, Marquard, R., T. Müller, A. Ceylan, E. Bayram, H. Otan, 1996, Origanum-Wildsammlungen aus der Türkei: Gehalte und Zusammensetzung des atherichen Öls, Arznei und Gewürzpflanzen, 1996: 1: 134-137. Hippokrates Verlag Gmbh, Stuttgart 1996.
- Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, 1996, Farklı Bitki sıklığı ve Azot Dozlarının Lavanta (Lavandula angustifolia Mill.) ‘nın Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerine Etkisi, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt: 20, Sayı:6, 1996. S: 567-572.
- 0, Deraz, S., E. Bayram, 1996, Influence of Harvesting Time on The Chemical Components of Laurus nobilis L. 1-Essential Oil, Menofiya Journal of Agricultural Research, Vol.21, No:2, p.255-265, Egypt, 1996.
- 0, Deraz, S., E. Bayram, 1996, Influence of Harvesting Time on The Chemical Component of Laurus nobilis L. 1. Essential Oil, menofiya Journal of Agricultural research, Vol.21, No:2, p.255-264, Egypt.
- 0, Deraz, S., A. Bayram, 1995, Evaluation of Chemical Contents of Medicinal Plant [Silybum marianum (L.) Gaertn.] Wild-Growing in Turkey, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı: 3, s.79-85.
- 0, Bayram, E., 1995, Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Hatlarında Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı:3, s.41-48.
- 0, Bayram, E., A. Ceylan, N. Olgun, 1995, Atropa belladonna L.'da Mekanizasyona Uygun Farklı Dikim Aralıklarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 2, s.75-82.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, 1995, Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Lavanta (Lavandula angustifolia Mill.)'nın Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.
- Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, 1994, Melissa officinalis L. (Oğulotu)'ın Agronomik ve Teknolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18, s.125-130.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, 1994, Bornova Ekolojik Koşullarında Azotlu Gübrenin Adi Kekik (Thymus vulgaris L.)'de Drog Verimi ve Kaliteye Etkisi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18, s.249-255.
- 0, Tepe, I., E. Bayram, H. Demirkan, 1994, Anason (Pimpinella anisum L.)'da Sorun Olan Yabancı Otlarla Kimyasal Mücadele Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18, s.53-57.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, 1992, Bazı Parfüm Bitkileri Üzerinde Agronomik ve Teknolojik Araştırmalar-II. Salvia sclarea L., E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, No:1, s.1-14.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, N. Kaya, N. Özay, 1992, Japon Nanesi (Mentha arvensis subsp. Haplocaly x Briguet var. piperascens Holmes) Üzerinde Agronomik Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2-3, s.163-178.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, O. Arabacı, 1991, Tıbbi Bitkilerde Etken Maddelerin Varyasyonu, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 239, s.21-24, Ankara.
- Ceylan, A., N. Kaya, E. Bayram, 1990, Sulamadan Lavanta (Lavandula officinalis L.) Üretimi ve Azotlu Gübrenin Etkisi Üzerinde Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı:2, s.205-213.
- 0, Ceylan, A., Kaya, E. Bayram, 1989, Bitki Sıklığının Yünlü Yüksük Otu (Digitalis lanata Ehrh.)'da Verim ve Kaliteye Etkisi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, No:2, s.143-148.
- 0, Ceylan, A., A. Vömel, N. Kaya, N. Çelik, E. Niğdeli, 1988, Bitki Sıklığının Lavanta 'da (Lavandula officinalis L.) Verim ve Kaliteye Etkisi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, No: 2, s.135-145.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- Bayram, E., Ç. Sönmez, 2006, Adaçayı Yetiştiriciliği, E. Ü. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni, Yayım Bülteni:48, ISSN 1300-3518, İzmir.
- Bayram, E., 2003, Kekik Yetiştiriciliği, E. Ü. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni, Yayım Bülteni:42, ISSN 1300-3518, İzmir.
- Kürşat, Ü., Y. Fırattekin, E. Bayram, Ü. Özsoy, 2001, Menemen Ovası Koşullarında Maydanozun Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 2000, Yayın no: 117, s. 419-432, Ankara.
- 0, Ceylan. A., E. Bayram, O. Arabacı, 1991, Tıbbi Bitkilerde Etken Maddelerin Varyasyonu, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:239, s.21-24, Ankara.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Tatar, Ö., Konakchiev, A., Gevrek, M.N., Vitkova, A., Sönmez, Ç., Bayram, E., Edreva, A., 2010 Comparative Study of Achillea Millefolium Group in Turkey and Bulgaria 2. Responses of Plants to Nitrogen and Water Regime of Soil, Abstracts of 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), Antalya-Turkey April 18-22, 2010, S122.
- Bayram, E., Sönmez, Ç., Ekren, S., Ceylan, A., 2010, Development of İzmir Oregano (Origanum onites L. ) Cultivation in Turkey, Abstracts of 6 th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), Antalya-Turkey April 18-22, 2010, S121.
- Vitkova, A., Bayram, E., Ekren, S., Sönmez, Ç., Tatar, Ö., Edreva, A., 2010, Comparative Study of Valuable Medicinal Species of Achillea Millefolium Group in Turkey and Bulgaria 1. Biometrical Assay of Field Grown Plants, Abstracts of 6 th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), Antalya/Turkey, April 18-22, 2010, S121.
- Yazgı, A., A., Değirmencioğlu, İ., Önal, E., Bayram, 2010, Optimization of the Seed Spacing Uniformity Performance of a Precision Seeder Using Spherical Materials and Response Surface Methodology, Paper No: 1008560, 2010 ASABE Annual International Meeting , June 20-23, 2010, David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania.
- Cergel, S., Bayram, B. Honermeier, 2005. Untersuchungen zur Cadmium-Aufnahme von Borretsch (Borago officinalis L.) in Abhängigkeit von Herkunft. Ergebnisse deutsch-türkischer agrarwisseschaftlicer Forschung. 3-9 Oktober-2005 (Bildiri Sunulu) Göttinge
- Bayram, E., A. O. Sarı, A. Ceylan, R. Marquard, 2004, Yields and Hypericin Rates of Three St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) Populations Originated From Turkey. Fachtagung für Arznei-und Gewürzpflanzen. 7-9 September 2004. Jena.
- Ceylan, A., E. Bayram, H. Geren, R. Marquard, 1999, Anbauversuche mit Schwarzkümmel (Nigella sativa L.) auf dem Standort Bornova/Türkei, Verhand Deutsch-Turkeischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 6. Symposium, 27.9.1999-2.10.1999, Justus-Liebig Unive
- Malko, A., R. Marquard, E. Bayram, H. Geren, A. Ceylan, 1999, Untersuchung von Hypericum-Sortimenten in Bornova/Türkei and Rauischholzhausen/Deutschland, Verhand Deutsch-Turkeischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 6. Symposium, 27.9.1999-2.10.1999,
- 0, Kıtıkı, A., A.. O. Sarı, B. Oğuz, A. Ceylan, E. Bayram, 1998, The Effect of plant Density on Yield and Yield Components of Anise Seed (Pimpinella anisum L.), 1. International Meeting of Aromatic and Medicinal Mediterranean Plants, 24-26 April 1998, Portugal, Co6, p.27
- 0, Weinbrenner, G., R. Marquard, A. Ceylan, E. Bayram, 1998, Das etherische Öl von Origanum-Wildsammlungen (Origanum onites ) aus der West-Türkei, Fachtagung -Arznei und Gewürzpflanzen -, 1-2.Oktober,1998, Justus Liebig Universitat, Giessen, Tagungsband,
- Grölz, H., R. Baetzel, R. Marquard, A. Ceylan, E. Bayram, 1998, Anbauversuche mit Koriander (Coriandrum sativum ) in der Türkei, Fachtagung -Arznei und Gewürzpflanzen -, 1-2.Oktober,1998, Justus Liebig Universitat, Giessen, Tagungsband, p. 160-165.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, H. Grölz, R. Marquard, 1997, Anbautechnik, agronomische Merkmale und Qualitatseigenschaften von Koriander (Coriandrum sativum L.), Deutsch-Türkische Agrarforschung Symposium, Antalya-1997, p. 182-186.
- Marquard, R., A. Ceylan, E. Bayram, 1997, Weinbrenner, G., Auslesezüchtung bei Origanum onites auf der Basis von Wild-sammlungen in der West Türkei, Deutsch- Türkische Agrarforschung Symposium, Antalya-1997, p.160-164
- Öztekin, S., Y. Soysal, E. Bayram, 1996, Solar Drying of Origanum onites L., AGENG Madrid, Paper 96D-020, 1996 (Poster).
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, M. Schneider, G. Weinbrenner, R. Marquard, 1996, Selective Breeding with Origanum onites L. Based on Collections from The Wild Flora in West-Turkey, International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants, p.1
- 0, Marquard, R., A. Ceylan, E. Bayram, 1995, Gabriel, A., Gehalte und Zusammensetzung der Etherischen Öle in Salvia Wildsammlungen aus der Türkei, Deutsch-Türkisches Symposium, Ankara, 1995.
- 0, Marquard, R., A. Ceylan, T. Müller, E. Bayram, H. Otan, 1992, Gehalte und Zusammenzetzung des Etherischen Öls von Origanum-Wildsammlungen aus der Türkei, Deutsch-Türkisches Symposium, s.289-296, Stuttgart, 1992

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (27 adet)- Soycan Önenç, S., Akkan, S., Bayram, E., 2011, Kekik, Kekik Uçucu Yağı ve Uçucu Yağ Karışımının In Vivo Rumen Amonyak Azotu Üzerine Etkileri, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi ( Uluslararası Katılımlı), 30 Haziran-01 Temmuz 2011, Samsun.
- Bayram, E., Kırıcı, E., Tansi, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S., Telci, İ., 2010, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, 11-15 Ocak 2010 Ankara, Say. 437-457.
- Sancaktaroğlu, S., E. Bayram, 2009, Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarının Isırgan ( Urtica pilulifera L.)'ın Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, 19-22 Ekim 2009, Hatay, S. 44-49.
- Sönmez, Ç., Bayram, E., 2009, Farklı Kökenli Biberiye ( Rosmarinus officinalis) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Sunulu Bildiriler, 19-22 Ekim 2009 Hatay, S. 50-54.
- Telci, İ., E. Bayram, G. Yılmaz, B.Avcı, 2007. Türkiye'de Yerel Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Karakterizasyonu. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-27 Haziran 2007. s. 539-542. Erzurum.
- Arabacı, O., E., Bayram, 2005, Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarında Kişniş (Coriandrum sativum)'in Bazı Morfolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt 1, Sayfa 535-540, Araştırma Sunusu.
- Arabacı, O., E., Bayram, 2005, Rezenede ( Foeniculum vulgare Mill.) Farklı Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Verim ve Bazı Önemli Özellikler Üzerine Etkisi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt 1, Sayfa
- Avcı, A. B., R. A. Nia, E. Bayram, 2005, Bornova Koşullarında Yetiştirilen İran Kökenli Kişniş (Coriandrum sativum var vulgare)'in Verim ve Kalite Özellikleri, VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, 2005, Antalya.
- Ekren, S., A. B. Avcı, E. Bayram, 2003, Bornova Koşullarında Çördük otu (Hyssopus officinalis L.)' ında Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, s.383-386, Diyarbakır, 13-17 Ekim 2003.
- Bayram, E., H. Geren, N. Özay, A. Ceylan, 2001, Çanakkale-Balıkesir Yöresi İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21.Eylül.2001
- Karsavuran, Y., Ö. Başıbüyük, E. Bayram, 2000, Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) Nimflerinin Beslenmesinin Anason Tohumlarının Çimlenme Hızı ve Gücüne Etkisi, Türkiye 4. Entomoloji Kongresi, 12-15, Eylül, 2000, Aydın, Say.375-381.
- 0, Bayram, E., H. Geren, A. Ceylan, N. Özay, 1999, İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nde Farklı Biçim Şekli ve Biçim Yüksekliğinin Verim ve Kaliteye Etkisi, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, S:222-226, Kasım 1999, Adana
- 0, Bayram, E., A. Ceylan, H. Geren, 1999, Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) Islahında Geliştirilen Klonların Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, S:212-217, Kasım 1999, Adana.
- 0, Bayram, E., A. Ceylan, H. Geren, 1999, Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) Islahında Geliştirilen Klonların Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, S:212-217, Kasım 1999, Adana.
- Bayram, E., N. Özay, H. Geren, A. Ceylan, 1998, Aydın Ili İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Populasyonlarında Kemotiplerin Belirlenmesi ve Seleksiyonu Üzerinde Araştırma. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül, 1998, s:305-313. Aydın.
- 0, Geren, H., E. Bayram, A. Ceylan, 1997, Çörekotu (Nigella sativa L.)’ nda Farklı Ekim Zamanı ne Fosforlu Gübre Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi . 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun. Eylül-1997.
- Bayram, E., E. Çakmak, A. Ceylan, 1996, Dereotu (Anethum graveolens L.)’nda Farklı Ekim Zamanları ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Kaliteye Etkileri, XI. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı , 22-24, Mayıs, Ankara, 1996 s. 499-508 (Poster).
- 0, Ceylan, A., G. Yılmaz, B. Gürbüz, E. Bayram, 1995, Ilaç ve Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV.Teknik Kongresi, T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayın., No: 26, Cilt:1, s.571-576, Ankara, 1995.
- 0, Bayram, E. 1995, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Tıbbi Bitkiler Üzerinde Yapılan Islah Çalışmaları, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop Bildiri Özetleri, s.25-27, İzmir, 1995.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, 1995, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle Yapılan Çalışmalara Genel Bakış, Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Vamık Tayşi Anısına Hazırlanan Bilimsel Toplantı, İzmir, 1995.
- 0, Otan, H., A. O. Sarı, A. Ceylan, E. Bayram, N. Özay, N. Kaya, 1994, Batı Anadolu Florasında yayılış Gösteren Origanum onites L. (İzmir Kekiği) Populasyonlarında Bazı Kalite Özellikleri, Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, s.146-149, İzmir,
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, 1994, Bazı Parfüm Bitkileri Üzerinde Agronomik ve Teknolojik Araştırmalar-I Lavandula angustifolia Mill., Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, s.137-141, İzmir, 1994.
- 0, Ceylan, A., E. Bayram, N. Özay, H. Otan, A. O. Sarı, M. Polat, 1994, Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Salvia officinalis L. (Tıbbi Adaçayı)'de Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma, Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, s.1
- 0, Otan, H., A. Uzun, A. O. Sarı, N. Çarkacı, I. Serim, E. Bayram, 1993, Anason (Pimpinella anisum L.)'da Yabancı Ot Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I. Herbaloji Kongresi, Bildiriler, s.279-289, Adana, 1993.
- 0, Bayram, E., N. Özay, A. Ceylan, 1993, Withania somnifera L. Bitkisinin Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırma, X. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı, (Poster Bildiri 18), İzmir, 1993.
- Ceylan, A., B. Gürbüz, M. Polat, E. Bayram, 1990, Türkiye'de Ilaç, Koku ve Baharat Bitkilerinin Üretimi ve Sorunları, Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Bildiri Kitabı, s.345-350, Ankara, 1990.
- 0, Ceylan, A., A. Vömel, N. Kaya, E. Niğdeli, 1988, İzmir Kekiği (Origanum smyrnaeum L.)'nin Adaptasyonu ve Islahı Üzerinde Araştırmalar, I. Orman Tali Ürünleri Sempozyumu, Ankara, 1988.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (21 adet)- 2011, Tübitak Projesi, No: 108 0 290 , Bayram, E., Gevrek, M., Gürel, A., Ekren, S., Tatar, Ö., Sönmez, Ç., Achillea millefolium Grubuna Ait Önemli Tıbbi Bitkilerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Fizyolojik, Fitokimyasal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar, Tübitak 108 0 290 Nolu Proje Sonuç Raporu, (Türkiye-Bulgaristan ikili işbirliği).
- Araştırma Projesi, Yüce, S., Bayram, E., Akçalı, R., Telci, İ., Aykut, F., Furan, M.,A., Sönmez, Ç., 2009, Geliştirilmiş Origanum onites L., Ocimum basilicum L. ve Hypericum perforatum L. Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 106 0 440 No'lu Proje Sonuç Raporu.
- Araştırma Projesi, Telci, İ., Bayram, E., Arabacı, O., Kaçar, O., Yılmaz, G., Demirtaş, İ., Sönmez, Ç., Göksu, E., Tokbay, İ. İ., 2009, Farklı Ekolojilerde ( Aydın, Bursa, İzmir ve Tokat ) Yetiştirilen Nane (Mentha spp.) Klonlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 106 O 708 No'lu Proje Sonuç Raporu.
- Araştırma Projesi, Akkan, S., S. Önenç, E. Bayram, 2006, Bazı Aromatik Bitkilerin Ruminant Beslemede Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. TÜBİTAK-VHAG/1984.
- Araştırma Projesi, Avcı, B. A., E. Bayram, 2005, Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Farklı Ekolojik Koşullarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri-02-ZRF-019.
- Araştırma Projesi, Sarı, A. O., B. Oğuz, A. Bilgiç, E. Bayram, N. Sevtekin, T. Öktem, E. Özdoğan, 2005, Ege Bölgesi Boya Bitkileri Entegra Ürün Yönetimi Araştırmaları. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TAGEM.
- Araştırma Projesi, Nia, R. A., E. Bayram, 2004, Geliştirilmiş Hypericum perforatum L. Klonlarında Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştıtma Projeleri-02-ZRF-041.
- Araştırma Projesi, Arabacı, O., E. Bayram, H. Baydar, A. F. Savran, T. Karadoğan, N. Özay, 2003, Bazı Aromatik Bitkilerin Aydın, Isparta ve Çanakkale Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu ve Agronomik-Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK-TARP/2447
- Araştırma Projesi, Telci, İ., E. Bayram, G. Yılmaz, 2002, Türkiye'de Kültürü Yapılan Yerel Fesleğen (Ocimum spp.) Genotiplerinin Morfolojik, Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Üstün Bitkilerin Seleksiyonu, TÜBİTAK-TOGTAG/3102.
- Araştırma Projesi, Ceylan, A., E. Bayram, O. Arabacı, R. Marquard, N. Özay, H. Geren, 2002, Ege Bölgesi Florası Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarında Uygun Kemotiplerin Belirlenmesi ve Islahı, TÜBİTAK-TARP/1991.
- Araştırma Projesi, İnci, R., T. Kavran, E. Bayram, N. Özay, 2002, Uçucu Yağ içeren bitkilerin Kültürü, Uçucu Yağların elde Edilmwsi, Bileşimlerinin Belirlenmesi ve Patojen Mantarlara Etkisi. EBİLTEM.
- Araştırma Projesi, Çakmak, H. E., E. Bayram, 2002, Muğla Orijinli Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2001-ZRF-008.
- 2000, Araştırma Projesi, Bayram, E., 1992, Türkiye Kültür Anasonları ( Pimpinella anisum L.) Üzerinde Agronomik ve Teknolojik Araştırmalar, E.Ü., Araştırma Fonu, 88-ZRF-011 No’lu Doktora Projesi.
- Araştırma Projesi, Üner, K., Y. Fırattekin, E. Bayram, Ü. Özsoy, 2000, Menemen Ovası Koşullarında Maydanozun Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Menemen Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen- İzmir, Sonuç Raporu, 2000.
- Araştırma Projesi, Oğuz, B., A.O.Sarı, D. Kahraman, A. Kıtıkı, A. Ceylan, E. Bayram, N. Özay, 2000, Türkiye Nane (Mentha sp) PopulasyonlarınınKarakterizasyonu Projesi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.
- Araştırma Projesi, Yıldırım, Z., E. Bayram, 1999, Kaparinin Tohumla, Çelikle ve Doku Kültürü Yoluyla Çoğaltılması. TÜBİTAK-TOGTAG-1691 Nolu Proje Sonuç Raporu, İzmir.
- Araştırma Projesi, Bayram, E., 1998, Batı Anadolu Florasında Yetişen Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.)’nda Uygun Tiplerin Seleksiyonu Üzerinde Araştırma, TÜBİTAK TOGTAG-1468 Nolu Proje Sonuç Raporu, İzmir.
- Araştırma Projesi, Kıtıkı, A., A.. O. Sarı, B. Oğuz, A. Ceylan, E. Bayram, N. Özay, 1997, Batı Anadolu İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Populasyonlarında Bazı Özellikler Açısından Üstün Tiplerin Belirlenmesi ve Kültür Koşullarında Performanslarının Saptanması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir, (Sonuç Raporu).
- Araştırma Projesi, Kıtıkı, A., A. O. Sarı, B. Oğuz, H. Otan, 1997, Kahraman, D., Dizdaroğlu, T., Ceylan, A., Bayram, E., Özay, N., Anason Araştırmaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Menemen-İzmir, (Sonuç Raporu).
- Araştırma Projesi, Ceylan, A., H. Otan, M. Polat, E. Bayram, A. O. Sarı, N. Özay, S. Kudat, N. Çarkacı, B. Oğuz, A. Kıtıkı, 1994, Origanum onites L. (İzmir kekiği) Üzerinde Agroteknik Araştırmalar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir, Sonuç Raporu.
- Araştırma Projesi, Ceylan, A., H. Otan, M. Polat, A. O. Sarı, E. Bayram, N. Özay, S. Kudat, N. Çarkacı, B. Oğuz, A. Kıtıkı, 1994, Salvia officinalis L. (Tıbbi Adaçayı) Üzerinde Agroteknik Araştırmalar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir, (Sonuç Raporu).
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Doğal Çiçek Soğancılar Derneği
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
- Ziraat Mühendisleri Odası
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2000, DAAD
- 1991, CIHEAM
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2002, Çeşit Tescili (Kekik, Ceylan 2002 ve Tayşi 2002)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2012, Arslan, D., Yalova Ekolojik Koşullarında Mayıs Papatyası ( Matricaria recutita L.)Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları ve Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı...
- Yüksek Lisans, 2010, Pala , B., Defne ( Laurus nobilis L.) Üzerinde Bazı Agroteknik Çalışmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.
- Doktora, 2010, Sancaktaroğlu, S., 2010, Farklı Kökenli İstanbul Kekiği ( Origanum vulgare subsp. hirtum L.) Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dal...
- Yüksek Lisans, 2008, Sönmez, Ç., Farklı Kökenli Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Bornova-İzmir.
- Doktora, 2006, Avcı, A.B., 2006, Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Farklı Ekolojik Koşullarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
- Doktora, 2004, Nia, R.A., 2004, Geliştirilmiş Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Klonlarında Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2003, Çakmak, H.E., 2003, Muğla Orijinli Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.