Akademik BilgilerŞAFAK CEYLAN
PROFESÖR
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: safak.ceylan@ege.edu.tr
- Telefon: 232 545 32 72
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bölümü, Türkiye, 1985
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bölümü, Türkiye, 1990
- Yardımcı Doçentlik: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Türkiye , 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2017
- Ege Üniversitesi, ÖSYM Ödemiş İlçe Sınav Koordinatörü, 2016-
- Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdür V., 2016-
- Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Koordinatörü, 2008-
- Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2009
- Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2000-2009
- Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-2011
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Başkanlığı, 1994-1995
Uzmanlık Alanları- Bitki Beslenme ve Toprak verimliliği (5011302)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Seçer, M., Elmacı, Ö.L., Ceylan, Ş. 2016. The Effects of Organic Wastes on Soil and Cotton Quality with Respect to the Risk of Boron and Heavy Metal Pollution. Hindawi Publishing Corporation. International Journal of Agronomy, Vol. 2016, Article ID 7438327, 7 page. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7438327
- Ceylan Ş., Seçer M., Elmacı Ö.L. 2013. Influence of Tomato and Paprika Paste Residues on Soil Properties and Potato Growth. Ekoloji 22(86): 9-18.
- Mordogan, N., Hakerlerler, H., Ceylan, S., Aydin, S., Yagmur, B., Aksoy, U. 2013. Effect of Organic Fertilization on Fig Leaf Nutrients and Fruit Quality. Journal of Plant Nutrition,36:7,1128-1137.
- Yoldaş, F., Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Çolak, Esetlili, B. 2011. Effect of Organic and in Organic Fertilizers on Yield and Mineral Content of Onion (Alliumcepa L.). African Journal of Biotechnology Vol. 10(55), pp. 11488-11492.
- Seçer, M., Ceylan, Ş., Elmacı, Ö.L., Akdemir, H. 2010. Risk of Boron and Heavy Metal Pollution From Agro-Industrial Wastes Applied For Plant Nutrition. Envirommental Monitoring and Assessment.168:353-361. DOI 10.1007/S10661-009-1119-y . Online.
- Ceylan, Ş., Soya, H., Budak, B., Akdemir, H., Çolak, Esetlili, B. 2009. Effect of Zinc on Yield and Some Related Traits of Alfalfa. Turkish Journal of Field Crops,Volume 14, No:2.136-143.
- Yoldaş, F., Ceylan, Ş., Yağmur, B., Mordoğan, N. 2008. Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield Quality and Nutrient Content in Broccoli. Journal of Plant Nutrition, Volume 31, 1333-1343.
- Yoldaş, F., Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Çakıcı, H. 2007. Effects of Sowing Dates and Nitrogen Application on Phosphorus and Potassium Comtents in Parsley. A. Journal of Chemistry. Volume 19. No: 5, 4058–4064.
- Ceylan, Ş., Yoldaş, F., Çakıcı, H., Mordoğan, N. 2006. Effects of Nitrogen Rates on Nitrogen Accumulation, Ascorbic Acid and Essential Oil Contents in Parsley. A. Journal of Chemistry. Volume 18, No: 3, 2113-2118.
- Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Akdemir, H., Çakıcı, H. 2006. Potential use of Organic Fertilizers and Their Effect on Some Agronomic and Chemical Properties of Potato (Solanum Tuberosum L.), A. Journal of Chemistry, Volume 18, No: 2, 1212-1222.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Kırmızı, Ş., Anlaş, F., 1996.Van Ekolojik Koşullarında Azotlu Gübrelemenin Arpa Bitkisinin Verim ve Farklı Gelişim Dönemlerinde NPK İçeriğindeki Değişime Etkisi. Tr. J. of Agriculture and Forestry. 20:83-89
- Karaçal. İ., Kırmızı, Ş., Tüfenkçi, Ş., Türetken, İ., Çimrin, K.M., Gülser, F., 1996.Çimento Fabrikası Emisyonularının Çevredeki Bitkilere Etkisi.Tr. J. of Agriculture and Forestry. 20:9-17.
- Kırmızı, Ş., 1996. Azotlu Gübrelemenin Arpa Bitkisinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Fe, Zn, Mn, Cu İçeriğindeki Değişime Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniv.Ziraat Fak. Dergisi. 6 (2): 21-34.ISSN 1018-9424.
- Kırmızı, Ş.1996. Bitlis Yöresinde Tütün Tarımı Yapılan Toprakların Besin Elementi Durumu ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri.Yüzüncü Yıl Üniv.Ziraat Fak. Dergisi. 6.(4):71-80.ISSN 1018-4924.
- Kırmızı, Ş., Tüfenkçi, Ş. 1995. Rhizobium Japonicum L. ile Aşılama, Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Soya Bitkisinde Verim ve Kaliteye Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 5(2):175-187. ISSN 1018-9424.
- Kırmızı, Ş., Tüfenkçi, Ş., 1993. Bitlis Bölgesi Tarım Topraklarının Potasyum Durumu ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. Vol. 3/1-2 187-203. ISSN 1018-9424.
- Kırmızı, Ş., Atalay, İ.Z. 1991. Büyük Menderes Havzası Kahverengi Orman ve Kireçsiz Kahverengi Topraklarının Besin Elementi Durumu ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol. 28:2.1-18.
- Kırmızı, Ş., Atalay, İ.Z., 1990.Büyük Menderes Havzası Allüvial topraklarının Besin Elementi Durumu ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri.E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi Vol.27:2.161-174.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Ceylan, Ş.,Atalay, İ.Z., 1998 .Effect of KNO3 Applications on Fruit Yield and N,P,K Content of Leaves in Vitis Vinifera Grapes, Improved Crop Quality by Nutrient Management Workshop, Sep. 28-Oct. Bornova. İzmir/Turkey. 27-29.
- Gürbüz, Ö., Ceylan, Ş. 1998. Nitrogen and Phosphorus Reguirements of Cabbage Grown in Van, Turkey. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil. 21-24 Sep. Menemen, İzmir/TURKEY. 724-727.
- Aşkın, A., Ceylan, Ş.,Yener, H. 1997, A Study on the Nutritional Status of Fig Orchards in Birgi - İrimağzı .1.International Symposium on Fig .ISHS-Cheim.239-246 ,1998 Acta Hort. Poster Izmir-Turkey
- Karaçal, İ., Kırmızı (Ceylan), Ş.,Tüfenkçi , Ş.,Türetken ,İ.,Çimrin,K.M.,Gülser,F. 1995, Fluorine Contents in Waters , Soils and Plants of Van Lake Basin Soil Fertility and Fertilizer Management 9 th Internationel Symposium of CIEC 319-324 ,1995 25-30 September,Turkey
- Tüfekçi, Ş., Kırmızı, Ş., 1994. Van Ekolojik Koşullarında bakteri Aşılaması ve Azotlu Gübrelemenin Soya Bitkisinde verim ve Kaliteye Etkisi.XII.Ulusal Biyoloji kongresi (6-8 Temmuz) Tebliğleri.Cilt 1.5:300-308 Edirne.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Yoldaş, F., Çakıcı, H., 2000. Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Hayvansal Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Eylül, Isparta.51-55.
- Tepe, İ., Tüfenkçi, Ş., Kaya, İ., Ceylan, Ş., 1997. Van’da Bitki Besin Maddesi Alınımı Açısından Buğday-Yabancı Ot Rekabeti."Türkiye II. Herboloji Kongresi"nde Tebliğ Olarak Sunulmuştur. (1-4 Eylül). İzmir.
- Oktay, M., Akdemir, H., Ceylan, Ş., İrget, M.E., Ünübol, H., Kalkan, H., 1997.Patates Yetiştiriciliğinde Çinko Sülfat Gübrelemesinin Ürün Miktarı ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkisi.Ulusal Çinko Kongresi’nde Tebliğ Olarak Sunulmuştur.(12-16 Mayıs). Eskişehir.
- Ceylan, Ş., Akdemir, H., Oktay, M., İrget, M.E., 1997. Çinko Uygulamalarının Lirasa-92 ve Cumhuriyet –75 Buğday Çeşitlerinde Verim ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi. Ulusal Çinko Kongresinde Tebliğ Olarak Sunulmuştur. (12-16 Mayıs), Eskişehir.
- Akdemir, H.,Ceylan, Ş., Aşkın, A., 1996.Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Tarım Eğitimi Üzerine Bir Envanter Çalışması.Uluslararası Sempozyum 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması.(22-23 Mayıs).Tebliğ Olarak Sunulmuştur.Çankırı
- Karaçal, İ.,Kırmızı, Ş., Tüfenkçi, Ş., Türetken, İ., Çimrin, K.M., Gülser, F., 1995.Çimento Fabrikası Emisyonlarının Çevredeki Topraklara Etkisi.İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu Tebliğleri.C.21-30.Ankara.
- Karaçal, İ., Sencar, Ö., Kırmızı, Ş., Akman, Z. 1995.Toprak Kullanımında Bölgesel ve Ülkesel Dönüşümler.Türkiye Ziraat Mühendisliği 4.Teknik Kongresi (9-13 Ocak) Ankara. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, Cilt 1.211-226.
- Kılınç, R., Kırmızı, Ş., Karakaş, D., Tüfenkçi, Ş., Gülser, F., 1994. Van Yöresi Topraklarının Fosfor Adsorpsiyon ve Fiksasyon Durumları ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Nükleer Yöntemlerle İncelenmesi.3. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresinde (9-21
- Kılınç, R., Kırmızı, Ş., Karakaş, D., 1994. Bitlis Bölgesi Tarım Topraklarının Fosfor Adsorpsiyon ve Fiksasyon Durumlarının Nükleer Yöntemlerle İncelenmesi.3.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresinde (9-21 Ekim)
- Tezcan, H., Yıldız, M., Kırmızı, Ş., 1992. Ege Bölgesinde Kavun Kurumaları ile Kültürel Uygulamalar ve Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler.Türkiye 1.Ulusal bahçe Bitkileri Bazı Kongresi.Cilt 2. (Sebze-Bağ-Süs Bitkileri) S.443-446.
- Kılınç, R., Kırmızı, Ş., Öztuğ, D., 1991. Toprağa Uygulanan P ve Mn Dozlarının Mısır Bitkisinde Kök ve Gövdenin P ,Mn, Fe,Zn,Cu Kapsamına Etkileri. Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri 607-616 Antalya
- Karaçal, İ., Kırmızı, Ş., 1991. Doğu Anadolu ve Tezek. 2.Ulusal Gübre Kongresinde Tebliğ Olarak Sunulmuştur.(30 Eylül-4 Ekim) Ankara.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (12 adet)- 2010, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 07-ÖMYO-001, Yoldaş, F., Ceylan, Ş., Duman, İ., Düzyaman, E., Elmacı, Ö.L.,. Özge, M. Bitki Yoğunluğu ve Azot Seviyelerinin Bamya Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri
- 2009, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 07-ZRF-017, Seçer, M., Elmacı, Ö.L., Ceylan, Ş., Akdemir, H., Öztan ,S., Büyük, F. Bazı Tıbbi Aromatik Bitki İşletme Katı Atıklarının, Toprak Özellikleri ile Kanola (Brassica Napus L) Yetiştiriciliği Beslenmesi, Verim ve Kalitesine Etkileri
- 2008, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 04-ÖMY-02, Yoldaş, F., Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Esetlili, B. Mineral ve Organik Gübrelemenin Farklı Yetiştirme Şekilleri ve Üretilen Soğan Bitkisinde Verim ve Kaliteye Etkileri
- 2007, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 2005-ÖMY-01, Ceylan, Ş., Soya, H., Budak, B., Akdemir, H., Mordoğan , N., Çolak, Esetlili, B. Yonca (Medicago Sativa) Tarımında Çinko Gübrelemesinin Verim ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi
- 2006, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 03-ZRF-017, Mordoğan, N., Ceylan, Ş., Delibacak, S., Çakıcı, H., Pekcan, T., Günen, E., Çolak, B. Organik Gübrelemenin Sofralık Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim, Kalite ve Besin Element İçeriği ile Toprağın Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
- 2006, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 2002-ÖMY-02, Günen,Y., Ceylan, Ş., Alan, Ö., Günen, E. Ödemiş Koşullarında Sümbül Teber (Polianthes Tuberosat L.) Yetiştiriciliğinde Azotlu Gübrelemenin Etkisi
- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 02-ÖMY-01, Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Yoldaş, F., Çakıcı, H. Azotlu Gübrelemenin Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Maydanoz Bitkisinde Azot Birikimi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 2003-ZFR-54, Elmacı, Ö. L., Seçer, M., Okur, N., Ceylan, Ş., Akdemir, H., Kayıkçıoğlu, H. Tıbbi Aromatik Bitki İşletmeleri Katı Atıklarının Toprağın Mikrobiyolojik Aktivitesine, Pamuk Bitkisi Gelişimine Verim ve Kalitesine Etkileri
- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 02-ÖMY-01, Ceylan, Ş., Mordoğan, N., Yoldaş, F., Çakıcı, H. Azotlu Gübrelemenin Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Maydanoz Bitkisinde Azot Birikimi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi.
- 2003, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, No: 1999-ZFR-38, Elmacı, Ö.L., Seçer, M., Ceylan, Ş., Akdemir, H. Katı veya Sıvı, Organik veya İnorganik Formdaki Üretim Atıklarının Gübre Olarak Bitki Yetiştirmede Kullanılabilirliklerinin Araştırılması
- 2002, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, No: 2000-ZRF-014, Mordoğan, N., Ceylan, Ş., Akdemir, H., Çakıcı, H. Organik Gübrelemenin Patatesin (Solanum Tuberosum L.) Verim ve Kalitesine Etkisi.
- 1996, SANDOM Sanayi Domatesi Üretimi Geliştirme Projesi. No:10, 96 - 101, Eşiyok, D., Oktay, M., Akdemir, H., Ceylan, Ş. Sanayi Domatesinde Görülen Çiçek Burnu Çürüklüğünün İncelenmesi Üzerinde Bir Araştırma
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2010, Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
- 2009, Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
- 2007, EBİLTEM Uluslararası Yayınları Teşvik Programı
- 2006, EBİLTEM Uluslararası Yayınları Teşvik Programı