Akademik BilgilerHATİCE ÖZAKTAN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hatice.ozaktan@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3884000-1410
- Web sayfası: http://www.agr.ege.edu.tr/depts/bitki/akademik.htm
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Bitki Koruma, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Bitki Koruma, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi, Bitki Koruma, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bitki Koruma, Türkiye, 1995
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Bitki Koruma, Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- TÜRKİYE FİTOPATOLOJİ DERNEĞİ İKİNCİ BAŞKANI, 2002-2004
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- COST Action 864 management comitee Türkiye Delegesi, 2006-2011
- Türkiye IX.Fitopatoloji Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 2001
- THE JOURNAL OF TURKISH PHYTOPATHOLOGY Dergisi Scientific Review Board Üyesi, 2001-Devam Ediyor
- "9.International Congress of Mediterranean Union" Kongre Düzenleme Komitesi Üyeliği,Kuşadası-Türkiye, 1994
- "6.Türkiye Fitopatoloji Kongresi" Düzenleme Komitesi üyeliği,İzmir, 1991
- "5.Türkiye Fitopatoloji Kongresi" Düzenleme Komitesi Üyeliği,Antalya, 1988-Devam Ediyor
- "5.Türkiye Fitopatoloji Kongresi" Düzenleme Komitesi Üyeliği,Antalya, 1988
Uzmanlık Alanları- Bakteriyoloji (1070301)
- Fitopatoloji (5010301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2004, Özaktan,H., Bora,T. Biological Control of Fire Blight in Pear Orchards with a Formulation of P.agglomerans strain Eh 24 .Brazilian Journal of Microbiology 35: 224-229
- 2004, Bora,T., Özaktan,H., Göre,E., and Aslan,E. Biological Control of Fusarium oxysporum f.sp.melonis by Wettable Powder Formulations of the two Strains of P.putida. Journal of Phytopathology,152:471-475

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2005, Aslan, E., Özaktan,H., Kök Bakterileri tarafından konukçu bitkide hastalıklara karşı sistemik dayanıklılığın uyarılması. ANADOLU, J. Of AARI, 15 (1): 84-100
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., 2002. KÜLTÜR MANTARI HASTALIKLARI. TAYEK/TYUAP. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 107, 32-48.
- 2002, Özaktan,H., Bora,T., and Altın,N., Establishment of Pantoea agglomerans strain Eh 24 onpear blossoms and its compatibility with some chemicals. Biological Control Fungal and Bacterial Plant Pathogens IOBC wprs Bulletin, 25(10):131-134
- 2002, Bora,T., Özaktan,H., Sukan,F.V., Sukan,S., and Göre,M.E., Research on suppression ofFusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp.melonis) in muskmelon by application of the bioformulations under field conditions. Biological Control Fungal and Bacterial Plant Pathogens IOBC wprs Bulletin, 25(10):287-290
- Özaktan,H.,2001. Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Bakteriyel Hastalıklar.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Teknik Bülteni, Mayıs-Haziran 2001: 8-11.
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., 2000. Biological control of some important mushroom diseases in Turkey by fluorescent Pseudomonads. Mushroom Science XV, Volume 2: Science and Cultivation of Edible Fungi:689-693.
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., 2000. Biological Control of Fusarium oxysporum f.sp.melonis by the Formulations of Fluorescent Pseudomomnads. J. Turk. Phytopath.,133-149.
- ÖZAKTAN,H., BORA,T.,SUKAN VARDAR,F.,SUKAN,S., SARGIN,S, 1999.Studies on Determnation of Antagonistic Potential and Biopreparation of Some Bacteria Against the Fireblight Pathogen. Acta Hort.489, ISHS : 663-668.
- ÖZAKTAN,H., YILDIZ,M., SAYGILI,H., 1995. Türkiye'de cevizlerde yeni bir bakteri: Pseudomonas syringae pv. syringae. E.Ü.Z.F.Dergisi, 32(1): 145-150
- BORA,T., YILDIZ,M., ÖZAKTAN, H., 1994. Effect of fluorescent pseudomonads on Fusarium wilt of watermelon. J.Turk. Phytopath., 23(1):19-25.
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., 1994. Studies on identification of bacterial microflora of mushroom in Türkiye. J. Turk. Phytopath., 23(2): 73-78.
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., 1994. Investigations on the comparison of in-vitro and in-vivo reaction test for the determination of susceptibility of some cucurbits to Pseudomonas syringae pv. lachrymans . . J. Turk. Phytopath.,23(3): 105-111.
- ÖZAKTAN,H., 1993. Bakterilerin buz çekirdeği oluşturma özellikleri ve yarattığı sonuçlar. E.Ü.Z.F.Dergisi, 30 (3):169-176.
- TÜZEL,Y., ÖZAKTAN,H., 1993. Kültür mantarı yetiştiricilği ve hastalıkları. E.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayım Bülteni. No:17.
- ÖZAKTAN,H., 1990. Bitkilerde bakteriyel hastalıkların kontrolünde bakteriyel antagonistlerden yararlanma olanakları. E.Ü.Z.F.Dergisi,27(3):245-256.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Domates Bakteriyel Solgunluğu (Carynebacterium Michiganense Pv. Michiganense (E.F.S.M.) Jensen'in Tohuma İnokulasyonu, Hastalığın Erken Dönemde Saptanması ve Bazı İlaçların İn-Vitro Koşullarında Bu Etmene Etkinlikleri Üzerinde Araştırmalar (Yüksek Lisan Tezi)1987."
- 0, Domates Bakteriyel Solgunluğu (Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis) İle Savaşın Olanakları Üzerinde Araştırmalar, 1991. (Doktora Tezi).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Özaktan,H. BORA,T.,ASLAN,E. And USLU,A., A study on the biological control potentials of fluorescent pseudomonad strains against bacterial blotch disease (Pseudomonas tolaasii) of cultivated mushroom. 1st ınternational Symposium on Biological control of Bacterial diseases Darmstadt, Germany 23 rd – 26 th October 2005: 42.
- Koltuksuz,T., Aslan, E., Özaktan,H., Bora,T., and Sukan,F.V., Effects of Different Drying Techniques on the Inhibitory Effect of Pantoea agglomerans strain Eh-24 Bioformulation. 1st ınternational Symposium on Biological control of Bacterial diseases Darmstadt, Germany 23 rd – 26 th October 2005: 35
- Özaktan,H., Bora,T., Studıes On Bıologıcal Control Of Fıre Blıght Wıth The Some Antagonıstıc Bacterıa. 10th Int.Workshop on Fire Blight, Bologna, ITALY, 5th-9th July 2004:68
- Koltuksuz,T., Aslan, E., Bora,K., Özaktan,H., Öngen,G., Bora,T., and Sukan,F.V., Preparation of Pantoea agglomerans strain EH-24 using different substrates and different drying techniques. 10th Int.Workshop on Fire Blight, Bologna, ITALY, 5th-9th July 2004:68
- ÖZAKTAN,H.,BORA,T., ALTIN,N.,2002. Establishment of Pantoea agglomerans strain Eh-24 on pear blossoms and its compatibility with some chemicals. Seventh Meeting on the Influence of A-Biotic and Biotic Factors on Biocontrol Agents, 22-25 May 2002, Kuşadası /TURKEY:54 (Poster bildiri).
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., SUKAN,F.V., SUKAN,S., and GÖRE,M.E.,2002. Research on suppression of Fusarium Wilt (F.oxysporum f.sp.melonis) in muskmelon by application of the bioofrmulations under field conditions. Seventh Meeting on "Influence of A-Biotic and Biotic Factors on Biocontrol Agents", 22-25 May 2002, Kuşadası/TURKEY:94 (Poster Bildiri).
- ÖZAKTAN,H., BORA,T. FİDAN,Ü., 2000. Recent observations on the diseases of cultivated Mushroom (Agaricus bisporus) in Turkey.XVth International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi, May 15-19,2000, Maastricht/The Netherlands:28. (Poster Bildiri)
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., 2000. Biological control of some important mushroom diseases in Turkey by fluorescent Pseudomonads. XVth International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi, May 15-19,2000, Maastricht/The Netherlands (Abstr.) Oral Bildiri
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., SUKAN,F.V., SUKAN,S., SARGIN,S., 1998. Studies on determination of antagonistic potential and biopreparation of some bacteria against the fireblight pathogen. 8th International Workshop on Fireblight, Kuşadası/TURKEY:137(Abst.)Oral Bildiri
- ÖZAKTAN,H.,Role of Epiphytic Erwinias in Biological Control of Plant diseases. Workshop on "Novel trends in Environmental and Agricultural Biotechnology" organised by Natural science foundation (NSF) USA and EBİLTEM. university of Ege,11-14 May1998,İzmir/Turkey. Oral Çağrılı Bildiri
- YORGANCI,Ü., ERKAN,S., ÖZAKTAN,H., ESER,B., 1994. Detection of the agents of viral and bacterial diseases in seeds of pepper, tomato, eggplant, cucumber and their inactivation ways. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September 1994, Kuşadası- Türkiye: 37-39 (Oral Bildiri)
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., YILDIZ,M., 1994. Preliminary investigation on the fungal and bacterial diseases of cultivated mushroom (Agaricus bisporus) in Türkiye. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September 1994, Kuşadası- Türkiye:449-451 (Oral Bildiri).
- ÖZAKTAN,H., TÜRKÜSAY,H., 1994. An approach to the biological control of fireblight and role of natural contaminations. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September1994, Kuşadası-Türkiye: 449-451 (Oral Bildiri).
- BORA,T., YILDIZ,M., ÖZAKTAN,H., ÇAKICI,H., 1992. An approach to integrated control of Fusarium wilt of muskmelon caused by Fusarium oxysporum f.sp.melonis . Int. Symp. On IPM, 15-17 October,1992, İzmir:7-13 (Oral Bildiri)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (39 adet)- Aslan, E., Özaktan,H., Kökbakterilerinin Domates Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato) ‘na Karşı Dayanıklılığı Uyarma Potansiyelleri Üzerinde Araştırmalar. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Ekim 2004, Samsun: 45
- Çetinel, B., Özaktan,H., Bakteriyel Antagonistlerin Tohuma Kaplanmasında Kullanılan Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Ekim 2004, Samsun: 46
- Akköprü,A., Demir,S., Özaktan,H.,Farklı Floresan pseudomonas (FP) İzolatları ve Arbüsküler Mikorizal Fungus (AMF) Glomus intraradices’in Domatesteki bazı Morfolojik Parametrelere ve Fusarium Solgunluğuna (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) Etkisi. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Ekim 2004, Samsun: 48
- Gezen,M., ve Özaktan,H.,Kültür Mantarında Bakteriyel Benek (Pseudomonas tolaasii) HastalığınınBiyolojik Kontrolünde Antagonistlerin Kritik Konsantrasyonlarının Saptanması Üzerinde Bir Çalışma. Türkiye VII.yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 22-24 Eylül 2004, Korkuteli-Antalya
- GEZEN,M., ÖZAKTAN,H.,2002. Kültür mantarında Bakteriyel Benek (Pseudomonas tolaasii)hastalığının biyolojik kontrolünde fluorsent Pseudomonasların etkisi üzerinde bir çalışma. Türkiye 5.Biyolojik Mücadele Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Erzurum:8 (Oral Bildiri)
- Özaktan,H., Bora,T., Göre,M.E.,2001. Domates bakteriyel Benek Hastalığına Karşı Sistemik dayanıklılığın Uyarılmasında Rizobakterlerin Rolü Üzerinde İlk Gözlemler Türkiye IX.Fitopatoloji Kongresi, 3-8 Eylül 2001, Tekirdağ:40-50 (Sözlü).
- ÖZAKTAN, H., BORA, T., ALTIN, N. Armutlarda Ateş Yanıklığı Hastalığına Etkili Antagonistik Bakterilerin Kitle Üretimi ve Biyopreparatlarının Meyve Bahçelerinde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TARP (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi)Simpozyumu Bildiri Özetleri. 26-27 Ekim 2000, TÜBİTAK/Ankara:19-20.Sözlü
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., GÖRE,M.E. Türkiye'de Islak Kabarcık Hastalığının (M.perniciosa) Epidemisi ve Yerli Torfların Bulaşıklık Durumu Üzerinde bir Araştırma. Türkiye VI.Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000 Bergama: 279-284.Sözlü
- FİDAN,Ü., BORA,T., ÖZAKTAN,H., GÜMÜŞ,M. Türkiye'de Önemli Kültür Mantarı Üretim Merkezlerinde Virus Hastalığının Varlığı ve Saptama Tekniği Üzerinde Bir Araştırma. Türkite VI.yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000, Bergama:312-320.Sözlü
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., GÖRE,M.E. Fluoresent Pseudomonasların Kültür Mantarının Gelişimini Uyarıcı Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000, Bergama:295-301.Sözlü
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., GEZEN,M. Pseudomonas putida M4/2 VE 39/a Strainlerinin Kültür Mantarında Bakteriyel Benek (Pseudomonas tolaasii) Hastalığına in-vivo Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VI. yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000, Bergama: 332-338.Sözlü.
- ÖZAKTAN,H.,BORA,T.,ALTIN,N.,1999. Ateş Yanıklığı Hastalığına Karşı Yararlı Bakteri Biyoformulasyonlarıyla Armut Bahçesinde Uygulamalar. Türkiye 1.Ekolojik tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999, İzmir:135-142.Sözlü
- BORA,T.,ÖZAKTAN,H.,1999. Kavunda Fusarium Solgunluğunun Fluoresent Pseudomonaslarla Önlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1.Ekolojik tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999, İzmir:125-134.Sözlü
- ÖZAKTAN,H., BORA,T., SUKAN,F.V., SUKAN,S., SARGIN,S., 1998. Türkiye'de yararlı bakteri biyopreparasyonlarında kullanılan teknikler üzerinde çalışmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, ANKARA:57-61.Sözlü
- BORA,T.,ÖZAKTAN,H., ATMACA,M., 1998. Önemli kültür mantarı hastalıklarıyla biyolojik savaşta bazı Fluorescent pseudomonas izolatlarının kullanılması üzerinde araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, ANKARA:139-142. Sözlü
- FİDAN,Ü., BORA,T., ÖZAKTAN,H., VE GÜMÜŞ,M.,1998. Kültür mantarı üretim merkezlerinde virus ve Islak Kabarcık hastalıkları üzerinde araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, ANKARA:447-451.Sözlü
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., 1996. Antagonistik bazı floresent pseudomonasların önemli kültür mantarı hastalıklarına karşı in vitro etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 5-7 Kasım 1996, Yalova:267-273.Sözlü
- DELEN,N., BORA,T., ÖZAKTAN,H., 1996. Kültür mantarı üretim evlerinde kullanılan pestisitlerin çevreye ve insan sağlığına etkileri. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 5-7 Kasım 1996, Yalova:259-266.Sözlü
- BORA,T., ÖZAKTAN,H., YILDIZ,M., 1995. Tarla koşullarında kavun ve karpuzda Fusarium solgunluklarının siderofor üreten floresent pseudomonaslarla önlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül 1995, Adana: 216-219.Sözlü
- Bora-T.,H.Özaktan, Antagonistik Bakterilerin Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığı Pseudomonas Syringae Pv. Lachrymans)'nın Biyolojik Savaşında Kullanılması Olanakları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3.Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 25-28 Ocak 1994 Sözlü)."
-  Özaktan, H., H.Türküsay, Bazı Epifitik Bakterilerin Ateş Yanıklığı Etmeni Erwinia Amylovora'ya Antagonistik Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3.Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 25-28 Ocak 1994 (Sözlü).
-  Özaktan,H., T.Bora,Kültür Mantarında (Agaricus Bisporus) Kahverengi Benek Etmeni Pseudomonas Talaasii'nin Bazı Fluoresent Pseudomonas İzolatlarıyla Engellenmesi Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3.Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 25-28 Ocak 1994 (Sözlü
- Onoğur-E.,H.Özaktan, İ.Duman, H.Türküsay, Domates Bakteriyel Benek Hastalığı Etmeni Pseudomomas Syringae Pv.Tomato'ya Karşı Dayanıklılığın Uyarılması Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 1992(Sözlü).
- ONONĞUR,E., ÖZAKTAN,H., DUMAN,İ., TÜRKÜSAY,H.,1992. Domates bitkilerini bazı hastalık etmenlerine karşı dayanıklı kılabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1992: 41-43.Sözlü
- ERKAN,S., ÖZAKTAN,H., YORGANCI,Ü., YOLTAŞ,T., 1992. Sanayi domatesi tohum örneklerinde Domates Mozayık Virusu ve Bakteriyel Solgunluk etmenlerinin bulunma durumunun saptanması üzerinde araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1992: 45-50.Sözlü
-  Bora, T.,M.Yıldız, H.Özaktan, Ege Bölgesinde Kültür Mantarı Üretim Evlerinde İlaçlı Savaşım Sorunları, Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, Yalova-İstanbul, 2-4 Kasım 1992(Sözlü).
-  Bora,T., M.Yıldız,H.Özaktan,Ege Bölgesinde Kültür Mantarı Üretim Evlerinde Saptanan Hastalıklar, Türkiye, 4.Yemeklik Mantar Kongresi,Yalova İstanbul, 2-4 Kasım 1992(Sözlü).
-  Özaktan,H., M.Yıldız,T.Bora, Ege Bölgesinde Kültür Mantarının Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,İzmir,13-16 Ekim 1992. (Sözlü).
- Özaktan-H., S.Öden,N.Delen, Domates Bakteriyel Benek Hastalığı-Etmeni (Pseudomonas Syringae Pv. Tomato)'ne Bazı Bakırlı Preparatların Etkililikleri Üzerinde Araştırmalar,Vı.Türkiye Firopatoloji Kongresi İzmir 7-11 Ekim 1991 (Sözlü).
- Erkan,S.H.Özaktan,Ü.Yorgancı. Domates Tohumlarında Doates Mozayığı ve Bakteriyel Solgunluk Etmenlerinin Varlığının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. 6.Türkiye Fitopatoloji Kongresi, İzmir, 7-11 Ekim, 1991 (Sözlü).
- ÖZAKTAN,H., 1991. Domates Bakteriyel Solgunluğu (Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis) ile savaşım olanakları üzerinde araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1991: 62-68.Sözlü
- ONONĞUR,E., ÖZAKTAN,H., DUMAN,İ., TÜRKÜSAY,H.,1991. Domates bitkilerini bazı hastalık etmenlerine karşı dayanıklı kılabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1991: 69-72.Sözlü
- ERKAN,S., ÖZAKTAN,H., YORGANCI,Ü., ESER,B., YOLTAŞ,T., 1991. Tohum örneklerinde Domates Mozayık Virusu ve Bakteriyel Solgunluk etmenlerinin bulunma durumunun saptanması üzerinde araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1991: 78-81.Sözlü
- ÖNCÜER,C., YILDIZ,M., KARSAVURAN,Y., YILDIZ,F., YOLDAŞ,Z., ÖZAKTAN,H., DURMUŞOĞLU,E., 1990. Domateslerde hastalık ve zararlılara karşı mücadele programlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1990:54-62.Sözlü
- SAYGILI,H., ÖZAKTAN,H.,1990. Domates Bakteriyel Solgunluğu (Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis) ile savaşım olanakları üzerinde araştırmalar. SANDOM Çalışma Raporu,1990: 71-79.Sözlü
- ONONĞUR,E., ÖZAKTAN,H., DUMAN,İ., TÜRKÜSAY,H.,1990. Domates bitkilerini bazı hastalık etmenlerine karşı dayanıklı kılabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar.SANDOM Çalışma Raporu,1990: 93-101.Sözlü
- YILDIZ,M., YILDIZ,F., ÖZAKTAN,H., 1990. Bazı domates denemelerinde yer alan çeşitlerin hastalıklar açısından durumu. SANDOM Çalışma Raporu,1990: 102-110.Sözlü
- ÖZAKTAN, H., SAYGILI,H., 1988. Domates bakteriyel solgunluk etmeni (Corynebacterium michiganense pv. michiganense)'nin tohuma inokulasyonu ve bitkideki rezident fazının tesbit edilmesi. 5. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 18-21 Ekim,1988,Antalya:58.Sözlü
- ÖZAKTAN,H., DELEN,N., 1988. Domateslerde bakteriyel karaleke hastalığı etmeni Pseudomonas syringae pv. tomato'ya bazı fungisitlerin etkinlikleri üzerinde çalışmalar. 5. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 18-21 Ekim 1988, Antalya:105.Sözlü.

Kitapları (2 adet)- BORA,T.,ÖZAKTAN,H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. Prizma Matbaacılık, İzmir, 205 s.
- BORA,T., TOROS,S., ÖZAKTAN,H., 1996. Kültür Mantarı: Hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı. AFA Matbaacılık, İstanbul: 137 s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (19 adet)- 2005, Araştırma Projesi, Özaktan,H., Bora,T., Yağmur,B., Tanyolaç,B., Tuncay,Ö., Aslan,E., ve Göre,E.,Domates Bakteriyel Benek Hastalığının (Pseudomonas syringae pv.tomato) Önlenmesinde Biyokontrol Odaklı İntegre Savaşım Araştırmaları. TÜBİTAK- TOGTAG 2787 NO.LU Proje Kesin Raporu,
- 2005, Araştırma Projesi, Ozaktan, H., ASLAN, H. Rhizobakterlerin Domates Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato) ‘na Karşı Dayanıklılığı Uyarma Potansiyelleri Üzerinde Araştırmalar. 2002-ZRF-013 no.lu Proje
- 2004, Araştırma Projesi, Ozaktan,H., Çetinel, B., Bakteriyel Antagonistlerin Tohuma Kaplanmasında Kullanılan Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması. 2002-BİL-02 No.lu Proje
- 2003, Araştırma Projesi, Bora,T., Özaktan,H., Sukan,F.V., Sukan,S., Göre,M.E., Aslan,E., Kavun Fusarium Solgunluğunun (Fusarium oxysporum fsp. melonis) Tarla Koşullarında Biyoformulasyon Uygulamalarıyla Önlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TARP/ 2389 Sayılı Proje Kesin Raporu,19 s.
- Araştırma Projesi, BORA,T., VIRANYI,F., ÖZAKTAN,H., TUROCZI,G.,2001. Investigations on the biological control of cultivated mushroom pathogens by fluorescent pseudomonads and Trichoderma spp. TÜBİTAK-OMFB tarafından desteklenen Uluslararası Proje Kesin Raporu.
- Araştırma Projesi, ÖZAKTAN,H., BORA,T., ALTIN,N.,2001. Armutlarda Ateş Yanıklığı Hastalığına Etkili Antagonistik Bakterilerin Kitle Üretim ve Biyopreparatlarının Meyve Bahçelerinde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TARP/1897 No.lu Proje Kesin Raporu, 32s.
- 2001, Araştırma Projesi, Turhan,G., Bora,T., Karsavuran,Y., Özaktan,H., Yolageldi,L.,Fasulye Tohumları İle Taşınan Önemli Bakteriyel Ve Fungal Etmenler İle Zararlıların Saptanmasına Yönelik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 98 ZRF 018/2 Sayılı Araştırma Projesi Kesin Raporu,24s.
- 2000, Araştırma Projesi,
- Araştırma Projesi, FİDAN,Ü., BORA,T., ÖZAKTAN,H.,GÜMÜŞ,M., 1999.Türkiye'de Önemli Kültür Mantarı Üretim Merkezlerinde Virus ve Islak Kabarcık (Mycogone perniciosa) Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar. T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi Kesin Raporu, Proje No: BS/97/04/08/114, 24 s.
- Araştırma Projesi, BORA,T., ÖZAKTAN,H., ATMACA,M., 1998. Önemli Kültür Mantarı Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Yararlı Bakterilerin Biyoformulasyonlarının Kullanılması Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK- TOGTAG / 1569 Sayılı Proje Kesin Raporu, 23 s.
- Araştırma Projesi, ÖZAKTAN,H., BORA,T., SUKAN VARDAR,F., SUKAN,S., SARGIN,S., 1998. Antagonistik Bazı Bakterilerin Erwina amylovora ve Fusarium oxysporum fsp. melonis Savaşımında Kullanılabilir Biyopreparat Formulasyonlarının Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TOGTAG/ 1587 Sayılı Proje Kesin Raporu,17 s.
- Araştırma Projesi, ÖZAKTAN,H., TÜRKÜSAY,H., 1996. Ateş yanıklığı hastalığının (Erwinia amylovora) biyolojik savaşımında epifitik bakterilerin kullanılma olanakları üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK-TOAG/1077 Sayılı Proje Kesin Rp., 27 s.
- Araştırma Projesi, BORA,T., YILDIZ,M., ÖZAKTAN,H., 1995. Ege Bölgesinde kavun ve karpuzlarda görülen Fusarium solgunluklarının antagonistik floresent pseudomonaslarla önlenmesi olanakları üzerinde araştırmalar. E.Ü.Rektörlük Araş. Fonu, 92-ZRF-035 Sayılı Proje Kesin Rp., 26s.
- Araştırma Projesi, BORA,T., ÖZAKTAN,H., YILDIZ,M., 1995. Siderofor üreten bakterilerle bazı kültür bitkilerinde Fusarium solgunluklarının önlenmesi üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK-TOAG/1074 Sayılı Proje Kesin Rp.,28s.
- Araştırma Projesi, Bora,T., H.Özaktan, M.Yıldız, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin Bazı İllerinde Kültür Mantarı Üretim Evlerinde Saptanan Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenleri, Tübitak-Toag / 789-2, 1993-1994. |
- Araştırma Projesi, Yorgancı,Ü.,S.Erkan, H.Özaktan, B.Eser,Biber, Domates, Patlıcan ve Hıyar Tohumlarında Viral ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tanılanması ve İnaktifleştirilmesi Üzerinde Araştırmalar, Tübitak-Toag/822 1991-1993. |
- Araştırma Projesi, Bora-T., M.Yıldız, H.Özaktan, Ege Bölgesinde Kültür Mantarlarının Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar, Tübitak-Toag/789-1, E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, (1991-1993). |
- Araştırma Projesi, ERKAN,S., ÖZAKTAN,H., YORGANCI,Ü., YOLTAŞ,T., 1992. Sanayi domatesi tohumluk örneklerinde domates mozayık virusu ve bakteriyel solgunluk etmenlerinin bulunma durumunun saptanması üzerinde araştırmalar. SANDOM Projesi Çalışma Raporu, No 6:45-50.
- Araştırma Projesi, ONOĞUR,E., ÖZAKTAN,H., DUMAN,İ., TÜRKÜSAY,H., 1990. Domates bitkilerini bazı hastalık etmenlerine karşı dayanıklı kılabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar. SANDOM Projesi Çalışma Raporu, No 4: 93-101.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- International Society for Horticultural Science (ISHS)
- International Workgroup of Fire Blight
- Türkiye Fitopatoloji Derneği.
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1999, TUBITAK-OMFB
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2004, TÜBİTAK AB 6.Çerçeve Programı, Proje Önerisi Özendirme Ödülü
- 2003, 3. EBİLTEM TARAFINDAN DÜZENLENEN PROJE YARIŞMASINDA TARIMSAL BİLİMLER DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
- 2001, EBİLTEM tarafından düzenlenen Proje Yarışmasında Biyolojik Bilimler Dalında İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
- 1999, EBİLTEM TARAFINDAN DÜZENLENEN PROJE YARIŞMASINDA TEMEL BİLİMLER DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2005, Emek ASLAN. Rhizobakterlerin Domates Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato) ‘na Karşı Dayanıklılığı Uyarma Potansiyelleri Üzerinde Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 2004, Barbaros ÇETİNEL. Bakteriyel Antagonistlerin Tohuma Kaplanmasında Kullanılan Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması
- Yüksek Lisans, 2003, Meltem Gezen. Kültür Mantarında Bakteriyel Benek(Pseudomonas tolaasii) Hastalığının Biyolojik Kontrolünde Antagonistlerin Kritik Konsantrasyonlarının Saptanması Üzerinde Bir Çalışma