Akademik BilgilerESRA BALOĞLU
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: esra.baloglu@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 22 41
Eğitim Bilgileri- Profesörlük: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2005
- Profesörlük: Ege Üniversitesi,Eczacılık Fakültesi,Farmasötik Teknoloji AD, Türkiye, 2011

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Fakülte Kurulu üyeliği, 2015-
- Dekan Yardımcısı, 2006-2012
- Fakülte Kurulu üyeliği, 0
- Yönetim Kurulu üyeliği, 0
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- İzmir Eczacı Odası Genel Merkez Delegesi (TEB) delegesi, 0
Uzmanlık Alanları- Farmasotik Teknoloji (1030601)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- 1. Karavana S. Y., Şenyiğit Z. A., Hilmioğlu- Polat S., Metin D. Y., Zekioğlu O., Baloglu E., Mucoadhesive In Situ Gel Formulation of Miconazole Nitrate for the Treatment of Mucosal Candidiasis, Latin American Journal of Pharmacy, 31, 821- 829, 2012
- 2012,
- 2012, Şenyiğit Ay Zeynep; Karavana Sinem Y., Eraç Bayrı., Gürsel Özge; Hoşgör Limoncu Mine; Baloğlu Esra, Evaluation of chitosan based vaginal bioadhesive gelformulations for antifungal drugs, 2014, ACTA PHARMACEUTICA
- Baloglu E., Şenyiğit Ay Z., Karavana S. Y., Vetter A., Metin D. Y., Hilmioğlu Polat S., Güneri T., Bernkop-Schnurch A., In Vitro Evaluation of Mucoadhesive Vaginal Tablets of Antifungal Drugs Prepared with Thiolated Polymer and Development of a New Dissolution Technique for Vaginal Formulations, Chem. Pharm. Bull. 59, 952—958 (2011)
- Baloğlu E., Karavana S. Y., Senyigit Z., Hilmioglu-Polat S., Metin D. Y., Zekioglu O, Guneri T., Jones D., In Situ Gel Formulation of Econazole Nitrate: Preparation, In Vitro and In Vivo Evaluation, Journal of Pharmacy and Pharmacology, baskıda. DOI. 10.1111/j.2042-7158.2011.01315.x
- Ocak B., Gülümser G., Baloğlu E., Microencapsulation of Melaleuca alternifolia (Tee Tree) Oil by Using Simple Coaservation Method, Journal of Essential Oil Research, 23, 58-65, 2011
- Baloğlu E., Şenyiğit T., A Design And Evaluation Of Layered Matrix Tablet Formulations Of Metoprolol Tartrate, AAPS, 11, 563-573 (2010).
- Baloglu E., Karavana S.Y., Senyigit Z., Güneri T., Rheological And Mechanical Properties Of Poloxamer Mixtures As A Mucoadhesive Gel Base, Pharmaceutical Development and Technology baskıda, DOI: 10.3109/10837450.2010.508074
- Baloğlu E., Sinem Y. Karavana, İsmail Yuksel Hyusein, Timur Köse, Design and Formulation of Mebeverine HCl Semisolid Formulations for Intraorally Administration, AAPS PharmSciTech, 11, 181-188 (2010)
- Baloglu E., Zeynep Ay Senyigit, Sinem Yaprak Karavana, Andreas Bernkop-Schnürch, Strategies to Prolong the Intravaginal Residence Time of Drug Delivery Systems, Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 12, 312-336 (2009)(Derleme makale).
- Bioadhesive Controlled Release Systems of Ornidazole for Vaginal Delivery", Pharmaceutical Development and Technology, 11, 477-484 (2006)
- The efficacy of three desensitizing agents in treatmant of dentine hypersensitivity, J. Clin., Pharm. Therapeutics, 30, 73-76 (2005)
- " An Alternative Evaluation Method for Swelling Studies of Bioadhesive Tablet Formulations", Pharmaceutical Development and Technology, 9, 1-5 (2004)
- "A Randomized Controlled Trial of A New Ovule Formulation of Ornidazole for the Treatment of Bacterial Vaginosis", Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 28, 1-6 (2003).
- "An In vitro Investigation for Vaginal Bioadhesive Formulations: Bioadhesive Properties and Swelling States of Polymer Mixtures", Il Farmaco, 58, 391-396 (2003).
- The Effect of the Type and the Concentratıon of the Lipophilic Surfactant on the Stability and Release Kinetics of the W/O/W Multıple Emulsions" International Journal of Cosmetic Science, 22, 459-470 (2000).
- Baloğlu E., Özer Ö. ve Özyazıcı M., "Preparation and Release Characteristics of Tolmetin Sodium Matrix Tablets with Ethylene Maleic Acid Anhydrides", S.T.P. Pharma Sciences, 9 (4), 329-334 (1999).
- 'Sustained Release Microcapsules of Nitrofurantoin and Amoxicillin: Preparation, In Vitro Release Rate, Kinetic and Micromeritic Studies', Journal of Microencapsulation 14 (3), 379-388 (1997)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)-  Effect of Vehicles On In Vitro Release of MetronidazoleThrough Different Membranes”, Acta Pharmacetica Sciencia, 49, 5-12, (2007)
- 2002, Preparation and Evaluation of Tolmetin Sodium Conventional and Sustained Release Suppositories” Scientia Pharmaceutica
- Quality control on enalapril maleat tablets in Turkish Drug Market” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 30 (1), 1-16 (2001).
- Quality Control on Fluconazole Capsules in Turkish Drug Market” Acta Pharmaceutica Turcica, Vol. XLIII No.2, p.101-105 (2001).
- “Formulation and In Vitro Release Studies of Lipid Matrix Tablets of Tolmetin Sodium Prepared with Hydrogenated Castor Oil” Acta Pharmaceutica Turcica, Vol. XLIII No.2, p.59-64 (2001).
- A Scientific Perspective of Tolmetin” The Medical Journal of İzmir Atatürk Training Hospital, 38, (3-4), 9-17 (2000).
- 'Sustained Release Formulations of Ciprofloxacin and In Vitro Release Kinetics' Journal of Faculty of Pharmacy Marmara University,13(1), 49-56, (1997).
- 'The Hydrolysis of Nitrendipine In Acidic and Alkaline Solutions and Its Stability in Artificial Gastric and Intestinal Media' Pharmaceutical Sciences, 1, 115-118 (1995)
- 'Comparison of Dissolution Characteristics of Sustained Release Dosage Form of Ofloxacin Using Basket, Paddle and Bottle Method' Acta Pharmaceutica Turcica 37(1), 29-32 (1995)
- The Effect of Ph and Temperature on the Stability of Nitrendipine As İnjectable Solutions', Journal of Faculty of Pharmacy Ege University 2(1),35-43, 1994
- 'The Effect of Vehicles of Drug Release from Topical Formulations: Investigation of In Vitro Release of Some Fluorinated Quinolone Antibiotics' Journal of Faculty of Pharmacy Ege University, 2(1),13-26 (1993).
- 'Formulation and the In Vitro Evaluation of Ranitidine Hydrochloride Tablets', Acta Pharmaceutica Turcica, 34, 105-109 (1992)
- Güneri,T.:Baloğlu,E.Formulation and the In Vitro Evaluation of Ranitidine Hydrochloride Tablets Acta Pharm.Turc.34,105-109,1992

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Baloğlu,E.,Bazı H2 reseptör antagonisti ilaçlar üzerinde yapılan çalışmalar ( Y.Lisans Tezi ) E.Ü.1986.
- 0, Baloğlu,E.Nitrendipin'in Stabilitesi üzerinde çalışmalar.(Doktora Tezi)E.Ü.1992

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- Evaluation and comparison of chitosan and poloxamer gels used for intravesical administration of gemcitabine HCl loaded nanoparticles, International Conference on Pharmaceutical Sciences, 2015
- Evaluation of optimum radiolabeling conditions for mucoadhesive microspheres, 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, 2014
- Formulation, characterisation and in vitro evaluation of gemcitabine hydrochloride microspheres for intravesical administration, 9th Worlg Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology, 2014
- Chitosan-TGA based nanoparticle/chitosan gel combination of gemcitabine hydrochloride for intravesical bladder cancer therapy, 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, 2014
- 1995, Aşıcı, S.: Baloğlu, E., Özer, Ö. Topik Formülasyonlarda İlaç Salımına Sıvağ Etkisi : Bazı Florokinolon Grubu Antibiyotiklerinin in vitro incelenmesi. E.Ü. Ecz. Fak. Cilt 2, sayı 1, 1994
- Aşıcı, S.: Baloğlu, E.: Özer, Ö. Comparison of dissolution characteristics of sustained release dosage form of ofloxacin using basket, paddle and bottle methods, Acta Pharm. Turcica. 37-29 (1995)
- 1995, Aşıcı, S.: Özer, Ö.: Baloğlu, E. Sustained release formulations of ciprofloxacin and in vitro release kinetics, Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisinde yayında
- 1995, Baloğlu, E.: Ertan, G. The Effect of pit and Temperature on the Stability of Nitrendipine as Injectable Solutions. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisinde Basımda.
- Baloğlu, E.: Ertan, G. The hydrolysis of nitrendipine in acidic and alkaline solutions. Pharmaceutical Sciences, 1,115-118 (1995)
- G.Ertan,Ö.Özer,E, Baloğlu New Complex Coacervation method for the microencapsulation of the Poor Soluble Drugs in Water.7th Int.Pharm.Tech.Sym.8-10.09.1994 . P . 44 . (Poster)
- S.Aşıcı Ö.Özer,E.Baloğlu,İn Vitro Diffusion of Ofloxacin from Ointments.3rd Int.Sym.On Pharm.Sciences 15- 8 June 1993 . P.45. Poster.
- S.Aşıcı,E.Baloğlu,Ö.Özer,İn Vitro Diffusion of pefloxacin from topical oinments for control of burn wind infections 3rd Int.Sym.On Pharm Sci.15-18 June 1993 p.43. Poster.
- S.Aşıcı,E.Baloğlu,Ö.Özer,Studi es 0n Ofloxacin Microcapsules Microencapsulation and ın Vitro Dissollution Kinetics.9th Int.Sym.On microencapsulation 13-15.09.1993 p.32. (Poster.)
- S.Aşıcı,Ö.Özer,E.Baloğlu Microcapsules of ciprofloxacin formulation and in vitro release kinetics.9th Int.Sym.On Microencapsulation 13-15.09.1993 p.34. (Poster)
- S.Aşıcı,Ö.Özer,E.Baloğlu,In vitro difusion of ciprofloxacin from ointments 3rd Int.Sym.On.Pharm.Sci.15-18 June 1993.p.44. (Poster.)
- E.Baloğlu:G.Ertan.Thermal Degradation and Gastrointestinal Stability of Nitrendipine İn the Acidic and Alkaline Conditions 6th Int.Pharm. Tech.Symp.7-10.9.1992 .P.94.Poster.
- E.Baloğlu,G.Ertan,T.Güneri,The effect of pH and Temperature on the Stability of Nitrendipine As Injectable Solutions,Uluslararası Katılımlı II . Ecz.Bilimleri Sempy.11-14 Haz.1991 P23 (Poster)
- Güneri,T,Baloğlu,E.Preparation and in vitro evaluation of ranitidin hydrochloride tablets 5th Int.Pharm Tech.Sym.Ankara 1990 P.79 (Poster)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2010, Araştırma Projesi, Antifungal Etkili Maddelerin Biyoadezif Vajinal İlaç Şekilleri Üzerine çalışmalar, Tubitak Projesi, (106S196), Proje Yöneticisi
- 2010, Araştırma Projesi, İmidazol Türevlerinin Biyoadezif İlaç Şekilleri Üzerine Çalışmalar, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2006
- Araştırma Projesi, Metoprolol Tartarat’ın Farklı Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn Vitro Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2002/ecz/015), Proje Yöneticisi, 2005
- Araştırma Projesi, Biyoadhesiv İlaç Taşıyıcı Sistemler Üzerine Formülasyon Çalışmaları, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (01/ecz/018), Proje Yöneticisi, 2005
- Araştırma Projesi, Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Enalapril Maleat Tabletleri Üzerinde Kalite Kontrol çalışmaları ve Yeni Formulasyon Denemeleri, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (98/ecz/016), Proje Yöneticisi, 1998
- Araştırma Projesi, Bazı Antifungal Madde İçeren Değişik Preparatların Formülasyonu Üzerine Çalışmalar, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (98/ecz/004), Araştırıcı, 1998
- Araştırma Projesi, Çoklu Emulsiyonlarda Formulasyon ve Stabilite Çalışmaları, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (96/ecz/005), Araştırıcı, 1996
- Araştırma Projesi, - Matris Tipi Preparatlarda Salıverilme Kinetiği Üzerine Çalışmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (94/ecz/01), Proje Yöneticisi, 1994
- 1992, Araştırma Projesi, E.Baloğlu,G.Ertan Nitrendipin ' in Stabilitesi Üzerine Çalışmalar. E.Ü. Arş Fon.Say.1990-92 |
- Araştırma Projesi, Bazı yeni antibiyotik ve antifungal etkili ilaçların mikrokapsül ve pomat şekilleri üzerinde çalışmalar, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (91/ecz/004), Araştırıcı, 1991
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)-  Kozmetik Araştırmacıları Derneği
- Kontrollü Salım Sistemleri Derneği
- Microencapsulation Society
- Radyofarmasi Derneği
- Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2008, Hyusein İ. Y., “ Oral Mukoza İçin Mukoadezif Formülasyonlar”, Ege Üniversitesi, 2008.
- Yüksek Lisans, 2004, Şenyiğit T., “Metoprolol Tartarat’ın Farklı Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn Vitro Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, 2004.
- Yüksek Lisans, 2000, Hızarcıoğlu S. Y., “Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Enalapril Maleat Tabletleri Üzerinde Kalite Kontrol Çalışmaları ve Yeni Formülasyon Denemeleri, Ege Üniversitesi, 2000.
- Yüksek Lisans, 1998, Kırkağaçlıoğlu, O., “Tolmetin Sodyum Supozituvarlarında Ön Formülasyon Çalışmaları”, Ege Üniversitesi, 1998.