Akademik BilgilerMEHMET METİN ARTUKOĞLU
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: metin.artukoglu@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.Ziraat Fak., Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: E.Ü.Fen Bil.Ens., Türkiye, 1986
- Doktora: E.Ü.Fen Bil.Ens., Türkiye, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, Türkiye, 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (13 adet)- Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Müdürü, 2017-
- Ege Üniversitesi Meslek Yüksek okulları Üst Kurulu Üyesi, 2017-
- Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi, 2017-
- Ege Üniversitesi Senatosu Üyesi, 2017-
- Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü, 2014
- Ege Üniversitesi Senato Üyesi, 2013-2016
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı, 2013-
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Üretim ve Pazarlama Komisyonu Üyesi , 2013-2014
- Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Müdürü, 2013-2016
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkan Yardımcısı, 2008-2013
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyesi, 2007-2016
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkan Yardımcısı, 2005
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2000-2004
Uzmanlık Alanları- Tarımsal Pazarlama (5010603)
- Tarım Politikası (5010701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 2010, Artukoglu,M.M., A.Olgun and H.Adanacıoglu, 'The Effeciency Analysis of Organic and Conventional Olive Farms: Case of Turkey', Journal of Agricultural Economics-Czech (Zemedelska Ekonomika),56 (2), 89-96, (ISSN 0139-570X), (SCI-E xpanded, SSCI)
- Artukoglu,M.M. ve B.Miran,'Determining the Farmer Demand for Olive oil Premium Support: The Case of Izmir, Turkey', Agricultural Economics- Zemedelska Ekonomika, 55(1): 51-57, Jan 2009,(ISSN 0139-570X) (SCI Expanded-SSCI)
- Artukoglu,M.M., E.Tarkan, F.Gencler and B.Miran, ' Evaluating the Factors of Transition in Organic Cotton Production for Farmers: Case of Salihli, Turkey', Bulg.J.Agric.Sci, 15: 77-83, Feb,2009.(SCI-Expanded)
- Artukoglu,M.M., S.Isin, F.Gencler and C.Kocak,' Technical and Economical Analysis of Angora Rabbit Raising: Case of Turkey', Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (5): 971-976, 2009, ISSN: 1680-5593, (SCI-Expanded)
- Artukoglu,M.M ve A.Olgun,'Cooperation Tendencies and Alternative Milk Marketing Channels of Dairy Producers in Turkey: A Case of Menemen',Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54(1): 32-37, Jan. 2008.(ISSN 1139-570X) (SCI Expanded-SSCI)
- Artukoglu,M, A.Uzmay ve A.Olgun," An Evaluation of Medicinal and Aromatic Plant Trade in the World, in the EU and in Turkey," Agro Food Industry Hi-tech, 13(6),19-22 November-December 2002 (SCI-Expanded).
- 0,

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (33 adet)- Erbaş Tarkan,E.,Artukoğlu,M.2017. Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,54(2):177-185
- Sevilmiş, G., Olgun,A.,Artukoğlu,M.,2017. Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3):351-360.
- Adanacıoğlu,H.,Artukoğlu,M.,Güneş,E., 2017.Türkiye'de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi,23(2):195-204.
- Erbaş Tarkan, E., Artukoğlu,M.M,2016.Tüketicilerin Markalı Gıda Ürünü Tercih Etme Eğilimleri:Zeytinyağı Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(4):425-434.
- Tiryakioğlu Ligvani,M., Artukoğlu;M.,2015. Sofralık Zeytin Üretimi, Pazarlaması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akhisar İlçesi Örneği,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,52(2):131-139
- Artukoglu,M.M., Olgun, A.,Adanacıoglu,H., 2012.An Economic Analysis of Organic and Conventional Olive Production: Case of Turkey, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(3),243-247
- Koçtürk,M., Artukoğlu,M.M., Güneş,E., Gençler, F., Şen,Ö., 2012.Kırsal Kalkınma Uygulamalarında Tarımsal Kredinin Rolü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Uyfulamaları,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2012,27(2),1-15
- Olgun,A., Artukoğlu, M.M., Adanacıoğlu, H., 2011.Türkiye'de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği:Ege Bölgesi Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(3),217-227,ISSN:1018-8851.
- Gençler, F. and Artukoglu, M.M.,2010.' Food Production: Can it be Used as a Tool in Empowerment of Rural Women?: A Case Study from Turkey' The Annals of 'Dunarea de Jos' University of Galati, Fascicle- I-2010, Economics and Applied Informatics, Years XVI- no: 1- ISSN 1584-0409, pp. 5-12.
- Artukoğlu,M.M.,2009. Micro credit application for decreasing of poverty in the World and Turkey, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(3): 225-230, (ISSN 1018-8851)
- Artukoğlu,M.M.,2008.Tarımda Risk Sermayesi Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme, Hasad Bitkisel Üretim, 24(278): 94-96, Temmuz 2008 (ISSN 1302-1702).
- Artukoğlu,M.M. ve G.Saner,2008.Tarımsal Ürünlerde Fiyat Riskini Karşılamada Mal (Emtia) Gelecek Sözleşmelerinin Önemi ve Türkiye Uygualaması,Konya Ticaret Borsası Dergisi, 11(30): 34-39,(ISSN 1302-0323).
- Olgun, A.,M.M.Artukoğlu ve H.Adanacıoğlu,2008.Konvansiyonel Zeytin Üreticilerinin Organik Zeytin Üretimine Geçme Konusundaki Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma,E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(2): 95-101. (ISSN 1018-8851).
- Artukoglu,M.M. ve A.Olgun,2008. Quality Problems in Raw Material of Olive Oil Mills and Marketing Channels: Case of Turkey', Agricultura Tropica et Subtropica, 41(3): 128-131, Czech, (ISSN 0231-5742, online ISSN 1801-0571).
- Artukoglu, M.M., Ş.Işın, F.Gençler ve Ç.Koçak, 2007.Türkiye'de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Genel Özellikleri ,Sorunları ve Çözüm Önerileri, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 49-64,(ISSN 1018-8851)
- Artukoğlu,M.M ve E.Atış, "Türkiye'nin AB'ye Yaş Meyve Sebze İhracatındaki Gelişmeler", Dünya Gıda Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 2005/7, ss.82-86.
- Bayraktar, H., Artukoğlu, M.M ve A.Altan, "Evaluation of the Pad Cooling System Effectiveness Used in Hot Weather Conditions in Broiler Houses: İzmir Case Study", Journal of Animal Production, Year: 2004, Vol.45, Number: 2, Turkey, pp.1-9.
- Artukoğlu,M.M ve D.Shakernagad, “:Tarımda Vergileme ve Vergi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma:Ege Bölgesi Örneği, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,40(1),119-126,2003.
- Artukoglu, M.M, “: A Research on the Socio-economic Features of the Olive Oil Producers in Western Part of Turkey: Production, Organization, Marketing Problems and Solutions,”: Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(3), 371-374,March 2002.
- Artukoğlu, M.M, “:4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna İlişkin Bir Değerlendirme”:, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 130, 13-18, Ankara, 2000
- Artukoğlu,M.Metin.,"Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ve Tarımsal Kredi Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme",Karınca Kooperatif Postası Dergisi, Sayı:688, Nisan 1994, ss.39-42.
- 1994, Artukoğlu,M.Metin.," Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kredi Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme", Karınca Kooperatif Postası Dergisi, Sayı:689, Mayıs,l994, ss.23-28.
- 6 Artukoğlu, M.M, "Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme", 93'Kooperatifçilik Yıllığı, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No: 84, 121-145,Ankara, 1994.
- Artukoğlu M.Metin Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Tarımsal Kredi İlişkileri, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergsi Yıl:30,Sayı:6 Ss.35_44, Haziran 1993
- Artukoğlu M.Metin, "T.C.Ziraat Bankasından Yeni Tarımsal İşletme Kredileri Uygulamaları, Verim Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ss.31_331993
- Artukoğlu M.Metin, Avrupa Topluluğuna Üyelik Açısından Türkiye,Avusturya ve Doğu Avrupa Ülkeleri Tarımı Üzerine Düşüncelerü İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi Sayı:97_98,Ss.27_33, Kasım_aralık 1991.
- Artukoğlu M.Metin, Ayhan Çıkın, Tarımda Destekleme ve Enflasyon MPM Verimlilik Dergisi, Sayı: 1991/4, Ss.109_122, 1991
- Işıklı,Emin, Kezban nomak ve M.Metin Artukoğlu, Karacabey Mustafa Kemalpaşa ve Manyas Yöresinde Sanayi Domatesi Üreticilerinin Kredi Sorunları Üzerine Yapılan Bir İnceleme SANDOM Çal.Raporu 1991,Yayın:5,S.82_85,1991
- Artukoğlu,M.Metin, Türkiye'de İhratacat Kredileri ve Türk Eximbank Uygulamalarıü, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:27, Sayı:9,Ss.41_49, Eylül, 1990
- Artukoğlu M.Metin, Ege Bölgesinde Seçilmiş Bir Grup Bağcılık İşletmesinin Ekonomik Analizi, E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Ss.1_9, 1990
- Işıklı,Emin,M.Metin Artukoğlu ve Diğerleri, Enflasyonun Ölçülmesi Amacıyla Kullanılabilecek, Göstergeler E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, Cilt:27,Sayı:1,Ss.205_215, 1990
- Artukoğlu,M.Metin, "Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna Yönelik Turunçgiller İhracatının Yapısı ve Olası Gelişmeler, İktisadi Kalkınma " Vakfı (İKV) Dergisi, Sayı:71, ss.17_25, Eylül1989
- 1987, Artukoğlu,M.Metin.,"Türkiye'de Tarım Arazilerinde Arazi Parçalanması Sorunu ve Konuya İlişkin Bazı Öneriler", Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı :26 ve 27, Şubat-Mart l987, Sayı:26 ss.26-29 , Sayı:27 ss.16-19.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- Artukoğlu,M.Metin ve Erdoğan Oktay.,Türkiye'de Tarımsal Kredi Uygulamaları, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ,Yayım Bülteni-30,Ocak 1997, 4 s. (ISSN 1300-3518)
- 0, Artukoğlu, M.Metin.,"Tarım Satış Kooperatiflerinin Yapısı,İşleyişi ve Temel Mevzuatı:Bazı Uygulamalar", TARİŞ Koopetrtifçilik Okulu Ders Notları, İzmir, 1996.ss.52-64.
- 0, Artukoğlu,M.Metin.,"Sosyal Piyasa Ekonomisi ve Kooperatifler", TARİŞ Kooperatifçilik Okulu Ders Notları-2, İzmir, 1998, ss.53-61.
- Artukoğlu,M.M ve Diğerleri, 2.Zeytin ve Zeytinyağı Danışma Kurulu İç ve Dış Ticaret-Uluslararası İlişkiler ve AB'ye Uyum Zeytin ve Zeytinyağı Çalışma Komisyonu Raporu, 8.12.2004, İzmir, 39 s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Koçtürk,O.M., Artukoğlu,M.M, Yercan,M.,2015.Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Kooperatifçilik Politikalarının Değerlendirilmesi, 21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 14-15 Mayıs Safranbolu,397-422.
- Koçtürk, O.M., Artukoğlu, M.M., Gençler, F., Türkiye'de Ekonomik Kriz Dönemlerinde Kooperatifçilik Uygulamaları, 20. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 06-07.10.2011, Ankara, 343-362.
- Gençler,F. ve M.M.Artukoğlu,"Agro Tourism in Rural Development: Karaburun Women Agro-Tourism Project Case Study", 17. European Seminar on Extension Education, August 30-September 3, 2005, Izmir, Turkey, pp.258-265.
- Artukoğlu, M.M. ve Ö.Karahan Uysal.,"Microcredit Applications from the Standpoint of Rural Development. An Evaluation for Turkey", 17.European Seminar on Extension Education, August 30-September3, 2005, Izmir-Turkey, pp.371-377.
- Koçtürk, O.M ve M.M.Artukoğlu,"Financing of Cooperatives in the 21st Century and the Analysis of the Problems in Financing Cooperatives in Turkey", XVIII.International Turkish Cooperatives Congress, 29-30 September 2005, Ankara -Turkey, pp-85-93.
- Yercan, M, Artukoğlu, M.M ve F.Gençler, "Corporation Trends in Cooperative Marketing", XVIII. International Turkish Cooperatives Congress, 29-30 September 2005, Ankara-Turkey, pp.163-167.
- Artukoğlu,M.M. and A.Uzmay,”:Exportation of Medicinal and Aromatic Plants From Exportation Firms Point of View: İzmir Province Case Study”:, Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, 191-196,Adana, 2001.
- Artukoğlu,M.M,”:Türkiye’:de Zeytinyağında Uygulanan Destekleme Politikaları”:, II.Uluslararası Altınoluk “:Antandros”: Zeytincilik Sempozyumu, Altınoluk,2001
- Artukoğlu, M.M. and M.Yercan,"The Role of Cooperatives In the Restructuring of Agriculture in Turkey and the Model of Milk Industry", XV.International Turkish Cooperative Congress, 6-9 November, 12-20,Ankara, 1996.
- Artukoğlu, M.M. and M. Yercan, “:Relations Between Cooperatives and The State within the Free Market Economy and Reorganization of Cooperatives", XIV.International Turkish Cooperative Congress, 3-6 November,9-13, Ankara, 1993
- Karacan Ali Rıza, Murat Yercan ve M.Metin Artukoğlu, La Culture Et La Commerialisation Du Pavot En Turquie, Agriculture Et Industrialisation En Turguie Et Au Moyen Orient, Adana, 1989, Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Artukoğlu;M.M., Adanacıoğlu;H., Koçtürk,O.M., Güneş,E., Türkiye Tarımının Finansmanında Tarımsal Krediler: Özel Bankalar Açısından Bir Değerlendirme, XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014,Samsun,1139-1141.
- Koçtürk,M., Artukoğlu,M.M., Güneş, E., Gençler,F., Kırsal Kesimde Yoksulluk ve Kırsal Kalkınma Destekleri Uygulamaları,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7.9.2012, Konya,Cilt:1,509-516.
- Gençler,F. ve M.M.Artukoğlu, zeytin-Çevre Etkileşiminin Üretim ve İşleme Sanayii Açısından Değerlendirilmesi, Ulusal Zeytin Kongresi (22-25.2.2011), Akhisar, Bildiriler Kitabı, 144-155.
- Gençler,F. ve M.M.Artukoğlu, 'Zeytin Tarımında ve İşleme Sanayiinde Çevreye Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi : Edremit Körfezi Örneği', Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22-24 Eylül 2010),Tebliğler Kitabı Cilt:2, Şanlıurfa, 2010, ss. 629-636.
- Güneş, E, ve M.M.Artukoğlu,' Küresel Kriz Sürecinde Türkiye'de Tarımsal Kredi Etkinlik ve Uygulamaları', TüekiyeIX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22-24 Eylül 2010), Tebliğler Kitabı Cilt: 2,Sanlıurfa, ss.795-801.
- Şengül, H., Güneş, E., Artukoğlu, M.M. ve Kızılaslan, H., Tarımsal Girdi Kullanımı ve Politikaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11-15 Ocak 2010),Tebliğler Kitabı Cilt : 2, Ankara, ss. 853-859.'
- Artukoğlu,M.M. ve G.Saner,'Tarımsal Ürünlerde Mal Gelecek Sözleşmeleri (Commodity Futures Markets) Uygulamaları, Türkiye için Yaklaşımlar, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, 2008, 125-134.
- Artukoğlu:M.M. ve F.Gençler,' AB'de Tarımda Çevreye Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Türkiye için Öneriler' VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa 2008, 271-280. (Poster)
- Özçelik, A, Güneş, E. ve M.M.Artukoğlu,"Türkiye'de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları", Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara, ss.961-985.
- Atış, E ve M.M.Artukoğlu,"AB'de Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye'nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi", Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Haziran 2005, Ankara,ss.43-56.
- Artukoğlu,M.M., Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlamasında Kooperatiflerin Etkinliği Paneli, Çeşme,Şubat 2004, ss.71-72.
- Artukoğlu,M.M ve F.Gençler.,Türkiye ve AB'de Zeytinyağına İlişkin Son Uygulamaların Değerlendirilmesi,Türkiye 1.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu Bidirileri, 02-03 Ekim 2003, İzmir, ss.141-148.
- Artukoğlu, M.M, “:Mikro Kredi / Mikro Finans Yaklaşımı: Tarım Açısından Bir Değerlendirme”:, Türkiye 4.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ ,Eylül 2000 (CD olarak).
- Abay, Canan, Sedef Akgüngör, M.Metin Artukoğlu, Nevin Demirbaş ve Latif Çağlayan., "Planlı Dönemde Tarım Politikaları", Türkiye Ziraat Mühendisliği IV.Teknik Kongresi, Cilt:1, T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, Ankara, 1995, ss.47-61.
- Olgun, Akın ve M.Metin Artukoğlu.,"Türkiye'de Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunlarının Genel Olarak İncelenmesi", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, T.C.Ziraat Bankası Kültür yayınları No:27, 1995, ss.165-171.
- 1994, Artukoğlu, M.Metin.,"Kooperatifler Bankası Yaklaşımı: Tarım Açısından Bir Değerlendirme", Türkiye 1.Tarım Ekonomisi Kongresi (8-9 Eylül l994-İzmir), Tebliğler Kitabı Cilt:1, İzmir,1995,ss.258-264.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (6 adet)- 2012, Yang,D., Liu, Z., 2012, Study on the Chinese farmer Cooperative Economy Organizations and Agricultural Specialization, Agricultural Economics- Zemedelska Ekonomika, 58(3), 135-146.
- 2012, Adanacıoğlu, H.,Olgun, A., Evaluation Of The Effeciency Of Organic Cotton Farmers: A Case Study From Turkey,Bulgarian Journal Of Agricultural Science,18 (3),418-428,June 2012.
- 2010, Tan,S., Everest,B.,2010, The Examination of the Manager Profile of Dairy Agricultural Development Cooperatives: The Case of Canakkale Province, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(24), 3021-3025.
- 2009, Kocturk,O.M., A Case Study of Increasing Income of Dairy Cattle in Rural Area in Western Part of Turkey, Source: Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (9): 1685-1688, 2009
- 2009, Uzmay,A., N. Koyubenbe and G. Armagan., Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical Efficiency in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey Source: Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (6): 1110-1115, 2009
- 2009, Uzmay,A.,Effects of Farm Size and Raw Milk Quality on Farm Gate Milk Prices in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey: Path Analysis Approach Source: Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (9): 1878-1885, 2009
Kitapları (9 adet)- Ogun,A., Artukoğlu, M.M. ve Adanacıoğlu, H., Organik ve Konvansiyonel Zeytinyağında Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma , İzmir Ticaret Borsası Yayınları No: 88 , İzmir, 2009, 233s. (ISBN 978-9944-60-513-7)
- 2009, Artukoğlu,M.M. ve F.Gençler, Zeytin Üretim ve İşleme Sanayinde Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No: 5, İzmir, 165 s.
- Artukoglu,M.M., Ş.Işın, F.Gençler ve Ç.Koçak, Türkiye'de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Ürünlerinin Pazarlanması Olanakları, TÜBİTAK-Ziraat Müh. Odası Yayını, İzmir, 2008, 42 s.(ISBN 978-975-97575-1-9)
- Artukoğlu,M.M ve A.Uzmay,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İç ve Dış Ticareti Üzerine Bir Araştırma, İzmir Ticaret Odası yayını No: 126, Bornova,2003,42 s. (ISBN 975-512-719-4).
- Gençler, F ve M.M.Artukoğlu, Türk Tarımı Açısından Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği, İzmir Ticaret Borsası Yayını No:79, İzmir,2003, 109 s.
- Artukoğlu,M.M, Türkiye’:de Son Yıllarda Zeytinyağında İzlenen Destekleme Politikalarının Üreticilere Yansıması Üzerine Bir Araştırma : İzmir İli Örneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayını No:212, Ankara, 2001.72 s.(ISBN 97515-9-3).
- 1999, Artukoglu,M.Metin ve Murat Yercan.,Türkiye'de Özellestirme Uygulamalarının Tarım Sektörü Açısından Degerlendirilmesi ve Sosyal Piyasa Ekonomisi Yaklasımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasi Ege Bölge Subesi ve Tek Gida Is Yayini, Izmir, Mart, l999,67 s.
- Artukoglu,M.Metin.,Türkiye'de Çiftçilerin Sosyal Güvenligi,Sorunlar ve Çözüm Yaklasimlari: Menemen Ilçesi Örnegi, Türkiye Ziraat Odalari Birligi Yayini,Ankara, Mart 1998, 58 s. (ISBN 975-94500-0-3)
- Yercan Murat ve M.Metin Artukoğlu, Özelleştirme Kavramı, Türkiye'deki Uygulamaları ve Konunun Tarım Sektöründe Görev Alan Bazı Kamu Kurumları Açısından Değerlendirilmesi. İzmir Ticaret Borsası Yayın No.43, 385, 1991.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- Araştırma Projesi, Olgun, A.,M.M.Artukoğlu ve H.Adanacıoğlu,'Bazı Organik Ürünlerin Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, (TUBİTAK 104 K 018 nolu Proje),2008.
- Araştırma Projesi, Artukoğlu,M.M., Ş.Işın, F.Gençler ve Ç.Koçak, Türkiye'de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Ürünlerinin Pazarlanması Olanakları, Tubitak TOGTAG-3275 Nolu Proje, Nisan 2006, 40 s.
- Araştırma Projesi, Gençler, F ve M.M.Artukoğlu, Türk Tarımı Açısından Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği, İzmir Ticaret Borsası Yayını No:79, İzmir,2003, 109 s.
- Araştırma Projesi, Artukoğlu,M.M ve A.Uzmay,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İç ve Dış Ticareti Üzerine Bir Araştırma, İzmir Ticaret Odası yayını No: 126, Bornova,2003,42 s. (ISBN 975-512-719-4).
- Araştırma Projesi, Artukoğlu,M.M, Türkiye’:de Son Yıllarda Zeytinyağında İzlenen Destekleme Politikalarının Üreticilere Yansıması Üzerine Bir Araştırma : İzmir İli Örneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayını No:212, Ankara, 2001.72 s.(ISBN 97515-9-3).
- 1998, Araştırma Projesi, Olgun, Akin ve M.Metin Artukoglu.,Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumlari ile Sorunlari Üzerine Bir Arastirma, E.Ü.Rektörlük Arastirma Fonu, 1996-ZRF-016 No'lu Proje, l998, 66s.
- Araştırma Projesi, Karacan, Ali Rıza, Akın Olgun ve M.Metin Artukoğlu.,"Aydın Vakıf Zeytinlikleri İşletmesinin Daha Rasyonel ve Rantabl Hale Getirilmesi Projesi" Pazarlama ve Maliye Alt Grubu Raporları,İzmir,1994.
- Araştırma Projesi, Karacan, Ali Rıza, Akın Olgun ve M.Metin Artukoğlu,"Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletmesinin Daha Rasyonel ve Rantabl Hale Getirilmesi Projesi" Pazarlama ve Maliye Alt Grubu Raporları, İzmir, 1994.
- Araştırma Projesi, Artukoğlu M.Metin, Tarımsal Kredinin Tarım Sektörünün Gelişmesindeki Önemi ve Manisa Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanımının Analizi, E.Ü.Araştırma Fonu, İzmir,1993. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Tarım Ekonomisi Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Doktora, 2012, Erbaş(Tarkan) Esra, AB'ye Giriş Sürecinde Tarıma Dayalı Sanayi ürünlerinde Marka Yaratma: Zeytinyağı Örneği, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2012.
- Yüksek Lisans, 2011, Tiryakioğlu, M., Sofralık Zeytin Üretimi ve Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma: Akhisar İlçesi Örneği, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
- Doktora, 2009, Gençler,F.F., AB ve Türkiye'de Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye'de Sürdürülebilir Tarıma Yönelik Politikaların Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma : Zeytin Örneği, Ege Üniversitesi,2009
- Yüksek Lisans, 2005, Tarkan,E.,Organik Pamuk Üretimi, Pazarlaması, Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları: Salihli İlçesi Örneği
- Yüksek Lisans, 2002, Gençler, F., Türk Tarımı Açısından Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği ”, Ege Üniversitesi, 2002.
- Doktora, 2002, Shakernagad, D., “:Ege Bölgesinin Seçilmiş Bazı İllerinde ( Aydın, İzmir, Manisa) Tarım Kesiminde Vergi Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bu Potansiyelin Değerlendirilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma”:, Ege Üniversitesi, 2002....