Akademik BilgilerNURSEL KOYUBENBE
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: nursel.koyubenbe@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 5453272, İş telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 2010-2012
Uzmanlık Alanları- Tarım Politikası (5010701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Koyubenbe, N., Miran, B., Konca, Y., Yaylak, E., Uzmay, A. and Candemir, M. 2010. The Farmers' Preferences for Organic Milk Production in Izmir, Turkey, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume: 5 Issue: 1 | Page No.: 24-33, Pakistan.|
- Uzmay, A., Koyubenbe, N., Armağan, G. 2009. Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical Efficiency in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (6): 110-1115, ISSN: 1680-5593, Pakistan.
- Uzmay, A.,Işın, F., Koyubenbe, N. 2009. Farmers’ behaviors regarding the decrease in the area of cotton plantations of Turkey: Izmir Case, Spanish Journal of Agricultural Research 2009 7(2), 248-256 ISSN: 1695-971-X, Spain.
- Candemir, M., Koyubenbe, N., 2006, 'Efficiency Analysis of Dairy Farms in the Province of İzmir (Turkey): Data Envelopment Analysis (DEA)' Journal of Animal Research, ISSN 0971-2119, Volume:29, Number 1, India, s.38-41

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Koyubenbe, N., Yaylak, E., Konca, Y. 2013. A Research on Milk Consumption Behaviors in Kucuk Menderes Basin of Izmir Province, Ege Üniv. Zir. Fak. Derg. Özel Sayısı, ISSN 1018-8851, Vol. 2:653-657
- Yaylak, E., Konca, Y, Koyubenbe, N. 2013. A Research on Structural Characteristics of Dairy Farms in Odemis District of İzmir Province. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg. Özel Sayısı, ISSN 1018-8851 Vol. 1:227-232
- Koyubenbe, N., Özden, A. 2011. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Parametrik Etkinlik Ölçümü: İzmir İli Örneği ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi; Cilt:8, Sayı:2, s.23-27.
- Koyubenbe, N., Konca, Y., 2010. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Hindi Eti Üretimi, Tüketimi ve Politikaları, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1018-8851, Cilt:47, Sayı:2, İzmir, s.201-209.
- Candemir, M., Duran, F.M., Koyubenbe, N. 2009. İzmir 16. Bölge Birliği Tarım Kredi Kooperatiflerinde Teknik Etkinlik, Ölçek Etkinliği, Teknik İlerleme, Etkinlikteki Değişme ve Verimlilik Analizi: 2001-2008. Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, ISSN 1309-1522, Cilt:1, Sayı:2, Antalya, s.13-35.
- Koyubenbe, N., Konca, Y., 2006. İzmir İli Ödemiş İlçesi Süt Sanayindeki Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma, Hayvansal Üretim Dergisi, ISSN 1301-9597, Cilt:47, Sayı:1, s.47-53
- Candemir, M., Koyubenbe, N., 2006. Tarım Kredi Kooperatiflerinde Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme, 2001-2005: İzmir Bölge Birliği Örneği, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, ISSN 1300-1469, Cilt:41, Sayı:3, Ankara, s.41-57.
- Koyubenbe, N., Candemir, M., 2006. Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Hayvansal Üretim Dergisi, ISSN 1301-9597, Cilt:47, Sayı:2, İzmir, s.9-20.
- Uzmay, A., Koyubenbe, N., Konca, Y., 2006. İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:43, No:3, ISSN 1018-8851, İzmir, s.43-53.
- Koyubenbe, N., 2005. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt sığırcılığının Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Hayvansal Üretim Dergisi, ISSN 1301-9597, Cilt:46, Sayı:1, s.8-13.
- Candemir, M., Koyubenbe, N., 2005. İzmir Bölge Birliğine Bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerinin Teknik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Ölçülmesi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, ISSN 1305-8681, Sayı:149, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ankara, s.30-43.
- Koyubenbe, N., 2003, İzmir İli Ödemiş İlçesinde Gıda Sanayiine Yönelik Hammaddelerin Üretim Durumu, Bu Ürünleri İşleyen Sanayi ve Bunların Geliştirilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi.
- Koyubenbe, Nursel., 1987, İzmir Yöresinde Canlı Hayvan ve Başlıca Hayvansal Ürünlerin Pazarlaması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Koyubenbe, N., Yaylak, E., Konca, Y. 2012. A Research on Milk Consumption Behaviors in Kucuk Menderes Basin of Izmir Province, 23rd International Scientific Experts Congress On Agriculture And Food Industry, 27-29 September, Izmir/Turkey.
- Yaylak, E., Konca, Y., Koyubenbe, N. 2012. A Research on Structural Characteristics of Dairy Farms in Odemis District of İzmir Province, 23rd International Scientific Experts Congress On Agriculture And Food Industry, 27-29 September, Izmir/Turkey
- Uzmay, A., Koyubenbe, N., Konca, Y., Grethe, H., 2005, Preisstruktur für Milch und Molkereiprodukte in der Türkei, 8. Symposium vom 03.bis 09.Oktober 2005, Verband deutsch-türkischer Agrar-Naturwissenschaftler, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Koyubenbe, N. 2014. Türkiye’de Süt Sığırcılığına Yönelik Politikalar, Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu 24-26 Nisan 2014 Kayseri
- Yaylak, E., Konca, Y., Koyubenbe, N. 2013. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerde Bazı Sürü Yönetim Uygulamaları. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale. s:229-234.
- Koyubenbe, N., Konca, Y. 2012. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Kırmızı Et Üretimindeki Gelişmeler, 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya.
- Koyubenbe, N., Miran, B. 2010. İzmir Yöresinde Süt Üreticilerinin Organik Süt Üretimini Kabul Etme İstekliliği, 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Urfa.
- Koyubenbe, N., Mıran, B., Konca, Y., Yaylak, E., Uzmay, A., Candemir, M. 2009. İzmir Yöresinde Organik Süt Üretimine İlişkin Üretici Davranışları, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, Urfa.
- Koyubenbe, N., Konca, Y., 2008. 2007 yılı Kuraklığının Türkiye'de Karma Yem Üretimine Etkileri, Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa
- Koyubenbe, N., Candemir, M., 2007. Türkiye'de Süt sığırcılığında Örgütlenme, Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, 25-26 Ekim 2007
- Koyubenbe, N., Uzmay, A., Candemir, M., 2006, 'Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Süt Üretimindeki Gelişmeler ve Fiyat Oluşumu: İzmir Örneği, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül, Antalya
- Uzmay, A., Işın, F., Koyubenbe, N., 2006, 'Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Pamukta Uygulanan Destekleme Politikalarının Karşılaştırılması' Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül, Antalya

Kitapları (1 adet)- Uzmay, A., Işın, F., Koyubenbe, N. 2009 Türkiye'de Pamukta Uygulanan Destekleme Politikalarının Etkileri: İzmir Örneği, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları, Yayın No:6, İZMİR

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2009/ÖMYO/002, Koyubenbe, N., Konca, Y., Yaylak, E. 2013. İzmir Yöresinde Besi Sığırcılığı Yapan İşletmelerde Et Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2009/ÖMYO/001, Yaylak, E., Konca, Y., Koyubenbe, N. 2012. Ödemiş Yöresinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Genel Durumu ve Sığırların Bazı Vücut Ölçüleri
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2006/ÖMYO/002, Koyubenbe, N., Miran,B., Uzmay, A., Yaylak, E., Candemir, M., Konca, Y. 2011. İzmir Yöresinde Organik Süt Üretimi Konusunda Çiftçi Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No : 2005/ZRF/021, Uzmay, A., Işın, F., Koyubenbe, N. 2009. Türkiye’de Pamukta Uygulanan Destekleme Politikalarının Etkileri; İzmir Örneği
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Tarım Ekonomisi Derneği
- TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası