Akademik BilgilerTANER ÖCEL
MÜHENDİS
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: taner.ocel@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 545 32 72, Ödemiş Meslek Yüksekokulu
- Telefon: 0 535 3218767, GSM
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege üniversitesi , Ziraat Fakültesi , Tarımsal Mekanizasyon, Türkiye, 1989

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Yalçın H., Çakır E., Akdemir H., ÖCEL T., Soya H. Doğrudan Ekim ve Dipkazan Uygulamalarının İkinci Üründe Mısıra Verime Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi 3–5 Eylül 2003
- Yalçın H., Çakır E., Akdemir H., ÖCEL T., Soya H. Hafif Topraklarda Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin İş Başarıları Ve Buğday Verimine Etkileri. Koruyucu Toprak İşleme Ve Doğrudan Ekim Çalıştayı 23–24 Ekim 2003
- ÖCEL T., Akdemir H., Yalçın H., Küçük Menderes Havzasında Tarımsal Yapı, Mekanizasyon Düzeyi Ve Uygulamaları. Tarım Makinaları Sempozyumu. 23–24 Kasım 2001. Mersin
- . Akdemir H., ÖCEL T., Arı Y., Gülsoylu E., 1998. Topraktaki Sert Tabakanın(Pulluk Tabanı) Kırılmasının Pamuk Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7–11 Eylül 1998. Aydın.
- Akdemir H., Hakerlerler H., Oktay M., Atıl H.,İrget E., ÖCEL T., 1997. Azotlu Gübrelemenin Pateteste Verim, Kalite ve Makro Besin Elementi Kapsamına Etkisi. E.Ü. Ziraat Fak. Der. Cilt:34, Sayı:1–2, 1997
- Çelen A.E., Akdemir H., Soya H., ÖCEL T., Arı Y., 1997 Ege Bölgesinde Pamuktan Sonra 2. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Yem Bitkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi 22–25 Eylül, 1997. Samsun.
- . Akdemir H., ÖCEL T., Arı Y., Özden A., Ödemiş-Bademli Meyve Fidancılığının Ülkemizdeki Önemi, Çiftci ve Köy Dünyası Dergisi, 11(124):29-31, Ankara, 1995.
- Eşiyok D., Akdemir H., Işıklı E., İlbi H., ÖCEL T., Arı Y., Ödemiş Koşullarında Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi. Sandom 9:120–126: İzmir, 1995.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (30 adet)- ÖCEL T., Tarımda Mikrodalga Teknolojisi Kullanımı İle Yabancı Ot ve Zararlı Kontrolü. Agro-Endüstri Arge Proje Pazarı. Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 30–31 Mayıs 2002
- ÖCEL T., Tarımsal Sulamada Plastik Boruya Bir Alternatif: Toprak Sulama Borusu. Agro-Endüstri Arge Proje Pazarı. Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 30–31 Mayıs 2002
- ÖCEL T.,Tarımda Zararlılara Karşı Ultrases Dalgaları ile Mücadele Etmek. Agro- Endüstri Arge Proje Pazarı Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 30–31 Mayıs 2002
- ÖCEL T., Apartman Merdiven Boşluklarına Güneş Işığı Yansıtılması. Agro-Endüstri Arge Proje Pazarı. Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 30–31 Mayıs 2002
- ÖCEL T., Tarımda Mikrodalga Teknolojisi Kullanımı İle Yabancı Ot ve Zararlı Kontrolü. 2002 Proje Sergisi. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(Ebiltem) 04–15 Kasım 2002
- ÖCEL T., Tarımsal Sulamada Plastik Boruya Bir Alternatif: Toprak Sulama Borusu. 2002 Proje Sergisi. Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 04–15 Kasım 2002
- ÖCEL T., Tarımda Zararlılara Karşı Ultrases Dalgaları ile Mücadele Etmek. 2002 Proje Sergisi. . Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 04–15 Kasım 2002
- ÖCEL T., Apartman Merdiven Boşluklarına Güneş Işığı Yansıtılması.. 2002 Proje Sergisi. . Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 04–15 Kasım 2002
- ÖCEL T., Apartman Merdiven Boşluklarının ve Yaşam Alanlarının Güneş Işınları Yansıtıcısı (Fiber Optik Kablo Teknolojisi) ile Aydınlatılması. 3. Buluş Şenliği Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi 06–07 Haziran 2003
- Yalçın, H., Çakır, E., AKDEMİR, H., ÖCEL T., Soya, H., Hafif Topraklarda Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin İş Başarıları ve Buğday Verimine Etkileri. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23–24 Ekim 2003, İzmir
- ÖCEL T., Yaylak E. Organize Sığırcılık Bölgeleri. Ar-Ge Proje Pazarı 2003. Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 10–12 Kasım 2003
- ÖCEL T., Akdemir H., Yalçın H., Çakır H., Baygın M., Arı Y., Hafif Bünyeli Topraklarda Kullanılabilecek Doğrudan Ekim Makinaları(Yerli Tip Makinaların Modifikasyonu). Ar-Ge Proje Pazarı 2003. Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve
- ÖCEL T., Apartman Merdiven Boşluklarının ve Yaşam Alanlarının Güneş Işınları Yansıtıcısı (Fiber Optik Kablo Teknolojisi) ile Aydınlatılması. Ar-Ge Proje Pazarı 2003. Tubitak - Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)) 10–12
- ÖCEL T., Şehirler Arası yollarda Trafik Kontrolü Ve Yol Güvenliği. Ar-Ge Proje Pazarı 2003. Tubitak - Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)10–12 Kasım 2003
- ÖCEL T., Büyük Şehirlerde Trafik Sorununa Alternatif Bir Çözüm: Yol Üzerine Otopark İnşası. Ar-Ge Proje Pazarı 2003. Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 10–12 Kasım 2003
- YALÇIN H., ÇAKIR E., AKDEMİR H., ÖCEL T., SOYA H., Doğrudan Ekim ve Dipkazan Uygulamalarının İkinci Ürün Mısırda Verime Etkileri Proje Yarışması ve Sergisi 2003 Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ÖCEL T., Yaylak E. Organize Sığırcılık Bölgeleri. Haftalık Ekonomi-Haber Dergisi Para 2–8 Kasım 2003
- ÖCEL T. Hatalı Sollamaya Son. Haftalık Ekonomi-Haber Dergisi Para 2–8 Kasım 2003
- ÖCEL T. Park Sorununa Çözüm: Yol Üstü Otopark. Gözlemci Dergisi Aralık 2003
- ÖCEL T., SOYA H., Tarımda Yem Bitkilerinin Kurutulmasında Mikrodalga Kullanılması Ar-Ge Proje Pazarı 2004 Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
- ÖCEL T., YAYLAK ERDAL. Süt Isıl İşleminde, Saf su ve Yaşam Alanlarında Kullanılan Sıcak Su Elde Edilmesinde Mikrodalga Yönteminin Kullanılması Ar-Ge Proje Pazarı 2004 Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
- ÖCEL T., Bitkisel Üretimde Hassas Kültürel İşlemler İçin Bir Makine Tasarımı Ar-Ge Proje Pazarı 2004 Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
- ÇAKIR E., YALÇIN H., ÖCEL T., AKDEMİR H., SOYA H., Ödemiş Koşullarında Buğday Tarımında Doğrudan Ekim Uygulamaları Proje Yarışması 2004 Ar-Ge Proje Pazarı 2004 Tubitak- Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
- ÖCEL T., 6. Proje Destekleri Yararlanma Yöntemleri ve A. B. 6. ÇP Proje Yazımı Semineri Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) 4-5 Mayıs 2005
- ÖCEL T. Teleferiklerde Kullanılan Enerji Sistemine Alternatif Enerji. Teknoloji, Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı 2005. Esbaş Teknoloji Merkezi(Ege Serbest Bölgesi) – Tübitak – Ebiltem 1-2 Aralık 2005
- ÖCEL T. Motorlu Binek Araçlarının Dış Etkilerden Korunması. Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı 2005. Esbaş Teknoloji Merkezi(Ege Serbest Bölgesi) - Tübitak – Ebiltem 1-2 Aralık 2005
- ÖCEL T., Yalçın H., Kahraman G., Savran A., Bitkisel Üretimde Hassas Bakım İşleri İçin Bir Makine Tasarımı. Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı 2005. Esbaş Teknoloji Merkezi(Ege Serbest Bölgesi) – Tübitak – Ebiltem 1-2 Aralık 20
-  ÖCEL T. Sıvı Basınç Kuvveti İle Alternatif Elektrik Üretimi. Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı 2005. Esbaş Teknoloji Merkezi(Ege Serbest Bölgesi) – Tübitak – Ebiltem 1-2 Aralık 2005
-  ÖCEL T., Günen Y., Günen E., Savran A., Yurdem H., Kahraman G.,Bitkisel Üretimde Dikim Makinası Tasarımı. Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı 2005. Esbaş Teknoloji Merkezi(Ege Serbest Bölgesi) – Tübitak – Ebiltem 1-2 Aralık 2005
- ÖCEL T., Depremde Yıkılan Evlerin Altında Yaşamın Sürdürülmesi. Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı 2005. Esbaş Teknoloji Merkezi(Ege Serbest Bölgesi) – Tübitak – Ebiltem 1-2 Aralık 2005

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- ISTRO Türkiye Şubesi
- Tarım Makinaları Derneği