Akademik BilgilerVEYİS YEGİN
SANATÇI SÖZLEŞMELİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Çalgı Yapımı Bölümü
Yaylı Çalgı Yapımı Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: veyis.yegin@hotmail.com
- E-posta: veyis.yegin@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-1614
Eğitim Bilgileri- Lisans: İ.T.Ü-T.M.D. Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: İ.T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bölümü, Türkiye, 1994

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Bilimsel Araştırma Alt Komisyonu Üyeliği, 2005-
- Çalgı Yapım Bölüm Başkanı, 1999-2008
- Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı, 1991-1999
Mesleki Faaliyetleri (11 adet)- "TÜRK DÜNYASI ÇALGILARI SERGİSİ", ICANAS 38, Bilkent Üniv.,Eylül2007,ANKARA, 2007
- "TÜRK ÇALGILARI SERGİSİ" Ege Üniv.-Kampüs Kül.Mer., Mayıs2004,Bornova-İZMİR, 2004
- "TÜRK YAYLI ÇALGILARI SERGİSİ", Akademi İKSEV, Şub.2004, Konak-İZMİR, 2004
- AŞAMALARI İLE KEMAN YAPIMI, Atölye Çalışması, V.YEĞİN-M.YALGIN, Ü.Baradan Güzel San. Lis., Kasım 2002,Kemalpaşa-İZMİR, 2002
- "KLASİK KEMENÇE ÜZERİNE SEDEF UYGULAMALARI" (Sergi ve Atölye Uygulaması), V.YEĞİN-M.YALGIN, Dokuzeylül Üniv.8. El San. Semp.,Kasım 2002,Konak-İZMİR, 2002
-  "TÜRK HALK ÇALGILARI SERGİSİ", Narlıdere Kültür Merkezi, 2001,Narlıdere İZMİR, 2001
- Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, 1995-Devam Ediyor
- Çalgı Kolleksiyonculuğu, 1988-Devam Ediyor
- Sedefkarlık, 1978-Devam Ediyor
- KİŞİSEL ARAŞTIRMAveUYGULAMALARI:Rud(15.y.y.),Barbat(17.y.y.),Santur(18.y.y.), Rebap,Hegit,Komuz,Koçkarca,Çöğür,Kemançe,Tanburlar,DedeSazları,, 0
- İCAT ETTİĞİ,GELİŞTİRDİĞİveyaDERLEDİĞİ ÇALGILAR:Utar(1977), Kudüm,BasKemane,BasBağlama,Bas veAlto Kemençe,Finfini,VurmalıÇalgılar, 0
Uzmanlık Alanları- Müzik (3040000)
- Yaylı Sazlar (3040301)
- Odun Koruma Teknolojisi (5020901)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2001, "Dünya'da ve Türkiye'de Çalgı Yapımcılığına Genel Bir Bakış", Motif Dergisi,S.24
- 1996, "Bas Kemane", E.Ü.-Konservatuarı Dergisi,S.7 ve Motif Dergisi S.20,2001

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (7 adet)- 0, Gomalak Cila (Ders Notları)
- 0, Ağaç Teknolojisi (Ders Notları)
- 0, Çalgı Bilgisi ve Tarihi (Ders Notları)
- 0, Endüstri Meslek Liselerinde, ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ Mesleki Dersleri Öğretim Programları(Rapor-Komisyon Çalışması)
- 0, Üniversitelerimizdeki Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Genel Görünümü (Rapor-Komisyon Çalışması)
- 0, Vurmalı ve Üflemeli Çalgılar ASD'nın Kuruluşu Üzerine Görüşler (Rapor)
- 0, EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Üzerine Görüşler ve Tüzük Çalışması (Rapor)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2007, "Yaylı Çalgılar İçerisinde Tırnak Kemane'nin Serüveni", Kocaeli Üniversitesi-Motif Dergisi, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli
- 2007, "Çalgılarda İşlevsel Gelişim", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38,Ank.)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2007, "Çalgı Yapımcılığı Mesleki Eğitimine Dair Bir Kararname Örneği/Önerisi", TEDP-SBEP, Türkiye'de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, MEB. Ank.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2008, Araştırma Projesi, "Azerbaycan Halk Dansları, Geleneksel Giyim-Kuşam, Müzik ve Halk Çalgıları Alan Araştırması". Doç.Dr.Gürbüz AKTAŞ, Dr.Gani PEKŞEN, Veyis YEĞİN, Abdurrahim KARADEMİR.
- 2007, Araştırma Projesi, "Bazı vurmalı Çalgılarda Doğal Derilerin Ses Özelliklerinin Araştırılması". Prof.Dr.Özcan ÜSTÜN, Yard.Doç.Dr.Bahri BAŞARAN, Doç.Dr.B.Oral BİTLİSLİ, Veyis YEĞİN, A.Maruf ALASKAN, Prof.Dr.Fatih ÖĞÜT, Yard.Doç.Dr.M.Akif KILIÇ.
- 2007, Araştırma Projesi, "Anadolu Tahtacılarında Müzik,Dans,Çalgılar ve Giyim-Kuşam Geleneğinin Araştırılması" .Gani PEKŞEN, Veyis YEĞİN, Abdurrahim KARADEMİR.
- 2000, Araştırma Projesi, "Ülkemizde Kullanılan Üflemeli Halk Çalgılarının Araştırılması". Veyis YEĞİN, Mehmet YALGIN, Abdurrahim KARADEMİR.