Akademik BilgilerGAYE ÖNGEN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Gıda Müh., Türkiye, 1995

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Müdür Yardımcısı, 1998-
- , 0
Uzmanlık Alanları- Biyoteknoloji (6140207)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Öngen_Baysal,G., Sukan,Ş.S., Vassılev,N. Production And Properties of Inulinase from Aspergillus Niger Biotechnology Letters,16,(3),275-280. (1994).
- Sukan_Vardar,F., Sukan.Ş.S., Baysal_Öngen,G. Hydrolysis of Complex Substrates Flowing Thermal Pretreatment Operatıons. Biotechnology Letters, 15.(6),657-660.(1993).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Sukan,S., Erkek,R., Öngen_Baysal,G. Civciv Yemi Katkı Maddesi Olarak Farklı Konsantrasyonlarda Enzim ve Zeolit Kullanımı. Turkish Journal of Agriculture and Forestry,18,(2),141-144 (1994).
- Sukan,S., Öngen_Baysal,G. Gıda Sanayinde Polisakkaritlerin Kullanımı ve Özellikleri_Gumlar. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Seri B Gıda Mühendisliği, 11,(1),137-148 (1993).
- Sukan,S., Öngen_Baysal,G., Sukan_Vardar,F. Artık Bira Mayasından Maya Ekstraktı Üretimi. Gıda Sanayi, 7,(1),54-56 (1993).
- Sukan,Ş.S., Türkoğlu,H., Öngen_Baysal,G. Yüksek Fruktoz Üretim Teknolojisi ve Alternatif Yöntem. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri B Gıda Mühendisliği,11,(2),135-152 (1993).
- Erkek,R., Sukan,S., Sevgican,F., Taluğ,A.M., Öngen_Baysal,G. Kasaplık Piliç Karmalarına Enzim İlavesinin Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 28,(1),65-72 (1991).
- Öngen,G. Biyoteknoloji ve Gıda Sanayi. Kimya Mühendisliği Dergisi, 138,10-11 (1990).

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Öngen,G. (1988) İnulinaz Enziminin Üretimi ve Üretim Kinetiklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Öngen_Baysal,G., Sukan,Ş.S. Production of a Thermostable Inulinase from Aspergillus Niger, the Nineth Biotechnology Symposium, Crystal City, Usa, August 16-21. (1992) Poster
- Öngen,G., Sukan,Ş.S. Thermostable Inulinase from Aspergillus Niger, the European Congress on Biotechnology Copenhagen, Denmark, July 8-13 (1990) Poster.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Öngen_Baysal,G., Sukan,S.Ş. Gıda Sanayinde Genetik Mühendisliği Uygulamaları Gıda Mühendisliği Kongresi İzmir, 27 Nisan - 1 Mayıs (1992) Sözlü.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, Sukan,Ş.S., Öngen_Baysal,G., Türkoğlu,H. Alternatif Karbon Kaynaklarından Kanbonhidraz Enzimlerinin Üretimi ve Hidroliz Özelliklerinin İncelenmesi. Tubitak. E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl. 1992-1994. |
- Araştırma Projesi, EGGİNK,G., Smegen,J., Öngen_Baysal,G., Huıjberts,M.N. Bacterial Poly (Hydroxyal Kanoates)-Down Stream Processing. 1993. |
- Araştırma Projesi, Sukan,Ş.S., Öngen,G. İnulinaz Enziminin Üretimi ve Üretim Kinetiklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Araştırma Fonu. E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl. 1986-1988. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Biyoteknoloji Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1989, Milli Kütüphane Vakfı Münir Birsel İkincilik Ödülü.