Akademik BilgilerCUMHUR TANRIVER
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ctanriver2001@yahoo.com
- E-posta: cumhur.tanriver@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Doktora: Ege Üniversitesi, Arkeoloji, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2005

Mesleki Faaliyetleri (11 adet)- Klaros Kazısı, Kazı Üyesi, 2001-2007
- İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda YÖK temsilcisi olarak üyelik, 1998-1999
- Kula/Hamidiye/Mağazadamları Ana Tanrıça ve Men Aksiottenos Kutsal Alanı Kazısı, Kazı Üyesi, 1998
- Toma-Meter Larmene Kutsal Alanı Kazısı, Kazı üyesi, 1997
- Lydia Bölgesi Epigrafik Yüzey Araştırmaları, Heyet Üyesi, 1996-Devam Ediyor
- İzmir Müzesi Epigrafi Araştırmaları, 1995-Devam Ediyor
- Bursa Müzesi Epigrafi Araştırması, 1990-1991
- Çanakkale Müzesi Epigrafi Araştırması, 1990-1991
- Bandırma/Ergili-Daskyleion Kazısı, Kazı Üyesi, 1988-2008
- Van-Dilkaya Kazısı, Kazı Üyesi, 1987
- Urla-Klazomenai Kazısı, Kazı Üyesi, 1983-1986
Uzmanlık Alanları- Klasik Arkeoloji (2060301)
- Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (2070000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Tanrıver, C., "Funerary Inscriptions in a Private Collection", Epigraphica Anatolica (2002) 34, 103-106.
- Tanrıver, Cumhur, "Mysia'da Epigrafi Araştırmaları", Zafer Taşlıklı0ğlu Anı Kitabı, Anadolu ve Trakya Araştırmaları 1 İstanbul 1999, 155-163
- Tanrıver, Cumhur, "Apollon Germenos'a Bir Adak", Arkeoloji Dergisi IV (1996), 193-196.
- Tanrıver, Cumhur, "Mysia'da Epigrafi Araştırmaları II", Arkeoloji Dergisi III (1995), 105-109 Lev. XI-XIII.
- Tanrıver,Cumhur, "Kios'dan İki Yeni Mezar Steli", E.Ü.Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi. II, 119-120,1994.
- Tanrıver, Cumhur ve Kütük,Salih, "The Katoikia of Daphnous and the Sanctuary of Apollon Daphnousios in the Territory of Apollonia Rhyndacum" Epigraphica Anatolica 21,99-102,1993"
- Tanrıver , Cumhur, " Mysia'dan Yeni Yazıtlar" E.Ü.Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi I ( Özel Sayı Erol Atalay Memorial ).191-195-1991.
- Tanrıver, Cumhur " Some New Texts Recording Occupations" Epigraphica Anatolica 18,79-82,1991.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Tanrıver, Cumhur, Mysia'da Epigrafi Araştırmaları ( İzmir 1995, E.Ü. Proje Fon Saymanlığı tarafından desteklenen 1990/5 No'lu yayınlanmamış Araştırma Projesi)
- 0, Tanrıver, Cumhur, Antik Devirde Lydia'da Sosyal ve Ekonomik Amaçlı Dernekler (İzmir 1996, Yayınlanmamış Doktora Tezi)
- 0, Tanrıver,Cumhur,Antik Metinler ve Arkeolojik ,Numismatik ve Epigrafik Buluntular Işığında Klazomenai'da Khyton Sorunu (İzmir 1989,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- T. Bakır, R.G. Gürtekin-Demir, C. Tanrıver, "Daskyleion 2001" 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2003, s. 491-500
- N. Şahin, A. Ersoy, C. Tanrıver, I. Şahin, S. Akat, "Klaros 2001", Ankara 2003, s. 81-90

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Association Internationale d' Épigraphie Grecque et Latine
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1993, DAAD-1
- 1993, DAAD-2