Akademik BilgilerFERHAN GİRGİN SAĞIN
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ferhan.sagin@ege.edu.tr
- Telefon: 3904087
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Türkiye, 2000
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- EÜTF Fakülte Kurulu 'Prof' Temsilcisi, 2008-
- EÜTF Etik-Hukuk Dikey Koridor Üyeliği, 2001-
- EÜTF Tıbbi Bilimlere Giriş Modülü Koordinatör Yardımcısı, 2001-2003
- EÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitimde Vertikal İntegrasyon Çalışmaları Eğitim Plan Grubu Üyesi, 2001-2004
- EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2. sınıf Biyokimya Dersleri Sorumlu Öğretim Üyesi, 2000-
- EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 3 sınıf Oral Biyokimya Dersleri Sorumlu Öğretim Üyesi, 2000-
- EÜTF Tıp Eğitimini Araştırma ve Geliştirme Komisyonu (TEAK) üyeliği, 1999-2001
- EÜTF Uzmanlık Eğitimi Kalite Güvence Kurulu- Bütünleyici Eğitim Programları Organizasyon Koordinatörü, 1999-2001
- EÜTF Eğitim Komisyonu, 1. Sınıf Koordinatör Yardımcılığı, 1998-2004
Mesleki Faaliyetleri (20 adet)- International Association of Medical Science Educators (IAMSE) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-Devam Ediyor
- Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Kursu Eğiticiliği, 2008
- International Association of Medical Science Educators (IAMSE) Development Committee Üyeliği, 2007-Devam Ediyor
- Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) Kurucu Üyesi ve Sekreteri, 2006-Devam Ediyor
-  Türk Biyokimya Derneği, Eğitim Aktiviteleri Koordinasyon ve Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı, 2005-Devam Ediyor
- EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları, Biyokimya Ders Eğiticisi, 2002-Devam Ediyor
- “İkibinli yıllarda Biyokimya Eğitimi-II Sorunları ve Çözümleri” Sempozyumu Düzenleyicisi, 2001
- 'Uygulamalı Proje Geliştirme ve Yazma Kursu” Düzenleyici ve Eğiticisi, 2001-Devam Ediyor
- EÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik, Biyokimya Dersleri Eğiticisi, 2001-2008
- EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu – Diyaliz Bölümü Biyokimya Dersleri, 2000-2001
- EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2. ve 3. Sınıf Biyokimya Dersleri Sorumlu Öğretim Üyesi, 2000-Devam Ediyor
- EÜTF Biyokimya A.D. Asistan Eğitimi Programı Eğiticisi, 1998-Devam Ediyor
-  Türk Biyokimya Derneği, Mezuniyet Öncesi Standartları Belirleme Komisyonu Sekreteri, 1998-Devam Ediyor
- TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Çalışma Grubu Üyeliği, 1998-2002
- 'Birinci Basamak Hekimlikte Laboratuar Uygulamaları' Eğiticisi, 1998
- EÜTF Fizyoloji A.D. Doktora Eğitimi Programı Eğiticisi, 1998-1999
- EÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Biyokimya Dersleri, 1997-1998
-  TTB Tıpta Temel Bilimler Kolu, İzmir Şubesi Sekreteri, 1994-1996
-  Türk Biyokimya Derneği, İzmir Şubesi Sekreteri, 1992-1994
- EÜTF 1. Sınıf Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları Sorumlusu, 1991-1996
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Girgin Sagin F, Yıldırım Sözmen E. Lipids as key players in Alzheimer Disease. Current Alzheimer Research, 5(1): 4-14, 2008
- Akçay YD, Sağın FG, Şendağ F, Öztekin K, Sozmen EY. Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: Does paraoxonase genotype play a role? Maturitas, 53: 325-332, 2006
- Kılınç K. I, Sağın FG, Alper S, Ertem I, Öztürk G, Sözmen EY. Broad-band ultraviolet B phototherapy alter serum TBARS and nitrite-nitrate levels in psoriatic patients. Journal of the European Academy of Dermatology &Venereology, 20: 1226-1231, 2006
- Kavaklı K, Sözmen EY, Girgin FK. Treatment of iron-deficiency anemia and erythrocyte catalase activity. Pediatric Hematology and Oncology, 22 (7): 647-648, 2005
- Girgin F, Sözmen EY, Ersöz B, Menteş G. Link Between Monoamine Oxidase and Nitric Oxide. NeuroToxicology, 25: 91-99, 2004
- Sağın FG, Sözmen EY. Antiinflammatory Effects of Dietary Antioxidants. Current Medicinal Chemistry-Antiinflammatory & Antiallergy Agents, 3: 19-30, 2004
- Kavakli K, Yılmaz D, Çetinkaya B, Balkan C, Sözmen EY, Sağın FG. Safety profiles of Fe2+ and Fe3+ oral preparations in the treatment of iron deficiency anemia in children. Pediatric Hematology and Oncology, 21: 403-410, 2004
- Sözmen EY, Mackness B. Sözmen B., Durrington P., Girgin FK, Aslan L, Mackness M. Effect of Organophosphate Intoxication on Human Serum Paraoxonase. Human & Experimental Toxicology, 21 (5): 247-252, 2002
- Sözmen EY, Girgin FK. Interactive Lecture Supported by Multimedia Presentation: A New Teaching Tool for Faculties with Crowded Classes and Limited Budgets. Education for Health, 15 (3): 391-393, 2002
- Akısu M, Girgin F, Baka M, Hüsseyinov A, Kültürsay N. Role of Recombinant Human Erythropoetin in Lipid Peroxidation and Platelet-Activating Factor Generation in a Rat Model of Necrotizing Enterocolitis: Eur J Pediatr Surg, 11: 167-172: 2001
- Sözmen EY, Sözmen B,Girgin F, Delen Y, Azarsız E, Erdener D, Ersöz B, Antioxidant enzymes and paraoxonase Show A Co-Activity in Preserving LDL From Oxidation. Clin Exp Medicine, 1:195-9, 2001.
- Girgin F, Karaoğlu Ö, Tüzün S, Erkuş M, Özütemiz Ö, Dinçer Ç, Batur Y, Tanyalçın T. Effects of Trimetazidine on Oxidant-Antioxidant Status in TNBSA Induced Chronic Colitis. The Journal of Toxicology and Environmental Health, 59 (8):641-652, 2000
- Girgin F, Tüzün S, Demir A, Kuralay F, Özütemiz Ö, Tanyalçın T. Cytoprotective Effects of Trimetazidine in Carmustine Cholestasis. Experimental Toxicology and Pathology, 51 (4-5): 326-329, 1999.
- Tüzün S, Girgin F, Sözmen EY, Menteş G, Ersöz B. Antioxidant Status in Experimental Type-2 Diabetes Mellitus: Effect of Glibenclamide and Glipizide on Various Rat Tissues. Experimental Toxicology and Pathology, 51 (4-5): 436-441, 1999.
- Alper G, Girgin F, Özgönül M, Menteş G, Ersöz B. MAO Iinhibitors and Oxidant Stress in Aging Brain Tissue. European Neuropsycopharmacology, 9: 247-252, 1999.
- Aydın HH, Girgin F, Ersöz B, Sözmen EY. Undergraduate Laboratory Work in Biochemistry and New Perspectives. Biochemical Education, 27 (3): 160-161, 1999.
- Sözmen B, Delen Y, Girgin F, Sözmen EY. Catalase and Paraoxonase in Hypertensive Type-2 DM: Correlation With Glycemic Control. Clinical Biochemistry, 32 (6):423-427, 1999.
- Girgin F, Sözmen EY, Özgönül M, Ersöz B, Menteş G. Link Between Catecholamine and Nitric Oxide Metabolism. NITRIC OXIDE:Biology and Chemistry, 3 (6): 496-497, 1999.
- Girgin F, Karaoğlu Ö, Tüzün S, Erkuş M, Özütemiz Ö, Dinçer Ç, Batur Y, Tanyalçın T. Effects of Trimetazidine in Ethanol- and Acetic Acid- Induced Colitis: Oxidant/Antioxidant Status. Colorectal Disease, 1 (6): 338-346, 1999.
- Uysal F, Girgin F, Tüzün S, Aldemir S, Sözmen EY. Effect of Vitamin E on Antioxidant Enzymes and Nitric Oxide in Ischemia-Reperfused Kidney Injury. Biochemistry and Molecular Biology International, 44 (6): 1255-1263, 1998.
- Günaydın G, Özyurt C, Koçak İ, Badak Z, Girgin F. Antibacterial Activity of the Fluid Contents of Spermatoceles and Epididymal Cysts, British Journal of Urology, 75 (1): 68-70, 1995.
- Alper G, Özsan H, Girgin F, Onat T, Büyükkeçeci F, Gümüşdiş G. Anticardiolipin Antibodies in Behçet's Disease. Proceedings of the 6th International Conference on Behçet's Disease, Ed: B. Weschler, P. Godeau, 119-122, 1993.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Alper G, Sözmen EY, Girgin Sağın F, Yanturalı İ, Kanıt L, Ersöz B. Monoamin Oksidaz Aktivitesi ve Nitrik Oksit Düzeyleri Beynin Değişik Bölgelerinde Cinsiyetle İlişkili Değişim Gösterir. Ege Tıp Dergisi, 44(0): 1-5, 2005
-  Girgin F, Özgönül M, Alper G, Menteş G, Ersöz B, Sözmen EY. MAO Inhibitors in Aging: Can They Serve as Protective Agents in Cardiac Tissue Against Oxidative Stress? Turkish Journal of Medical Sciences, 29 (2): 89-94, 1999
- Gülter C, Girgin F, Alper G, Özgönül M, Menteş G, Ersöz B. Fizyolojik Yaşlanma Sürecinde Prefrontal Korteks Biyojen Aminler ve MAO İnhibitörlerinin Etkileşimi, Geriatri Dergisi, 2 (4): 149-155, 1999.
- Kösekli MA, Özütemiz Ö, Karaoğlu AÖ, Erkuş M, Tanyalçın T, Girgin F, Yönetçi N, Batur Y. Sıçanlarda Alkolün Oluşturduğu Gastrik Mukozal Hasarda Pentoksifilinin Koruyucu Etkisi: Prostaglandin ve Nitrik Oksid ile İlişki. Turkish Journal of Gastroenterology 10 (4): 378-384, 1999
- Aybek Z, Demirkan N, Aybek H, Düzcan E, Aslan D, Girgin F, Özden A. Deneysel Testis Torsiyonu Sonucunda Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarında Trimetazidinin Etkisi. Üroloji Bülteni, 9: 67-71, 1998.
- Özgönül M, Girgin F, , Alper G, Ersöz B, Menteş G, Sözmen EY. Bir Monoamin Oksidaz İnhibitörü Olan Deprenilin Yaşlanmada Sıçan Karaciğer ve Böbrek Dokularına Etkileri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 36 (2): 45-48, 1998.
- Kutay F, Girgin F, Kılınç S, Tanyalçın T, Sözmen EY, Onat T. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitiminde Yeni Bir Uygulama. Biyokimya Dergisi, 23 (2): 47-50, 1998
- Girgin F, Ersöz B. Kolesterol ve Biyolojik Psikiyatri. Biyokimya Dergisi, 23 (4): 23-32, 1998.
- Girgin F, Ersöz B. Apoptozis: Programlanmış Hücre Ölümü. Biyokimya Dergisi, XXI (1): 27-42, 1996.
- Sözmen EY, Girgin F, Menteş G, Ersöz B, Hancı H. Platelet Rich Plasma Monoamine Oxidase Activities: A Novel Marker of Criminality for Young Delinquents? Turkish Journal of Medical Sciences, 26: 475-477, 1996
- Çoker C, Tetik N, Ersöz B, Girgin F. Infrared Spectroscopic Analysis of Urinary Calculi. Turkish Journal of Medical Sciences, 21 (4): 245-248, 1994
-  Ersöz B, Külahçıoğlu F. Asit Sıvısında Glikoz ve Laktat Düzeylerinin Ayrıcı Tanıdaki Yeri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (3), 1988.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Sağın F, Dünya İyi Tıp Eğitimi Arayışında, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, S. 20-21, 7 Eylül 2007,
- Sağın F, Tıp Eğitiminde Hedef: İnsana ve Sağlığa Bütünsel Yaklaşım, MediMagazin, S. 19-20, 8 Ekim 2007.
- Sağın F, Etler Kokarsa Tuzlarız, Tuzlar Kokarsa Neyleriz? Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2006.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (24 adet)- 46. Girgin F, Sözmen B, Delen Y, Azarsız E, Sözmen EY, Succeptibility of LDL to oxidation. The Meeting of the Society for Free Radical research Europe SFRR, İtalya-2001.
- 2000, Sözmen EY, Girgin F. A new interactive-multimedia teaching approach for crowded class in the first year of medicine. 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. Birmingham-UK
- Öztüre H, Önvural B, Girgin F, Tanyalçın T, Pekçetin Ç, Canda T. The Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Hypercholesterolemia Induced Atherosclerosis. The First International Bioscience Days (The First Congress of Balkan Association of Biosciences-XVth National Congress of Biochemistry-Clinical Laboratory Automation Symposium-II), 20-24 Nisan 1999, Antalya-Türkiye
- Ersöz B, Çoker C, Özgönül M, Girgin F, Çetiner N. The Effects of Aging on Rat Tissue Zn, Cu, Mn and Fe Levels. 7th Nordic Symposium on Trace Elements in Human Health and Disease, 16-19 Haziran 1999, Espoo-Finlandiya
- 1999, Gülter C, Girgin F, Özgönül M, Alper G, Menteş G, Ersöz B. Could MAO Inhibition be the Answer to the Cognitive Dysfunctions in the Aging Brain? Balkan Journal of Clinical Laboratory
- 1999, Gülter C, Girgin F, Özgönül M, Menteş G, Ersöz B. Role of MAO Inhibition on Cardiac Biogenic Amines in Physiological Aging. Balkan Journal of Clinical Laboratory.
- Girgin F, Karaoğlu Ö, Tüzün S, Erkuş M, Özütemiz Ö, Dinçer Ç, Batur Y and Tanyalçın T. Effects of Trimetazidine on Oxidant-Antioxidant Status in Trinitrobenzenesulfonic Acid Induced Chronic Colitis. The Annual Meeting of The Israel Society for Oxygen and Free Radical Research and The 13th Rappaport Symposium, 5 Aralık 1999, Haifa-İsrail
- Girgin F, Tüzün S, Demir A, Kuralay F, Özütemiz Ö, Tanyalçın T. Cytoprotective Effects of Trimetazidine in Carmustine Cholestasis. 16th European Workshop on Drug Metabolism, European Society of Biochemical Pharmacology, 21-26 Haziran 1998, Kopenhag Danimarka
- Tüzün S, Girgin F, Sözmen EY, Menteş G, Ersöz B. Antioxidant Status in Experimental Type-2 Diabetes Mellitus: Effects of Glibenclamide and Glipizide on Various Rat Ttissues. 16th European Workshop on Drug Metabolism, European Society of Biochemical Pharmacology, 21-26 Haziran 1998, Kopenhag, Danimarka.
- Özgönül M, Girgin F, Alper G, Menteş G, Ersöz B, Sözmen EY. The Effects of a Monoamine Oxidase Inhibitor: Deprenyl on Rat Liver and Renal Tissues in Aging. 2nd International Conference on Natural Antioxidants and Anticarcinogens in Nutrition, Health and Disease, 24-27 Haziran 1998, Helsinki, Finlandiya.
- Girgin F, Özgönül M, Alper G, Menteş G, Ersöz B, Sözmen EY. MAO Inhibitors in Aging: Can They Serve as Protective Agents in Cardiac Tissue Against Oxidative Stress? 2nd International Conference on Natural Antioxidants and Anticarcinogens in Nutrition, Health and Disease, 24-27 Haziran 1998, Helsinki-Finlandiya.
- Sözmen EY, Uysal F, Girgin F, Gök Ş, Ülker S, Evinç A. Preventive Effect of L-648,051 and BW A4C on Oxidant Stress in Digoxin-Induced Arrythmias of Perfused Guinea-pig Hearts. 2nd International Conference on Natural Antioxidants and Anticarcinogens in Nutrition, Health and Disease, 24-27 Haziran 1998, Helsinki-Finlandiya
- Kutay F, Tanyalçın T, Sözmen EY, Girgin F, Onat T. An Overview of the Last Period of the Postgraduate Biochemistry Education Programme. AMEE Conference-Current Issues in Medical Education, 30 Ağustos-2 Eylül 1998, Prag-Çekoslovakya.
- Aydın HH, Girgin F, Ersöz B, Sözmen EY. Undergraduate Laboratory Work and New Perspectives. AMEE Conference-Current Issues in Medical Education, 30 Ağustos-2 Eylül 1998, Prag-Çekoslovakya
- Sözmen EY, Uysal F, Girgin F, Gök Ş, Ülker S. Possible Role of Oxidant Stress in Digoxin-Induced Arrythmias of Isolated-Perfused Guinea-Pig Hearts and Preventive Effect of L-648051 and BW A4C. 11th Balkan Biochemical Biophysical Days,1997, Selanik Yunanistan
- Girgin F, Özgönül M, Alper G, Ersöz B, Menteş G, Sözmen EY. The Effects of Monoamine Oxidase Inhibitors on Lipid Peroxidation as a Marker of Membrane Damage in Rat Cardiac Tissue in Aging. Cell Signaling and Membrane Transport Mechanisms, FEBS Kursu, 1997 Bükreş, Romanya.
- ) Sözmen EY, Girgin F, Menteş G, Ersöz B, Hancı H. Platelet Rich Plasma Monoamine Oxidase Activities: A Novel Marker of Criminality for Young Delinquents? 6th European Conference on Psychology and Law, 28-31 Ağustos 1996, Siena-İtalya,
- Girgin F, Sözmen EY, Hasegeli S, Hancı H, Ersöz B. Serum Cholesterol and Aggression. 6th European Conference on Psychology and Law, 28-31 Ağustos 1996, Siena-İtalya.
- Girgin F, Sözmen EY, Onat T, Erlaçin S. Variations of the Antioxidant Enzyme Levels in Erythrocytes and Liver Tissue Related to Mitoxantrone Administration in Rats. XVI International Congress of Clinical Chemistry, 8-12 Temmuz 1996, Londra-İngiltere
- Sözmen EY, Sözmen B, Girgin F, Taşkıran D. Nitric Oxide and Antioxidant Enzymes in Essential Hypertension. 13th Meeting of the International Society of Haematology, 3-8 Eylül 1995, İstanbul-Türkiye
- Girgin F, Ersöz B, Girgin C, Nazlı O, Erlaçin S. Seminal Fructose: A Novel Approach to a Known Parameter. Eurolab 93-10th IFCC European Congress of Clinical Chemistry & 12th SFBC National Meeting, 25-29 Nisan 1993, Nice-Fransa
- Alper G, Özsaran H, Girgin F. Anticardiolipin Antibodies in Behçet's Disease. 6th International Conference on Behçet's Disease, 1993, Fransa
- Çoker C, Tetik N, Ersöz B, Girgin F. Infrared Spectroscopic Analysis of Urinary Calculi. 22nd FEBS Meeting, 4-9 Temmuz 1993, Stokholm-İsveç
- Moral AR, Turhan A, Ersöz B, Girgin F. The Effects of LCT and MCT+LCT Containing Fat Emulsions on Lung Functions and Lung Mechanics in Mechanically Ventilated ICU Patients. 6th European Congress on Intensive Care Medicine, Ekim 1992, Barselona-İspanya

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- 73. Çiçek Saydam C, Sözmen EY, Avanoğlu A, Alper S, Girgin F, Akarca U, Apaydın F, Bilgiç A, Tuğlular I. Eğitimde standardizasyon: usta-çırak ilişkisinden uzmanlık öğrenciliğine. UTEK-2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2001, İzmir
- 75. Kutay FK, Girgin FK, Sözmen EY, Tanyalçın T. Tıp fakültelerindeki biyokimya eğitimi programlarının analizi ve asgari ortak müfredatın belirlenmesi. Sempozyum: İki binli Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II sorunları ve çözümleri,İzmir-2001
- 80. Sözmen EY, Girgin FK Saydam C, Avanoğlu A, Alper S, Apaydın F, Akarca U, Tuğlular I. Uzmanlık eğitiminde standardizasyon ve ISO 9000 kalite sistemi yaklaşımı. "İki binli Yıllarda Biyokimya Eğitimi Sempozyumu-II", 2001, İzmir.
- 81. Girgin FK, Sözmen EY, Demirgören S, Tuğlular I. EÜTF-Mezuniyet sonrası eğitimde bütünleyici eğitim programları: biyokimya uzmanlık eğitiminde uygulanabilecek sürekli eğitim programlarına bir örnek. Sempozyum: İki binli Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II Sorunları ve Çözümleri, İzmir-2001.
- Girgin F, Karaoğlu Ö, Tüzün S, Erkuş M, Özütemiz Ö, Dinçer Ç, Batur Y, Tanyalçın T. Etanol ve Asetik Asid ile Oluşturulan Akut Kolit Modellerinde Trimetazidinin Oksidan-Antioksidan Sisteme Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 2. Ulusal Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir
- Girgin F, Karaoğlu Ö, Tüzün S, Erkuş M, Özütemiz Ö, Dinçer Ç, Batur Y, Tanyalçın T. Trimetazidinin Kronik Kolit Modelinde Hücre Koruyucu Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 2. Ulusal Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir.
- Girgin F, Tüzün S, Demir A, Kuralay F, Özütemiz Ö, Tanyalçın T. Karmustine Bağlı Kolestazda Trimetazidin GSH Düzeylerini Korur. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 2. Ulusal Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir
- Girgin F, Sözmen EY, Özgönül M, Ersöz B, Menteş G. MAO-B İhibitörü Deprenil Sıçan Kalp Dokusunda Nitrik Oksid Düzeylerini Dengeler. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 2. Ulusal Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir.
- Kılıç S, Girgin F, Ersöz B. Sigara İçimi ve Oksidan Stres. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 2. Ulusal Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir.
- Gülter C, Girgin F, Alper G, Özgönül M, Menteş G, Ersöz B, Çoker C. Fizyolojik Yaşlanma Sürecinde Prefrontal Korteks MAO Aktivitesi, Biyojen Amin Düzeyleri ve Deprenilin Etkileri. GATA-Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslararası Semp, 6-7 Kasım 1998, Ankara
- Gülter C, Girgin F, Tüzün S, Özgönül M, Menteş G, Ersöz B, Çoker C. Profilaktik MAO İnhibitör Kullanımı Fizyolojik Yaşlanmada Kalp Biyojen Amin Metabolizması Üzerine Etkili midir? GATA-Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Kasım 1998, Ankara
- Girgin F, Aydın H, Sözmen EY, Tanyalçın T, Menteş G, Ersöz B, Onat T, Bayındır O, Kutay FZ. EÜTF Biyokimya Uygulamalarında Yeni bir Değerlendirme Sistemi. 1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım-1998 Ankara
- Girgin F, Aydın H, Tanyalçın T, Sözmen EY. Pratisyen Hekimlere Yönelik Biyokimya Eğitimi: Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitime bir Örnek. 1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım-1998, Ankara.
- Kutay FZ, Kılınç S, Tanyalçın T, Sözmen EY, Girgin F, Onat T. EÜTF Biyokimya Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimi Pogramında İnteraktif Eğitim. 1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım-1998, Ankara.
- Girgin F, Özgönül M, Alper G, Menteş G, Ersöz B, Sözmen EY. Yaşlanmada MAO İnhibitörlerinin Sıçan Kalp Dokusunda Oksidan Stres ve Antioksidan Sistemlere Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 1997, Side-Antalya,
- Özgönül M, Girgin F, Alper G, Menteş G, Ersöz B, Sözmen EY. Yaşlanmada MAO İnhibitörlerinin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokusunda Oksidan Stres ve Antioksidan Sistemlere Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 1997, Side-Antalya
- Alper G, Girgin F, Özgönül M, Menteş G, Ersöz B. Fizyolojik Yaşlanmada MAO İnhibitörlerinin Beyin Dokusunda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma Sistemlerine Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 1997, Side-Antalya.
- Uysal F, Kılıç S, Girgin F, Tüzün S, Aldemir S, Sözmen EY. E Vitamini Uygulamasının İskemi-Reperfüzyon Hasarında Böbrek Dokusu Antioksidan Enzimleri ve Nitrik Oksid Düzeylerine Etkisi. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 1997, Side-Antalya
- Sözmen EY, Girgin F, Menteş G, Ersöz B, Hancı H. Trombositten Zengin Plazmada Monoaminoksidaz Düzeyleri: Genç Suçlularda Suça Eğilimin Yeni Bir Göstergesi mi? XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-30 Mart 1996, Antalya
- Girgin F, Hasegeli S, Sözmen EY, Hancı H, Ersöz B. Saldırganlık ve Serum Kolesterol İlişkisi. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-30 Mart 1996, Antalya
- Ersöz B, Külahçıoğlu F. Asit Sıvısında Glikoz ve Laktat Düzeylerinin Ayrıcı Tanıdaki Yeri. X. Ulusal Biyokimya Kongresi, 1987, İzmir.

Kitapları (12 adet)- Sozmen EY, Girgin Sagin F, Kayikcioglu M, Sozmen B.: Oxidative Stres & Antioxidants and PON1 in Health and Disease.14) Mackness B, Mackness M, Aviram M, Paragh G (editörler) The Paraoxonases: Their Role in Disease Development and Xenobiotic Metabolism. Springer, 61-75, 2008.
- Girgin FK, Sözmen EY, Ersöz B, Menteş G: Link Between Monoamine Oxidase and Nitric Oxide. Nicotra A, Parvez SH, Glover V, Sandler M, Parvez S, Minami M (Eds) Monoamine Oxidases: Molecular, Pharmacological and Neurotoxicological Aspects. Elsevier Press, S. 91-99, 2004
- Sözmen EY, Akarca U, Kavaklı K, Sağın FG, Kansu E. Proje Bilimi: Düşünceden Eyleme, Eylemden Yayına. Türk Gastroenteroloji Vakfı Yayını, Ankara, 2003
- Sözmen EY, Girgin F. Demirin iki yüzü: biyolojik önemi ve oksidan rolü- Ayın Kitabı (8 bölüm-110 sayfa-), Ege Üniversitesi Basımevi, 2002
- Mental Geriliklere Biyokimyasal Bakış, Ayın Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, 2002
- Onat T, Emerk K, Sözmen EY. (editörler) Akçay T, Aslan D, Bakan E, Bakan N, Belce A, Bilsel S, Burçak CG, Değer O, Emerk K, Ersöz B, Gümüştaş K, Güner G, Gürdöl F, Kayrın L, Kırkalı G, Kökoğlu E, Kutay FZ, Menteş G, Nişli N, Onat T, Önel P, Örem A, Örem A, Özben T, Özer N, Özer NK, Şahin YN, Taga Y, Toker GA, Toker N, Uysal M, Yalçın S, Alper G, Aydın H, Gezer S, Girgin F, Haklar G, İşlekel H, Oktay G, Sözmen EY, Tanyalçın T, Şekeroğlu R, Şirikçi Ö. İnsan Biyokimyası. Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.
- Sözmen EY, Girgin FK, Demirgören S "Temel ve Klinik Bilimler için yazılı test sorularını hazırlamak (Çeviri), Nobel Kitabevi, 2001
- SözmenEY, Girgin F, E vitamini: bir vitaminden daha fazlası-Ayın Kitabı (8 bölüm-112 sayfa), Ege Üniversitesi Basımevi, 2001
- Sağlık Bilimlerinde Kaynak Kullanımı ve Bilgiye Ulaşmanın Yolları. Girgin F, Sözmen EY, Korkmaz M. Ayın Kitabı-EÜTF Yayınları, İzmir, 1999
- NMS Biyokimya (3. Baskı), The National Medical Series for Independent Study, Davidson VL, Sittman DB (Onaylı Çeviri). Onat T, Girgin F, Tüzün S, Alper G. Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1998
- Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları-EÜTF 1. Sınıf Laboratuvar Uygulama Ders Kitabı, Aydın H, Girgin F. Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1997.
- Neonatal Resüsitasyon Programı-Textbook of Neonatal Resuscitation Program (Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Pediatri Derneği Onaylı Çeviri). İzmir Tabip Odası Yayınları, İzmir, 1992.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- Araştırma Projesi, Postmenapozal Depresyonda MAO-A Gen Polimorfizminin Rolü, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, 2007.
- Araştırma Projesi, Behçet Hastalarında Hastalık Aktivitesi ile Nitrik Oksid Metabolitleri, Oksidatif Hasar ve İnflamasyon Göstergelerinin Birlikte Değerlendirilmesi TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, 2007
- Araştırma Projesi, Histerektomili kadınlarda östrojen tedavisinin antiaterosklerotik etkisi. Wyeth İlaçları AŞ desteği ile yürütülen araştırma projesi. Tamamlanma Tarihi: 2004
- Araştırma Projesi, Çocuklarda Demir Eksikliği Tedavisinde Kullanılan Farklı Demir Preparatlarının Plazmada Oksidan Stres ve Eritrositlerde Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması. Vifor International AG - proje desteği, Tamamlanma Tarihi: 2002
- Araştırma Projesi, Çocuklarda Demir eksikliği tedavisinde kullanılan farklı demir preparatlarının plazmada oksidan stres ve eritrositlerde antioksidan sistem üzerine olan etkilerinin araştırılması (Vifor International AG,St.Gallen-proje desteği), 2001.
- 2001, Araştırma Projesi, Establishing the link between PON genotypes and prognosis in suicides with organic phoshorus (IFCC Professional Scientific Exchange Programme destekli)
- 2000, Araştırma Projesi, LDL İzolasyonu ve Paraoksonaz Fenotipinin in-vitro LDL Oksidasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı
- Araştırma Projesi, Fizyolojik Yaşlanmada Beyin ve Kalp Biyojen Aminleri ile Metabolitlerine Bazı MAO İnhibitörlerinin Etkileri. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı, 1999
- Araştırma Projesi, Fizyolojik Yaşlılıkta Monoamin Oksidaz İnhibitörlerinin Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemleri ile İlişkisi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı, 1996
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (9 adet)- Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER)
- EÜTF Sosyal Destek ve Yardım Derneği (SDYD)
- International Association of Medical Science Educators (IAMSE)
- İstanbul Proje Yönetim Derneği
- İzmir Tabip Odası (İTO)
- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED)
- TÜBAS
- Türk Biyokimya Derneği
- Türk Tabipler Birliği
Kazanılan Burslar (11 adet)- 2008, TÜBİTAK-BİDEB Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Bursu
- 2002, Deming Institute Bursu
- 1998, European Society of Biochemical Pharmacology Bursu
- 1998, TÜBİTAK-BAYG Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği
- 1997, FEBS-Youth Travel Grant
- 1996, NATO ve TÜBİTAK-BAYG Öğrenci Destekleme Bursu
- 1995, FEBS-Youth Travel Grant
- 1995, NATO ve TÜBİTAK-BAYG Öğrenci Destekleme Bursu
- 1994, FEBS-Youth Travel Grant
- 1994, TÜBİTAK-BAYG Öğrenci Destekleme Bursu
- 1993, TÜBİTAK-BAYG Öğrenci Destekleme Bursu
Kazandığı Ödüller (6 adet)- 2001, 2000'li Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II: Sorunları ve çözümleri. Sözlü bildiri ödülü
- 2000, 1999 Yaşlılar Yılı En İyi Araştırma Ödülü-Geriatri Dergisi
- 1999, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği Poster Ödülü
- 1999, Balkan Clinical Laboratory Federation-7th Meeting Teşvik Ödülü
- 1998, 15. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Sözlü Bildiri Ödülü
- 1994, Türk Biyokimya Derneği Onur Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Yüksek Lisans, 2007, Ksilitol Biyokimyası ve Ağız Sağlığı Açısından Önemi (Stj. Dişhekimi: Betül Sarı), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ferhan G. Sağın), Bornova-İzmir, 2007.
- Yüksek Lisans, 2007, Postmenapozal Depresyonda MAO-A Gen Polimorfizminin Rolü, Dr. Saygın Demirel, Uzmanlık Bitirme Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ferhan G. Sağın, Bornova-İzmir, 2007.
- Yüksek Lisans, 2006, C Vitamini Biyokimyası (Stj. Dişhekimi: Veli Özgen Öztürk), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ferhan G Sağın), Bornova-İzmir, 2006.
- Yüksek Lisans, 2005, Diş Hekimliği’ndeki Önemi ve Kullanım Alanları Açısından Kalsiyum Biyokimyasına ve İşlevlerine Bakış (Stj. Dişhekimi: Gülden Kocabacak), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ferhan G ...
- Yüksek Lisans, 2005, Tükürüğün Biyokimyası: İşlevleri ve Ağız Sağlığı Açısından Önemi (Stj. Dişhekimi: Volkan Süleyman Gürlen), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ferhan G Sağın), Bornova-İzmir, ...
- Yüksek Lisans, 2004, Flor Biyokimyası: Diş Hekimliği ve Toplum Sağlığında Kullanım Alanları (Stj. Dişhekimi: İsmail Akkaş), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ferhan G Sağın), Bornova-İzmir, 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Diş Hekimliği’nde Halitozisin Klinik Önemi ve Biyokimyasal Yaklaşımlar (Stj. Dişhekimi: Oğuzhan Yüksel), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ferhan G Sağın), Bornova-İzmir, 2004.