Akademik BilgilerALPAY KIRLANGIÇ
PROFESÖR
Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: alpay.kirlangic@ege.edu.tr
- E-posta: lpykrlngc@gmail.com
- Telefon: 3111750
- Web sayfası: http://sci.ege.edu.tr/~math/staff/alpaykirlangic.html
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2002
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2009

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Alpay Kırlangıc and Goksen Bacak-Turan, Neural Network World, On the rupture degree of a graph, 1-2012,pp 39-51.
- 2011, Goksen Bacak-Turan and Alpay Kırlangıç, "Neighbor Rupture Degree And The Relations Between Other Parameters", Ars Combinatoria, Vol 102, pp. 333-352
- 2009, The Rupture Degree of Gear Graphs Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Volume 32, No 1, 31-36
- 2004, Alpay Kırlangıç and Aysun Ozan Aytaç, The scattering number of Thorn Graphs, International Journal of Computer Mathematics, Volume 81, Number 3, 299-311
- 2000, Alpay Kırlangıç and Aysun Ozan Aytaç, The Neighbour Integrity of Total Graphs, International Journal of Computer Mathematics, Vol 76, No:3-4

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- Ersin Aslan and Alpay Kırlangıç, Computing the Scattering Number and the Toughness for Gear Graphs, Bulletin of Society of Mathematicians Banja Luka, Vol 18(2011), 5-15
- Ersin Aslan and Alpay Kırlangıç, On the İsoperimetric Number of Line Graphs, International J. Math. Combin., Vol. 4(2011), 76-83
- (I. Buyukkuscu) The Integrity of Double Vertex Graph of Bınomial Trees, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 36, No 2, 2007, 259-268
- 2004, Graph Operations and Neighbor-Integrity, Mathematica Bohemica, Vol 129, No 3
- 2003, On the weak-Integrity of Graphs, Journal of Mathematical modelling and algorithms, Volume 2, Issue 2, 81-95
- 2003, On the Weak-Integrity of Trees, Turkish Journal of Mathematics, 27 , 375-388
- 2002, A Measure of Graph Vulnerability:Scattering Number, International journal of Mathematics and Mathematical Sciences - Volume 30, No 1, p 1-8
- The Edge-Integrity of Some Graphs, Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, 37 (2001), 139-148
- 2001, On The Mean-Integrity of a Graph, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, Vol 3, 1-8
- 2000, A Measure of Vulnerability in Graphs:Integrity, Transaction of Academy of Sciences of Azerbaijan: Series of Physical-Technical and Mathematical Series, No 2-3, 92-95
- 2000, (M. Atıcı) Counterexamples to the theorems of integrity of prisms and ladders. J. Combin. Math. Combin. Comput. 34 , 119--127 (05C40)
- 1999, 2-Communication Number of Split Graphs, Journal of Fac. Sci.Ege, Vol 22,2,53-61
- 1999, Some Results On The Neighbour Integrity of A Graph, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, no 4, 188-195
- 1998, Some Results On k-Communication Number of A Graph And Corona Operation, Yıldız Teknik Universitesi Dergisi, 21-24 , no 1,)
- 1998, (Bakoğlu, H.) On k-Communication Number of A Graph, Pure and Applied Mathematika Sciences, Vol. 48, 49-54
- 1997, On Covering Number of A Graph, Journal of Fac. Sci. Ege Uni. Vol 20, 1, 63-67

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 1998, The Neighbor Integrity and Graph Operations, Dokuz Eylül Üniversitesi, Üçüncü Bilgisayar Ağları Sempozyumu Kitabı, 246-253
- The Edge-Integrity of Some Graphs, Sempozyum Bildirileri Özeti Kitabı, Sayfa 72 5-8 Haziran 1997, Matematik Sempozyumu, Sarımsaklı, Balıkesir
- 1996, Yarık Grafların Bütünlük Değeri, IX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2-6 Eylül , İstanbul Teknik Üniversitesi
- 1988, Kırlangıç Alpay, Bakoğlu Hüsamettin,Ramsey Teoremi ve Sayıları Üzerinde Bir İnceleme, II.Ulusal Matematik Sempozyumu 25-28 Eylül 1989, Sözlü.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2005, Aytac V, Vulnerability in graphs: the neighbour-integrity of line graphs, International Journal of Computer Mathematics , Volume 82, Issue 1, Pages 35-40, Jan 2005
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2006, İletişim Ağlarında Zedelenebilirlik Ölçümleri Üzerine, Hazırlayan: Özhan Demirci
- Yüksek Lisans, 2005, Graflarda Zedelenebilirlik Kavramı, Hazırlayan: İlknur Büyükkuşçu
- Yüksek Lisans, 2004, Graflar ve Zedelenebilirlik Ölçümleri, Hazırlayan: Mehmet Kurt
- Yüksek Lisans, 1996, Bir Çarpım Grafının k-İletişim Sayısı Üzerine Hazırlayan: Aysun Ozan