Akademik BilgilerMİNE ÖZYAZICI
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mine.ozyazici@ege.edu.tr
- E-posta: mineozyazici@yahoo.com
- Telefon: 0 232 311 19 61, iş tel:
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2010

Uzmanlık Alanları- Farmasotik Teknoloji (1030601)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Sevgi, F.,Özyazıcı,M.: Güneri,T.: Sustained -release dosage form of phenylpropanolamine hydrochloride.Part II:Formulation and in vitro release kinetics from tableted microcapsules, J. Microencapsulation 11,3,335-344,1994.
- Sevgi,F: Özyazıcı,M.:Güneri,T.:Sustained-release dosage form of phenylpropanolamine hydrochloride (3). Application of factorial design, J. Microencapsulation,11,4,439-444,1994.
- Sevgi,F:Özyazıcı,M.:Güneri,T.:Sustained-release dosage form of phenylpropanolamine hydrochloride.Part I: Microencapsulation and in vitro release kinetics, J. Microencapsulation,11,3,327-334 1994.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 1990'da "Bazı antiemetik ilaç ihtiva eden preparatlar üzerinde çalışmalar"isimli seminer.
- 0, Özyazıcı,(Gümen)M:Bazı antiemetik ilaç ihtiva eden preparatlar üzerinde çalışmalar E.Ü.Eczacılık FakültesiYüksek Lisans Tezi.1988
- 0, Özyazıcı,M.:Nikardipin Hidroklorür Mikrokapsülleri Üzerinde Çalışmalar,E.Ü.Eczacılık Fakültesi.Doktora Tezi,27 Mayıs 1994

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Özyazıcı,M.,Sevgi,F.:Micromeritic studies on Nicardipine hydrochloride microcapsules.Haziran 1993.3th International Symposium on pharmaceutical Sciences. Haziran 1993 Poster.
- Özyazıcı,M.,Sevgi,F.:Preparation of Nicardipine Hydrochloride Microcapsules by 2 3 Factorial Design. 9th International Symposium on Microencapsulation.Eylül 1993, Poster.
- Özyazıcı,M.,Sevgi,F.,:Studies on Nicardipine Hydrochloride Microcapsules(1):Microencapsulation and Invitro dissolution kinetics 6th International Pharmaceutical Technology Symposium, Eylül 1992, Poster.
- Sevgi,F.,Özyazıcı , M ., Güneri T.:Formulation and release of phenylpropanolamine hydrochloride from tabletted microcapsules,6th International Conference on Pharmaceutical Technology, Haziran 1992,Sözlü bildiri.
- Sevgi,F.,Özyazıcı,M.,Güneri,T.:Microcapsules of Phenylpropanolamine Hydrochloride:Formulation and invitro release kinetics 2nd International Symposium of Pharmaceutical Sciences Haziran 1991 Poster.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2004, Araştırma Projesi, Özyazıcı,M.:Nikardipin Hidroklorür Mikrokapsülleri Üzerinde çalışmaları:E.Ü.Araştırma Fon Saymanlığı , E.Ü.Eczacılık Fakültesi 1990-1994. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Türk Farmasötik Teknologlar Araştırmacıları Derneği = TÜFTAD.
- Uluslararası Mikrokopsülasyon Derneği