Akademik BilgilerGÖKALP KAHRAMAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gokalp.kahraman@ege.edu.tr
- Telefon: 90-232-388-6024, Bölüm Sekreterliğinden Bağlanabilir
- Telefon: 90-232-3111669 veya 90-232-3111817
Eğitim Bilgileri- Lisans: University of Pennsylvania-Philadelphia,Electrical&Comp.Eng., A.B.D., 1986
- Yüksek Lisans: University of Wisconsin-Madison, Electrical and Computer Eng, A.B.D., 1988
- Doktora: University of Wisconsin-Madison, Electrical and Computer Eng, A.B.D., 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Bölüm Başkan Yardımcısı (Seçimle), 2000-2015
- Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1995-1998
- Bölüm Başkan Yardımcısı (Kurucu), 1995-1998
- Elektronik Ana Bilim Dalı Başkanı, 1995-
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyesi, 2007-Devam Ediyor
- British Council Fibre-Radio Systems Academic Link Projesi Üyesi, 1996-1999
- COST 241 Uluslararası Projesinde Yönetim Kurulu Üyeliği. 1998 Nisan ayı seminerleri ve kurul toplantısı Ege Üniversitesinde düzenlendi., 1996-1998
- İzmir Elektrik Meslek Odası Üyesi, 1995-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Felsefe (2090000)
- Elektronik ve Haberleşme (6090000)
- Opto ve Gaz Ortamı Elektroniği (6090103)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- G.Kahraman, İ.E.Aracı, IEEE J. Lightwave Technology, vol.21, pp.1156-1163, "Performance failure analysis of EDFA cascades in optical DWDM packet-switched networks." May 2003.
- G.Kahraman, B.E.A. Saleh, IEEE J. Lightwave Technology, vol. 13, pp. 1127-1134, 1995. "Quantum-statistical Properties of Pulse Amplification in Optical Fibers with Gain Saturation."
- G.Kahraman, B.E.A. Saleh, W. Sargeant ve M.C.Teich, IEEE Trans. Electron Devices, vol. 39, pp. 553-560, 1992. "Time and Frequency Response of Avalanche Photodiodes with Arbitrary Structure."
- G.Kahraman, B.E.A. Saleh, M.C.Teich, IEEE J. Lightwave Technology, vol. 10, pp 458-468, 1992. "Spectral Properties of Photocurrent Fluctuations in Avalanche Photodiodes."

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Ö.Mermer,G.Kahraman,M.Alcı, "Neural network based design and control of acousto-optic filter fibre-amplifier module," Istanbul Univ., Journal of Electrical and Electronics Eng., Vol.3, pp.641-644, 2003.
- G. Kahraman, Proceedings of the NATO ASI Soliton Driven Photonics, October 2000, Poland, “:Nonlinear Photon Statistics of Pulse Amplification in Optical Fiber Amplifiers,”: Eds. Boardman and Sukhorukov, Soliton Driven Photonics, Kluwer, p.65-68, 2001.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Ph.D. Tezi: Noise Characterization of Erbium-doped Fiber Amplifiers and Avalanche Photodiodes in Optical Communication Systems. Tez Danışmanı: Prof. Bahaa E.A. Saleh: Photonics (Wiley'91) ve Photoelectron Statistics (Springer'78) kitaplarının yazarı, Journal of Optics-A dergisi eski baş editörü ve Univ. Wisconsin-Madison Elektrik ve Bilgisayar Müh. eski bölüm başkanı, halen Boston Üniversitesinin Elektrik ve Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı.
- 0, M.S. Tezi: Time and Frequency Response of Double-Carrier Avalanche Photodiodes with Arbitrary Structure Tez Danışmanı: Prof.Dr.Bahaa E.A. Saleh

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2003, G.Kahraman, A.Ergönül, M.Çolak, 3rd International Conference on Advanced Engineering Design, Prague, Czech Republic Paper no: 195, "Stochastic Modelling and Cost-Optimized Design of Photovoltaic Systems."
- G. Kahraman, NATO ASI Soliton Driven Photonics, October 2000, Poland, Nonlinear Photon Statistics of Pulse Amplification in Optical Fiber Amplifiers (sözlü tebliğ)
- G. Kahraman ve K. Yüksel, “:Sensitivity of an EDFA Pre-Amplified Receiver Accounting for the Non-Linear Photon Amplification Statistics and ISI,”: poster no 1027, 12P-19, IEEE OECC'2000 Fifth Optoelectronics and Communications Conference, Japan. July 11 2000
- P.A.Davies, N.J.Gomes, Z.Ürey, G.Saplakoglu, ve G.Kahraman, International Conference on Telecommunications, April 14-17, 1996, İstanbul, Türkiye. "Technology Requirements for Fibre Radio Systems."
- G.Kahraman ve B.E.A. Saleh, IEEE-LEOS+Optical Society of America 1993 Annual Conference, October 3-8, 1993, Toronto, Canada. "Quantum Noise in Pulsed Optical-Fiber Amplifiers."
- G.Kahraman, B.E.A. Saleh, IEEE-LEOS+ Optical Society of America 1991 Annual Conference, November 3-8, 1991, St.Jose, CA., U.S.A. "Spectral Properties of Photocurrent Fluctuations in Avalanche Photodiodes."
- G.Kahraman, W.Sargeant, M.Hayat, B.E.A. Saleh, IEEE BİLCON'90, Bilkent University, 1990, Ankara, Türkiye. "Time and Frequency Response of Avalanche Photodiodes with Arbitrary Structure."
- G.Kahraman, W.Sargeant, B.E.A. Saleh, M.C.Teich, IEEE-LEOS+Optical Society of America Anual Conference, November 4--9, 1990, Boston, MA., U.S.A. "Time and Frequency Response of Avalanche Photpdiodes with Arbitrary Structure."

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- İ.E.Aracı, G.Kahraman, "Çok dalgaboylu ağlardaki öz-benzeşimli trafikte EDFA çıkış güç dağılımı analizi," 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 12-14 Haziran, 2002. Denizli.
- Ö.Mermer,G.Kahraman,M.Alcı, "Dalgaboyu Çoklamalı Optik Ağlarda Akusto-Optik Filtreli EDFA Sisteminin Yapay Sinir Ağ Modeli," 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 12-14 Haziran, 2002. Denizli.
- İ. Emre Aracı, Gökalp Kahraman, Çok Dalgaboylu Optik Ağ Trafiklerinde Edfa Toleransının Belirlenmesi," 3.Elektro-OPtik Çalışma Toplantısı, Aselsan, Ankara, Kasım 2001.
- Ömer Mermer, Gökalp Kahraman, "Dalgaboyu Çoklamalı Optik Ağlarda Kullanılan Erbium Katkılı Fiber Yükselticilerin Spektrum Düzleme Teknikleri," 3. Elektro-Optik Çalışma Toplantısı, Aselsan, Ankara, Kasım 2001
- Gökalp Kahraman, Engin Karatepe, "Fiber-Radyo Sistemlerinde Optik Metotlarla Milimetre Dalga Sinyal Üretimi ve Modülasyonu," Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, 6-12 Eylül 1999, Gaziantep.
- Gökalp Kahraman, Kıvılcım Yüksel, "Dijital Fiber-Optik Haberleşme Sistemlerinde Optik Ön-Yükselteçli Alıcı Tasarımı ve Performans Analizi (ISI Etkili), Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, 6-12 Eylül 1999, Gaziantep.
- Gökalp Kahraman, Kıvılcım Yüksel, "Dijital Fiber-Optik Haberleşme Sistemlerinde Optik Ön-Yükselteçli Alıcı Tasarımı ve Alıcı Performans Karakteristiklerinin İncelenmesi," Hava Harp Okulu 2000'li Yıllarda Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojilerinin Öncelikleri Sempozyumu, 29-30 Nisan 1999, İstanbul.
- Gökalp Kahraman, Engin Karatepe, "Fiber-Radyo Haberleşme Sistemlerinde Erbiyum Katkılı Fiber Yükselticilerin Etkisinin Modellenmesi," Hava Harp Okulu 2000'li Yıllarda Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojilerinin Öncelikleri Sempozyumu, 29-30 Nisan 1999. İstanbul

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Araştırma Projesi, Gökalp Kahraman, Tübitak-EEEAG184 Kodlu Proje Raporu-1998 "Erbium Katkılı Optik Fiber Ön Yükselticilerin Foton Sayısı Duyarlılığının Darbe Sıklığına Göre Değişiminin Dijital Sistemlerdeki Darbeli ve Doygunluk Şartları Altında İncelenmesi."
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Institute of Electrical and Electronics Engineers: LEOS, MTT, COMSOC
- Institute of Electrical Engineers (IEE-UK)
Kazanılan Burslar (4 adet)- 1987, Teaching Assistantship, Dept.of ECE, Univ.of Wisc.-Madison
- 1986, Research Assistantship, Dept.of ECE, Univ.of Wisc.-Madison
- 1983, University of Pennsylvania University Scholarship
- 1982, Boston University Board of Trustees Scholarship
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2003, R.S.Alakuş, "Analog televizyonlar için 45 ile 850 MHz arası Çalışabilecek Elektronik Tuner Kartı Tasarımı."
- Yüksek Lisans, 2002, Ömer Mermer, "Optik ağlar için çift fiber yükselticili akusto-optik filtre modülünün yapay sinir ağlarla tasarımı ve kontrolü."
- Yüksek Lisans, 2002, İ.Emre Aracı, "Paket anahtarlamalı dalgaboyu çoklamalı ağlarda EDFA geçici rejim kananç dağılımı analizi."
- Yüksek Lisans, 2000, Engin Karatepe, "Fiber-Radyo Sistemlerinde Optik Metotlarla Milimetre Dalga Sinyal Üretimi ve Modülasyonu" Fibre-Radio Systems adlı British Council Academic Link çerçevesinde yürütüldü.
- Yüksek Lisans, 2000, Kıvılcım Yüksel, "Dijital Fiber-Optik Haberleşme Sistemlerinde Optik Ön-Yükselteçli Alıcı Tasarımı ve Performans Analizi (ISI Etkili)" E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi çerçevesinde yürütüldü.