Akademik BilgilerHÜLYA YILMAZ
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Matemetik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hulya.yilmaz@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-2229-1903, iş
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü., Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: E.Ü., Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fizik, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,İlköğretim Bölümü, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,İlköğretim Bölümü, Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Dekan Yardımcısı, 2005-
- İlköğretim Bölüm Başkanı, 2005-
- Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölüm Başkanı, 2002-
- Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002-
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- E.Ü.Eğitim Fakültesi Fakülte Etik Kurul Üyesi, 2007-Devam Ediyor
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Fakültesi Dergisi Editörü, 2006-Devam Ediyor
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Socrates/Erasmus Koordinatörü, 2003-Devam Ediyor
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-Devam Ediyor
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2002-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Eğitim (2240000)
- Atom ve Molekül Fiziği (4040300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Yilmaz, H. & Cavas, H. P. (2007).The Effect of the Teaching Practice on Pre-service Elementary Teachers’ Science Teaching Efficacy and Classroom Management Beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (4).
- İsrael,L.,Güler,Ç.,Yılmaz,H.,Güler,S.,"The Adsorption of Polyvinylpyrrolidone on Kaolinite Saturated with Sodium Chrolide" Journal of Colloid and Interface Science,238,p.80-84, (2001).
- Yılmaz, H.,Güler, S.,Güler, Ç."The Rheological and dielectric properties of kaolinite suspensions in the presence of alcohols" Physica Scripta, Vol.59,1,p.77-80, 1999
- Kırak,A.,Yılmaz,H.,Güler,S.,Güler, Ç."Dielectric properties and electric conductivity of talc and doped talc." Journal of Physics D:Applied Physics,32,p.1919-27,1999
- Yılmaz,H.,Güler, S."Excess properties of methanol-water binary system at various temperatures." Il Nuovo Cimento, Vol.20D,12,p.1853-61, 1998 ."

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 2008, Yilmaz, H. & Türkmen, H. (2007). An Accurate Picture of What is Currently Happening in Turkish Science Classrooms. Science Education International (SEI), 18(4), 255-266
- Yılmaz,H., Türkmen, H., Pedersen, J.E., & Cavas, P. H. (2007). Evaluation of Science Educational Reform via Pre-Service Teachers’ Images of Science Teaching in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (APFSLT), 8(1), Article 2
- Yılmaz, H. & Cavas, P. H. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 6 (3).
- Yılmaz, H., Çavaş, H. P. (2006). 4-E Öğrenme Döngüsü Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusunu Anlamalarına Olan Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3 (1).
- Yılmaz, H., Beyazkürk, D., ve Anlıak, Ş. “Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi. Milli Eğitim- 172, 155-174 . 2006
- Kesercioglu, T., Yılmaz, H., Cavas, P., Cavas B. (2004) “İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ANALOJİLERİN KULLANIMI: “ÖRNEK UYGULAMALAR” Ege Eğitim Dergisi, 5(1).
- Anlıak, Ş. ve Yılmaz, H., “ Kuramsal bakış Açısıyla Proje Yaklaşımı” Eurasian Journal of Educationl research, 5/17 : 2004
- Yılmaz, H., Çavaş, H. P. (2003).“İnşacı Perspektife Göre 4-E Fen Öğretim Döngüsü”. Ege Eğitim Dergisi, Sayı: 3 (1).
- Yılmaz,H.,"Excess Properties of Alcohol-Water Systems at 298.15 K" Turk. J. Phys.,26, p.243-246, (2002)
- Yılmaz,H.,Güler,S."Studies of relative dielectric permittivity and conductivity of some alcohol-benzene mixtures."Journal of faculty of Science Ege University, vol.21,2,p.17-27,1998
- 1992, Yılmaz,H. Erdinç, S. Bazı Polar İkili Sıvı Karışımlarının Radyofrekans Bölgesindeki Kayıp Faktörünün Konsantrasyon ve Sıcaklıkla Değişimi E.Ü.Fen Bilimleri Enst. Dergisi 2(1) S.57-64 (1991)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Yılmaz,H.,Güler,S.,Güler Ç."Dielectric properties of clay suspensions in presence of orgnic compounds." 3. General Conference of Balkan Physical Union, Romania ,2-5 September 1997,p.98
- Yılmaz,H.,Güler S.,"The effect of electrode shape,gape and moisture on dielectric breakdown of transformer oil"Proceedings of the 12th International conference on conduction and breakdown in dielectric liquids"Roma-Italy,15-19 July 1996,p.354-357
- Yılmaz, H. Erdinç,S. Investigation of Loss Factors Of Some Alcohols IEEE X. International Conference on Dielectric Liguids, Grenoble-France 10-14 September 1990, p.260-264

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Yılmaz, H.: Çavaş, H. P. & Turkmen, H. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmeni İmajları. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül, Ankara.
- Kesercioglu, T., Yılmaz, H., Cavas, P., Cavas B. (2004) "İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ANALOJİLERİN KULLANIMI: "ÖRNEK UYGULAMALAR" Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Tevfik Fikret Lisesi, 17 Nisan 2004, İzmir.
- L.İsrael,H.Yılmaz, Ç.Güler, S.Güler" Polyvinilpyrolidon'un kil mineralleri üzerindeki adsorpsiyonu ve dielektrik özellikleri"XIII. Ulusal Kimya Kongresi,Samsun 31 Ağustos -4 Eylül 1999, s.380.
- A.Kırak,S.Güler,H.Yılmaz,Ç.Güler "Bazı seramik hammaddelerinin dielektrik özelliklerinin incelenmesi"uluslar arası katılımlı IV.Seramik Kongresi,Eskişehir,22-25 Eylül, 1998,s.603.
- H.Yılmaz,İ.Sorar,S.Güler,Ç.Güler "Methanol-Su ikili sisteminin değişik sıcaklıklarda aşırı özellikleri"TFD 17. Fizik Kongresi, Alanya, 27-31 Ekim 1998,s.95
- A.Kırak,S.Güler,H.Yılmaz,Ç.Güler "Bazı seramik hammaddelerinin dielektrik özelliklerinin incelenmesi"uluslar arası katılımlı IV.Seramik Kongresi,Eskişehir,22-25 Eylül, 1998,s.603.
- Yılmaz,H.,Güler,S.,Güler,Ç."Organik madde içeren kil süspansiyonlarının dielektrik özellikleri."VIII.Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler kitabı Kütahya 24-27 Eylül 1997,s.559
- Yılmaz,H., Güler,S.,Güler,Ç."Organik madde içeren kil süspansiyonlarının reolojik ve dielektrik özellikleri"II.Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa,23-25 Ekim 1997
- Erdinç,S. Yılmaz,H: Assosiye Dielektriklerde İletkenlik ve Özdirenç TFD 14 Ulusal Fizik Kongresi 25-27 Ekim 1993 Lefkoşe- Kıbrıs, s.113

Kitapları (2 adet)- 2006, Genel Fizik (İki Bölüm),Editör:Doç.Dr.Ali Azar
- Yılmaz, H., Cavas, B., Cavas, Huyuguzel, P. (2004) "Çocuklar İçin Çok Kısa Sürede Yapılabilecek Fen Deneyleri" Palme Yayıncılık, Ankara(Çeviri)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2006, Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 0204EĞF002 Okulöncesi Eğitiminde Proje Yaklaşımı İle uygulama örneği: Süt Projesi
- 2006, Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi ,2002/EGF/001 Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik ÜnitesininÖğrenme Döngüsüne Göre İşlenmesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Dielectrics Society England
- IEEE (The İnstitute of Electrical and Electronic Engineers).
- Türk Fizik Derneği Türkiye
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2007, Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz Yeterlilik İnançlarının Öğrencilerin Fen Tutumları ve Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, Evrim ERDEN
- Yüksek Lisans, 2007, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin Fen Öğretimi Öz Yeterlik ve Sınıf Yönetimi İnançlarına Olan Etkisi, Gökçe YILMAZ
- Yüksek Lisans, 2004, İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik ÜnitesininÖğrenme Döngüsüne Göre İşlenmesi,Pınar HUYUGÜZEL ÇAVAŞ