Akademik BilgilerHASAN MUSA SARI
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hasan.sari@ege.edu.tr
- Telefon: 3112411, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, (1982-1986), Türkiye , 1986
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Hidrobiyoloji Bilim Dalı (1986-1989), Türkiye , 1989
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Hidrobiyoloji Bilim Dalı (1989-1995), Türkiye , 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı (1995-2005), Türkiye , 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı (2005-2011), Türkiye , 2005
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı (2011- ), Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Ege Ünivesitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Programı Koordinatörlüğü, 2010-
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2009-
- Bölüm Faaliyet Raporu Komisyonu Üyeliği, 2009-
- Fakülte Bağıl Sistem Koordinatörlüğü, 2008-2010
- SÜFA Araştırma Eğitimi Uygulama Dalyanı Komisyonu Üyeliği, 2007-2010
- Fakülte Staj Komisyonu Üyeliği , 1998-2007
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-1999
- Bölüm Ders ve Program Komisyonu Üyeliği, 1995-2004
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Sempozyum Sekreteri, 27-29 Ağustos 2008 Urla-İzmir,
- Balıklarda Yaş Belirleme Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, 27-29 Ağustos 2008 Urla-İzmir (III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu),
Uzmanlık Alanları- Hidrobiyoloji (4010500)
- Limnoloji (4010502)
- Su Ürünleri (4010503)
- Su Kaynakları (6240202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2002, SARI, H.M., BİLECENOĞLU, M. Threatened fishes of the world: Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960 (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes 65 (3): 318, Dordrecht-Hollanda.
- 1999, SARI, H.M., BALIK, S., BİLECENOĞLU, M., TÜRE, G. Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zoology in the Middle East, 18: 67-76, Heildelberg.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 1999, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Kuzey Ege Bölgesindeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler. E.Ü. Su ürünleri Dergisi, 16(3-4): 289-299.
- 1999, SARI, H.M., BALIK, S., BİLECENOĞLU, M., TÜRE, G.: Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zoology inthe Middle East, 18: 67-76.
- 1998, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZBEK, M.:Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Hirudinea Faunası. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 1-2: 111-116.
- 1997, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Marmara Gölü (Salihli) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2: 47-55.
- 1997, SARI, H.M.: Demirköprü Baraj Gölü'ndeki Sudak Balığı [Stizostedion Lucioperca (L., 1758)] Populasyonunun biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 3-4: 269-288.
- 1996, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZBEK, M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Tatlısu Kolyozu (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2: 171-182.
- 1996, SARI, H.M., BALIK, S.: Bafa Gölündeki Ceran Balığı (Liza ramada Risso, 1826) Populasyonunun Biyolojik Yönden İncelenmesi., Su Ürünleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 3-4: 305-316.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 0, SARI, H.M., 1988. Bafa Gölü'ndeki Ceran Balığı (Liza ramada Risso, 1826) Populasyonunun Biyolojik Yönden İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 67 sayfa. Yüksek Lisans Tezi
- SARI, H.M., 1995. Demirköprü Baraj Gölü'ndeki Sudak Balığı [Stizostedion lucioperca (L., 1758)] Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 103 sayfa. Doktora Tezi
- SARI, H.M., 2000. İzmir Yamalar Dağı'ndaki Karagöl hakkında. Kanal 1 TV, Günce programı-30.05.2000

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C.: Akarsular (Lotik Sistemler). III. Sualtı Günleri 2001, İzmir: 76-82. Çağrılı bildiri
- SARI, H.M., BİLECENOĞLU, M.: Sualtı Destekli Bir Biyo-Ekolojik Çalışma Örneği: Bafa Projesi. II. Sualtı Günleri 2000, İstanbul: 29-36. Çağrılı bildiri
- 1999, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Tahta Balığı (Blicca bjoerkna L., 1758) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. II. International Symposium on Aquatic Products, İstanbul-Turkey,1996. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 14 (Özel sayı): 223-231. Sözlü bildiri
- 1997, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Kızılkanat [Scardinius erythrophthalmus (L.,1758)] Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özellikleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir-Isparta, Cilt 1: 1-12 Sözlü bildiri
- 1995, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., AYGEN, C.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Omurgalı Faunası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ankara, 463-472. Sözlü bildiri
- 1995, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZBEK, M.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Mollusca Faunası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ankara, 473-482. Sözlü bildiri
- 1994, BALIK, S.: SARI, H.M.: Demirköprü Baraj Gölü’:ndeki (Salihli-Manisa) Tatlısu Kolyozu (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) Populasyonunun Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Araştırmalar., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Cilt IV, Hidrobiyoloji Seksiyonu,113-121. Sözlü bildiri
- 1992, BALIK S.,USTAOĞLU M.R.,SARI,H.M.:Bafa Gölü (Söke-Aydın) Karaburun (Chondrostoma Nasus L.,1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. XI.Ulusal Biyoloji Kongresi,Elazığ, 49-58. Sözlü bildiri
- 1991, BALIK S.: USTAOĞLU M.R.:Marmara Gölündeki (Salihli) Carassius carassius L.,1758 Populasyonunun Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu,İzmir,43-56. Sözlü bildiri

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (103 adet)- 2011, ALAGÖZ-ERGÜDEN, S., GÖKSU, M.Z.L. The Reproductive Biology of the Tench Tinca tinca (L., 1758) in Seyhan Reservoir (Adana-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (8): 1041-1044.
- 2011, ARSLAN, N., EMİROĞLU, Ö. First Record of Parasitic Annelida-Hirudinea (Piscicola geometra Linnaeus, 1761) on Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Lake Uluabat (Turkey). Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 131-133.
- 2011, ERYILMAZ, L., YEMİŞKEN, E., DALYAN, C. The First Documented Record of Genus Mustelus (Chondrichthyes: Triakidae) in the Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 157-160.
- 2011, TUNCER, S., BİLGİN, S., ERYILMAZ, L. About the Record of Anthias anthias (Linnaeus, 1758), (Pisces: Serranidae) in the Çanakkale Strait, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 165-166.
- 2011, SAĞLAM, N. Bazı Tıbbi Sülük Türlerinin (Hirudo medicinalis L., 1758 ve Hirudo verbana Carena, 1820) İhracatı, Korunması ve Sürdürülebilirliği. Journal of FisheriesSciences.com 5(1): 1-15.
- 2011, ABLAK-GÜRBÜZ, Ö. Age and Reproduction Features Of Tench (Tinca tinca (L., 1758)) from Hirfanlı Dam Lake, Kırşehir, Turkey. Journal of FisheriesSciences.com 5(2): 153-163.
- 2011, VASIL’EVA, E. D. Importance of Morphological Traits and Coloration for Diagnostics of Species of the Genus Mullus (Mullidae, Perciformes), Assessment of the Taxonomic Status of Populations, and Revision of Ranges. Journal of Ichthyology, 51(1): 14–27.
- 2011, KABASAKAL, H., DALYAN, C. Recent records of the bramble shark, Echinorhinus brucus (Chondrichthyes: Echinorhinidae), from the Sea of Marmara. Marine Biodiversity Records, 4(e12): 1-4.doi:10.1017/S1755267211000108.
- 2010, FİLİZ, H., YAPICI, S., AKÇINAR, S.C., ULUTÜRK, E., DARDERE, H.Z., ERDEM, M. The occurrence of the Cadenat’s rockfish, Scorpaena loppei (Actinopterygii: Scorpaeniformes: Scorpaenidae), in the eastern Aegean Sea. Acta Ichthyol. Piscat. 40(1):75-78.
- 2010, ESBAH, H., DENİZ, B., KARA, B.,• KESGİN, B. Analyzing landscape changes in the Bafa Lake Nature Park of Turkey using remote sensing and landscape structure metrics. Environ Monit Assess 165:617–632.
- 2010, NASRI, M. , KEIVANY, Y., DORAFSHAN, S. First karyological analysis of smallmouth lotak, Cyprinion kais Heckel, 1843, an endemic Cyprinid fish from the Tigris-Euphrates Basin, Italian Journal of Zoology 77(3):272-276.
- 2010, EMİROĞLU, Ö., UYANOĞLU, M, CANBEK, M., BAŞKURT, S. Erythrocyte Sizes of Carassius gibelio Species in Porsuk Dam Lake (Eskisehir/Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 9(24): 3077-3082.
- 2010, OKGERMAN, H., YİĞİT-ATASAGUN, S., ORAL, M. The Age And Growth Features Of Tench (Tinca tinca L., 1758) İn Kapulukaya Dam Lake, Central Anatoliae, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (13): 1833-1838.
- 2010, ERGÜDEN A., GÖKSU M.Z.L. Age, growth and sex ratio of tench Tinca tinca (L., 1758) in Seyhan Dam Lake, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 26: 546–549.
- 2010, İNNAL, D. Population Structures and Some Growth Properties of Three Cyprinid Species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Living in Çamkoru Pond (Ankara-Turkey). Kafkas Üniv Vet Fak Derg 16 (Suppl-B): 297-304.
- 2010, DENİZ (BÖK), T., HARLIOĞLU, M.M., DEVAL, M.C. A study on the morphometric characteristics of Astacus leptodactylus inhabiting the Thrace region of Turkey. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 397, 05, DOI: 10.1051/kmae/2010021.
- 2010, KABASAKAL, H. Historical and contemporary records of the angular rough shark Oxynotus centrina (Chondrichthyes; Oxynotidae) in Turkish waters. Mediterranean Marine Science 11/2: 361-367.
- 2010, TARKAN, A.S., LAPPALAINEN, J., NURMINEN, L., HORPPILA, J. Life History Strategies of Fish: Patterns in Growth And Lifespan of Rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) in Europe. Polish Journal of Ecology 58(1): 191-196.
- 2010, KARA, C., ALP, A., ŞİMŞEKLİ, M. Distribution of Fish Fauna on the Upper and Middle Basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 111-122.
- 2010, PATIMAR, R., EZZATI, M., SARLI, J. Life-history Aspects of Caspian Shemaya Alburnus chalcoides in Two South Caspian Rivers (Siahroud and Gorganroud). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 277-285.
- 2010, ENGİN, S., BEKTAŞ, Y. Morphologic and Habitat Characteristics of Black Sea’s Endemic Goby Neogobius platyrostris (Gobiidae). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 263-267.
- 2010, ALAŞ, A., ALTINDAĞ, A., YILMAZ, M., KIRPIK, M.A., AK, A. Feeding Habits Of Tench (Tinca Tinca L., 1758) İn Beyşehir Lake (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 187-194.
- 2010, ESCHMEYER, W.N., FRICKE, R., FONG, J.D., POLACK, D.A. Marine fish diversity: history of knowledge and discovery (Pisces). Zootaxa 2525: 19–50.
- 2010, BOZKURT, A., GÜVEN, S.E. Asi Nehri (Hatay-Türkiye) Zooplankton Süksesyonu. Journal of FisheriesSciences.com 4(4): 337-353.
- 2010, TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Tahtalı Baraj Gölünün (İzmir) Makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae, Amphipoda) Faunası. Journal of FisheriesSciences.com 4 (4):376-383.
- 2010, ALAGÖZ-ERGÜDEN, S., GÖKSU, M.Z.L., AVŞAR, D. Seyhan Baraj Gölü’ndeki (Adana) Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com 4(4): 391-399.
- 2010, AL-NOOR, S.S. Population Status of Gold Fish Carassius auratus in Restored East Hammar Marsh, Southern Iraq. JKAU Mar. Sci. 21(1): 65-83.
- 2010, DOĞAN, M., KIZILKAYA, B. Some air and water pollution indicators in and around the Lake Abant, Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Environment 16(1): 53-74.
- 2010, DOĞAN, M., KIZILKAYA, B. A preliminary assessment of the water and air quality parameters in and around the Lake Yeniçağa coast. J. Black Sea/Mediterranean Environment 16(2): 167-194.
- 2010, KESKİN, Ç. A review of fish fauna in the Turkish Black Sea. J. Black Sea/Mediterranean Environment 16(2): 195-210.
- 2010, BENZER, S., GÜL, A., YILMAZ, M. Growth Properties of Tench (Tinca tinca L., 1758) Living in Kapulukaya Dam Lake, Turkey. Kastamonu Education Journal 18(3): 839-848.
- 2010, YILMAZ, S., YAZICIOĞLU, O., YILMAZ, M., POLAT, N. Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri. SDU Fen Dergisi 5 (2): 154-162.
- 2009, BİLECENOĞLU, M. Growth and feeding habits of the brown comber, Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) in Izmir Bay, Aegean Sea. Acta Adriat. 50(1): 105-110.
- 2009, TUNCER, S., ORLOV, A., OZEN, O., BİLGİN, S. New record of elongate lanternfish, Notoscopelus elongatus (Costa, 1844), from the coastal waters of Aegean Sea, Turkey, with notes on species’ morphology and distribution. Acta Ichthyol. Piscat. 39(2):139–145.
- 2009, ENGİN, S., SEYHAN, K. Biological characteristics of rock goby Gobius paganellus, in the South eastern Black Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 39(2) 111-118.
- 2009, BERBER, S., MAZLUM, Y. Reproductive Efficiency of the Narrow-Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus, in Several Populations in Turkey. Crustaceana 82 (5): 531-542.
- 2009, İLHAN, A. Threatened fishes of the world: Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997 (Cyprinidae). Environ Biol Fish 86:483 –484.
- 2009, GAYGUSUZ, Ö., AKDEMİR, D., TARKAN, A.S., ACIPINAR, H. Threatened fishes of the world: Hemigrammocapoeta kemali Hankó, 1924 (Cyprinidae). Environ Biol Fish 84:339 –340.
- 2009, AKBULUT, M., ÇELİK, E.Ş., ODABAŞI, D.A., KAYA, H., SELVİ, K., ARSLAN, N., ODABAŞI, S.S. Seasonal Distribution and Composition of Benthic Macroinvertebrate Communities in Menderes Creek, Çanakkale, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 18(11a): 2136-2145.
- 2009, BALIK, İ., ÇUBUK, H., ÇINAR, Ş., ÖZKÖK, R. Population structure, growth, mortality and estimated stock size of the introduced tench, Tinca tinca (L.), population in Lake Beyşehir, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 25: 206–210.
- 2009, CORSINI-FOKA, M. Uncommon fishes from Rhodes and nearby marine region (SE Aegean Sea, Greece). Journal of Biological Research-Thessaloniki 12: 125–133.
- 2009, DALYAN, C., ERYILMAZ, L. The Arabian scad Trachurus indicus, a new Indo-Pacific species in the Mediterranean Sea. Journal of Fish Biology 74: 1615–1619.
- 2009, ÖZCAN, G., BALIK, S. Some biological parameters of the bergamae barb, Capoeta bergamae Karaman, 1969 (Cyprinidae), in Kemer reservoir (Aydin, Turkey) North-Western Journal of Zoology 5(2): 242-250.
- 2009, PANKOV, P., GIBSON, D.I., KOSTADINOVA, A. The translocated Liza haematocheila (Teleostei: Mugilidae) as a new host of four species of Saturnius Manter, 1969 (Digenea: Hemiuridae) within its invasive range in the Black Sea. Syst Parasitol 74:29–39.
- 2009, UĞURLU, S., POLAT, N., KANDEMİR, Ş. Changes in the Lake Ladik fish community (1972-2004) and ichthyofauna of its inlet and outlet streams (Samsun, Turkey). Turk J Zool 33: 393-401.
- 2009, COAD, B.W. , BOGUTSKAYA, N.G. Alburnoides qanati, a new species of cyprinid fish from southern Iran (Actinopterygii, Cyprinidae). ZooKeys 13: 67-77.
- 2009, TURAN, D., KOTTELAT, M., EKMEKÇİ, F.G. Barbus niluferensis, a new species of barbel (Teleostei: Cyprinidae) from Nilüfer River, Turkey, with re-description of B. Oligolepis. Zootaxa 1981: 15–28.
- 2009, AKBULUT, B. Çoruh Nehri’nde Bulunan Balık Türlerinin Sıcaklık, Oksijen, Besin ve Habitat İstekleri Üzerine İncelemeler. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(1): 29-36.
- 2009, KESKİN, Ç., ERYILMAZ, L.. The presence of Scorpaena loppei (Osteichthyes: Scorpaenidae), in the Turkish Seas. JMBA2 Biodiversity Records, http://www.mba.ac.uk/jmba/pdf/6235.pdf.
- 2009, BOSTANCI, D., YILMAZ, S., YILMAZ, M., KANDEMİR, Ş., POLAT, N. Eğirdir Gölü’nden Sudak (Sander lucioperca L., 1758)’ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Bazı Populasyon Parametreleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi 21 (1): 9-17.
- 2009, DAĞLI, M., ERDEMLİ, A.Ü. An Investigation on the Fish Fauna of Balıksuyu Stream (Kilis, TURKEY). International Journal of Natural and Engineering Sciences 3(1 ): 18 -23.
- 2009, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Gediz Deltası (Menemen-İzmir) Chironomidae (Diptera) Faunası’na Katkılar. Journal of FisheriesSciences.com 3(1): 32-39.
- 2009, BERBER, S. BALIK, S. Apolyont Gölü (Bursa-Türkiye) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi. Journal of FisheriesSciences.com 3(2): 86-99.
- 2009, BOSTANCI, D., POLAT, N. Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Science & Technology 4(1): 25-30.
- 2009, KURUPINAR, E., ÖZTÜRK, M.O. Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L.’un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (3): 248 – 253.
- 2008, ÖZEN, M.R., TURNA, I.I., ÇINAR, K. As an example of ecological devastation Eğirdir Lake (Turkey). Bulgarian Journal of Agricultural Science 14(2): 195-200.
- 2008, ALP, A., YEĞEN, V., APAYDIN-YAĞCI, M., UYSAL, R., BİÇEN, E., YAĞCI, A. Diet composition and prey selection of the pike, Esox lucius,in Çivril Lake, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 24: 670–677.
- 2008, AYAZ, D., FRITZ, U., ATATÜR, M.K., MERMER, A., ÇİÇEK, K., AFŞAR, M. Aspect of Population Structure of the European Pond Turtle (Emys orbicularis) in Lake Yayla, Western Anatolia, Turkey. Journal of Herpetology 42(3): 518–522.
- 2008, KOSTADINOVA, A. A checklist of macroparasites of Liza haematocheila (Temminck & Schlegel) (Teleostei: Mugilidae). Parasites & Vectors 1:48.
- 2008, GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F. Population Age, Sex Structure, Growth and Diet of Aphanius mento Heckel in: Russegger, 1843 (Cyprinodontidae: Teleostei), at Kırkgöz Spring, Antalya-Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8:269-274.
- 2008, ŞAŞI, H. The Length and Weight Relations of Some Reproduction Characteristics of Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in the South Aegean Region (Aydın-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 87-92.
- 2008, UĞURLU, S., POLAT, N. Fish Fauna of the Karaabdal Stream (Samsun-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 121-124.
- 2008, BALIK, İ., ÇUBUK, H., ÇINAR, Ş. Spatial and Seasonal Variations in Catch of Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Lake Eğirdir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 347-353.
- 2008, ENGİN, S., DALGIÇ, G. First Record of Chromogobius zebratus (Gobiidae) for the Mediterranean Coast of Turkey. Turk J Zool 32: 197-199.
- 2008, TAŞ, M., KIRGIZ, T., ARSLAN, N., ÇAMUR-ELİPEK, B., GÜHER, H. Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25(4): 253–255.
- 2008, YARDIM, Ö., ŞENDOĞAN, E., BAT, L., SEZGİN, M., ÇULHA, M. Sarıkum Gölü (Sinop) Makrobentik Mollusca ve Crustacea Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25(4): 301–309.
- 2008, ÇINAR, Ş., KÜÇÜKKARA, R., CEYLAN, M., ÇUBUK, H., GONCA-EROL, K., AKÇİMEN, U., SAVAŞER, S. Uluabat Gölü’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu’nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25(4): 289–293.
- 2008, BECER-ÖZVAROL, Z.A., İKİZ, R. Karacaören I Baraj Gölü’ndeki Sudak, Sander lucioperca (Lin., 1758) Populasyonunun Büyüme ve Ölüm Oranları ile Stok Analizi. Journal of FisheriesSciences.com 2(2): 134-145.
- 2008, DALYAN, C., ERYILMAZ, L. A new deepwater fish, Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801 (Osteichthyes: Stomiidae), from the Turkish waters of Levant Sea (Eastern Mediterranean). J. Black Sea/Mediterranean Environment 14: 33-37
- 2008, GÖKOĞLU, M., GÜVEN, O., BALCI, B.A., ÇOLAK, H., GOLANI, D. First records of Nemichthys scolopaceus and Nemipterus randalli and second record of Apterichthus caecus from Antalya Bay, Southern Turkey JMBA2 Biodiversity Records, http://www.mba.ac.uk/jmba/pdf/6234.pdf.
- 2007, TORCU-KOǸ H., ERDOĞAN, Z., TİNKÇİ, M., TREER, T. Age, growth and reproductive characteristics of chub, Leuciscus cephalus (L., 1758) in the_ İkizcetepeler dam lake (Balıkesir), Turkey. J. Appl. Ichthyol. 23: 19–24.
- 2007, DEMİR, N. Changes in the phytoplankton community of a coastal, hyposaline lake in western Anatolia, Turkey. Limnology 8:337–342.
- 2007, ALAŞ, A., AK, A. Investigation of Some Population Parameters of the Tench (Tinca tinca L., 1758) Inhabiting Beyşehir Lake (Konya-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7:139-145.
- 2007, KÜÇÜK, F., GÜMÜŞ, E., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S.S. The Fish Fauna of the Göksu River (Türkiye): Taxonomic and Zoogeographic Features. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 53-63.
- 2007, ÖZEN, Ö., IRMAK, E., BİLECENOGLU, M. Occurrence of Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) (Pisces: Gobiidae) at the north Aegean coast of Turkey. Annales, Series Historia Naturalis 17 (2): 161-164.
- 2007, ŞANLI-BENZER, S., GÜL, A., YILMAZ, M. Breeding Properties of Tinca tinca (L., 1758) Living in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 1-2):127–129.
- 2007, UĞURLU, S., POLAT, N. Samsun İli Tatlı Su Kaynaklarında Yaşayan Egzotik Balık Türleri. Journal of FisheriesSciences.com 1 (3): 139-151.
- 2006, ÇAMUR-ELİPEK, B., ARSLAN, N., KIRGIZ, T., ÖTERLER, B. Benthic macrofauna in Tunca River (Turkey) and their relationships with environmental variables. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 34: 360–366.
- 2006, TARKAN, A.S. Reproductive ecology of two cyprinid fishes in an oligotrophic lake near the southern limits of their distribution range. Ecology of Freshwater Fish 15: 131–138.
- 2006, TORCU-KOǸ H., ERDOĞAN, Z., TREER, T. A review of length–weight relationships of fishes from freshwaters of Turkey. J. Appl. Ichthyol. 22: 264–270.
- 2006, İNNAL, D., ERK’AKAN, F. Effects of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey. Rev Fish Biol Fisheries (2006) 16:39–50.
- 2006, ÖZTÜRK, B., POUTIERS, J.M. ÖNEN, M., DOĞAN, A. On the Occurrence of Rhomboidella prideaux (Leach, 1815) (Mollusca: Bivalvia: Mytilidae) in the Eastern Mediterranean. The Veliger 48(3): 215-219.
- 2006, BERBER, S., BALIK, S. Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(1-2): 83–91.
- 2006, UĞURLU, S., POLAT, N. Miliç Irmağı (Terme, Samsun) Balık Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(3-4): 441–444.
- 2006, ÖZCAN, G., BALIK, S. Kemer Baraj Gölü’ndeki Chondrostoma meandrense Elvira, 1987’nin Et Veriminin İncelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(3-4): 449–451.
- 2006, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R. Check-list of Malacostraca (Crustacea) Species of Turkish Inland Waters. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(1-2): 229–234.
- 2006, KAYMAKÇI-BAŞARAN, A., EGEMEN, Ö. Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl’ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi 12 (2): 137-143.
- 2005, TARKAN, A.S., GAYGUSUZ, Ö., ACIPINAR, H., GÜRSOY, Ç. Characteristics of a Eurasian cyprinid, Shemaya, Chlacalburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772), in a mesotrophic water reservoir. Zoology in the Middle East 35: 49-60.
- 2005, GÖKSU, M.Z.L., BOZKURT, A., TAŞDEMİR, M., SARIHAN, E. Asi Nehri (Hatay, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(1-2): 17– 19.
- 2005, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R. Göller Bölgesi İçsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının Taksonomik Açıdan İncelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(3-4): 357–362.
- 2004, ÖZBEK, M., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. A New Species of Corophiid for the Turkish Fauna: Chelicorophium maeoticum (Sowinsky, 1898) (Amphipoda). Crustaceana 77(8): 1013-1018.
- 2004, ÜNVER, B., ÜNVER-SARAYDIN, S. Histological examination of ovarium development of shemaya Chalcalburnus chalcoides living in Lake Tödürge (Sivas/Turkey). Folia Zool. 53(1): 99–106.
- 2004, ABLAK, Ö., YILMAZ, M. Growth Properties of Pikeperch (Sander lucioperca (L., 1758)) Living in Hirfanlı Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci 28: 455-463.
- 2004, USTAOĞLU, M:R. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21(3-4): 191– 199.
- 2004, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M. Contributions To The Knowledge of Malacostraca (Crustacea) Fauna of the Taurus Mountains District (Southern Anatolia). Turk J Zool 28: 91-94.
- 2004, KURU, M. Türkiye İçsu Balıklarının Son Sistematik Durumu. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24(3):1-21.
- 2003, YILMAZ, M., ABLAK, Ö. The Feeding Behavior of Pikeperch (Sander lucioperca (L., 1758)) Living in Hirfanlı Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci 27: 1159-1165.
- 2002, ALTINDAĞ, A., SHAH, S.L., YİĞİT, S. The Growth Features of tench (Tinca tinca L., 1758) in Bayındır Dam Lake, Ankara, Turkey. Turk. J. Zool. 26: 385-391.
- 2002, ÖZTÜRK, M.O., ALTUNEL, F.N. Manyas (Kuş) Gölündeki Tatlısu Kolyosu (Chalcalburnus chalcoides)’nun Parazit Faunası Üzerine İncelemeler ve Türkiye Helminth Faunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı (Dactylogyrus chalcalburni). İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28(1): 1-12.
- 2001, HOŞSUCU, B. Güllük Lagünü (Ege Denizi) Kefal Türlerinin Üreme Zamanlarının Tesbiti. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 18 (3-4): 349 – 355.
- 1999, BALIK, İ. The Feeding Features of The Pike–perch (Stizostedion lucioperca) Population in Lake Beyşehir. Tr. J. of Zoology 23: 189-194.
- 1999, BECER, Z.A., İKİZ, R. Eğirdir Gölündeki Sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758))’ın Üreme Özellikleri. Tr. J. of Zoology 23 (Ek Sayı 3): 919-926.
- 1997, EKMEKÇİ, F.G., ERK’AKAN, F. Eğirdir Gölü’ndeki Sudak Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) Populasyonunda Oluşan Değişimlerin Değerlendirilmesi. Tr. J. of Zoology 21: 421-430.
Kitapları (2 adet)- 2005, Isparta İli Balık Faunası
- 2002, Balıklarda Davranış Biyolojisi

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A., TOPKARA, E.T.: Güneybatı Marmara Bölgesinin Balık faunasının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2000/SÜF/006, 45s.
- TÜBİTAK Proje No: YDABÇAĞ-199Y072, SARI, H.M., BALIK, S., ŞAŞI, H. (2002): Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın)’nün Balık Türleri ve Bazı Ekonomik Türlerin Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması, 61 s.
- T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, KURU, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÜNLÜ, E., TAŞKAVAK, E., GÜL, A., YILMAZ, M., SARI, H.M., KÜÇÜK, F., KUTRUP, B., HAMALOSMANOĞLU, M. (2001): Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi, 289 s.
- 2000, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ŞİPAL-GEZERLER, U., ÖZDEMİR-MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A.: Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 1996/SÜF/006, 45s.
- 2000, Araştırma Projesi, BALIK, S., SARI, H.M., İLHAN, A.: İçsu Balıkçılığı. [In: Kocataş, A., Balık, S., Ustaoğu, M.R. (eds.) Sulak Alanların Yönetim Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi, T.C. Çevre Bakanlığı Proje No: 97K100020, 490s.], Cilt 2: 325-329.
- 1999, Araştırma Projesi, SARI, H.M., BALIK, S., AYGEN, C., BİLECENOĞLU, M., TÜRE, K.G., KIZILKAYA, Z., KIRAÇ, C.O., METİNKAYA, C., KİREMİTÇİ, A., KIRAÇ, T.: Bafa Gölü Biyo-Ekolojik Özelliklerinin Sualtı Limnolojisi Açısından İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 1997/SÜF/003, 49s.
- 1999, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ŞİPAL, U., ÖZDEMİR-MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M.: Buldan Baraj Gölü'nün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması. Ege Ünivesitesi Araştırma Fonu Proje No: 1994/SÜF/03, 68s.
- 1996, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.:Tahtalı Baraj Havzasındaki (Gümüldür-İzmir) Akuatik Faunanın İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu proje No: 1992/FEN/035, 52s.
- 1995, Araştırma Projesi, SARI, H.M.: Demirköprü Baraj Gölü’:ndeki Sudak Balığı [Stizostedion lucioperca (L., 1758)] Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.· Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 1989/FEN/023, 103s.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Limnoloji Derneği Kurucusu ve Üyeliği
- Türkiye Biyologlar Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Doktora, 2008, EMİROĞLU, Ö.: Uluabat Gölündeki (Bursa) Esox lucius Linnaeus, 1758, Carassius gibelio (Bloch, 1782) ve Scardinius erythophthalmus (Linnaeus, 1758) Populasyonlarının Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ...
- Yüksek Lisans, 2003, TUNA, A.: Karagöl’deli (İzmir) Leuciscus borysthenicus smyrnaeus (Boulenger, 1896)’un Bazı Büyüme ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, 44s.
- Yüksek Lisans, 2002, DOĞU, Z. : Atatürk Baraj Gölü’ndeki (Şanlıurfa) Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, 35s.