Akademik BilgilerSONİA AMADO
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sonia.amado@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-1336
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi , Psikoloji Bölümü, Türkiye, 1996

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-
- Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-
- Edebiyat Fakültesi, Erasmus Koordinatörü, 2009-
- Psikoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü, 2005-
- Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Sorumlusu, 2000-
- Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, 1998-
Uzmanlık Alanları- Deneysel Psikoloji (2100101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Dindaroğlu, F., Doğan, S., Amado, S. & Doğan, E. (2017). Visual perception of faces with unilateral and bilateral cleft lip and palate: An Eye-Tracking Study. Orthodontics and Craniofacial Research, 20(1), 44-54.
- 2017, Arıkan İyilikci, E., & Amado, S. (in press). The uncertainty appraisal enhances the prominent deck b effect in the Iowa gambling task. Motivation and Emotion.
- Türkan, B.N, Amado, S., Ercan, E.S., & Perçinel, İ. (2016) Comparison of change detection performance and visual search patterns among children with/without ADHD: Evidence from eye movements. Research in Developmental Disabilities, 49-50, 205–215.
- Amado, S., Koyuncu, M., & Kaça, G. (2015). Comparison of three systems for pscyhotechnical assessment used in Turkey. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 32,78-90.
- Amado, S., Arıkan, E., Kaça, G., Koyuncu, M., & Turkan, N. (2014). How accurately do drivers evaluate their own driving behavior? An on-road observational study. Accident Analysis & Prevention. 63, 65-73.
-  İyilikci O., Amado, S., & Doğan, A. (2012). Evrimsel olarak tehdit edici uyarıcıların değişim saptama sürecinde neden olduğu dikkat yanlılığı ve yönelme önceliği. Türk Psikoloji Dergisi, 27, 50-61.
- Aksoy, E., Kesikçi, H. & Amado, S. (2012). Okuma Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Çalışma Belleğinin Fonolojik Depo Açısından İncelenmesi. Türk psikoloji Dergisİ, 27(69), 65-75.
- Gülbetekin, E., İyilikci, O., Amado, S., Çetinkaya, H., & Dural, S.(2012). Mutluluğun yüzdeki ifadesinde ve algılanmasında hemisferik asimetri. Türk Psikoloji Dergisi.27(70), 65-78
- Amado, S., İyilikçi, O. & Yıldırım, T. (2011). Observer and Target Sex Differences in the Change Detection of Facial Expressions: A Change Blindness Study. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal. 15 (3), 295-316. (PSYCHINFO)
- İyilikçi, O., Becker, C., Güntürkün, O. &Amado, S. (2010). Visual processing asymmetries in change detection. Perception, 39, 761-769.
- Kaça, G., Amado, S., Kıkıcı, İ., Cilasın, S., Dağ,E., Leylek, İ. Ve Şahin, Ö. (2009)Organ bağışına yönelik tutumların planlı davranış kuramı çerçevesinde incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 25(64) , 78-94.
- Koyuncu, M., & Amado, S. (2008).Effects of stimulus type, duration and location on priming of road signs: Implications for driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 11, 108-125.
- Amado, S., Teközel, M., Topsever, Y., Ranyard, R., Del Missier, F., & Bonini, N. (2007). Does "000,000" matter? Psychological effects of Turkish monetary reform. Journal of Economic Psychology, 28(2),154-169.
- İyilikçi,O. & Amado, S. (2007). Değişim Körlüğü: Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar. Türk Psikoloji Yazıları, 10 (19), 17-32. (PSYCHINFO)
- Kesikçi, H. & Amado, S. (2005). Okuma Güçlüğü Olan Çocukların Fonolojik Bellek, Kısa Süreli Bellek ve WISC-R Testi Puanlarına Ait Bir İnceleme. Türk Psikoloji Dergisi. 20(55), 99-113.
- Ercan, S.E., Somer, O., Amado, S., & Thompson, D. (2005). Parental Recall Of Pre-School Behavıor Related to ADHD and Dısruptıve Behavior Disorder. Child Psychiatry and Human Development, 35,4, 299-313.
- Amado, S., & Ulupınar, P. (2005). The Effects Of Conversation On Attention And Peripheral Detection: Is Talking With A Passenger And Talking On The Cell Phone Different? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 8, 383-395.
- Amado, S, Koyuncu, M. & Kaçaroğlu, G. (2004). Güvenli Sürücülüğün Değerlendirilmesinde etkili Faktörler: Sürücülerin Demografik Özellikleri, Deneyim, kişilik özellikleri ve Psiko-teknik Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 19 (53), 23-43.
- Kaçaroğlu, G., Amado, S., & Akün, E. (2004). Hız ihlali yapan sürücülerin ihlale ilişkin nedensel atıflarının ve kişilik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 7(13),1-23. (PSYCHINFO)
- Amado, S. (2002). Algı süreçleri: Sürücülük ve Yol tasarımına etkileri. Türk Psikoloji Yazıları, 5(9-10), 65-81. (PSYCHINFO)
- Ercan, E.S., Amado, S., Somer, O. & Çıkıoğlu, S. (2001). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları İçin Bir Test Bataryası Geliştirme Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(3),132-144.
- Amado, S. (2000). Farklı Dikkat Düzeylerinin Örtük ve Açık Bellek Üzerindeki Etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 41-56.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- . Amado, S. & Tuna, A. (2004). Duygu Durumun Açık Ve Örtük Bellek Üzerindeki Etkileri. 3P Dergisi, 12(4), 267-278.
- Amado, S. & Somer, O. (2004). Psiko-Teknik “Trafik” Bataryasının Faktöryel Yapı Özeliklerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 5,59-69.
-  Amado, Sonia . Anımsama ve Tanımada Bireysel Farklılıklar, Psikoloji Seminer, 9, 148-169, 1992.
- Amado, Sonia, Gabay Rina. Logo Bilgisayar Programlama Dilinin Çocukların Bazı Bilişsel ve Kişilik Boyutlarına Etkisi, 9, 170-189, 1992.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Yüksek Lisans Tezi: Anımsama ve Tanımada Bireysel Farklılıklar, İzmir, 1990.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 2009, Koyuncu, M., Kaça, G., & Amado, S. Attıtudes and behavıor of turkısh drıvers towards drınkıng and drıvıng. The South-Eastern European Regional Conference of Psychology, Sofia, Bulgaria.
- 2009, Şahiner, M., Amado, S., & İyilikçi, O. Attention to emotional words: Prosody vs. meaning. The South-Eastern European Regional Conference of Psychology, Sofia, Bulgaria.
- Cetinkaya, H., Dural, S., İyilikci, O., Gülbetekin, E., & Amado, S. (2008). Reproductive discount of the future: effects of sexual arousal. - The 20th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Kyoto University, Yoshida Campus in Kyoto, Japan
- Dogan, A., Amado, S., İyilikci, O., Gülbetekin, E. (2008). Change detection in phylogenetic and ontogenetic threat-related stimuli. - The 20th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Kyoto University, Yoshida Campus in Kyoto, Japan
- Yıldırım, T., İyilikci, O., Amado, S., & Gülbetekin, E. (2008). Gender differences in the change detection of facial expression. - The 20th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Kyoto University, Yoshida Campus in Kyoto, Japan.
- Kocaman, S., Cetinkaya, H., & Amado, S. (2008) Parental resemblance of the newborn: Do newborns actually resemble their father? The 20th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Kyoto University, Yoshida Campus in Kyoto, Japan.
- Teközel, M., Amado, S. , Ranyard, R., Topsever, Y. , Del Missier, F. (2006). Adaptation to the New Currency: A Case of Turkish Monetary Reform. The Second Biennial Conference on Cognitive Science, sözlü bildiri, St. Petersburg, Russia.
- İyilikci, O., Amado, S., & Koyuncu, M. (2006). How driving experience affects detecting changes in traffic scene. The Second Biennial Conference on Conitive Science, poster bildiri, St. Petersburg, Russia.
- Topsever, Y., Ranyard, R., Amado, S., & Teközel, M. (2005). Does "000.000" Matter? Psychological Effects Of Turkish Monetary Reform. XIV. Conference of the European Society for Cognitive Psychology, poster bildiri, Netherlands.
- Koyuncu, M., & Amado, S. (2005). Do Road Signs Prime Driver behavior? XIV. Conference of the European Society for Cognitive Psychology, poster bildiri, Netherlands.
- Amado, S., Koyuncu, M., Ercan, E., Tunay, Ş. (2003). Neuropsychological Methods in The Assessment of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. 17th Conference of the European Health Psychology Society, poster bildiri, Greece.
- Amado, S., Koyuncu, M., & Erdoğan, Ö.(2003). Different States Of Emotions and Releated Problem Solving Strategies. 17th Conference of the European Health Psychology Society , poster bildiri, Greece.
- Demirgören S. , Timuçin S., Amado S., Pögün S. Age and Sex Related Diferences İn Morris Water Maze Performance and Brain Ache Levels İn Rats. 21. Neuro Science Kongresi, New Orleans, 1991, Sözlü.
- Alakent B, Orhun E, Gabay R, Amado S, Pre-logo Learning Environments for Turkish Children, the Vıı'th İnternational Conference on Technology and Education, Brüksel, 1990, Sözlü.
- Alakent B, Orhun E, Gabay R, Amado S. Learning Environments. Education and Application of Computer Techology. İspanya. 1990. Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Amado S. Gabay R. İlkokullarda Bilgisayarın Etkin Kullanımına İlişkin Bir Uygulama , VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi , İzmir, 1994, Sözlü.
- 1994, Amado S., Er N., Malkoç, 6., Tavat Bo Bağlam Türü Kodlama Türü ve Cinsiyet Değişkenlerinin Tanıma Performansına Etkisi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir 1995, Sözlü.
- Tiryaki Ş., Taşkıran Y., Amado S., Gabay R. Dışsal öd üllerin, sporcuların içsel motivasyonları üzerine etkisi. 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 1992, Sözlü.
- Gabay R., Amado S. Logo Biygisayar Programlama Dilini n Çocukların bazı bilişsel ve kişilik boyutların etkisi VI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 1990, Sözlü.

Kitapları (2 adet)- 2010, Amado,S., Koyuncu, M., & Kaça, G. Understanding Driving Under the Influence of Alcohol in Turkey: An Application of the Theory of Planned Behavior. Hennessy, D. A. (ed.), Traffic Psychology: An International Perspective. New York: Nova Science Pub
- İyilikci, O., & Amado, S. (2008). Bilişsel psikoloji terimler sözlüğü. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 15 EDB 002, Edebiyat Fakültesi Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Test Altyapısının Geliştirilmesi Projesi . E.Ü. BAP Alt Yapı. Proje No: 15 EDB 002 Proje Yöneticisi 2015-2017.
- 2014 EDB 004, Farklı Duygusal Yüz İfadelerinin Alt ve Üst Düzey Bilişsel Süreçlere Etkisi. E.Ü. BAP proje No: 2014 EDB 004. Proje Yöneticisi 2014-2017.
- TÜBİTAK proje no: 110K428, Türkiye’de Kullanılan Sürücü Psikoteknik Değerlendirme Test Sistemlerinin Karşılaştırılması Ve Doğal Trafik Ortamındaki Sürücü Davranışları Gözlenerek Geçerliklerinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK proje no: 110K428, Proje Yöneticisi, 2011-.
- Araştırma Projesi, Farklı duygu türlerinin dikkat mekanizması üzerindeki etkisi ve hemisferik asimetri ile ilişkisi. E.Ü.Araştırma Fonu proje No: 2009/EDB/007, Proje Yöneticisi, 2009-.
- Araştırma Projesi, Sanal Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı: Bir Eğitim Materyali Geliştirme Projesi, E.Ü.Araştırma Fonu proje No:2005 EDB 011, Proje Yöneticisi, 2005-2008.
- Araştırma Projesi, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (ADHD) Bozukluğunda Dikkat Bileşenlerinin İncelenmesi. E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:2001 EDB 005, Proje Yöneticisi, 2004.
- Araştırma Projesi, Eshot Şöförleri İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi, Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi Projesi, Proje Yöneticisi, 2001.
- Araştırma Projesi, Trafikte Kullanılacak Psikoteknik Test Bataryası Geçerlik Çalışması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 99 EDE 001. Proje Yöneticisi, 2001.
- Araştırma Projesi, Alakent B. Orhun E., Amado S., Gabay R. İlkokullar için Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları, Tubitak, İzmir, 1991 - 1995. |
- Araştırma Projesi, Uysal Ş.,Topseva Y., Kurt Candan, Amado S. Yüksek Öğrenim Kurumlarına Girişte Meslek Tercihi Uygulama ve Araştırması, Proje No:026, İzmir, 1990. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- Apa-American Psychological Association
- Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği.
- Türk Psikologlar Derneği
- Türk Psikologlar Derneği, Akreditasyon Komitesi Üyeliği
- Türk Psikoloji Yazıları Yardımcı Yayın Yönetmeni 2007-
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1992, Nato (Scientific Affairs Division)
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2002, Çocuk Psikiyatrisi Derneği “ en iyi makale ödülü”
- 2001, EBİLTEM Sosyal Bilimler Dalındaki Proje Yarışmasında İkincilik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Karaaslan, Aslan (2016). Duygusal Yüz İfadesinin Tanınmasında Bağlamsal Bilginin Etkisi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2013, Baykal, Elçin (2013). Duygudurumun Hata Farkındalığına Etkisinin Göz İzleme Yöntemiyle İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2012, Öztürk, Melis (2012). Alzheimer Tipi Demans Hastalarında Yüz İfadelerinin Tanınması. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2012, İyilikçi, Osman (2012). Uzun süreli bellek ve değişim saptama arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2012, Arıkan, Elvan (2012). Karar Verme Süreçlerinde Duygunun Rolü. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2012, Türkan, Nilay (2012). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Değişim Körlüğü. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2010, Evrim Gülbetekin (2010) Güvercin (Columbia Livia) Prefrontal Korteksinin Uyarıcıların Ayırt Edilmesindeki İşlevinin Nöronal ve Davranışsal Düzeyde İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, Kocaman, Aslan Sevgi (2008). Yeni Doğanı Babaya Benzetme eğiliminin Evrimsel Psikoloji Açısından Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, Ulupınar, Pınar . Trafikte Telefon Kullanımının Sürücü Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. . Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2005, Koyuncu, Mehmet . Hazır Olma Etkisinin Trafik İşaretleri Bağlamında İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.