Akademik BilgilerSERRA HEPAKSOY
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- : Faks: +90.232.388 18 65
- E-posta: serra.hepaksoy@ege.edu.tr
- Telefon: +90.232.311 29 85
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2002-2003
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Mediterranean Selected Fruits Inter-Country Network MESFIN, 1999-Devam Ediyor
- FAO-Red Mundial-REMUFRUT Netwörk, 1999-Devam Ediyor
- International Society for Horticultural Science (ISHS) Fruit Section Working Group on Fig, 1998-Devam Ediyor
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye Ateş Yanıklığı Çalışma Grubu, 1998-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Meyve Yetiştirme ve Islahı (5010101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Hepaksoy, S. and U. Aksoy, 2006. Propagation of Ficus carica L. clones by in vitro culture. Biologia Plantarum 50 (3): 433-436.
- Hepaksoy, S., J. Ben-Asher, Y. De Malach, I. David, M. Sagih and B. Bravdo, 2006. Grapevine Irrigation with Saline Water: Effect of Rootstocks on Quality and Yield of Cabernet Sauvignon. Journal of Plant Nutrition, 29: 783-795.
- Owen, C.A., E.C. Bita, G. Banilas, S.E. Hajjar, V. Sellianakis, U. Aksoy, S. Hepaksoy, R. Chamoun, S. Talhook, I. Metzidakis, P. Hatzopoulus and P. Kalaitzis, 2005. AFLP Reveals Structural Details of Genetic Diversity within Cultivated Olive Germplasm fro
- Hepaksoy, S., 2004. Effect of Salinity on some Fruit Quality Attributes and Sugar Composition of Satsuma Mandarin cv. Owari. Asian Journal of Plant Sciences 3 (6): 660-665.
- Cabrita, L.F., U. Aksoy, S. Hepaksoy, J.M. Leitao, 2001. Suitability of isozyme, RAPD and AFLP markers to assess genetic differences and relatedness among fig (Ficus carica L.) clones. Scientia Horticulturae 87 (2001) 261 - 273.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (36 adet)- Hepaksoy, S., Bahaulddin, A., Kurttaş Kukul, S.Y. and Kavaklı, Ş., 2013. The Effects of Irrigation Level on Leaf Nutrient of Pomegranate Varieties. Soil-Water Journal, 2 (2): 1393-1398.
- Eroğul, D. ve Hepaksoy, S., 2013. Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Genotiplerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 50261-266.
- Hepaksoy, S., Y.S. Kukul, H. Engin, D.Eroğul and M. Akşehirli, 2009. Leaf Water Potential of Pomegranate (Punica granatum L.) under Different Irrigation Levels. Acta Horticulturae, 818: 193-198.
- Hepaksoy, S., D.Eroğul, F. Şen and U. Aksoy, 2009. Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of some Turkish Pomegranate Varieties. Acta Horticulturae, 818: 241-248.
- Hepaksoy, S. and Aksoy, U., 2008. In Vitro Propagation of Ficus carica cv. Sarılop Clone Selected for Its High Performance. Acta Horticulturae, 798: 199-204.
- Hepaksoy, S., 2004. Effect of Salinity on some Fruit Quality Attributes and Sugar Composition of Satsuma Mandarin cv. Owari. Asian Journal of Plant Sciences 3 (6): 660-665.
- Hepaksoy, S., 2004. Maxma 14 Kiraz Anacının İnvitro Üretimi. Anadolu Dergisi 14 (2): 67-80.
- Hepaksoy, S., 2004. Bazı Kiraz Anaçlarının Mikroçoğaltımı Üzerinde Araştırmalar I. Gelişme ve Çoğalma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (3): 11-22.
- Hepaksoy, S. ve A. Tanrısever, 2004. Bazı Kiraz Anaçlarının Mikroçoğaltımı Üzerinde Araştırmalar II. Köklenme ve Dış Koşullara Alıştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (3): 23-34.
- Aksoy, U., H. Kayıkçıoğlu, Y.S. Kukul, S. Hepaksoy, H.Z. Can and B. Balcı, 2003. An Environmentally Friendly Technique to Control Salination: Salt Removing Crops. Acta Horticulturae 598: 137-142.
- Aksoy, U., B. Balcı, H.Z. Can and S. Hepaksoy, 2003. Some Significant Results of the Research-Work in Turkey on Fig. Acta Horticulturae, 605:173-181.
- Engin, H. ve S. Hepaksoy, 2003. Bazı Nar Çeşitlerinin Çiçek Tozu Çimlenme Güçlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (3): 9-16.
- Can, H.Z., D. Anaç, Y. Kukul and S. Hepaksoy, 2003. Alleviation of Salinity Stress by Using Potassium Fertilization in Satsuma Mandarin Trees Budded on Two Different Rootstocks. Acta Horticulturae 618: 275-280.
- Hepaksoy, S., K.B. Özer, H.Z. Can, M.A. Ul and D. Anaç, 2002. Influence of Rootstocks on Physiological Response of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu March.) to Salinity. Acta Horticulturae 573: 247-253.
- Can, H.Z., S. Hepaksoy, U. Aksoy and E. Kutlu, 2000. Leaf Characteristics and Net Gas Exchange of Fig Cultigens Adapted to Different Climatic Conditions. Acta Horticulturae 516: 131-138.
- Aksoy, U., S. Hepaksoy, H.Z. Can, S. Anaç, M.A. Ul, F. Dorsan, D. Anaç, B. Okur and C.C. Kılıç, 2000. The Effect of Rootstock on Leaf Characteristics and Physiological Response of Satsuma Mandarins under Saline Conditions. Acta Horticulturae, No: 513: 169-176.
- Kutlu, E., H.Z. Can, U. Aksoy and S. Hepaksoy, 2000. Evaluation of Gas Exchange Capacity and Physiological Responses of Selected Sarılop (=Calimyrna) Fig Clones. Acta Horticulturae 517: 59-64.
- Hepaksoy, S., 2000. Effect of salinity on Citrus. Anadolu 10 (1): 52 - 72.
- Hepaksoy, S., A. Ünal, H.Z. Can, H. Saygılı and H. Türküsay, 1999. Distribution of Fire Blight (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) Disease in Western Anatolia Region in Turkey. Acta Horticulturae 489: 193-196.
- Saygılı, H., H. Türküsay, S. Hepaksoy, A. Ünal and H.Z. Can, 1999. Investigation on Determining Some Pear Varieties Resistant to Fire Blight (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.). Acta Horticulturae 489: 225-228.
- Aksoy, U., S. Anaç, D. Anaç, S. Hepaksoy, M.A. Ul, B. Okur, H.Z. Can, F. Dorsan and C.C. Kılıç, 1999. New Techniques to Control Salinization and Desertification in the Mediterranean Basin, Based on the Available Data and New Approaches and Techniques. Proceedings of Advance Short Course on Saline Irrigation: Halophyte Production and Utilization. pp. 323-363. Morocco.
- Hepaksoy, S., U. Aksoy, H.Z. Can, B. Okur, C.C. Kılıç, D. Anaç and S. Anaç, 1999. Effect of Saline Conditions on Nutritional Status on Fruit Quality of Satsuma Mandarin cv. Owari. Kluwer Academic Publishers pp. 121-126. Netherlands.
- Aksoy, U., D. Anaç, S. Anaç, S. Hepaksoy, B. Okur, M.A. Ul, H.Z. Can, C.C. Kılıç ve Y. Kukul, 1998. Akdeniz Havzasında Çölleşme ve Tuzlulaşma Problemine Karşı Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri. s.126-137.
- Hakerlerler, H., N. Saatçi, S. Hepaksoy and U. Aksoy, 1998. Fruit and Leaf Nutritional Status of some Fig Clones and Cultivars and Relationships with some Sugar Fractions. Acta Horticulturae 480: 247-252.
- Bülbül, S., H. Atıl and S. Hepaksoy, 1998. A General Study of Commercial Dried Fig Production in the Big Meander Valley of Turkey. Acta Horticulturae 480: 317-320.
- Özzambak, E. and S. Hepaksoy, 1997. Investigations on In Vitro Proliferation of Sour Cherry cv. Heimanns Rubinweichsel. Acta Horticulturae 447: 155-156.
- Özzambak, E. and S. Hepaksoy, 1997. Investigations on In Vitro Rooting and Acclimatization of Sour Cherry cv. Heimanns Rubinweichsel. Acta Horticulturae 447: 153-154.
- Özzambak, E., A. Sayılır and S. Hepaksoy, 1997. The Changes of Phenolic Substances During In Vitro Growth in some Herbacous and Woody Plant Species. Acta Horticulturae 447: 173-174.
- Hepaksoy, S. ve A. Ünal, 1995. Bazı Ayva Çeşitlerinin Odun Çelikleri İle Çoğaltılması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (1): 61-68.
- Ünal, A. ve S. Hepaksoy, 1995. Can Eriklerinden (Prunus cerasifera Ehrh.) Havran Eriğinin Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (1): 69-76.
- Hakerlerler, H., N. Saatçı, S. Hepaksoy, U. Aksoy ve L. Üçdemir, 1994. Bazı Kayısı ve Şeftali Çeşitlerinin Meyve Karbonhidrat Fraksiyonları İle Bunların Yaprak ve Meyvelerindeki Besin Maddeleri İçerikleri İle İlişkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31 (1): 17-24.
- Hakerlerler, H., U. Aksoy, N. Saatçı, L. Üçdemir ve S. Hepaksoy, 1994. Bazı İncir Çeşit ve Klonlarının Meyve ve Yaprak Besin Maddesi Miktarları İle Meyvelerin Kimi Şeker Fraksiyonları Arasındaki İlişkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31 (1): 73-80.
- Yoltaş, T., H. Vural, İ. Duman ve S. Hepaksoy, 1993. Biga Yöresinde Sanayi Domatesi Üretiminde Farklı Dikim mesafelerinin Verim ve kalite Özelliklerine Etkilerinin belirlenmesi. Sandom s.25-33.
- Yoltaş, T., Ö. Tuncay, H. İlbi, S. Hepaksoy, E. Özzambak, D. Eşiyok, N. Karahisarlı ve H. Gürçağlar, 1993. Mustafakemalpaşa Yöresinde Kübik Kesilmiş (Diced) Domates Üretimine Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Sandom s.33-38.
- A. Aşkın, S. Hepaksoy ve R. Özçağıran, 1990. Atonik (Sodyum Mono-Nitroguaiacol), Gibberellik Asit ve Borik Asidin Bazı Kiraz Çiçek Tozlarının Çimlenme Güçlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (3): 105-116.
- Hepaksoy,S. ve Özçağıran,R., 1989. Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde İlkbahar Yaprak Gelişmesi ve Tomurcukların Oluşumu Zamanı ile Bazı Şeftali Çeşitlerinde Morfolojik Ayrım Zamanı Tesbiti. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (3): 171-179.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Boza, A. and Hepaksoy, S., 2014. Chemical Composition of Essential Oil of Laurus nobilis L. in Urla / Izmir – Turkey. 25th International Scientific-Experts Congress, İzmir Turkey.
- Hepaksoy, S., 2014. The Effect of Salinity on Leaf Chlorophyll Content of Satsuma Mandarin cv. Owari onto Poncirus trifoliata Rootstock. 25th International Scientific-Experts Congress, İzmir Turkey.
- Boza, A. and Hepaksoy, S., 2014. Identification of Leaf Properties of Natural Bay Laurel (Laurus nobilis L.) Population in Karaburun Peninsula (İzmir/Turkey). 1st Iranian Ornamental Plants Congress. 21-22 October, 2014, Karaj-Iran
- Aksehirli Pakyürek, M., Koubouris , G., Petrakis, P., Hepaksoy, S., Metzidakis, I., Yalcinkaya, E. and Doulis, A.G., 2011. Differentiation within and between olive (Olea europaea L.) cvs. Koroneiki and Mastoidis and wild Cretan Olea sp. populations revealed by SSR marker polymorphism. International Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, Crete, Greece. 31 October -4 November 2011.
- Owen, C., S. Hajjar, R. Chamoun, S. Hepaksoy, V. Sellinakis, E.C. Bita, S. Talhook, U. Aksoy, M. Baum, I. Metzidakis, P. Kalaitzis, 2003. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Analysis of Endemic Olive (Olea europaea L.) Cultivars Growing Throughout Greece, Turkey and Lebanon. 7th International Congress of Plant Molecular Biology. 23-28 June, 2003, Spain.
- 2000, S. Hepaksoy, U. Aksoy, H.Z. Can and M.A. Ul, 1998. Determination of Relationship Between Fruit Cracking and some Physiological Responses, Leaf Characteristics and Nutritional Status of some Pomegranate Varieties. Production, processing and marketing of pomegranate in the Mediterranean region: Advances in research and technology. No: A 42 pp. 87 –:92. Proceedings of I. International Symposium on Pomegranate. Spain.
- S. Hepaksoy, C.C. Kılıç, H.Z. Can, D. Anaç, U. Aksoy, B. Okur, S. Anaç, M.A. Ul and F. Dorsan, 1999. The Effect of Potassium Fertilization and Rootstock on Leaf Sodium Content of Satsuma Mandarins Under Saline Conditions. Dahlia Greidinger International Symposium on Nutrient Management under Salinity and Water Stress. Technion -IIT, pp.89-96. Haifa/Israel.
- B. Okur, C. Kılıç, D. Anaç, S. Anaç, M.A. Ul, F. Dorsan, U. Aksoy, H.Z. Can and S. Hepaksoy, 1999. Salination Effects on Soil and Leaf Properties of Satsuma Orchards. Dahlia Greidinger International Symposium on Nutrient Management under Salinity and Water Stress. Technion -IIT, pp.231-240. Haifa/Israel.
- U. Aksoy, S. Anaç, D. Anaç, S. Hepaksoy, M.A. Ul, B. Okur, H.Z. Can, F. Dorsan, C.C. Kılıç, 1999. New Techniques to Control Salinization and Desertification in the Mediterranean Basin, Based on the Available Data and New Approaches and Techniques. Proceedings of Advance Short Course on Saline Irrigation: Halophyte Production and Utilization.pp. 323-363. Morocco.
- S. Bülbül, H. Atıl and S. Hepaksoy, 1998. A General Study of Commercial Dried Fig Production in the Big Meander Valley of Turkey. Acta Horticulturae No: 480 pp. 317-320, Belgium.
- S. Hepaksoy, S. Özalp, U. Aksoy, 1998. In vitro Propagation of Ficus carica L. cv. Sarılop. 25th IHC Brussels, Belgium.
- U. Aksoy, S. Hepaksoy, H.Z. Can, S. Anaç, M.A. Ul, F. Dorsan, D. Anaç, B. Okur and C.C. Kılıç, 1998. The Effect of Rootstock on Leaf Characteristics and Physiological Response of Satsuma Mandarins under Saline Conditions. 25th IHC. Acta Horticulturae, Belgium.
- D. Anaç, U. Aksoy, S. Anaç, S. Hepaksoy, H.Z. Can, M.A. Ul, F. Dorsan, B. Okur and C. Kılıç, 1998. Potassium and Leaf Water Relations under Saline Conditions. World Congress of Soil Science. France.
- S. Hepaksoy, U. Aksoy, H.Z. Can, B. Okur, C.C. Kılıç, D. Anaç and S. Anaç, 1998. Effect of Saline Conditions on Nutritional Status on Fruit Quality of Satsuma Mandarin cv. Owari. Kluwer Academic Publishers pp. 121-126. Netherlands.
- Hepaksoy,S., J. Ben-Asher, Y. de Malach, I. David, M. Sagih and B. Bravdo, 1997. Effect of Rootstocks on Ions Accumulation and Yield of Cabernet Sauvignon under Saline Conditions. Proceeding of the 1st Regional Conference on Interdisciplinary Strategies for Development of Desert Agriculture. pp. 56-72. Israel.
- Anaç,D., B. Okur, C. Kılıç, U. Aksoy, Z. Can, S. Hepaksoy, S. Anaç, M.A. Ul, F. Dorsan, 1997. Potassium Fertilization to Control Salinization Effects. Proceedings of the Regional Workshop on Food Security in the Wana region, the essential need for balanced fertilization. pp. 370-377. France.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)- Boza, A., Hepaksoy, S. ve Altun, G.Z., 2012. Karaburun Yarımadası Doğal Defne (Laurus nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi. 7. Karaburun Bilim Kongresi, 05-09 Eylül 2012, s. 22, İzmir.
- Hepaksoy, S., Kavaklı, Ş., Pakyürek Akşehirli, M. ve Zainal, A.A., 2011. Bazı Nar Çeşitlerinde Meyvelerin Besin Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II s. 589-592.
- Boza, A. ve Hepaksoy, S., 2011. Dilek Yarımadası (Kuşadası/Aydın) Doğal Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II s.793-797.
- Kavaklı, Ş., Zainal, A.A. ve Hepaksoy, S., 2011. Kansere Karşı Kalkan: Nar. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II s. 807-811.
- Kavaklı, Ş., A. Tanrısever ve S. Hepaksoy, 2007. Farklı Büyüme Gücündeki Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Tiplerinin RAPD Tekniği İle Moleküler Tanımlamaları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I s. 755-758.
- Eroğul, D. ve S. Hepaksoy, 2007. Tokat Yöresinden Seçilen Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Tiplerinin Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I s. 230-234.
- . Hepaksoy, S., H. Engin ve Y.S. Kukul, 2003. Sulamanın Bazı Nar Çeşitlerinde Fizyolojik Olaylar Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi S. 226-228. Antalya.
- Hepaksoy, S. ve H.Z. Can, 1999. Ege Bölgesi Kıyı Şeridinde Satsuma Mandarini Yetiştiriciliğinde Tuzluluğun Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi s. 618-622. Ankara.
- U. Aksoy, H.Z. Can, E. Kutlu, S. Hepaksoy ve N. Şahin, 1999. Sarılop İncir Çeşidi Klon Seleksiyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi s.17-21. Ankara.
- Aksoy, U., H.Z. Can, S. Hepaksoy, S. Anaç, M.A. Ul ve D.Anaç, 1999. Sulama Suyundaki Tuzlanmanın Gümüldür Yöresinde Neden Olduğu Tuzluluğun Satsuma Mandarininde Ağaç Gelişmesi, Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi s. 297-284. Ankara.
- Aksoy, U., D. Anaç, S. Anaç, S. Hepaksoy, B. Okur, M.A. Ul, H.Z. Can, C.C. Kılıç, Y, Kukul, 1998. Akdeniz Havzasında Çölleşme ve Tuzlulaşma Problemine Karşı Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri. S.126-137, İzmir
- Ünal, A., H. Saygılı, S. Hepaksoy, H.Z. Can ve H. Türküsay, 1997. Ege Bölgesinde Armut Yetiştiriciliği ve Seçilen Bazı Armut Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu. s.29-36. Yalova.
- Hepaksoy, S. ve M.E. Akçay, 1995. Bazı Kiraz Çeşitlerinde Dormex (Hydrogen Cyanamide)’in Çiçeklenme, Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I s. 214-218. Adana.
- Hepaksoy, S., 1995. Bazı Erik Anaç ve Çeşitlerinin Bitki Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I s. 199-202. Adana.
- Hepaksoy, S. ve R. Özçağıran, 1995. Turgutlu Ayva Anacının Bazı Armut Çeşitleri İle Uyuşma Durumu Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I s. 88-91. Adana.
- Hepaksoy,S. ve R. Özçağıran, 1992. Bazı Ayva Çeşitlerinin Yeşil Çelik ile Çoğaltılması Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I.Tarımda Perlit Sempozyumu. s.158-164.
- Kara, S. ve S. Hepaksoy, 1992. Perlitin Tarımsal Açıdan Özellikleri. Türkiye I.Tarımda Perlit Sempozyumu, s.205-210.
- Ünal, A., R. Özçağıran ve S. Hepaksoy, 1992. Karadut ve Mordut Çeşitlerinde Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerinde Bir Araştırma. I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. Cilt: I, s. 267-270.
- S. Hepaksoy, S. Kara, 1992. Meyvecilikte Perlit Kullanımı. Türkiye 1. Tarımda Perlit Sempozyumu. S. 152-157. İzmir.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 103 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (104 adet)- 2014, Kong, Y. and Zheng, Y.B., 2014. Hydroponic Production of Purslane as a Sodium-removing Vegetable in NaCl-rich Nutrient Solution. HortScience, 49 (2): 201-206.
- 2012, Caliskan, O. and Polat, A.A., 2012. Morphological diversity among fig (Ficus carica L.) accessions sampled from the Eastern Mediterranean Region of Turkey. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 36 (2): 179-193.
- 2012, Caliskan, O., Polat, A.A., Celikkol, P. and Bakir, M., 2012. Molecular characterization of autochthonous Turkish fig accessions. SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, 10 (1): 130-140.
- 2012, Ozrenk K., Balta, Fikri. and Celik, F., 2012. Levels of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility of native apple, pear and quince germplasm from Lake Van Basin, Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 132 (2): 229-236.
- 2012, Belaj, A., Dominguez-Garcia, M.D., Atienza, S.G.,Urdiroz, N.M., De la Rosa, R., Satovic, Z., Martin, A., Kilian, A., Trujillo, I., Valpuesta, V. and Del Rio, C., 2012. Developing a core collection of olive (Olea europaea L.) based on molecular markers (DArTs, SSRs, SNPs) and agronomic traits. TREE GENETICS AND GENOMES, 8 (2): 365-378
- 2012, Dominguez-Garcia, M.C., Dominguez-Garcia, M.C., Belaj, A., De la Rosa, R., Satovic, Z., Heller-Uszynska, K., Kilian, A., Martin, A. and Atienza, S.G., 2012. Development of DArT markers in olive (Olea europaea L.) and usefulness in variability studies and genome mapping. SCIENTIA HORTICULTURAE, 136: 50-60.
- 2011, Baraket, G., Chatti, K., Saddoud, O., Ben Abdelkarim, A., Mars, M., Trifi, M.and Hannachi, A.S., 2011. Comparative Assessment of SSR and AFLP Markers for Evaluation of Genetic Diversity and Conservation of Fig, Ficus carica L., Genetic Resources in Tunisia. PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER. 29 (1): 171-184.
- 2011, Dalkilic, Z., Mestav, H.O.,Gunver-Dalkilic, G. and Kocatas, H., 2011. Genetic diversity of male fig (Ficus carica caprificus L.) genotypes with random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10 (4):519-526.
- 2011, Domyati, F. M., Younis, Rania A. A., Edris, S., Mansour, A,, Sabir, G. and Bahieldin, A., 2011. Molecular markers associated with genetic diversity of some medicinal plants in Sinai. Journal of Medicinal Plants Research, 5 (2): 200-210.
- 2011, Baraket, G., Chatti, K., Saddoud, O., Ben Abdelkarim, A.,Mars, M., Trifi, M. and Hannachi, A.S.,2011. Comparative Assessment of SSR and AFLP Markers for Evaluation of Genetic Diversity and Conservation of Fig, Ficus carica L., Genetic Resources in Tunisia. Plant Molecular Biology Reporter, 29 (1): 171-184.
- 2011, Dev, S.A., Kjellberg, F. Hossaert-McKey, M. and; Borges, R.M., 2011. Fine-scale Population Genetic Structure of Two Dioecious Indian Keystone Species, Ficus hispida and Ficus exasperata (Moraceae). Biotropica, 43 (3): 309-316.
- 2011, El-Domyati, F.M., (El-Domyati, F. M., Younis, R.A.A., Edris, S., Mansour, A., Sabir, J. and Bahieldin, A., 2011. Molecular Markers Associated with Genetic Diversity of Some Medicinal Plants in Sinai, Journal of Medicinal Plants Research, 5 (10): 1918-1929.
- 2011, Soumaya, R.C., Ghada, B., Sonia, D.D., Salwa, Z.A. and Mokhtar, T., 2011. Molecular research on the genetic diversity of Tunisian date palm (Phoenix dactylifera L.) using the random amplified microsatellite polymorphism (RAMPO) and amplified fragment length polymorphism (AFLP) methods. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10 (51): 10352-10365.
- 2011, Sharma, J., Upadhyay, A.K., Bande, D. and Patil, S.D., 2011. Susceptibility of Thompson Seedless Grapevines Raised on Different Rootstocks to Leaf Blackening and Necrosis Under Saline Irrigation. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 34 (9-11): 1711-1722.
- 2011, Haouane, H., El Bakkali, A., Moukhli, A.,Tollon, C.,Santoni, S., Oukabli, A.,El Modafar, C. and Khadari, B., 2011. Genetic structure and core collection of the World Olive Germplasm Bank of Marrakech: towards the optimised management and use of Mediterranean olive genetic resources. GENETICA, 139 (9): 1083-1094.
- 2011, Corrado, G., Imperato, A., La Mura, M., Perri, E. and Rao, R., 2011. Genetic diversity among olive varieties of Southern Italy and the traceability of olive oil using SSR markers. JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, 86 (5): 461-466.
- 2011, Terouzi, W., De Luca, M., Bolli, A., Oussama, A., Patumi, M., Ioele, G. and Ragno, G., 2011. A discriminant method for classification of Moroccan olive varieties by using direct FT-IR analysis of the mesocarp section. Vibrational Spectroscopy, 56 (2): 123-128.
- 2011, Gottlieb, A.M., Giberti, G.C. and Poggio, L., 2011. Ilex paraguariensis and Ilex dumosa (Aquifoliaceae) germplasm evaluation. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA, 46 (1-2): 113-123.
- 2011, Isik, N.,Doganlar, S. and Frary, A., 2011. Title: Genetic Diversity of Turkish Olive Varieties Assessed by Simple Sequence Repeat and Sequence-Related Amplified Polymorphism Markers. CROP SCIENCE, 51 (4):1646-1654
- 2011, Bracci, T., Busconi, M., Fogher, C. and Sebastiani, L., 2011. Molecular studies in olive (Olea europaea L.): overview on DNA markers applications and recent advances in genome analysis. PLANT CELL REPORTS, 30 (4): 449-462.
- 2011, Albertini, E., Torricelli, R., Bitocchi, E., Raggi, L., Marconi, G., Pollastri, L., Di Minco, G., Battistini, A., Papa, R. and Veronesi, F., 2011. Structure of genetic diversity in Olea europaea L. cultivars from central Italy. MOLECULAR BREEDING, 27(4): 533-547.
- 2011, Lavee, S. and Avidan, B., 2011. Heredity diversity in populations of free-, self-, and specific cross-pollinated progenies of some olive (Olea europaea L.) cultivars.ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, 59 (1 - SI): 29-37.
- 2010, Sharma, J., Upadhyay, A.K., Sarika, D.B. and Patil, S.D., 2010. Studies on black leaf symptom development and its impact on nutrient profile and fruitfulness in Thompson Seedless grapevines grafted on Dogridge rootstock. Indian Journal of Horticulture, 67 (2): 156-160.
- 2010, Evrenosoglu, Y., Misirli, A., Akcay, M.E., Unal, A.,Acarsoy, N., Ozdemir, N., Bile,n E., Boztepe, O. and Gunen, E., 2010. Variability of Different Pear Hybrid Populations in Terms of Hybridization Performance and the Response to Fire Blight (Erwinia amylovora) Attack. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, 38 (1): 241-247.
- 2010, Sivritepe, N., Sivritepe, H.O., Celik, H. and Katkat, A.V., 2010. Salinity Responses of Grafted Grapevines Effects of Scion and Rootstock Genotypes. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, 38 (3): 193-201.
- 2010, Upreti, K.K. and Murti, G.S.R., 2010. Response of grape rootstocks to salinity: changes in root growth, polyamines and abscisic acid. BIOLOGIA PLANTARUM, 54 (4): 730-734.
- 2010, Sharma, J., Upadhyay, A.K., Sarika, D.B. and Patil, S.D., 2010. Studies on black leaf symptom development and its impact on nutrient profile and fruitfulness in Thompson Seedless grapevines grafted on Dogridge rootstock. INDIAN JOURNAL OF HORTICULTURE, 67 (2): 156-160.
- 2010, Smolik, M., Andrys, D., Franas, A., Krupa-Malkiewicz, M. and Malinowska, K., 2010. Polymorphism in Syringa rDNA regions assessed by PCR technique. DENDROBIOLOGY, 64: 55-64.
- 2010, Moslemi, M., Zahravi, M. and Khaniki, G.B., 2010. Genetic diversity and population genetic structure of pomegranate (Punica granatum L.) in Iran using AFLP markers. SCIENTIA HORTICULTURAE, 126 (4): 441-447.
- 2010, Chatti, K., Baraket, G., Abdelkrim, A.B., Saddoud, O., Mars, M., Trifi, M. and Hannachi, A.S., 2010. Development of Molecular Tools for Characterization and Genetic Diversity Analysis in Tunisian Fig (Ficus carica) Cultivars. BIOCHEMICAL GENETICS, 48 (9-10): 789-806.
- 2010, Ikten, H., Mutlu, N., Gulsen, O, Kocatas, H. and Aksoy, U., 2010. Elucidating genetic relationships, diversity and population structure among the Turkish female figs. GENETICA, 138 (2): 169-177.
- 2010, Roubos, K., Moustakas, M. and Aravanopoulos, F.A., 2010. Molecular identification of Greek olive (Olea europaea) cultivars based on microsatellite loci.GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, 9 (3): 1865-1876.
- 2010, Sesli, M. and Yegenoglu, E.D., 2010. RAPD assay of wild-type olives in Turkey. GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, 9 (2): 966-972.
- 2010, Dervis, S., Mercado-Blanco, J., Erten, L., Valverde-Corredor, A. and Perez-Artes E , 2010. Verticillium wilt of olive in Turkey: a survey on disease importance, pathogen diversity and susceptibility of relevant olive cultivars. EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 127 (2): 287-301.
- 2009, Rony, C., Baalbaki, R., Kalaitzis, P. and Talhouk, S.N., 2009. Molecular characterization of Lebanese olive germplasm. Tree Genetics & Genomes, 5 (1): 109-115.
- 2009, Laurentin, H., 2009. Data analysis for molecular characterization of plant genetic resources Genetic Resources and Crop Evolution 56 (2):277-292.
- 2009, Ikegami H, Nogata H, Hirashima K, et al., 2009. Analysis of genetic diversity among European and Asian fig varieties (Ficus carica L.) using ISSR, RAPD, and SSR markers. Genetic Resources and Crop Evolution. 56 (2): 201-209.
- 2009, Baraket, G., Chatti, K., Saddoud, O., Mars, M., Marrakchi, M., Trifi, M. and Salhi-Hannachi, A.,2009. Genetic analysis of Tunisian fig (Ficus carica L.) cultivars using amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers.Scientia Horticulturae, 120 (4): 487-492.
- 2009, Ayala-Astorga, G.I., Alcaraz-Melendez, L., Ayala F.P. and Castellanos, A.E., 2009. Effect of sodium chloride stress in Paulownia imperialis (Siebold & Zuccarini) and Paulownia fortunei (Seemann and Hemsley) plants growing in vitro. Agrochimica, 53 (2):65-78.
- 2009, Ercisli, S., Barut, E., Ipek, A.,2009. Molecular characterization of olive cultivars using amplified fragment length polymorphism markers Genetics and Molecular Research, 8 (2):414-419.
- 2009, Ghada, B., Olfa, S., Khaled, C., Messaoud, M., Mohamed M., Mokhtar, T. and Amel, S.H., 2009. Sequence analysis of the internal transcribed spacers (ITSs) region of the nuclear ribosomal DNA (nrDNA) in fig cultivars (Ficus carica L.). Scientia Horticulturae, 120 (1): 34-40.
- 2009, Corrado, G., La Mura, M., Ambrosino, O., Pugliano, G., Varricchio, P. and Rao, R., 2009. Relationships of Campanian olive cultivars: comparative analysis of molecular and phenotypic data. Genome, 52 (8): 692-700.
- 2009, Baldoni, L., Cultrera, N.G.,Mariotti, R., Ricciolini, C.,Arcioni, S.,Vendramin, G.G., Buonamici, A.,Porceddu, A.,Sarri, V., Ojeda, M.A.,Trujillo, I.,Rallo, L., Belaj, A.,Perri, E.,Salimonti, A.,Muzzalupo, I.,Casagrande, A., Lain, O., Messina, R.,Testolin, R.,2009. A consensus list of microsatellite markers for olive genotyping. Molecular Breeding, 24 (3):213-231.
- 2009, Achtak, H., Oukabli, A., Ater, M., Santoni, S., Kjellberg, F., Khadari, B.,2009. Microsatellite Markers as Reliable Tools for Fig Cultivar Identification. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, 134 (6): 624-631.
- 2009, Falistocco, E., 2009. Presence of triploid cytotypes in the common fig (Ficus carica L.). GENOME, 52 (11): 919-925.
- 2009, Akbulut, M., Ercisli, S. and Karlidag, H., 2009. RAPD-based study of genetic variation and relationships among wild fig genotypes in Turkey. GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, 8 (3): 1109-1115.
- 2009, Sesli, M. and Yegenoglu, E.D., 2009. Standardization of RAPD assay for genetic analysis of olive AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 8 (24): 6772-6776.
- 2009, Baldoni, L, Cultrera, N.G., Mariotti, R. et al., 2009. A consensus list of microsatellite markers for olive genotyping. MOLECULAR BREEDING, 24 (3): 213-231.
- 2008, Giraldo, E., Lopez-Corrales, M. and Hormaza, J.I., 2008. Optimization of the management of an ex-situ germplasm bank in common fig with SSRs. Journal of the American Society for Horticultural Science, 133 (1): 69-77.
- 2008, Caliskan, O, and Polat, A.A., 2008.Fruit characteristics of fig cultivars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulturae, 115 (4): 360-367.
- 2008, Ukrainetz, N.K., Ritland, K. and Mansfield, S.D., 2008. An AFLP linkage map for Douglas-fir based upon multiple full-sib families. Tree Genetics & Genomes, 4 (2): 181-191.
- 2008, Chahidi, B., El-Otmani, M., Jacquemond, C., Tijane, M., El-Mousadik, A., Srairi, I. and Luro, F., 2008. Use of morphological and physiological characters, and molecular markers to evaluate the genetic diversity of three clementine cultivars. Comptes Rendus Biologies, 331 (1): 1-12.
- 2008, Jbir, R., Hasnaoui, N., Mars, M., Marrakchi, M. and Trifi, M., 2008. Characterization of Tunisian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars using amplified fragment length polymorphism analysis. Scientia Horticulturae, 115 (3): 231-237.
- 2008, Spaniolas, S., Bazakos, C., Ntourou, T., Bihmidine, S., Georgousakis, A. and Kalaitzis, P., 2008. Use of lambda DNA as a marker to assess DNA stability in olive oil during storage. European Food Research and Technology, 227 (1): 175-179.
- 2008, Zitoun, B., de Caraffa, V.B., Giannettini, J., Breton, C., Trigui, A., Maury, J., Gambotti, C., Marzouk, B. and Berti, L., 2008. Genetic diversity in Tunisian olive accessions and their relatedness with other Mediterranean olive genotypes. Scientia Horticulturae, 115 (4): 416-419.
- 2008, Bory, S., Lubinsky, P., Risterucci, A.M., Noyer, J.L., Grisoni, M., Duval, M.F. and Besse, P., 2008. Patterns of introduction and diversification of Vanilla planifolia (Orchidaceae) in ReIsland (Indian Ocean). American Journal of Botany, 95 (7): 805-815.
- 2008, Breton, C.,Pinatel, C., Medail, F., Bonhomme, F. and Berville, A., 2008. Comparison between classical and Bayesian methods to investigate the history of olive cultivars using SSR-polymorphisms. Plant Science, 175 (4): 524-532.
- 2008, Spaniolas, S., Bazakos. C., Awad, M. and Kalaitzis, P., 2008. Exploitation of the chloroplast trnL (UAA) intron polymorphisms for the authentication of plant oils by means of a lab-on-a-chip capillary electrophoresis system. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (16): 6886-6891.
- 2008, Carlier, J., Leitao, J. and Fonseca, F., 2008. Title: Population genetic structure of Cistus ladanifer L. (Cistaceae) and genetic differentiation from co-occurring Cistus species. Plant Species Biology, 23 (3): 141-151.
- 2008, Vural, U., Dumanoglu, H. and Erdogan, V., 2008. Effect of Grafting/Budding Techniques and Time on Propagation of Black Mulberry (Morus nigra L.) in Cold Temperate Zones. Propagation of Ornamental Plants, 8(2):55-58.
- 2008, Barazani, O., Dag, A., Kerem, Z., Lavee, S. and Kadereit, J.W., 2008. Local old olive landrace varieties in Israel-Valuable plant genetic resources in olive cultivation. ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, 56 (3): 265-271.
- 2007, Natali, L., Giordani, T. Buti, M. and Cavallini, A., 2007. Isolation of Ty1-copia putative LTR sequences and their use as a tool to analyse genetic diversity in Olea europaea. Molecular Breeding 19 (3): 255-265.
- 2007, Besnard, G., de Casas R.R. and Vargas, P., 2007. Plastid and nuclear DNA polymorphism reveals historical processes of isolation and reticulation in the olive tree complex (Olea europaea). Journal of Biogeography, 34 (4): 736-752.
- 2007, Zhou, M.Q., Zhao, K.G. and Chen, L.Q., 2007. Genetic diversity of Calycanthaceae accessions estimated using AFLP markers. Scientia Horticulturae, 112 (3): 331-338.
- 2007, Omrani-Sabbaghi, A., Shahriari, M., Falahati-Anbaran, M., Mohammadi, S.A., Nankali, A., Mardi M. and Ghareyazie, B., 2007. Microsatellite markers based assessment of genetic diversity in Iranian olive (Olea europaea L.) collections. Scientia Horticulturae, 112 (4): 439-447.
- 2007, Consolandi, C., Palmieri, L., Doveri, S., Maestri, E., Marmiroli, N., Reale, S., Lee, D., Baldoni, L., Tosti, N., Severgnini, M., De Bellis, G. and Castiglioni, B., 2007. Olive variety identification by ligation detection reaction in a universal array format.Journal of Biotechnology, 129 (3): 565-574.
- 2007, Masertia, B.E., Della Croce, C.M., Luroc, C.M., Morillon, R., Cini, M. and Caltavuturo, L., 2007. A general method for the extraction of citrus leaf proteins and separation by 2D electrophoresis: A follow up. Journal of Chromatography B, 849 (1-2): 351-356.
- 2007, Yermiyahu, U., Ben-Gal, A., Sarig, P. and Zipilevitch, E., 2007. Boron toxicity in grapevine (Vitis vinifera L.) in conjunction with salinity and rootstock effects. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82 (4): 547-554.
- 2007, Kim, K.M., M.Y. Kim, P.Y. Yun, T. Chandrasekhar, H.Y. Lee and P.S. Song, 2007. Production of multiple shoots and plant regeneration from leaf segments of fig tree (Ficus carica L.). Journal of Plant Biology, 50 (4): 440-446.
- 2007, Shan, F., H.J. Clarke, G. Yan, J.A. Plummer and K.H.M. Siddique, 2007. Identification of duplicates and fingerprinting of primary and secondary wild annual Cicer gene pools using AFLP markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 54 (3): 519-527.
- 2007, Ganino, T., D. Beghe, S. Valenti, R. Nisi and A. Fabbri, 2007. RAPD and SSR markers for characterization and identification of ancient cultivars of Olea europaea L. in the Emilia region, Northern Italy. Genetic Resources and Crop Evolution, 54 (7): 1531-1540.
- 2007, Rhouma, S., Zehdi-Azouzi, S., Salem, A. Ould Mohamed, Rhouma, A., Marrakchi, M. and Trifi, M., 2007.Genetic diversity in ecotypes of Tunisian date-palm (Phoenix dactylifera L.) assessed by AFLP markers. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82 (6): 929-933.
- 2007, Pasqual, M. and Ferreira, E. A.,2007. Micropropagation of Fig Tree (Ficus carica sp). In: Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits. Springer Netherlands
- 2006, Sadder M.T., A.F. Ateyyeh, 2006. Molecular assessment of polymorphism among local Jordanian genotypes of the common fig (Ficus carica L.). Scientia Horticulturae 107 (4): 347-351.
- 2006, Ruan, C.J., 2006.Genetic relationships among sea buckthorn varieties from China, Russia and Mongolia using AFLP markers. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 81 (3): 409-414.
- 2006, Ganino, T.,G. Bartolini and A. Fabbri, 2006. The classification of olive germplasm - A review Jornal of Horticultural Science & Biotechnology, 81 (3): 319-334.
- 2006, de Casas R.R., G. Besnard, P. Schonswetter, L. Balaguer and P. Vargas, 2006. Extensive Gene Flow Blurs Phylogeographic but not Phylogenetic Signal in Olea europaea L. Theoretical and Applied Genetics 113 (4): 575-583.
- 2006, Svetleva, D., G. Pereira, J. Carlier, L. Cabrita ,J. Leitao and D. Genchev, 2006. Molecular characterization of Phaseolus vulgaris L. genotypes included in Bulgarian collection by ISSR and AFLP (TM) analyses. Scientia Horticulturae, 109 (3): 198-206.
- 2006, Ruan, C.J., 2006. Genetic relationships among sea buckthorn varieties from China, Russia and Mongolia using AFLP markers. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 81 (3): 409-414.
- 2006, Svetleva, D., Pereira, G., Carlier, J., Cabrita, L., Leitao, J. and Genchev, D., 2006. Molecular characterization of Phaseolus vulgaris L. genotypes included in Bulgarian collection by ISSR and AFLP (TM) analyses. Scientia Horticulturae 109 (3): 198-206.
- 2006, Oliva-Tejera, F., Caujape-Castells, J., Navarro-Deniz, J., Reyes-Betancort, A., Scholz, S., Baccarani-Rosas, M. and Cabrera-Garcia, N, 2006. Patterns of genetic divergence of three Canarian endemic Lotus (Fabaceae): implications for the conservation of the endangered L-kunkelii. American Journal of Botany 93 (8): 1116-1124.
- 2006, Baldoni, L., N. Tosti,C. Ricciolini, A. Belaj, S. Arcioni, G. Pannelli, M.A. Germana, M. Mulas and A. Porceddu, 2006. Genetic Structure of Wild and Cultivated Olives in the Central Mediterranean Basin. Annals of Botany 98 (5): 935-942.
- 2006, Sarri, V., Baldoni, L., Porceddu, A.Cultrera, N. G. M., Contento, A.Frediani, M.Belaj, Trujillo, I. and Cionini, P. G., 2006. Microsatellite markers are powerful tools for discriminating among olive cultivars and assigning them to geographically defined populations. Genome 49 (12): 1606-1615.
- 2006, Guasmi, F., Ferchichi, A., Fares, K. and Touil, L., 2006. Identification and differentiation of Ficus carica L. cultivars using inter simple sequence repeat markers. African Journal of Biotechnology, 5 (15): 1370-1374.
- 2006, Martinez, J.J., Melgarejo, P., Hernandez, F., Salazar, D.M. and Martinez, R., 2006. Seed characterisation of five new pomegranate (Punica granatum L.) varieties. Scientia Horticulturae, 110 (3): 241-246.
- 2005, Giraldo E, M.A. Viruel, M. Lopez-Corrales, and J.I. Hormaza, 2005. Characterisation and Cross-Species Transferability of Microsatellites in the Common fig (Ficus carica L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 80 (2): 217-224.
- 2005, Gousset C, C. Collonnier, K. Mulya, I. Mariska, G.L. Rotino, P. Besse, A. Servaes and D. Sihachakr, 2005. Solanum torvum, as a Useful Source of Resistance Against Bacterial and Fungal Diseases for Improvement of Eggplant (S-melongena L.) Plant Science 168 (2): 319-327.
- 2005, Son L, A.B. Kuden, 2005. Dormex and Promalin Affects Fruit Set and Earliness of Apricot (Prunus armeniaca) and Plum (Prunus domestica) Cultivars. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 33 (1): 59-64.
- 2005, Ruan C.J., D.Q. Li, 2005. AFLP fingerprinting analysis of some cultivated varieties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides). Journal of Genetics 84 (3): 311-316.
- 2005, De Masi L, C. Castaldo, G. Galano, P. Minasi, B. Laratta, 2005. Genotyping of fig (Ficus carica L) via RAPD markers. Journal of the Science of Food and Agriculture 85 (13): 2235-2242.
- 2005, Hale Al, J.C. Miller, 2005. Suitability of AFLP and microsatellite marker analysis for discriminating intraclonal variants of the potato cultivar Russet Norkotah. Journal of the American Society for Horticultural Science 130 (4): 624-630.
- 2005, Castiglioni L, Bicudo HEMD, 2005. Molecular characterization and relatedness of Haematobia irritans (horn fly) populations, by RAPD-PCR. Genetica 124 (1): 11-21.
- 2005, Murkute A.A., S. Sharma S, S.K. Singh, 2005. Citrus in terms of soil and water salinity: A review. Journal of Scientific & Industrial Research 64 (6): 393-402.
- 2005, Gunen, Y., Misirli, A. and Gulcan, R., 2005. Leaf phenolic content of pear cultivars resistant or susceptible to fire blight. Scientia Horticulturae, 105 (2):213-221.
- 2004, Ruan, C., P. Qin, J. Zheng and Z. He, 2004. Genetic Relationships among some Cultivars of Sea Buckhorn from China, Russia and Mongolia Based on RAPD Analysis. Scientia Horticulturae 101: 417-426.
- 2004, Gonzalez-Perez, M.A., J. Caujape-Castells and P.A. Sosa, 2004. Molecular Evidence of Hybridisation between the Endemic Phoenix canariensis and the Widespread P. dactylifera with Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers. Plant Systematics and Evoluation. 247: 165-475.
- 2004, Clain, C., D. Da Silva, I. Fock, S. Vaniet, A. Carmeille, C. Gousset, D. Sihachakr, J. Luisetti, H. Kodja and P. Besse, 2004. RAPD Genetic Homogeneity and High Levels of Bacterial Wilt Tolerance in Solanum torvum Sw. (Solanaceae) Accessions from Reunion Island. Plant Science 166 (6): 1533-1540.
- 2004, Besse, P., D. Da Silva, S. Bory, M. Grisoni, F. Le Bellec and M.F. Duval, 2004. RAPD Genetic Diversity in Cultivated Vanilla: Vanilla planifolia, and Relationships with V. tahitensis and V. pompona. Plant Science 167 (2): 379-385.
- 2004, Farinho, M., P. Coelho, J. Carlier, D. Svetleva, A. Monterio and J. Leită:o, 2004. Mapping of a Locus for Adult Plant Resistance to Downy Mildew in Broccoli (Brassica oleracea convar. italica). Theoretical and Applied Genetics, 109 (7): 1392-1398.
- 2004, Demirbüker, D., S. Şimşek and A. Yemenicioğlu, 2004. Potential Application of Hot Rhydration Alone or in Combination with Hydrogen Peroxide to Control Pectin Methylesterase Activity and Microbial Load in Cold-Stored Intermediate-Moisture Sun-Dried Figs. Journal of Food Science, 69 (3):170-178.
- 2003, Ercişli, S., A. Erişken, R. Cangi and F. Şahin, 2003. Adventitious Root Formation of Kiwifruit in Relation to Sampling Date, IBA and Agrobacterium rubi Inoculation. Plant Growth Regulation 41: 133-137.
- 2003, Douhovnikoff, V. and R.S. Dodd, 2003. Intra-clonal Variation and a Similarity Threshold for Identification of Clones: Application to Salix exigua Using AFLP Molecular markers. Theor. Appl. Genect., 106: 1307-1315.
- 2003, Coyle, H.M., T. Palmbach, N. Juliano, C. Ladd and H.C. Lee, 2003. An overview of DNA methods for the Identification and Individualization of Marijuana. Croatian Medical Journal 44 (3): 315-321.
- 2002, Papadopoulou, K., C. Ehaliotis, M. Tourna, P. Kastanis, I. Karydis and G. Zervakis, 2002. Genetic Relatedness among Dioecious Ficus carica L. Cultivars by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis, and Evaluation of Agronomic and Morphological Characters. Genetica 114. 183-194.
Kitapları (3 adet)- Hepaksoy, S. ve Eroğul, D., 2008. Önemli Meyve Çeşitleri. Genel Meyvecilik, s. 303-371. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
- Hepaksoy, S., 2008. Meyve Fidanı Yetiştirilmesi. Genel Meyvecilik, s. 155-190. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
- Aksoy, U., H.Z.Can, S. Hepaksoy ve N. Şahin, 2001. İncir Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları, İzmir. 45 sayfa.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (23 adet)- 2015, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü 2011-ZRF-039,
- Araştırma Projesi, Gümüş, M., Hepaksoy, S., Ünal, A., Mısırlı, A., Sipahioğlu, M. ve ark., 2012. Sert Çekirdeklı Meyve Türlerınde İsmine Doğru ve Sağlıklı Üretim Materyalinin Elde Edilmesi ve Sertifıkalı Fidan Üretımine Yönelik Temel Çalışmalar. Devlet Planlama Teşkilatı.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S. and Bahaulddın, A., 2012. Farklı Nar Çeşitlerinde Sulama Dozlarının Yaprak İçeriğine Etkisi. Bilimsel Araştırma Projeleri.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., Kavaklı, Ş., Şen, E. T., 2012. GF 677 (Şeftali x Badem) Şeftali Klon Anacının Çoğaltılma Olanaklarının Belirlenmesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S. ve Boza, A., 2011. Karaburun, Urla (Çeşme Yarımadası) ve Dilek Yarımadasında Bulunan Doğal Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarında Fenolojik Gözlemler ve Yağ Analizleri. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeieri
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., Tuncay, Ö., Eroğul, D. ve Küçük, E., 2011. Değişik Nar Çeşitlerinde Hasat Sonrası Dönemde Kalitede Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S ve E. Tuğba Şen, 2009. İn vitro Koşullarda Termoterapi ve Kemoterapi Uygulamaları İle İdris Anacının Prune Dwarf Ilarvirüs (PDV)’den Arındırılması E. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., D. Eroğul, A. Tanrısever, A. Mısırlı ve M.Gümüş, 2008. Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Tiplerinin Genetik Varyasyonunun İn Vitro Çoğaltma Olanaklarının ve Kurağa Dayanımlarının Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., U. Aksoy, F. Şen ve D. Eroğul, 2007. Bazı Nar Çeşitlerinin Meyve Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri.
- Araştırma Projesi, Tanrıver, A., S. Hepaksoy, H. Engin ve Y.S. Kukul, 2005. Sulamanın Bazı Nar Çeşitlerinin Vegetatif Gelişme ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., 2004 Satsuma Mandarini Yapraklarında Fotosentez Kapasitesini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerine Tuzluluğun Etkisinin Saptanması. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projelesi.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S. ve A. Tanrısever, 2004. Bazı Kiraz Anaç ve Çeşitlerinin Doku Kültürü Metodu ile Üretilmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi.
- Araştırma Projesi, Aksoy, U. ve S. Hepaksoy, 2004. Seçilmiş Üstün Nitelikli Sarılop İncir Klonlarının Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., U. Aksoy, ve N. Şahin, 2004. Bazı İncir Çeşitlerinin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması. TÜBİTAK-TARP 2574-3 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S. ve U. Aksoy, 2004. Akdeniz Bölgesinde Bitki Genetik Kaynaklarının Ortaya Çıkarılması Amacı İle Biyoteknolojide Bölgesel Tecrübelerin Birleştirilmesi. E.Ü. EBİLTEM Projesi.
- Araştırma Projesi, Aksoy, U., D. Anaç,S. Anaç, S. Hepaksoy, B. Okur, M.A.Ul, H.Z. Can, C. Kılıç, Y.S. Kukul and B. Meyvacı, 2003. New Techniques to Control of Salination Effects in the Mediterranean Region, Phase II. EC / INCO-MED programı destekli
- Araştırma Projesi, Aksoy, U. and S. Hepaksoy, 2002. Integrating Regional Expertise in Biotechnology for Sustainable Exploitation of Plant Genetic Resources in the Mediterranean Region. EC / DG.1 programı destekli.
- Araştırma Projesi, Aksoy, U., D. Anaç,S. Anaç, S. Hepaksoy, B. Okur, M.A.Ul, H.Z. Can, C. Kılıç and Y.S. Kukul, 1999. Generating New Techniques to Control Salination and Desertification in the Mediterranean Basin. (EC / AVICENNE programı destekli 93 AVI 008 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Aksoy, U., S. Hepaksoy, H.Z. Can and Ö. Tuncay, 1999. Productive Development of Drought- Tolerant Species for Arid and Semi-arid Zones. (Şili Hükümeti destekli, FONDEF 1062 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Aksoy, U., S. Hepaksoy, Z. Can, A. Ünal, A. Tanrısever ve S. Açıkgöz. 1999. Üstün Nitelikli İncir Fidani Yetiştiriciliği. Devlet Planlama Teşkilati destekli.
- Araştırma Projesi, Ünal, A., Saygılı, H., Hepaksoy, S., Türküsay, H. ve Can Z., 1998. Batı Anadolu Bölgesinde Armutlarda Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) Hastalığına Dayanıklı Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK TOGTAG-1247 Nolu proje.
- Araştırma Projesi, Özzambak, E. ve Hepaksoy, S., 1996. Aynalı ve Papaz Erik Çeşitleri ile Heimanns Rubinweichsel Vişne Çeşidinin Mikroüretimi Üzerinde Araştırmalar,TÜBİTAK TBGAG-75-DPT Nolu proje.
- Araştırma Projesi, Hepaksoy, S., 1994. Ayva Anaçlarının Bazı Armut Çeşitleri ile Uyuşma Durumları Üzerinde Araştırmalar E.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı. E.Ü.Ziraat Fakültesi. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- International Society for Horticultural Science
- Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği
Kazanılan Burslar (3 adet)- 1996, MASHAV
- 1996, Ben-Gurion University, Israel
- 1995, MASHAV
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (11 adet)- Doktora, 2016, Ali Asghar ZAİNEL, 2016. Prunus mahaleb L. Kökenli Genotiplerle İn vitro Koşullarda Çalışmalar
- Yüksek Lisans, 2015, Gözenç, Gizem Atiye, 2015. Kirazda Meyve Çatlamasını Azaltmaya Yönelik Bazı Bitkisel Kökenli Preparatların Etkisinin Belirlenmesi
- Yüksek Lisans, 2014, Dayıoğlu, A., 2014. Farklı Işık Geçirgenliğine Sahip Gölgeleme Örtülerinin Bazı Elma Çeşitlerinde Güneş Yanıklığı ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
- Doktora, 2012, Kavaklı, Şebnem, 2012. Ege Bölgesi Doğal Defne Popülasyonunda Genetik Farklılıkların Belirlenmesi
- Doktora, 2011, Boza, Aysun, 2011. Karaburun, Çeşme ve Dilek Yarımadasında Bulunan Doğal Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonları Üzerinde Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 2011, Bahaulddin, Ahmed, 2011. Farklı Nar Çeşitlerinde Sulama Dozlarının Yaprak İçeriğine Etkisi
- Yüksek Lisans, 2010, Saydam Orhan Yekta, 2010. Bademli (Ödemiş/ İzmir) Örneğinde Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunları
- Doktora, 2010, Akşehirli, Mine, 2010. Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Bazı Klon Anaçlarının İn Vitro'da Optimum Çoğaltma Koşullarının Belirlenmesi
- Doktora, 2010, Eroğul, Deniz, 2010. Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
- Yüksek Lisans, 2009, Şen, Esra Tuğba, 2009. İn vitro Koşullarda Termoterapi ve Kemoterapi Uygulamaları İle İdris Anacının Prune Dwarf Ilarvirüs (PDV)’den Arındırılması
- Yüksek Lisans, 2008, Zaidal, A. Ali, 2008. Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Tiplerinin İn vitro Çoğaltma Koşullarının Optimizasyonu