Akademik BilgilerBENGİ ARISOY
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bengi.arisoy@ege.edu.tr
- Telefon: 90 232 311 5181, Ofis
- Telefon: 90 232 388 6026, Bölüm
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Ün., Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye , 1987
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Ün., Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliğ, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Wayne State Univ. Civil & Environmental Engineering, A.B.D., 1998
- Doktora: Wayne State Univ. Civil & Environmental Engineering, A.B.D., 2002

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Yard. Doç.Dr., 2005-
Uzmanlık Alanları- Yapı (6240300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2012, Kasim Armagan Korkmaz,Ayhan Nuhoglu, Bengi Arisoy, and Asuman Isil Carhoglu, "Investigation of structural safety of existing masonry healthcare facilities in Turkey", Journal of Vibration Control , 867-877 pp.DOI: 10.1177/1077546311404732
- 2011, Arisoy, B., Nuhoglu, A., Ercan, E., “Seismic response of multi-drum classical columns of Apollo Temple at Claros”, Scientific Research and Essay, Vol.6, No.2, pp. 283-292.
- Arisoy, B., Arel, H.Ş., “Yapısal özellikleri faklı BA binaların performansa dayalı analizi”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Vol.25, No.3, 2010, s.431-439.
- Arisoy, B., Wu, H.C.,"Material characteristics of high performance lightweight concrete reinforced with PVA", Construction and Building Materials, Vol.22, Issue 4, 2008, p.635-645

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Arisoy, B. (2010): “Wall panel application of fibre-reinforced lightweight concrete”, Australian Journal of Civil Engineering, Vol. 6, Issue 1, pp 13-20.
- Arisoy, B., Nuhoğlu, A., Ercan, E. (2010): “Tamburlardan oluşan antik mermer sütunların deprem etkisi altındaki davranışı”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol.16, No.1, s.121-129.
- Arisoy, B., Wu, H.C. (2008): “Performanceof a fibre-reinforced lightweight concrete panel”, Construction Materials, Institution of Civil Engineers,Vol.161, Issue 4, 2008, p.157-162.
- Arısoy, B & Arısoy,Y. (2003): “Routing: An Effective Practice of GIS in Property Assessment”, Assessment Journal, Spring 2003, pp.43-48.
- Ertutar, Y. & Arısoy, B. (1994): “Computation of the Shear Stiffness for the Combined Shear-Wall with Multi-Span Systems”, Housing Science, Vol.18, No2, pp.105-112.
- Güvener, A.T. & Arısoy, B. (1994): “İki Kademeli Perde-Çerçeve Sistemlere Etki Eden Kuvvetlerin Perde ve Çerçeve Arasındaki Deplasman Yöntemi ile Dağıtılması”, TMMOB İnşaat Mühendileri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı 51, sayfa 18-21.
- Arısoy, B. & Ertutar, Y. (1993): “Determination of the Shear Stiffness for Combined Systems Composed of Non-Symmetric Shear-Wall with Oppenings and Multi-Span Frames and Application to the Differential Equation Method Solutions”, Dokuz Eylül Üniversitesi

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Arısoy, B., Kozanoğlu, C., Ercan, E., Demir, A., "Shear Behavior of Masonry Wall Strengthening with Fiber Reinforced Mortar Stucco", 10th International Congress on Advanced Civil Engineering, 17-19 Oktober 2012, Ankara.
- Arisoy, B., 'Stability of Fiber Reinforced Lightweight Concrete Wall Panel', 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, 15-17 September 2008,Famagusta, North Cyprus.
- Arisoy, B. ve Arel, Ş., 'Yapısal özellikleri farklı BA binaların performansa dayalı analizi', Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul.
- Arisoy, B. ve Arel, Ş., 'Perde Duvarların Eşdeğer Sistemlerdeki Etkisinin İtme Analizi İle İncelenmesi', Uluslararası Deprem ve Yapı Mühendisliğinde Gelişmeler Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007.
- Arısoy, Y. & Arısoy, B. (2006): "Municipal GIS Development", Second International Conference on Business Management and Economics, 15-18 Haziran, Çeşme, İzmir.
- Arısoy, B. (2006): "Wall Panel Application of Fiber Reinforced Lightweight Concrete", 7. Uluslar arası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11-13 Ekim 2006, YTÜ, İstanbul.
- Nuhoğlu, A., Arısoy, B. (2006): "Öngerilmeli Makasların Geometrik Nonlineer Statik Analizi", 7. Uluslar arası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11-13 Ekim 2006, YTÜ, İstanbul.
- Arısoy, B & Arısoy,Y. (2003): "Routing: An Effective Practice of GIS in Property Assessment", Assessment Journal, Spring 2003, pp.43-48.
- Wu, H.C. & Arısoy, B. (2000): "Lightweight High Strength and High Ductility Cementitious Composites", Proceeding, 6th International Symposium on Brittle Matrix Composites, Ed. by A.M. Brandt, V.C. Li and I. Marshall, Vol. 1, pp.8-26, Warsaw, Poland.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Arısoy, B. (2005): "Lifli Betonların Optimum Karışım Tasarımı", Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart, Kocaeli.
- Arısoy, B. (2005): "Performansa Dayalı Sismik Tasarım", Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.
- Arısoy, B. & Arısoy, Y. (2002): "A Practical Approach for Finding Optimal Routes in Property Assessment", International Assosciation of Assessing Officers 68th Annual Conference on Assessment Administration, October 13-16, Los Angles
- Arısoy, B. & Ertutar, Y. (1993): "İki Açıklıklı Birleşik Çerçevenin Kayma Rijitliğinin Hesabı", VIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 6-10 Eylül, Antalya.
- Ertutar, Y. & Arısoy, B. (1993): "Üç Açıklıklı Birleşik Çerçevenin Kayma Rijitliğinin Hesabı", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, Birinci Teknik Kongresi, 25-27 Ekim, G. Magosa, K.Kıbrıs.

Kitapları (1 adet)- Öziş, Ö & Arısoy, B. (1994): "Atatürk’ün Demiryollarının Geliştirilmesiyle İlgili Söylev Ve demeçleri", Atatürk Haftası Armağanı, GnKur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, sayfa 37-41.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Arısoy, B., Nuhoğlu, A., Ercan, E., Antik Apollon Klaros Tapınağının üst yapı taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, No:2005MUH05, 2008.
- Araştırma Projesi, Arısoy, B., Nuhoğlu, A., Ercan, E., Antik Apollon Klaros Tapınağı’nı oluşturan sütunların deprem etkisi altındaki davranışının incelenmesi, TUBİTAK projesi, No:107M202, 2008.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Aybike Özyüksel, "Çelik Levha ve CFRP ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışlarının Araştırılması"
- Yüksek Lisans, 2010, Efe Selman "Betonarme Binaların Doğrusal Olmayan Davranışa Göre Performans Analizi"
- Yüksek Lisans, 2010, Recep Ağabeyzade," Lifli Hafif Beton Panel Duvarların Stabilitesi", E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
- Yüksek Lisans, 2007, Arel, H.Ş., Performansa dayalı sismik tasarımda betonarme yapıların süneklik düzeylerinin yapı oerformansına katkısının belirlenmesi, Bilim Dalı Kodu: 624.03.00, 2007.