Akademik BilgilerEROL TOKŞEN
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Hastalıklar Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: erol.toksen@ege.edu.tr
- Telefon: 3111301
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2007
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2013-
- E.Ü. Eğitim Stratejik Planı SUFAK Çalışma Grubu Üyesi, 2011-
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Başkan Yardımcısı, 2010-2013
- Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi, 2009-
- Staj Komisyonu Üyesi, 2007-2013
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-2010
- Erasmus-Socrates Komisyonu Üyesi, 2005-2007
- Spor Komisyonu Üyesi, 2001-2005
- Seminer Komisyonusu Üyesi, 2001-2004
Mesleki Faaliyetleri (19 adet)- Teaching Programme, Santiago de Compostela University, Faculty of Biology, Spain. May, 2014
- Application of Epidemiology in Aquatic Animal Health, Institute Of Mediterranean Agronomic, Zaragoza, 15-19 Dec., 2014
- Zoology Department, Crustacea Group, The Natural History Museum, London, England, YÖK Bursu, 3 ay., 2011
- Proje Geliştirme ve Yönetimi (Kursiyer) 14-16 Mart 2008, 2008
- Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri (Kursiyer) 9-14 Haziran 2008, 2008
- International Aquaculture Education Network, Norway, (Dinleyici), 2005
- The Use of Veterinary Drugs and Vaccines in Mediteranean Aquaculture, Izmir-Turkey, (Dinleyici), 2003
- Tatlı Su Balıklarda Görülen Paraziter Hastalıklar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Meslekiçi Eğitim Semineri, (Eğitici), 1998
- Balık Sağlığı ve Hastalıkları Semineri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Meslekiçi Eğitim Semineri, İstanbul, (Eğitici)., 1996
- İlimler Akademisi, Zooloji Enstitüsü, Parazitoloji Laboratuarları, Bakü-Azerbaycan, 2 Ay., 1995
- Balıklarda Görülen Metazoa Paraziter Hastalıklar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Meslekiçi Eğitim Semineri, İzmir, (Eğitici), 1995
- Hakem, Journal of Diseases of Aquatic Organisms,
- Hakem, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi,
- Hakem, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,
- Hakem, Yunus Araştırma Bülteni,
- Hakem, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi,
- Hakem, Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,
- Hakem, Türkiye Parazitoloji Dergisi ,
- Hakem, Türkiye Zooloji Dergisi,
Uzmanlık Alanları- Parazitoloji (1010504)
- Hijyen (1011702)
- Bakteriyoloji (1070301)
- Su Ürünleri (4010503)
- Su Ürünleri (5011701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- Toksen, E., Zoral, M.A. and Şirin, C. 2015 Occurence of Lernaea spp. infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farmed in Turkey, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 35(1) 8-13.
- Tokşen, E., Nemli, E and Cankurt, M 2013 Effect of Teflubenzuron on Diplectanum aequans (Monogenea: Diplectanidae) Infestations in Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 33(3), 91-96
- Tokşen, E., Nemli, E., Değirmenci, U and Karacalar, U. 2013, The effects of azamethiphos and trichlorfon on the control of Diplectanum aequans (Monogenea: Diplectanidae) infestations in cultured broodstock sea bass, Dicentrarchus labrax, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 33(5) 144-149.
- Toksen, E., Boxshall, G.A. and Altinozek, S. 2012, Sagum posteli Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1954 Copepoda: Siphonostomatoida: Lernanthropidae) parasitic on Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire) in Turkish waters, with a key to the species of Sagum Wilson, 1913, Systematic Parasitology, 82:71–80.
- Tokşen, E., Nemli E., Koyuncu E., Cankurt, M.2012, The Effect of Trichlorfon on the Control of Diplectanum aequans (Monogenea: Diplectanidae) Infestations in Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758), Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 32(3)102-107.
- Önal, U., Çelik, İ., Tokşen, E.,Sepil, A. and Çaydan, E. 2011. Early infection of discus Symphysodon aequifasciatus altricial larvae by Sciadicleithrum variabilum (Monogenea) Journal of Fish Biology, 78: 647-650.
- Toksen, E., Nemli, E. 2010. Oral treatment trials on telescope fish (Carassius auratus) experimentally infected with Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet, 1876) Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 30(2) 2010, 48
- Tokşen, E., Çilli E. 2010. Occurrence of parasites in cultured common dentex (Dentex dentex L.) from İzmir, Turkey Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 30(3), 92
- Tokşen, E., Değirmenci, U., Cankurt, M., 2010. The effect of Trichlorfon on the control of Lernanthropus kroyeri (van Beneden, 1851) (Lernanthropidae) infestations in Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 30(6) 2010, 205-210
- Toksen, E., Nemli, E., Cankurt, M. 2009, The effect of Teflubenzuron on the control of Lernanthropus kroyeri (van Beneden, 1851) (Lernanthropidae) infestations in cultured sea bass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 29(6) 2009, 205-209.
- Tokşen, E., Buchmann, K., Bresciani, J. 2007, Occurrence of Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) in cultured meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) (Teleost: Sciaenidae) from western Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 27, 250-254.
- Tokşen, E. 2007, Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851 (Crustacea: Copepoda) infections of cultured sea bass (Dicentrarchus labrax L.), Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 27, 49-53.
- Tokşen, E., 2006. Ege Denizinde Yetiştiriciliği Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758)’ lerin Solungaç Paraziti Diplectanum aequans (Wagener, 1857) (Monogenea: Diplectanidae)’ın Tedavisi Üzerine Denemeler, Ekoloji, 16 (62), 66-71.
- Tokşen, E. 2006. Occurrence of gill parasite Lamellodiscus ignoratus (Palombi, 1943) (Monogenea:Diplectanidae) in cultured sharp-snout sea bream, Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) from Izmir, Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 26,174-179.
- Tokşen, E., Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Saygı, H. 2006. The Effect of Emamectin Benzoate in the Control of Lernanthropus kroyeri (van Beneden, 1851) (Lernanthropidae) Infestations in Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)", TUBİTAK, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 30, 405-409
- Güner, Y., Altınok, M., Kızak, V., Tokşen, E., 2006. Türkiye'de (Bozdoğan Kemer Baraj Gölü-Aydın) Yeni Bir Levrek Türü "Hibrit Çizgili Levrek (Morone chrysops x Morone saxatilis )" Ekoloji, 16, 64, 49-52.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- Selver, M.M., Beyazıt, A., Tay, S. ve Tokşen, E. 2013, Sazan Balığı (Cyprinus carpio L. 1758) Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde Görülen Helmintlerin Araştırılması, Bornova Vet. Bil. Derg., 35 (49): 1-8.
- Tokşen, E. Nemli, E., Değirmenci, U. 2008, The Morphology of Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851 (Copepoda: Lernanthropidae) Parasitic on Sea Bass, Dicentrarchus labrax (L., 1758), from the Aegean Sea, Turkey”, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4), 386 - 389
- Tokşen, E., Gamsız, K., Nemli, E. 2007, Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız (Argyrosomus regius Asso, 1801) Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae Van Beneden, 1856 (Monogenea : Capsalidae) Enfestasyonu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31 (1), 75-78.
- Tokşen, E., Gamsız, K., Nemli, E. 2006, Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız Argyrosomus regius Asso, 1801 Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) Enfestasyonuna Hidrojen Peroksidin (H2O2) Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, (3-4), 351-352.
- Tokşen, E., 2006, Argulus foliacesus (Crustacea: Branchiura) infestation on Oscar, Astronotus ocellatus (Cuvier, 1829) and its treatment”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 183-185.
- Tanrıkul, T.T., Çağırgan, H., E. Tokşen, “Levrek’lerden (Dicentrarchus labrax L., 1758) İzole Edilen Vibrio Türlerinin API 20E Yöntemiyle İdentifikasyonu”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21, 243-247 (2004).
- Tokşen, E., 2004, Çipura Yavrularında (Sparus aurata L.) Görülen Trichodina spp. Enfeksiyonlarına Formaldehit Banyolarının Etkisi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 31-33.
- Tokşen, E., 2000, İzmir’de Bir Çipura (Sparus aurata L.) İşletmesinde İlk Kez Görülen Ichthyobodo spp. Enfeksiyonu ve Tedavisi, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24 (3), 321-325.
- Tokşen, E., 2000, Ege Bölgesinde Bir Alabalık (Onchorhynchus mykiss) İşletmesinde Görülen Ichthyophthirius multifiliis Fouget, 1876 Enfeksiyonu ve Tedavisi, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, 25 (39) 59-64.
- Tokşen, E., Çağırgan, H., T., Tanrıkul, 1996, Balıklarda Görülen Metazoa Paraziter Hastalıklar, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34), 71-103.
- Çağırgan, H., Tanrıkul, T., E. Tokşen, 1996, Düşük Virulanslı Virüslerin Neden Olduğu Önemli Enfeksiyonlar”, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34), 153-158.
- Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Tokşen, E., 1996, Yüksek Ve Orta Şiddette Virulanslı Virüslerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar”, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34), 129-152.
- Tanrıkul, T., Çağırgan, H., Tokşen, E., 1996, Bakteriyel Balık Hastalıkları”, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34), 105-127.
- Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Tokşen, E., 1996, Balık Hastalıklarından Korunmada Genel Hijyenik Tedbirler”, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34),39-55.
- Çağırgan, H., Tokşen,E., 1996, “Yurdumuzda Kültürü Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax L.) Juvenillerinde İlk Defa Görülen Amyloodinium ocellatum (Dinoflagellata) İnfestasyonu, Pendik Veterier Mikrobiyoloji Dergisi. 27 (2), 197-205.
- Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Tokşen, E., 1996, Elektron Mikroskop İle Teşhis Edilmiş Önemli Viral Enfeksiyonlar, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34), 159-163.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (7 adet)- Tokşen, E. 2016, Acaristan (Acara Özerk Bölgesi), Ekoloji Magazin Dergisi, 49,86-95.
- Tokşen, E. 2015, Santiago De Compostela: Tarih ve Yeşilin Buluştuğu Kent, Ekoloji Magazin Dergisi, 45, 88-95.
- Tokşen, E. 2015, Zarafette Zirve: ELHAMRA, Ekoloji Magazin Dergisi, 46, 30-39.
- Tokşen, E. 2014, Londra Tabiat Tarihi Müzesi 1, Ekoloji Magazin Dergisi, 43, 56-63.
- Tokşen, E. 2014, Londra Tabiat Tarihi Müzesi 2, Ekoloji Magazin Dergisi, 44, 56-63.
- Tokşen, E. 2013, Birecik`te esrarengiz balık ölümleri, Ekoloji Magazin Dergisi, 37, 86-91.
- Tokşen, E. 2012, Londra ve Parklar, Ekoloji Magazin Dergisi, 34, 54-63.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- Tokşen E., Avsever ML., Selver MM., Yazıcıoğlu Ö. 2015, First Observation of Diplostomiasis in Cultured Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Karkamış Dam Lake, Gaziantep in Southeastern Turkey, Internatıonal Congress On Applied Biological Sciences September 16-20, 2015, Skopje-Mecedonia.
- Tokşen E., Caner Şirin, C. 2015 Parasitic Diseases of Trout and Their Controls in Sustainable Development of Aquculture: Myxozoa, International Congress On Applied Biological Sciences September 16-20, 2015, Skopje-Mecedonia (Poster presentation).
- S, Yılmaz, N, Soytaş, S, Ergün, H, Kaya, M, Gürkan, E, Tokşen, 2014. Effect of Amyloodinium on some blood characteristics of naturally infected European sea bass (Dicentrarchus labrax).5rd International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, 15 -18 May, 2014.
- Ergün, S., Soytaş, N., Gürkan, M., Yılmaz, S., Kaya, H., Tokşen, E., 2014. Amyloodinium Infestations in Cultured European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): Beneficial Effects of Oral Humic Acid Supplementation. 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology. 15-17 MAY, 2014 in Cyprus.
- Toksen, E., Sirin, C., Zoral, M.A. 2014. Parasitic Diseases of Pangasius spp and Their Controls in Sustainable Development of Aquaculture, International Agriculture Congress 2014, Bucharest, Romania.
- Tokşen, E., Zoral, M.A. And Şirin, C. 2014 Occurence Of External Parasites Of Imported Pangasıus Pangasius (Hamilton, 1822) in İzmir Province, FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey.
- Şirin, C., Tokşen, E. and Zoral, M.A. 2013 Parasites Occured On Discus (Symphsodon Spp.) Fish, FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey (Poster Presentation).
- Tokşen, E., Şirin, C. and Zoral, M.A. 2013 Parasitic Diseases of Trout and Their Controls in Sustainable Development of Aquculture: Nemathelminthes. 4th International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2013.
- Şirin, C., Tokşen, E. 2013, Several Internal Myxozoan Parasites on Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax and Gilthead Sea Bream, Sparus aurata in Mediterranean Region. 4th International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2013.
- Tokşen, E., Şirin, C. and Zoral, M.A. 2013, Several Fungal Diseases on Cultured Fresh Water Fishes. 4th International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2013 (Poster Presentation).
- Toksen, E., Nemli, E., Değirmenci, U. and Karacalar, U. 2012. Parasitic Diseases and Their Controls in Sustainable Development of Aquculture of Bluefin tuna (Thunnus thynnus) 3rd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2012.
- Tokşen, E. and Koyuncu, E. 2012. Parasitic Diseases of Trout and Their Controls in Sustainable Development of Aquculture: Platyhelminthes, 3rd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2012.
- Koyuncu, E., Tokşen, E. and Taşkın, S. 2012. The infection of Ichthyophthrius multifiliis (Fouget, 1876) in some of the aquarium fishes (Cichlasoma nigrofasciatum, Gunther, 1867) in Mersin, 3rd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2012.
- Tokşen, E., Nemli, E., Değirmenci, U., Karacalar, U. 2010, Parasitic Diseases of Trout and Their Controls in Sustaınable Development of Aquculture: Crustaceans, 2nd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2010.
- Tokşen, E. Balta, F., Koyuncu, E. Tanrıkul, T. 2010, Treatment Trials Of Parasites Of Cultured Gilthead Sea Bass (Dicentrarchus labrax) and Sea Bream (Sparus aurata) in Turkey, 2nd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2010.
- Koyuncu, E., Tokşen, E. 2010, Ectoparasitic Diseasesin Freshwater Ornamental Fish and Their Treatments, 2nd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University,, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2010.
- Türkmen, G., Tokşen, E. 2010, Biosecurity And Major Diseases In Shrimp Culture, 2nd International Symposium On Sustainable Development, International Burch University, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2010.
- Tokşen, E., Çağırgan, H., Değirmenci, U., Nemli, E., Canyurt, M.A. 2009, Fısh Health In Sustaınable Development Of Aquaculture, 1st International Symposium On Sustainable Development, International Burch University,, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2009
- Canyurt, M.A., Guner, Y., Tokşen, E. 2009 Sustainable Development Of Aquaculture In Turkey And Its Constraints, 1st International Symposium On Sustainable Development, International Burch University,, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2009.
- Tokşen, E., Çilli, E. 2008, The parasites of cultured commnon dentex (Dentex dentek L.), SCOFDA, Sustainable Control of Fish Diseases in Aquaculture, Research School, University of Copenhagen,, Faculty of Life Science, Bülowsvej 17, DK-1870 Frederiksberg C, Denmark, 2008
- Turkmen, G., Guner, Y., Toksen, E. 2008, Integrated Trout-Crayfish Culture in Turkey, SCOFDA, Sustainable Control of Fish Diseases in Aquaculture, Research School, University of Copenhagen,, Faculty of Life Science, Bülowsvej 17, DK-1870 Frederiksberg C, Denmark, 2008
- Tokşen, E., Gamsız, K., Nemli ,E. and Bresciani, J. 2006, Ectoparasite in Mariculture in Turkish Waters", SCOFDA, Sustainable Control of Fish Diseases in Aquaculture, Research School, Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg C, Denmark, 2006

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Tokşen, E., Zoral, M.A. ve Şirin, C 2013, Türkiye'de Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) İlk Kez Görülen Lernaea spp. Enfestasyonu. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 24-26 Mayıs 2013.
- Nemli, E., Değirmenci, U., Çağırgan, H., Tokşen, E., 2009, Yetiştiriciliği Yapılan Balıklarda Paraziter Hastalıklarda Meydana Gelen İmmun Sistemle İlgili Gen Ekspresyonları "XV. Ulusak Su Ürünleri Sempozyumu "Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi" Rize-Türkiye, 01-04 Temmuz 2009,
-  Güner, Y., G. Türkmen, E. Tokşen, M. M. Harlıoğlu, M.A. Canyurt, O.Özden, 2008. Alabalık-Kerevit Entegrasyon Önerisi, 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim, Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 58.s.
- Tokşen, E. ve Buchmann, K. 2008, Alabalıklarda Görülen Paraziter Hastalıklar Ve Tedavileri, 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim, Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,
- Çağırgan, H., Değirmenci, U., Balta, F., Sanver, F., Tokşen, E. 2007, Türkiye’de balık hastalıklarıyla ilgili problemler İkinci Ulusal Veteriner FArmokoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 6-8 Eylül 2007 Samsun
- Tokşen, E. 2006, Çizgili Levrek (Morone saxatilis) Ve Hibritlerinde Görülen Hastalıklar, I. Ulusal Balıklandırma ve Rezarvuar Yönetimi Sempozyumu, 351-361, Antalya, 2006.
- Güner, Y., Özden, O., Kızak, V., Altunok, M., Tokşen, E., A. Alpbaz, 2006, Hibrit Çizgili levrek (Morone chrysops x Morone saxatilis ) Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği", I. Ulusal Balıklandırma ve Rezarvuar Yönetimi Sempozyumu, 293-305, Antalya, 2006
- Tokşen, E. ve Gamsız, K. 2005, Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız (Argyrosomus regius) Balıklarında Görülen Benedenia Sciaenae Van Beneden, 1856 (Monogenea:Capsalidae), Enfestasyonu Ve Tedavisi, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, 1-4 Eylül.
- Tokşen, E., Çağırgan, H. "Ege Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Levreklerin (Dicentrarchus labrax, L) Diplectanidae (Monogenea) Enfestasyonları ve Tedavileri", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 725-739, Hatay, 2001.
- Tokşen, E. "Yetiştiriciliği Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax, L) Balıklarında Görülen Caligus Spp. (Copepoda:Caligidae) Enfestasyonları", Doğuanadolu Bölges III. Su Ürünleri Sempozyumu, 407-416, Erzurum, 1998.

Kitapları (1 adet)- Güllü, K., Güner, Y., Güzel, Ş., Kayım, M., Serezli,R.,Öksüz,A., Bircan,R., Atamanalp, M., Tokşen, E., Kocabaş,M., 2007, Balık Üreticisi El Kitabı, AB Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni,YYÜ. Ziraat Fakültesi, Proje Koordinasyon Merkezi Yayını, 284 s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- BAP (2013-SÜF-020), Tokşen, E., Zoral, M.A., Değirmenci, U., Nemli, E., Karacalar, U. ve Şirin, C. 2015, Türkiye’ye İthal Edilen Ve Yetiştiriciliği Yapılan Tatlı Su Balığı Olan Pangasiuslarda (Pangasiidae) Görülen Paraziter Hastalıklar Üzerine Bir Araştırma.
- BAP (2011/SÜF/019)., Tokşen, E., Bulguroğlu, Y., Karacalar, U., Nemli, E. and Değirmenci, U. 2014, Türkiye’ye ithal edilen akvaryum balığı türlerinde (cichlidae) görülen paraziter hastalıklar üzerine bir araştırma.
- BAP (2009/SÜF/013), Tokşen, E., Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Değirmenci, U., Nemli, E., Karacalar, U., Serdar, S., Acar, S. ve Kıtrık, A. 2013, Ege Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Orkinosların (Thunnus Thynnus L.) Hastalıkları Üzerine Bir Araştırma.
- Araştırma Projesi, Güllü, K., Güner, Y., Güzel, Ş., Kayım, M., Serezli, R., Öksüz, A., Bircan, R., Atamanalp, M., Tokşen, E., Kocabaş, M. 2007 'Van, Bitlis, Hakkâri, Muş İllerinde Kültür Balıkçılığını Geliştirmek İçin Kapasite Oluşturma', Avrupa Birliği Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP), DG ELARG/MEDTQ/04–01/ARD–020, Projede Araştırıcı , 2007
- BAP (2000/SUF/002)., Çağırgan, H., Tokşen, E., Tanrıkul, T. 2005, Levreklerde Vibriozis aşısı ve aşılama takvimi geliştirilmesi.
- Araştırma Projesi, Özden, O., Alpbaz, A., Güner, Y., Tokşen, E., Altunok, M. Kızak, V. 2003, Hibrit Çizgili Levrek Balığının (Morene saxatilis x Morene chrysops) büyüme ve üreme özelliklerinin araştırılması.
- 2003, BAP (1197SÜF017), Ege Bölgesinde Çipura (Sparus aurata L. 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) İletmelerinden İzole Edilen Vibrio Suşlarının İdentifikasyonunda Klasik Yöntem İle APİ 20E Test Kitlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması, (Araştırmacı)
- BAP, 2002-SÜF-004 , Araştırma Projesi, Tokşen,E.,Çağırgan,H.,Hışıl,Y.,Demirel,B.,Karacalar,U., 2002Kültürü Yapılan Bazı Balık Türlerinde Elisa ve Hplc Yöntemiyle Antibiyotik Kalıntılarının Aranması.
- BAP (98/SUF/011)., Tokşen, E., 1999, Ege Bölgesinde Kültürü Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax L.) ve Çipura (Sparus aurata L.) Ve Balıklarında Görülen Monogenea Parazitler Ve Tedavileri. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı.
- TUBİTAK (VHAG-1333)., Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Tokşen, E., Balta, F. 1999, Çipura (Sparus aurata) Ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarında Oksitetrasiklinle Sağaltım Sonrasında Kas Ve Deride Rezidünün Belirlenmesi. TÜBİTAK Veteriner Hayvancılık Araştırma Grubu.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- İzmir Veteriner Hekimler Odası
- Türkiye Parazitoloji Derneği
Kazandığı Ödüller (9 adet)- 2011, YÖK Bursu, İngiltere, 3 ay.
- 2010, TÜBİTAK-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
- 2009, TÜBİTAK-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
- 2008, TÜBİTAK-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
- 2007, Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın Ödülü
- 2007, Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın Ödülü
- 2007, Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın Ödülü
- 2007, TÜBİTAK-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
- 2007, TÜBİTAK-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Mehmet Arif Zoral, 2014, Pangasius pangasius (Hamilton, 1822) Balıklarında Görülen Paraziter Hastalıklar Üzerine Bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 2013, Ali Kiraz, 2013, Kara Salyangozunun (Helix aspersa, Müller, 1774) İntensif Yetiştiriciliği ve Karşılaşılan Hastalıklar, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, Çilli, E., 2008, Yetiştiriciliği Yapılan Sinarit (Dentex Dentex L.) Balıklarında Görülen Parazitler. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
- Yüksek Lisans, 2005, Nemli, E., 2005, Beyaz Benek Hastalığının Etkeni Olan Ichthyophthrius multifiliis’le Deneysel Olarak Enfekte Teleskop Balıklarının (Cyprinus auratus) Oral Yolla Edavisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü