Akademik BilgilerMEHMET ALİ EGE
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mehmet.ali.ege@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye , 1997
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2007

Uzmanlık Alanları- Farmasotik Teknoloji (1030600)