Akademik BilgilerMERYEM YAVUZ
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: meryem.yavuz@ege.edu.tr
- Telefon: 232 311 5537
Eğitim Bilgileri- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, 2008-
Mesleki Faaliyetleri (28 adet)- 2001, Organ Transplantasyonu ve Bağışı. Konferans, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu ,23 Mayıs 2001, 2001
- 2000, 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi 24-26 Mayıs 2000, 2000
- 2000, Bilgisayar Yerel Sistem Yöneticiliği Kursu, E.Ü. Müh. Fak. Uluslar Arası Bilgisayar Enstitüsü, 3-7 Nisan 2000, 2000
- 2000, Hizmet İçi Eğitim Bilgisayar Kursu (Windows, Word, Excel, Power Point) (Eğitmci), E.Ü. H.Y.O. 22-23 Haziran 2000, 2000
- 1999, Eğitim Becerileri Kursu, E.Ü. Tıp Fak. Eğitim Birimi, İzmir , 26-29 Ocak, 1999
- 1999, İlkyardım Kursu, (Eğitimci),Pasta Villa Makarna Fabrikası Personeli, 13-16 Nisan, 1999
- 1999, Laparoskopik Cerrahi Hemşireliği Kursu, (Katılımcı ve Eğitimci), Ameliyathane Hemşireleri Derneği&İTEM, İzmir 14-15 Eylül, 1999
-  Hemşirelikte Risk Yönetimi ve Merkezi Sterilizasyon ile ilgili Staj, McGill Universty Royal Victoria Hospital,Montreal, Canada, 15 Haz- 21 Ağos 1999, 1999
- 1999, 2. Ulusal Ameliyathene Hemşireliği Sempozyumu Kongre Düzenleme Üyesi, 16-17 Eylül 1999, 1999
- 1998, Bilgisayar Kursu (DOS, Windows,Word, Excel, Powerpoint) E.Ü. Müh. Fak. Bil.Müh. Böl. 22 Haziran-21 Ağostos, 1998
- 1998, İlkyardım Kursu, (Eğitimci),Karşıyaka Rehberlik Araştırma Uyğulama Merkezi Öğretmenlerine, 9-11 Eylül, 1998
- 1998, Bilgisayar Dersi Eğitimcileri Kursu, E.Ü. Müh. Fak. U.B.E. 31 Ağostos-18 Eylül, 1998
- 1998, LEMON Türkiye Okuyucu Grubu Eğitimi, E.Ü.H.Y.O. İzmir 19-20 Mart, 1998
- 1998, İlkyardım Kursu, (Eğitimci), Bornova Milli Eğit. Müd. Öğretmenlerine, 25-27 Mart, 1998
- 1997, Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımında Kalite Güvenliği Proğramı Geliştirilmesi Semineri (Eğitimci) ,E.Ü. Tıp Fak. Hast. Hem. 23-24 Ocak, 1997
- 1997, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu, E.Ü. Fen Fak. İzmir 13-23-Haziran, 1997
- 1997, Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımında Kalite Güvenliği Proğramı Geliştirilmesi Semineri, (Eğitimci), E.Ü. Tıp Fak. Hast.Hem., 30-31 Ocak, 1997
- 1997, Eğitimde Program Geliştirme, E.Ü. H.Y.O. İzmir 1-5 Eylül, 1997
- 1997, İlkyardım Kursu, (Eğitimci), E.Ü. Tıp Fak. Hast. Hem. 223 Mayıs, 1997
- 1996,1. Ulusal Ameliyathene Hemşireliği Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı) Kongre Sekreterliği, 26-27 Eylül 1996, 1996
- 1995, Taking Charge of Change (Work-Shop for Nurses), McGill University Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada, 21 Nisan 1995, 1995
- 1994, Temel Elektro Kardiografi Kursu, SANERC,İstanbul 30-mayıs, 24-Haziran, 1994
- 1994, Acil Bakım Hemşireliği Kursu, SANERC, İstanbul 30-mayıs, 24-Haziran, 1994
- 1994, Kardiopulmoner Resusitasyon Kursu, SANERC, İstanbul 30-Mayıs, 24-Haziran, 1994
- 1994,Günübirlik Cerrahi Hemşireliği Stajı, McGill Üniversty Hastaneleri, Montréal Canada , Aralık 1994- Haziran 1995, 1994-1995
- 1992, İlkyardım Semineri, (Eğitimci), E.Ü. Tıp Fak. Hastanesi Hemşirelerine, İzmir 28-30 Ocak, 1992
- 1990, İngilizce Kursu, McGill Üniversitesi Montreal, Canada, Haziran-Temmuz, 1990
- 1990, Önemli İlkyardım Uygulamaları Semineri, (Konuşmacı) Çiğli, Kyaka Belediyesi Toplantıları, 15 Ekim, 1990
Uzmanlık Alanları- Hemşirelik (1040000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Yavuz M, Özcan İlçe A., Kaymakçı Ş., Bildik G., Dramalı A. (2007) Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı Tıp Ve Alternatif Terapi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Türkiye Klinikleri. Tıp Bilimleri Dergisi. Cilt/Vol:27 Sayı 5 Ekim 2007 ss:680-686. (SCI Index Expanded)
- Kaymakçı, Ş., Yavuz, M., Orgun, F., (2007) "Surgical patient education: Turkish nursing student’s experiences", Nurse Education Today, 27 (1), 19-25 (January) (SSCI -Index)
- Yavuz, M., (2006). Computer courses in the undergraduate nursing curriculum in Turkey. CIN Computers Informatics Nursing 24 (3), 159-166. (May/June). (SSCI Index)
- Yavuz, M. (2005). International communication via internet: Turkish nursing students’ experiences. CIN - Computers Informatics Nursing, 23(4), 207-213. (July/August).
- Yavuz, M. (2004). Nursing doctoral education in Turkey. Nurse Education Today, 24(7), 553-559, (October).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2003, Yavuz M., “:Steril Malzemelerin Depolanması ve Dağıtımı”: Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, (Cerrahi Hemşireliği Kongre Kitabı, Ege Üniversitesi Basım Evi, ss 361-370. 2003) Modern Hastane Yönetimi Cilt 7, Sayı 1, Ocak –:Şubat- Mart 2003 ss 46-50
- 2003, Yavuz M., “:Ofis Temelli Cerrahi ve Hemşirelik ”: Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Cerrahi Hemşireliği Kongre Kitabı, Ege Üniversitesi Basım Evi, ss 299-308 2003. SENDROM, 15 (11), Kasım 2003, 117-120
- 2002, Dolgun E., Yavuz M., Ertürk S., Eroğlu B., “:Çocuk Cerrahi Yoğun Bakımda Çocuğu Yatan Anne Ve Babaların Durumluluk-Süreklilik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”: (V. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 7-11 Ekim 2001 Antalya da Poster Bildiri olarak sunulmuştur) Hemşirelik Forumu, Cilt:5, Sayı:2, Mart Nisan 2002, ss: 27-31
- 2000, Dramalı A., Yavuz M., ”Ameliyathanede Kesici Aletlerle Yaralanma ve Koruyucu Önlemler” (II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumunda Poster Olarak Sunulmuştur. , 16-17 Eylül 1999, İzmir.) Hemşirelik Forumu, Cilt 3, Sayı 6, Aralık 2000, ss:6-7
- 2000, Yavuz M.,” McGill Üniversitesi Sağlık Merkezi Royal Victoria Hastanesinde Ameliyathaneye Yeni Başlayan Hemşirelerin Hizmet İçi Program Örneği” ( II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumunda Poster Olarak Sunulmuştur. , 16-17 Eylül 1999, İzmir) Hemşirelik Forumu, Cilt 3, Sayı 6, Aralık 2000, ss:24-33
- 1999, Yavuz M.,”Laparoskopik Elektro Cerrahi Sırasında Termal Yanık Riskinin En Aza İndiilmesi” Hemşirelik Forumu, Cilt:2, Sayı:1, Şubat99, ss:1-8.
- 1999, Dramalı A., Yavuz M., “ Ameliyathane Hemşirelerinin Geleneksel ve Yeni Rolleri” Hemşirelik Forumu, Cilt:1, Sayı:2, Şubat99, ss:18-21.
- 1998, Yavuz M., “ Yaralarda İlkyardım” Hemşirelik Forumu, Cilt:1, Sayı:3, Haziran 98, ss:123-127.
- 1998, Yavuz M., Dramalı A., “ Pediatrik Günübirlik Cerrahide Hasta ve Ailesinin Taburculuğa Hazırlanması ve Taburcu Edilme Kriterleri” (2. Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresinde Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur. 17 Ekim 1998 Antalya.) Hemşirelik Forumu, Cilt:1, Sayı:6, Aralık 98, ss:266-269
- 1997, Fadılloğlu Ç., Yavuz M.,” Hemşireler Ötanazi Hakkında Ne Düşünüyorlar?” Çınar Dergisi Mart 1997. Sayı:1, Yıl:3, ss:24-28.
- 1996, Yavuz M., “Postoperatif Hipotermi Isıtma ve Komplikasyonları” (Ulusal Cerrahi Kongresi 96 Hemşirelik Seksiyonunda Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.15-17 Mayıs 1996 Antalya.) E.Ü.H.Y.O. Dergisi, 1996, Cilt:12, Sayı:2, ss:65-74
- 1995, Yavuz M., Kaymakçı Ş.,”E.Ü.H.Y.O. Lisans öğrencilerinin Bitirme Tezi Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar” (IV. Ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur.15-17 Kasım 1995 Ankara) E.Ü.H.Y.O. Dergisi 1996, Cilt:12 Sayı: 1 ss:1-7
- 1995, Yavuz M., “Mastektominin Kadının Toplumsal Yaşamı Üzerine Etkileri” E.Ü.H.Y.O. Dergisi, 1995, Cilt:11, Sayı:3, ss:113-118.
- 1995, Yavuz M.,” Postoperatif Hipotermide Hemşirelik Bakımı” E.Ü.H.Y.O. Dergisi, 1995, Cilt:11, Sayı:2, ss:115-121
- 1992, Yavuz M., “Kolorektal Ameliyat Öncesinde Barsak Hazırlama Yöntemi Olarak Oral Mannitol Kullanımı” E.Ü.H.Y.O. Dergisi, Ocak-Nisan 1992, Cilt:8, Sayı:1, ss:73-77.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0,

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (27 adet)- 2008 Dirimeşe E, Yavuz M, Dicle A. Studies on Influence of Culture on Pain. 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference. June 4-6, 2008, İzmir
- 2007 Uzun G. Yavuz M. (2007) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan Mezun Olan Hemşirelerin Bitirme Tezi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. (Examining The Opinions Of The Graduated Nurses Of Ege University School Of Nursing On The Graduation Thesis). 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 26-29 Haziran 2007 İstanbul. (Poster Bildiri P-298)
- 2007 Yağcı T. Yavuz M. (2007) Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sindirim Ve Boşaltım Sistemi Sorunlarının İncelenmesi. (A Study On Digestion And Excretıon System Problems Encountered By The Students Of The University School Of Nursing). 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 26-29 Haziran 2007 İstanbul. (Poster Bildiri P-300)
- 2007 Çetinkol M. Yavuz M. (2007) Hemşirelik Eğitimi Alan Erkek Ve Kız Öğrencilerin Karsılaştıkları Zorlukların İncelenmesi. (A Study On The Difficulties Encountered By Male And Female Nursing Students). 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 26-29 Haziran 2007 İstanbul. (Poster Bildiri P-432)
- 2007 Ağca H. Yavuz M. (2007) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 2000–2005 Yılları Arasında Yapılan Bitirme Tezlerinin İncelenmesi. ( Examination Of Graduation Thesis Done Between 2000 And 2005 At Ege University School Of Nursing). 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 26-29 Haziran 2007 İstanbul. (Poster Bildiri P-434)
- 2006 Yavuz M., Oyur Çelik G., Özşaker E., Hepgünay H., Atar F., (2006) Kalça ve Diz Protezi Ameliyatı Olan Hastaların Evde Bakım Gereksinimlerinin İncelenmesi, 1.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir, Sözel Bildiri
- 2005 Güzelay N., İslamoğlu A., Yavuz M. (2005) Hemşirelerin Kongrelere Katılımlarının İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 40.(Sözel Bildiri)
- 2005 Atar F., Kenar A, Yavuz M., Hepgünay H. (2005) Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite Güvenliğinin İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 124. (Poster Bildiri)
- 2005 Köktürk M., Yavuz M. (2005) Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 124. (Poster Bildiri)
- 2005 Kenar A, Atar F., Yavuz M., Hepgünay H. (2005) Günübirlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Kriterleri İle İzlenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 125. (Poster Bildiri)
- 2005 Özkurt T., Ekli E., Hepgünay H., Yavuz M. (2005) Traksiyonlu Hastalarda Durumluluk- Sürekli Kaygının İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 125. (Poster Bildiri)
- 2005 Oruç Y.Y., Yavuz M. (2005) Masajın Prematüre Bebeklerin Vital Bulgular Ve Fizyolojik Gelişimine Etkisi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 126. (Poster Bildiri)
- 2005 Doğan N., Yavuz M., Çiçek Ş., İslam O., Hepgünay H. (2005) Hastalar Tarafından Total Diz Protezi Uygulanan Hasta Ve Aile Üyeleri İçin Rehber Bilgiler Kitapçığının Değerlendirilmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir Kongre Özet Kitabı ss: 126. (Poster Bildiri)
- 2005 Demirbacak A., Yavuz M. (2005) Hemşirelerin Meslek Derneklerine Üyeliklerinin İncelenmesi. 3. Uluslar Arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir. Kongre Özet Kitabı ss: 127. (Poster Bildiri)
- 2001, Yavuz M., “:Hemşirelik Eğitiminde Alternatif Ve Tamamlayıcı Terapiler”: , (Alternative And Complemantary Therapies In Nursing Education) . I. Uluslararası &V Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, (Poster Bildiri)
- 2001, Aydın F., Yavuz M., Eroglu B., Dolgun E.,“:Ameliyathanede İlk Vaka Gecikmelerinin İncelenmesi”:, (Examınatıon Of Fırst Case Delays İn Operatıng Room) , III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001, İstanbul (Poster Bildiri), Hemşirelik Forumu, Cilt:5, Sayı:3-4, Mayıs -Ağustos 2002, ss:17-18
- 2001, Doğan N., Yavuz M., Alagöz E., Hepgünay H., Tuncer H., Çam S., “:Ameliyathanede Vaka Ertelemeleri ve Nedenlerinin İncelenmesi”:,( Examınatıon Of Case Cancellations And Reasons İn Operatıng Room) III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001, İstanbul (Sözel Bildiri)Hemşirelik Forumu, Cilt:5, Sayı:3-4, Mayıs -Ağustos 2002, ss:35-38
- 2001, Yavuz M., “:Maling Hipertermi”:, (Malignant Hyperthermia) III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001, İstanbul (Poster Bildiri) Hemşirelik Forumu, Cilt:5, Sayı:3-4, Mayıs -Ağustos 2002, ss:99-103
- 2001, Yavuz M., Kaymakçı Ş., Dramalı A., “:Lazer Cerrahisi”:, (Laser Surgery)III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001, İstanbul (Poster Bildiri), Hemşirelik Forumu, Cilt:5, Sayı:3-4, Mayıs -Ağustos 2002, ss:47-51
- 2001, Kaymakçı Ş., Demir F., Yavuz M., Dramalı A., “:Ameliyathanede Lateks Allerjisi”:, III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001, İstanbul (Poster Bildiri), Hemşirelik Forumu, Cilt:5, Sayı:3-4, Mayıs -Ağustos 2002, ss:61-64
- 2001, Kaymakçı Ş., Yavuz M., Özbayır T., Dramalı A., “:Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Sınavı Madde Analizi”:, (The İtem Analysis of The Surgical Nursing Course Examination), I. Uluslararası &V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, (Poster Bildiri)
- 2001, Yavuz M., “:Dünyada Hemşirelik Doktora Eğitimi”: , (Nursing Doctoral Education In The World), , I. Uluslararası &V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, (Poster Bildiri)
- 2001, 2. Kaymakçı Ş., Yavuz M., Demir F., Candan Y.,Çoşkun Ş.İ., Toprak E., Dramalı A., ”:Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıları Hemşireliği Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”: ”: (The Opinions Of The Students As To The Practice Of Surgical Nursing at The Ege University) I. Uluslar arası &V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, (Poster Bildiri)
- 2000, Yavuz M., “:Electronic Publishing (journals) and Nursing”:, 1. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, ss: 553-557, 29 Ekim- 2 Kasım 2000 Antalya.
- 2000, Yavuz M., Demir F., Dramalı A., “:Stress on İntensive Care Nurses”:, 1. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, ss: 558-561, 29 Ekim- 2 Kasım 2000 Antalya
- 2000, Yavuz M., “: The Use of Computers at The Ege University School of Nursing”:, 1. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, ss:517-520, 29 Ekim- 2 Kasım 2000 Antalya,
- 1989, Dramalı A., Güler Ü., Özen Ş., Özbayır T., Yavuz M., "Kolostomili Hastalarda Bakım" Sağlık Bakanlığı Uluslar Arası Hemşirelik Kongresi, 12-18 Mayıs 1989, İstanbul, ss:241-250.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (45 adet)- 2004, Yavuz M., “: Cerrahi Duman”: Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya (Poster Bildiri)
- 2002,Yavuz M., Kaymakçı Ş., Demir F., Dönmez C., Özşaker E:, Dramalı A., “:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Kliniklerinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”:, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Cerrahi Hemşireliği Kongre Kitabı, Ege Üniversitesi Basım Evi, ss 147-152. 2003
- 2002, Dramalı A., Kaymakçı Ş., Özbayır T., Yavuz M., Demir F., Dönmez C. Y., Çelik O. G., Özşaker E:, “:Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Önemli Bir Etken: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi”: 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı, (16-19 Ekim 2002) T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları ss:287-292. 2003.
- 2003, Dilek E, Topuzlu S. Yavuz M., “:Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Klinik hemşireleri rol model almaları”: 8-9 Mayıs 2003, 2. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi. H.Y.O İzmir (Sözel Bildiri )
- 2003, Yiğit S. Yavuz M., “:Hemşirelik Ve Diğer Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Alışkanlıklarının İncelenmesi”: 8-9 Mayıs 2003, 2. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi. H.Y.O İzmir (Poster Bildiri )
- 2003, Gökdağ L. Uçar H. E., Yavuz M., “:Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hasta Savunuculuk Rollerinin İncelenmesi”: 8-9 Mayıs 2003, 2. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi. H.Y.O İzmir (Poster Bildiri )
- 2003Dolgun E. Yavuz M., “:Günübirlik Cerrahide Hastalarının Bakımı İçin Yeniden Yapılanma”: , VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa (Sözel Bildiri)
- 2003, Doğan N. Yavuz M., “:Total Diz Protezinde Klinik Rehberin Bakıma Etkisi”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Sözel Bildiri)
- 2003, Köktürk M., Kurşun Ş., Yavuz M., Dramalı A. “:Konya İlinde Delici Batıcı Alet Yaralanmaları 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Sözel Bildiri)
- 2003, Tavalı C., Yavuz M., “:Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ameliyat Tanısından Ameliyata Kadar Geçen Süreleri Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi”:, 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003, Togay S., Yavuz M., “:Açık Kalp Ameliyatı Olan Bireylerin Eşlerinin Psikososyal Durumlarının İncelenmesi”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003, Özel Ö.H., Yavuz M., “:Cerrahi Servisinde Post Operatif Ağrının Ağrı Kesici Öncesi Ve Sonrası Vizüel Analog (Vas) Skalasına Göre Değerlendirilmesi”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003, Şen E., Yavuz M., “:0-17yaş Çocuklarda Kırıkların Oluşma Nedenlerinin İncelenmesi”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003,Yavuz M., Doğan N., “:Ameliyathane İçin Klinik Rehber Geliştirme”:, 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003, Yavuz M., “:Steril Malzemelerin Raf Ömrü”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003, Yavuz M., “:Ameliyathanede İşitme Engelli Hastaların Bakımı”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2003, Dolgun E. Yavuz M., “:Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastaların Ve Ailelerin Ameliyat Öncesi Hazırlanması”: 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 22-26 Ekim 2003, Kuşadası (Poster Bildiri)
- 2002 Öztürk G. Yavuz M., “:Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bireysel Hijyen Alışkanlıklarının İncelenmesi”: 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-15 Mayıs 2002, Ankara (Poster Bildiri)
- 2002, Uçar E.H:, Kansu Y., Yavuz M., “:Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Teorik Ve Klinik Uygulamalar Arasındaki Farklar Hakkında Düşüncelerinin İncelenmesi”: 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-15 Mayıs 2002, Ankara (Sözel Bildiri)
- 2002, Çongur R., Ceyhan F., Yavuz M., “: Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımlarının İncelenmesi”: 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-15 Mayıs 2002, Ankara (Poster Bildiri)
- 2002, Yavuz M., “:Günübirlik Cerrahide Hemşirelik Bakımı”: Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Cerrahi Hemşireliği Kongre Kitabı, Ege Üniversitesi Basım Evi, ss 71-86. 2003
- 2001, Doğan N., Dolgun E., Arıcı E., Yavuz M., "Beden İmgesindeki Değişikliklere Hastaların Uyum Sürelerinin İncelenmesi", XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2001, İstanbul, ( Poster Bildiri).
- 2001, Koç Ö.T., Akman H., Şimşek F., Yavuz M., "Kemoterapi Hastalarının Kendi Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi", XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2001, İstanbul, ( Poster Bildiri).
- 2000, Türk S., Yavuz M.,"Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Etme Durumlarının İncelenmesi", 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000 İzmir.
- 2000, Cinpolat İ., Yavuz M., "Klinik Hemşirelerin Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerini Algılamalarının İncelenmesi", 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000 İzmir.
- 2000, Demircan Ç., Yavuz M., "SSK İzmir Eğitim Hastanesinde Subaraknoid Kanama Tanısı İle Yatan Hastalarda etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi", 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000 İzmir.
- 2000, Bulut L. Yavuz M., "Hastaların Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerini Algılamalarının İncelenmesi", 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000 İzmir.
- 2000, Koç H., Yavuz M., "0-14 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlaç Kullanımı Durumunun Saptanması", 1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000 İzmir.
- 1999, Demir F., Yavuz M., Candan Y., Dramalı A.," İzmir İli Ameliyathanelerinde Felaket Planı İle İlgili Durum Saptama" II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu , 16-17 Eylül 1999, İzmir.
- 1999, Yavuz M., "Günübirlik Cerrahide Ameliyathane Hemşireliği" II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu , 16-17 Eylül 1999, İzmir
- 1999, Yavuz M., "Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı için Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi." Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanmaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 1999, Ankara.
- Dramalı A., Kaymakçı Ş., Özbayır T., Yavuz M., Demir F., " Bakım Planı İçin Veri Toplamada Roper Logan ve Tierney Modellerinin Uygulanması" IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs, Çevik Matbacılık Mar
- 1997, Yavuz M., Dramalı A.,"Erkek Öğrencileri İçeren Hemşirelik Eğitimi" IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs, Çevik Matbacılık Mart 1999, ss:234-237.
- 1996, Yavuz M., Aslan F.E., " Otoklav Kullanımında Durum Saptama" I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, (Uluslar Arası Katkı İle,) 26-27 Eylül 1996, İzmir, ss:99-106.
- 1996, Yavuz M., Dramalı A., Demir F., Yıldırım Ö.," Ameliyathanede Yangın Emniyeti İle İlgili Durum Saptama" I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, (Uluslar Arası Katkı İle,) 26-27 Eylül 1996, İzmir, ss:167-174.
- Güzelay N.Ö., Yavuz M., Perpelek S.Ş., " Ameliyathanede Vücut İç Isısının İzlenmesinde Pulmoner Arter, Timpanik Membran, Rektal Isıların Karşılaştırılması" I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, (Uluslar Arası Katkı İle,) 26-27 Eylül 1996,
- 1992, Özen Ş., Atay M., Yavuz M., Dramalı A., "Organ Transplantasyonunda Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu 18-19 Mayıs 1992, İstanbul.
- 1992, Dramalı A., Güler Ü., Yavuz M., "Hemşire Gözlem Formlarının Önemi" Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu 18-19 Mayıs 1992, İstanbul.
- 1992, Yavuz M., Dramalı A.,"Yara Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Yeni Teknik ve Uygulamalar" III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 24-26 Haziran 1992, Sıvas, ss:844-849.
- Dramalı A., Güler Ü., Özen Ş., Özbayır T., Yavuz M., " Kolostomili Hastalarda Bakım ve Hastanın Taburculuğundan Evvelki Bakım Hakkında Hastaya Verilen Bilginin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı, 30 Mayıs- 1 Haziran 1990, İstanbul ss:49-54.
- Yavuz M., Dramalı A., Güler Ü., Özen Ş., Özbayır T., " Kolon ve Rektum Operasyonu Öncesi Barsak Temizlemede Kullanılan Solüsyonların Etkinliğinin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı, 30 Mayıs- 1 Haziran 1990, İstanbul ss:61-68.
- Dramalı A., Özen Ş., Özbayır T., Yavuz M., "Ziyaret Saatlerinin ve Ziyaretçilerin Hasta ve Hastane Üzerine Etkisi" 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 12-14 Eylül 1990, İzmir, ss:585-593.
- 1990, Dramalı A., Özen Ş., Özbayır T., Güler Ü., Yavuz M., "Hastanelerdeki Sağlık Personelinin Sigara Kullanımı ve Kullanım Anındaki Rölünün Değerlendirilmesi" 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 12-14 Eylül 1990, İzmir, ss:726-734.
- 1990, Dramalı A., Güler Ü., Özen Ş., Atay M., Özbayır T., Yavuz M., " Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bu Kliniklere Özgü Terminoloji Bilgilerinin Değerlendirilmesi", 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 12-14 Eylül 1990, İzmir, ss:786-792.
- Dramalı A., Özbayır T., Yavuz M., Taş S., 0-12 Yaş Grubu Çocuklarda Meydana Gelen Zehirlenmeler" 1. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Simpozyum Kitabı, 6-7 Eylül 1989, İstanbul, ss241-250.

Kitapları (5 adet)- 2005 Yavuz, M. Non Farmakolojik Yöntemlerle Ağrı Kontrolü. Aslan, F.E. (Editör) Ağrı Doğası Ve Kontrolü. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık LDT. STİ. Ss:135-147.
- 2005 Aslan, F.E. Yavuz, M. Hastaya Ağrı İle Başetme Stratejilerinin Öğretimi. Aslan, F.E. (Editör) Ağrı Doğası Ve Kontrolü. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık LDT. STİ. Ss:148-155.
- 2003, Dramalı A., Kaymakçı Ş., Özbayır T., Yavuz M., Demir F., "Temel İlk Yardım Uygulamaları" Üçüncü ve Genişletilmiş Baskı
- 2001, Dramalı A., Kaymakçı Ş.,Özbayır T., Yavuz M., “: Temel İlkyardım Uygulamaları”: 2001 İkinci Baskı
- 1999, Dramalı A., Kaymakçı Ş.,Özbayır T., Yavuz M., " Temel İlkyardım Uygulamaları"

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, 2009Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Özşaker E, Candan Dönmez Y, Oyur Çelik G “Türkiye’de Ameliyathanelerin Mevcut Durumları ve Uygulamaların İncelenmesi” (2009). Ege Üniversitesi bilim ve Teknoloji Merkezi EBİLTEM Araştırma Fonu Proje No: BIL 023
- Araştırma Projesi, 1998, Yavuz M. Dramalı A.Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı İçin Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi Ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 95-HYO-03
- Araştırma Projesi, 1991, Dramalı A., Özbayır T., Yavuz M., Özen Ş., Atay M., Güler Ü., ”Ameliyat Esnasında Kullanılan Gaz- kağıt ve Tülbent maskelerin Boğaz-Burun bakterilerini Önlemedeki Etkinliği” E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No:HEM/004 1991
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (10 adet)- 1989, Türk Hemşireler Derneği
- 1997, Ameliyathane Hemşireleri Derneği (Kurucu Üye)
- 1997, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği
- 1999, Acil Tıp Derneği
- 2002, İNDEN (İnternational Nursing Doctoral Education Network )
- 2008 Noröşirurji hemşiler derneği
- 2008 Üroloji Hemşireleri Derneği
- 2008-2012 Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Başkanı
- 2009 Çocuk cerrahi hemşiler derneği
- 2011 ---- EORNA Board Member
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (18 adet)- Yüksek Lisans, 2009, 2009 Ceren Palaz Şant ameliyatı olan çocuk hastalar için hemşire izlem formu geliştirilmesi ve bunun bakıma etkisi. Ege Üniversitesi. (Devam ediyor)
- Doktora, 2009, 4. Özyürek P. “Basınç Yaralarını Önlemede İki Farklı Viskoelastik Sünger Destek Yüzeyin Etkisinin İncelenmesi” (Devam ediyor)
- Doktora, 2009, 5. Dolgun E. Kabız Çocuklar İçin İzlem Protokolü Geliştirilmesi ve Hasta Yönetimine Etkisinin İncelenmesi. (Devam ediyor)
- Doktora, 2009, 6. Asgar Pour H. Vücut sıcaklığı yüksek olan hastalarda periferik soğutma yönteminin vücut sıcaklığı ve hemodinamik parametrelere etkisinin incelenmesi. (Devam ediyor)
- Doktora, 2009, 4. Özyürek P. “Basınç Yaralarını Önlemede İki Farklı Viskoelastik Sünger Destek Yüzeyin Etkisinin İncelenmesi” (Devam ediyor)
- Doktora, 2009, 5. Dolgun E. Kabız Çocuklar İçin İzlem Protokolü Geliştirilmesi ve Hasta Yönetimine Etkisinin İncelenmesi. (Devam ediyor)
- Doktora, 2009, 6. Asgar Pour H. Vücut sıcaklığı yüksek olan hastalarda periferik soğutma yönteminin vücut sıcaklığı ve hemodinamik parametrelere etkisinin incelenmesi. (Devam ediyor)
- Doktora, 2008, 2. Özkan S. (2008) Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Materyali Hazırlayarak Yaptıkları Öğretimin Hastalardaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi (27 /6/ 2008)
- Doktora, 2008, 3. Gezer N. (2008) Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hemşirelik İzlem Standardının Geliştirilmesi (17/12/ 2008)
- Doktora, 2008, 2. Özkan S. (2008) Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Materyali Hazırlayarak Yaptıkları Öğretimin Hastalardaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi (27 /6/ 2008)
- Doktora, 2008, 3. Gezer N. (2008) Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hemşirelik İzlem Standardının Geliştirilmesi (17/12/ 2008)
- Yüksek Lisans, 2007, 2007 Münevver Ünlü Alçılı hastaların evde bakımları sırasında karşılaştıkları problemler ve başa çıkmada eğitimin etkisi. Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2006, 1. Yıldırım, G.Ö. (2006) “Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Etkisi” Ege Üniversitesi
- Doktora, 2006, 1. Yıldırım, G.Ö. (2006) “Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Etkisi” Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2005, 2005 Köktürk, M. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbı Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2005, 2005 Saribaş, D. Anne Sütü Verme Süresinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2003, 2003 Nergis Doğan : Total Diz Protezinde Klinik Rehberin Bakıma Etkisi
- Yüksek Lisans, 2003, 2003 Eda Dolgun : Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastalarının Hemşirelik Bakımı İçin Yeniden Yapılanma