Akademik BilgilerTİMUR KÖSE
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: O.D.T.Ü. İstatistik Böl., Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: E.Ü.Bil.Müh.Böl., Türkiye, 1991