Akademik BilgilerKORAY ÜLGEN
DOÇENT
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: koray.ulgen@yahoo.com
- E-posta: koray.ulgen@ege.edu.tr
- E-posta: koray.ulgen@gmail.com
- Telefon: 0232 3886027, İş yeri faks
- Telefon: 0232 3111239, İş yeri telefonu
- Web sayfası: www.korayulgen.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi ABD., Türkiye , 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi ABD., Türkiye , 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye , 2002
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye , 2018

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Güneş Enerjisi Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı, 2002-2005
- Güneş Enerjisi Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2005
- Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enstitü Kurul Üyeliği, 2002-2005
- Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyon Üyeliği, 2002-2005
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- The Journal of Macro Trends in Energy ans Sustainability, Macrojournals, USA, Editor, Editorial Board Member, 2016-Devam Ediyor
- Journal of Environment & Agricultural Studies, Zeal Scienza Publishing, India, Editor, Editorial Board Member, 2014-Devam Ediyor
- Journal of Solar Energy, Hindawi Publishing, USA, Editor, Editorial Board Member, 2013-Devam Ediyor,
- The Stientific World Journal, Hindawi Publishing, USA, Editor, Editorial Board Member: Energy, 2013-Devam Ediyor,
Uzmanlık Alanları- Termodinamik ve Isı Transferi (6030102)
- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Enerji Sistemleri Analizi (6080201)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı Malzemesi (6240301)
- Termodinamik (6250400)
- Isı ve Madde Transferi ve Uygulamaları (6250402)
- Isı Tekniği (6250405)
- Enerji (6250500)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 20 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 1249 kez kaynak gösterilmiştir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (8 adet)- Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, DEK-TMK
- Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği, ESSİAD
- Enerji Ekonomisi Derneği, EED
- İnşaat Mühendisleri Odası, İMO
- Temiz Enerji Vakfı, TEMEV
- Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, TTMD
- Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, ISES
- Uluslararası Uygulamalı Termodinamik Derneği, ICAT
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (17 adet)- Doktora, 2018, Anıl Kılıçlı, Ege Üniversitesi bümyesindeki mevcut bir binanın enerji-ekerseji analizi ve iyileştirme önerileri - Tez Danışmanı
- Doktora, 2018, Gökhan Uçkan, Güneş enerjisi destekli jeotermal santrallerin bilgisayar tabanlı modellemesi ve simülasyonu - Tez Danışmanı
- Yüksek Lisans, 2015, Erdem Yıldırım, Bina dış duvar yalıtımının enerji ve ekserji analizi yöntemiyle optimize edilmesi - Tez Danışmanı
- Yüksek Lisans, 2014, Koray Sevinç, Mikro ölçekli bir güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı ve performans analizi - Tez Danışmanı
- Yüksek Lisans, 2013, Manolya Akdemir, Dynamic energy and exergy analysis of an existing building in IZTECH - 2.Tez Danışmanı (Tez Danışmanı, Tahsin Başaran; 3. tez Danışmanı, Zeynep Durmuş Arsan)
- Yüksek Lisans, 2012, Anıl Kılıçlı, Binalarda enerji verimliliği: UBE binası örneği - 2.Tez Danışmanı (Tez Danışmanı, Sıddık İçli)
- Doktora, 2011, Erkan Kaçan, Güneş enerjili kombi sistemlerin tasarımı, uygulaması, enerji ve ekserji analizi - Tez Danışmanı
- Doktora, 2011, Özer Kestane, İzmir ili için biyoklimatik konfora sahip bölgelerin tespiti ve mevcut bina stokunu temsil eden model bir bina için etkilerinin araştırılması - Tez Danışmanı
- Yüksek Lisans, 2011, Mustafa Özgür Köroğlu, Yüksek gerilim alternatif akım ve yüksek gerilim doğru akım şebeke bağlantılı denizüstü (Offshore) rüzgâr santrallerinin tasarım esasları - Tez Danışmanı
- Yüksek Lisans, 2010, Özkan Çeçen, Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemlerinde çevre etkileşimli enerji yönetim modeli - Tez Danışmanı
- Doktora, 2010, Başak Güçyeter, A method on energy-efficient retrofitting for existing building envelopes - 3.Tez Danışmanı (Tez Danışmanı, Murat Günaydın; 2.Tez Danışmanı, Gülden Gökçen)
- Doktora, 2010, Başak Kundakçı Koyunbaba, Model bir PV/T trombe duvarın enerji analizi - Tez Danışmanı (2.Tez Danışmanı, Zerrin Yılmaz)
- Yüksek Lisans, 2010, Özlem Ulaş, Güneş enerjili ısıtma ve absorpsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı - Tez Danışmanı
- Yüksek Lisans, 2010, Ümit Yargı, Model bir sanayi tesisinde enerji verimliliği açısından iklimlendirme kontrolünün akıllı bina yönetim sistemi ile desteklenmesi ve performans değerlendirmesi - Tez Danışmanı (2.Tez Danışmanı, Arif Hepbaşlı)
- Doktora, 2009, Ayşe İsmet Çalış, Kaya yataklı ayrımlanmış kazanç sistemlerinin teorik ve deneysel ısıl analizi - Tez Danışmanı, (2. Tez Danışmanı Murat Günaydın)
- Yüksek Lisans, 2009, Hasan Cem Karapire, Güneş enerjili kombi sistemler ile konut ısıtmasının araştırılması - Tez Danışmanı
- Doktora, 2007, Canan Kandilli, Günışığı ile çalışan aktif hibrit aydınlatma sisteminin tasarımı, kurulumu, testi ve performansa etki eden parametrelerin araştırılması - Tez Danışmanı