Akademik BilgilerPROF. DR. İSMAİL GEZGİN
PROFESÖR
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm Rehberliği Bölümü
Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ismail.gezgin@ege.edu.tr
- E-posta: ismail.gezgin@yahoo.com.tr
- Telefon: 0.232.7249520 (138)
- Web sayfası: http://ismail-gezgin.blogspot.com/
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Klasik arkeoloji, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji, Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011
- Profesörlük: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı, 2010-
- Yüksekokul Eğitim Komisyonu Başkanlığı, 2009-
- Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, 2002-2003
- Yüksekokul Yayın Komisyonu Üyesi, 2000-
- Yönetim Kurulu Üyesi, 1995-
Mesleki Faaliyetleri (12 adet)- Çeşme Yarımadası Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 2000-Devam Ediyor
- Kuşadası ve Çevresi Yüzey Araştırmaları (Prof. Dr. E. Doğer), 1999-Devam Ediyor
- Toma Dağı Thea Larmene Kutsal Alanı Kazısı (Prof. Dr. H. Malay), 1995
- İonia-Aiolis Bölegeleri Yüzey Araştırmaları (Prof. Dr. E. Doğer), 1993-Devam Ediyor
- Burgaz-Knidos Kazısı (Doç. Dr. N. Tuna), 1993-1994
- Marmaris-Hisarönü Seramik Atleyesi Kazısı (Prof.Dr. E. Doğer), 1993
- Kütahya Seyitömer Höyüğü Kazısı (Afyon Ark. Müz), 1991
- Datça-Reşadiye Seramik Atelyeleri Kazısı (Prof. Jean Ywes Emperör, 1990
- Marmaris-Hisarönü Seramik Atelyesi Kazısı (Prof. Dr. E. Doğer), 1990
- Metropolis Kazısı (Prof. Dr. R. Meriç), 1990-1991
- Uşak-Güre-Aktepe Tümülüsü Kazısı (Uşak Ark. Müz.), 1986
- Klazomenai Kazısı (Prof. Dr. G. Bakır), 1984-1989
Uzmanlık Alanları- Klasik Arkeoloji (2060301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2016, “Observation on the Colonization of Erythrae by Minoan and Ionians” Arkeoloji Dergisi XXI, 37-56.
- “Mythology, Identity and Erythrae” içinde Gezgin, İ., Çilingir, S. Proceedings of III. International Cesme-Chios History Culture and Tourism Symposium. 03-04 November 2016. Çeşme-İzmir-Turkey. Yaylacık Matbacılık, İstanbul, ss.10-26.
- 2001, Defensive Systems in Aiolis and Ionia Regions in Achaemenid Period. Achaemenid Anatolia. Proceedings of the First International Symposium on Anatolia in the Achaemenid Period (Edts. Sancisi-Weerdenburg, H., Gürtekin, G., Briant, P., Henkelman, W.) s.181-1

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Erythrai Hinterlandında Lokalizasyon Problemleri Arkeoloji Dergisi XIV (2009/2), s.
- 1998, Arkaik ve Klasik Dönemde Smyrna'nın Dış Savunması Üzerine Gözlemler. II. Uluslararası İzmir Sempozyumu. E.Ü. İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. 5-30
- 1997, Aiolis'te Bir Anıt. Arkeoloji Dergisi IV. E.Ü. Edebiyat Fak. Yay. 169-171 Aiolis bölgesinde bulunan bir Pers mezar anıtı.
- 1995, Datça-Burgaz Mevkii Kazı Sonuçları. Arkeoloji Dergisi III. E.Ü. Edebiyat Fak. Yay. 71-91 Eski Knidos olarak adlandırılan ören yerinde yapılan çalışmaların sonuçları
- 1994, Hisarönü-Çubucak Sondaj Kazıları. Arkeoloji Dergisi II. E.Ü. Edebiyat FAk. Yay. 185-193 Bir amphora üretim atelyesinde yapılan kazı çalışmalarına ilişkin ön rapor.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (32 adet)- “Hamamda Şölen Var: Hamam ve Yemek” Metro Gastro 65, 2012
- “Athenaios ve Yemek 1” Metro Gastro 64, 2012,s.138-42
- “Athenaios ve Yemek 2” Metro Gastro 65, 2012.
- “Beden, Beslenme/me ve İnanç”, Metro Gastro 64, 2012, s.100-106.
- “Antikçağ’da Kadın ve Mutfak” Metro Gastro 65, 2012
- “Ejderhalar Memleketi Çin, Memlekent 12, 2012
- “Uygarlığın Yeni Coğrafyası Çin, Memlekent 12, 2012
- “Tanrısal Bedenler: Çıplaklık ve Hermaphroditos”, Artist Modern, Şubat-Mart 2012
- 2011, “Plinius ve Şarap, Metro Gastro 58, 2010, s.136-145
- “Hesiodos ve Beslenme” Metro Gastro 60, 2011, s.80-84.
- “Türk İnançları ve Kültüründe Balık” Metro Gastro 60, 2011, s. 158-160
- “Balık ve Din: Ekinoks ve İsa; Balık ve Sanat” Metro Gastro 61, 2011, s.
- “Homeros’un Yemeği” Metro Gastro 61, 2011
- “Roma’nın Milli Şairi Vergilius” Metro Gastro 62, 2011. s. 138-144.
- “Balık, Mutfak ve Balık Tabakları” Metro Gastro 62, 2011, s.90-96.
- “Plutarkhos ve Beslenme Kültürü” Metro Gastro 63, 2011. s.168-171.
- “Antikçağ’ın Yeme-İçme Mekanları” Metro Gastro 63, 2011. s.64-69.
- Prehistorik Beslenme ve İnsan Yaşamındaki Etkileri”, Metro Gastro 55, 2010, s.86-93.
- Gılgamış’ta Yeme-içme” Gastro 55, 2010, s.138-143
- 2010, “Ekmeğin Antik Çağı” Yediğimiz Ekmek (ek) Metro Gastro 54 s.59-80.
- 2010, “Aşk, Ekmek, İktidar” Yediğimiz Ekmek (ek) Metro Gastro 54, s.93-103
- “Uygarlıklar Savaşı: Kahraman Mısır Buğdaya Karşı”, Metro Gastro 55, 2010, s.118-123.
- “Seyahat ve Beslenme”, Metro Gastro, 56, 2010, s.84-89.
- “Orta Doğu ve Osmanlı’da Pirinç”, Metro Gastro, 56, 2010, s.120-123.
- 2010, “Tanrının Gözyaşı: Bal”, Ballı Yazılar, Metro Gastro 56, Ek, s.215-227.
- “İslam Kültüründe Bal” Ballı Yazılar, Metro Gastro 56, Ek 2010, s.267-276
- “Arkeolojik, İdeolojik ve Mitolojik Veriler Işığında Nuh Tufanı” Metro Gastro 57, 2010, s.58-63.
- “Herodotos ve Beslenme” Metro Gastro 57, 2010,s. 86-93
- Amasyalı Coğrafyacı Strabon ve Beslenme” Metro Gastro 59, 2010, s.54-57
- Antikçağın Klasiği: Şölen” Metro Gastro 59, 2010, s.58-65
- 0, 1988. Klazomenai'de Ele Geçen M.Ö. 6. yy. Seramik Atekyesinde Üretilen Figürlü Seramikler"E.Ü. Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi
- 0, 1997. Pers Yönetimi Döneminde Batı Andolu Şehir Devletlerinin Politik ve Sanatsal Yaşamları. E.Ü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- “Food and Women in Symposium of Ancient Greek Culture” Third International Conference on Food History and Food Studies (3e Conférence Internationale d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation) 1-2 June 2017, Tours-France
- “The Making of Ionian Identity in Asia Minor.” The Aegean and the Levant at the Turn of the Bronze and Iron Ages. 27th September 2016, University of Warsaw.
- 2004, Small Settlements of Roman Period in Smyrna Hinterland. First İnternational Symposium on Smyrna. 10-15 Temmuz İzmir.
- 1997, Defensive Systems in Aiolis and Ionia Regions in Achaemenid Period. Achaemenid Anatolia. Proceedings of the First International Symposium on Anatolia in the Achaemenid Period. 15-18 Ağustos Bandırma
- 1995, Arkaik ve Klasik Dönemde Smyrna'nın Dış Savunması Üzerine Gözlemler. Tarih İçinde İzmir Sempozyumu.15-17 Mayıs. İzmir

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Klasik Dönemde Çeşme'nin Lokalizasyon Problemleri I.Ulusal Çeşme Turizm Sempozyumu Kitabı. 2007
- 2000, Kuşadası ve Çevresinde Arkeolojik Yüzey Araştırmaları . Tarih İÇinde Kuşadası Sempozyumu

Kitapları (12 adet)- Huner-e Osture Şenasi, The Elmi Farhangi Publishing Co., Behruz Avazpour (Çev.), Tehran, 2016. (Farsça)
- 2012, Fallusun Arkeolojisi: Doğal Olanın Kültüre, Kültürün İktidara Dönüşümü. Sel Yayıncılık
- 2010, From Past To Present The Termal Waters of Cesme
- 2010, Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm. Alfa Yayıncılık
- 2009, Tarih Boyunca Çeşme, Şenocak Yayınları
- 2009, Gılgamış: Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı, Alfa Yayınları
- 2008, Sanatın Mitolojisi sel yayıncılık
- 2007, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu detay yayıncılık
- 2007, Masalların Şifresi, Sel Yayıncılık
- 2007, Alacaat'tan Alaçatı'ya sel yayıncılık
- 2004, Mythos ve Logos: Mythology. hayatımıza yön veren söylenceler
- 2004, aynadaki herodotos. Herodotos'u Yeniden Düşünmek. Güncel Yayınları

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Ege Üniversitesi BAP, “Antikçağda Tarım ve Ulaşım: Çeşme Örneği”, 2016 E.Ü. Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi
- Ege Üniversitesi BAP, 2015 “Çeşme’nin Arkeolojik Problemleri” E.Ü. Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi
- 2006, Araştırma Projesi, • Çeşme İlçesi Turizm Potansiyeli Envanter Çalışması. E.Ü. Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi. 2005.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2009, Meslekte Başarı Ödülü, Rotary kulüp