Akademik BilgilerJÜLİDE KESKEN
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: julide.kesken@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye, 1986
- Lisans: AÜ SBF Çalışma Ekonomisi, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Türkiye, 1995
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Yön. Org. A.B.D, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Yön. Org. A.B.D, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan, 2012-
- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi , 2009-
- .Ü. İİBF Sokrates Erasmus Programı Koordinatörü, 2006-2007
- Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Müdür Yardımcısı, 2005-2008
- Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, 2004-
- Ege Bölgesi Sanayi Odası, Başkanlık Danışmanı, 2000-2002
- Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, 1999-
Uzmanlık Alanları- Yönetim ve Organizasyon (2150300)
- Yönetim Bilimleri (2170300)
- Yönetim Psikolojisi (2170303)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Kesken,J., Karadeniz,A.E., ” Akılcılığın Akıldışılığı: Mc Donaldlaştırma Bağlamında Modern Örgütleri Anlamak”, Journal of Yaşar University, Vol. 6, Number 23, ss.3769-3781, 2011. (ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULRICH’S ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA)
- Kesken,J.,” Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz”, ”, Journal of Yaşar University, Vol. 6, No.21, ss.3499-3514, 2011.( ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULRICH’S ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA)
- Çapraz B., Kesken J., Ayyıldız N.A., ve Kelgökmen D. “Yönetsel Zeka”Ya Doğru: Yönetsel Zeka Ve Bileşenlerini Tanımlamaya Yönelik Kavramsal Bir Çalışma Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss.189-211, 2009.( EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc)
- Kesken J., Ayyıldız N.A.,”Need for Creating Authenticity at Work: Re-Visioning Organizational Transformation”, IJETE: The International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.1, Number 1, pp. 141-161, 2008.
- Kesken J., İliç D. “Yönetimin İrrasyonel Yüzü: Örgütsel İşlev Bozuklukları ve Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 2, s. 478-518, 2008. .( EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc)
- Kesken J., Ayyıldız N.A., “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”, Ege Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 2, s. 729-754, 2008. .( EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc)
- Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D., “Management Fads and Fashion In Turkey: Role of Consulting Firms on Dissemination Process of Strategic Management Tools”, Journal of Global Strategic Management, Vol.3, June, pp. 5-16, 2008. (ASOS Index, Cabells Directory)
- Kesken, J. ve T. Eğit, “ Kobiler Bilgi Çağına Hazır mı? Türk Kobileri ve Bilgi Yönetimi Sektörlerarası Karşılaştırmalı Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Güz 2004. (TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler)
- Günay, N. ve J. Kesken “Dış Çevrenin Örgüt Kültürüne Etkisi: İzmir Konfeksiyon Endüstrisinde Bir Uygulama”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 16, sayı:179 , s.84-94, Şubat 2001.
- Kesken, S.,Kesken,J., Akarsu,D., “ Yaşanan Çevre ve İş Ortamının İnsan Üzerindeki Etkileri”,Ekoloji, Sayı 5, s.28-29,Ekim,Kasım,Aralık, 1992.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Kesken J., N.A.A.,Ünnü, “Cognito Sensitiva” of Leadership: Explaining Leadership Through Aesthetic Paradigm, Selected Proceedings of The Second International Conference on Social Sciences Organized by Social Sciences Research Society, Vol: 1, 10-11 September, Izmir, Turkey, pp.85-99, 2009.
- Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D. “Management Fads and Fashion In Turkey: Role of Consulting Firms on Dissemination Process of Strategic Management Tools”, Proceedings of 3rd International Strategic Management Conference, June 21-23, Antalya, ss.3-14, 2007.
- Kesken J. ve Kelgökmen D. “An Irrational Approach to Strategic Management: Organizational Dysfunction”, Proceedings of 3rd International Strategic Management Conference, June 21-23, Antalya, ss.713-723, 2007.
- Kesken J., Ayyildiz N.A. and Unnu G.: Emerging The New Paradigm in Management: Spiritually-Based Organizations, Organızatıonal Culture, Corporate Governance and Competitiveness, Ed. By Coşkun Can Aktan, Vol 2: Selected Proceedings of The First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme-Izmir, Turkey, pp.1-26,2005.
- Kesken, J., “Discovering Turkish Strategic Management Fads and Fashion Jungle: An Exploratory Study”, International Strategic Management Conference Proceedings, ss.319-328, Çanakkale, Turkey, 2005.
- Kesken, J., D. Kelgökmen, “ Mission Statement and Firm Performance: The Case of İstanbul Stock Exchange”, International Strategic Management Conference, Proceedings, ss. 61-71, Çanakkale,Turkey, 2005.
- Kesken, J., H. Soyuer, A. Koçak, “ Analytic Hierarchy Process for Comperative Decision Making in Strategic Management: Experiment of a New Tool in Turkish PVC Industry”, International Strategic Management Conference Proceedings, ss.169-176, Çanakkale, Turkey, 2005.
- Kesken, J.,” Evaluating Machiavellianism and Charismatic Leadership from a Different Cultural Perspective: An Empirical Study Based on Turkish Values”, Thirteenth World Business Congress, International Management Development Research Year Book, Ed. E. Kaynak ve T. Harcar, 921-926, Maastricht, The Netherlands, 2004.
- Katrinli, A., J. Kesken, G. Atabay, G. Günay,” History That Embraces Diversity”, Ninth Bi Annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Proceedings in CD, New Orleans, United States of America, 2004.
- Kesken, J., B. Çapraz, “Toward a Global Definition of Organizational Politics: A Meta Analysis”, Twelfth Annual Conference of Global Awareness Society International, Proceedings, 316-326, Washington, United States of America, 2003.
- Köse,B., G.Atabay, J. Kesken, “Importance of Establishing Human Resources Information Systems for Global Competition in Small and Medium Sized Firms”, Twelfth Annual Conference of Global Awareness Society International, Proceedings, 254- 264, Washington, United States of America, 2003.
- Kesken, J., “ Kurumsal İmaj ve Ekonomik Performans: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İçin Bir Analiz” , erc/ METU International Conference in Economics VI, Proceedings in CD, Ankara, Turkey, 2002.
- Atabay. G., J. Kesken, A. Katrinli, “ Quality of Work Life: A Comparison Between Public and Private Universities”, Global Awareness Society International 2000 Annual Conference, Proceedings, 385-391, New York, United States of America, 2000.
- Katrinli. A., G. Atabay, J. Kesken, İ. Övgün,” Work and Family Interface: A Case of Turkey”, Seventh Bi-Annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Proceedings, 277-282, Jerusalem, Israel, 2000.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Kesken J., Çapraz B., Kelgökmen D. ve Ayyıldız Ünnü N.A., Sözen K. (2012): “Sosyal Ağ Kuramı Bağlamında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin Kurumsallaşma Süreci, 20. Ulusal Yönetim & Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 22-26 Mayıs 2012, ss. 61-65.
- Kesken J., Kelgökmen D. Ve Ünnü Ayyıldız N.A. İlahi Komedya’dan Dersler: Aile İşletmelerini Bekleyen Yedi Ölümcül Günah, 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No:123, İstanbul, ss.147-158, 2010.
- Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D., “Aile Şirketleri ve Stratejik Karar Oluşturma Süreci: Rasyonelliğin Sınırlarının Keşfi Üzerine…Aile Üyeleri ve Yönetim Kurullarının Strateji Oluşturma Sürecindeki İşlev Bozuklukları ve Sonuçları”, 3. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No:78, İstanbul, ss.257-275, 2008.
- Kesken J., Çapraz B., Kelgökmen D. ve Ayyıldız N.A.,“Primum Non Nosere” Aile İşletmelerinde Yönetim Danışmanlığı, 2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No:53, İstanbul, ss.338-349, 2006.
- Kesken J. ve Ayyıldız N.A., “Aile İşletmelerinde Dönüşüm İhtiyacı: Bir Yöntem Önerisi Olarak “Spiritüalite””, 2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No:53, İstanbul, ss.350-363, 2006.
- Keçeçioğlu T., Kesken J., Çapraz B., Kelgökmen D. ve Ayyıldız N.A., “Madalyonun Diğer Yüzü: İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanlarının Yetkinlikleri Üzerine Keşifsel Bir Çalışma”, 14. Ulusal Yönetim & Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Ed. Dursun Bingöl, Atatürk Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2006, ss.481-488, 2006.
-  Kesken, J., G. Atabay, B.K. Aracıoğlu, T. Eğit, B. Çapraz ,“Sanayi Toplumu Olamadan Bilgi Toplumuna Geçme Çabası… Girişimci Profilimiz Nasıl Değişiyor?” 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Kongre Kitabı, 169-176, İstanbul, 2004.
- Kesken, J., A.Şengül, B. Çapraz , “Girişimcilik Ateşi Bütün Aileyi Sarmadığında! İkinci ve Üçüncü Kuşakların Aile İşletmesinde Çalışmaya Karşı Tutumları”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, Kongre Kitabı, 431-440, İstanbul,2004.
- Kesken, J. “Yönetim Bilimi İnsan Gücü Sermayesini Tanıdı, Ya İnsan Gücünün En Önemli Sermayesini? Yönetim ve Davranış Bilimleri Açısından Beyin ve Fonksiyonlarının Metaforlar Yardımı ile Tanınması”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Kitabı, 31-39, Antalya, 2002.
- Kesken, J., “Kurumsal Mizah Yaklaşımı İle Liderlik, Örgüt Kültürü ve Performans İlişkileri”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Kitabı, 253-264, İstanbul, 2001.
- Günay, N., J. Kesken, “Pazar Yönlülük Kavramı: Bir Uygulama”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Kitabı, 221-234, Antalya, 2000.
- Günay, N., J.Kesken, S. Akgüngör, “Pazar Yönlülük Kavramının Belirleyicileri ve Sonuçları: İzmir İmalat Sanayi Örneği”, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Kitabı, 68-75, Antakya,1999.
- Ataol, A., A, Katrinli, Ö. Özmen, Y.Arbak, J. Kesken, “Güç Tipine Bağlı Olarak Kişilik Profilleri ve İş Doyumu İlişkisi”, 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı-II, 1155- 1164, Ankara,1995.
- Kesken, J., “Hastanelerde Ortaya Çıkan Farklı Yönetsel Sistemler”, 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, 115-132, İzmir,1995.
- Kesken, J., G.Atabay, Ş. Koç ,“ Spor Klüplerinde Örgüt İklimi”, 2. Yönetim Kongresi, Kongre Kitabı, 329-336, İşletme Fakültesi Yayın No:1, Kuşadası,1994.
- Kesken, J., S. Kesken, “ İleri Teknoloji Kullanan Sağlık Örgütlerinde Ergonomi İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğe Etkileri”, 4. Ergonomi Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 509, 442-449, İzmir,1993.
- Kesken, J., “Türk ve Yabancı Sermayeli Turizm İşletmelerinin Örgüt Kültürleri Üzerine Bir Araştırma”, 3. Ulusal Turizm Kongresi, Kongre Kitabı Belediye Yayınları-5, 90-102, Kuşadası,1992.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (4 adet)- 2010, Edward-Elgar Puyblishing içinde “Is Diversity mamagement relevant for Turkey Evaluation of some factors leading to diversity management in the context of Turkey, Olca Sürgevil, 2010. (Katrinli, A., J. Kesken, G. Atabay, G. Günay,” History That Embraces Diversity”, Ninth Bi Annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Proceedings in CD, New Orleans, United States of America, 2004.)
- 2010, Global Engineering Design, Decision Making, and Communication, Cesar O . Malave , Charles Conrad , Carlos Acosta , and V . Jorge Leon, CRC Press, 2010. (Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, “ A Perceptual Study of Turkish Managers’ and Organizations’ Characteristics: Contrasts and Contradictions” Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, 87-103, Sage Publications, Londra, 1997.)
- 2002, Globalised management and local labour: the case of the white-goods industry in Turkey Theo Nichols, Nadir Sugur and Erol Demir, Industrial Relations Journal, vol.33 n: 1, (pp. 68–85),2002. (Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, “ A Perceptual Study of Turkish Managers’ and Organizations’ Characteristics: Contrasts and Contradictions” Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, 87-103, Sage Publications, Londra, 1997.)
- 1997, Yöneten-Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme, Fatma Küskü, Amme İdaresi Dergisi, 32,1. (Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, “ A Perceptual Study of Turkish Managers’ and Organizations’ Characteristics: Contrasts and Contradictions” Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, 87-103, Sage Publications, Londra, 1997.)
Kitapları (3 adet)- Kesken,J., N.A.A. Ünnü,“Öteki Liderlik”, Gazi Kitapevi,Ankara, 2011.
- 2005, , Örgütsel Bağlılık Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları , İzmir
- 1997, " A Perceptual Study of Turkish Managers’ and Organizations’ Characteristics: Contrasts and Contradictions" Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, 87-103, Sage Publications, Londra

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- Proje No: 2007 Ikt 011 , Kesken, J.,” Aile İşletmelerinde Liderlik Ve Örgüt Kültürü: Pazar Yönlülük Üzerine Etkileri”, 2007, Proje No: 2007 Ikt 011
- Proje No: 2006 Ikt 008, Kesken, J., ”Aile İşletmelerinde Yönetim Danışmanlığı", 2006, Proje No: 2006 Ikt 008
- Proje No: 2004 Ikt 004, Kesken, J., “ Firmalarda Kurumsal İmaj Ve Performans”, 2004, Proje No: 2004 Ikt 004
- Proje No: 2001 Iktoo2, Atabay, G., Kesken, J., “İzmir Özel Sektör Yönetim Geleneği Yönetsel Mozaik Yaklaşımı Ve Uygulama Önerileri, 2001, Proje No: 2001 Iktoo2
- Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Aldemir,C., Kesken, J., Atabay, G., “Türkiye’de Örgüt Ve Yönetim Geliştirme Uygulaması Sorunları Ve Çözüm Yolları” Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir, 1997.
- Dünya Bankası İGEME, Tarımsal Sanayi Küçük İşletmeler Danışmanlık Programı Projesi, Dünya Bankası İGEME, Tarımsal Sanayi Küçük İşletmeler Danışmanlık Programı Projesi, 4 işletme, yeniden yapılanma projesi, (Ceyhan Aldemir Yöneticiliğinde), İzmir, Aydın, Muğla, 1996.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Academy of Management
- EGOS, European Group of Organization Studies
- Global Awarenees Society International
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2007, International Strategic Management Congress, Best Paper Award