Akademik BilgilerAYTEN ZAYBAK
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ayten.zaybak@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1988
- Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye , 2004

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2013-
Uzmanlık Alanları- Hemşirelik (1040000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Yapucu GÜ, Zaybak A., A study of Turkish critical care nurses perpectives regarding family witnessed resuscitation. Journal of Clinical Nursing, 2009, 18, 2907–2915
- Zaybak A., Khorshid L. A Study On The Effect Of The Duration Of Subcutaneous Heparin Injection On Bruising and Pain, Journal Of Clinical Nursing, 2008, 17(3):378-85.
- Yapucu GÜ, Zaybak A., Does the body temperature change in older people? Journal of Clinical Nursing, 2008, 17: 2284–2287
- Zaybak A, Yapucu GÜ, Tamsel S, Khorshid L, Eşer İ. Does obesity prevent the needle from reaching muscle in ıntramuscular injections? Journal of Advanced Nursing, 2007, 58(6):552-556
- Eşer İ., Zaybak A., Yapucu ÜG. Comparing mercury in glass, tympanic and disposible thermometers in measuring body temperature in health young people. Journal of Clinical Nursing, 2005, 14: 496-500.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (25 adet)- Zaybak A, Güneş Ü, İsmailoğlu EG, Ülker E., Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 15(1)48-54.(
- Temel A., Zaybak A, Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda İki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanımının Ağrıya Etkisi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, (15)2:75-79.
- Ersun A, Zaybak A, Duygusal Özgürlük Teknikleri’nin Dismenore Üzerine Etkisinin İncelenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2012, 28(2):13-21
- Zaybak A, Eşer İ, İsmailoğlu EG, Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi, İ.Ü. F.N.Hem. Derg., 2012, 20(2), 104-111
- Çevik K, Zaybak A, Çevik K, Zaybak A, Açık kalp ameliyatı sonrası yapılan postoperatif egzersizlerin ağrıya etkisinin incelenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011, (14)4:54-59
- Eşer İ, Khorshıd L, Zaybak A, Güneş Ü, Denat Y, Demir Y, Türk G, Çınar Ş, Yönt G, Korhan E, Hemşirelik Yüksek Okulu Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Analizi. E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2010, 26(2):37-47.
- Yapucu GÜ, Zaybak A., Biçici B., Çevik K. Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi, A.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 12(4).
- Zaybak A, Yapucu GÜ. Yatağa bağımlı hastalarda yatak banyosunun yaşamsal bulgularına etkisi, A.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 12(4.
- Yapucu GÜ, Zaybak A., Tamsel S. Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009.
- Zaybak A, Subkutan Heparin Enjeksiyonundan Sonra Uygulanan Basıncın Ekimoz Oluşumuna Etkisi” C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009.
- Özkalay F, Zaybak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Ötenazi Hakkındaki Görüşleri, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009, 25(2):1-9.
- Zaybak A, Subkutan Heparin Enjeksiyonu Tekniğine Bağlı Olarak Gelişen Komplikasyonların Önlenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2008, 24(2)127-134.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş, Hemşirelik Yüksekokulu mezunlarının aldıkları lisans eğitimine ilişkin görüşleri, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 23(1),1–14.
- Zaybak A, Yapucu GÜ, Hemşirelerin indirekt arterial kan basıncını ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 11(3), 23-28.
- Yapucu Ü, Zaybak A, Khorshid L, Eşer İ, Sağlıklı Bireylerde Kanser Risk Faktörleri, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 23(2), 13-22.
- Zaybak A., Khorshid L. Negatif basınç tedavisinin yara iyileşmesi üzerine etkisi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık ve Araştırma Dergisi, 2006, 2(1),51-57.
- Zaybak A, Khorshid L, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2006.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş, Mezun hemşirelerin lisans eğitimini değerlendirmelerine ilişkin bir ölçek çalışması, Çınar Dergisi, 2006, 10(1),13-19.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Gürol G, Çınar Ş., Huzurevinde kalan yaşlılarda yalnızlık düzeyinin incelenmesi, Geriatri Dergisi, 2004, 19,45–50.
- Zaybak A, Fadıloğlu Ç., Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışı ve bu davranışı etkileyen etmenlerin incelenmesi”, E. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2004, 20(1), 77-95.
- Zaybak A. “Hemşirelerde öz-bakımın değerlendirilmesi”, Çınar Dergisi, 2003, 9(2):51-57
- Zaybak A., Khorshid L. “Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflandırılması (ICNP) ve Bir Olgu Örneği”, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 16(2-3):99-108.
- Khorshid L., Eşer İ., Sarı D., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G. Hemşirelik öğrencilerinin invaziv ve invaziv olmayan işlemleri yapmaya bağlı korku semptom ve belirtilerinin incelenmesi, A. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 5(2), 1-10.
- Zaybak A, Khorshid L, Eşer İ, Hastaneye yatan hastaların uyku düzenini etkileyen etmenlerin incelenmesi” E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 8(1-3),31-41.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Gürol G, Çınar Ş. Soru türü öğrencilerin başarı düzeyini etkiler mi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2001,17(1-3):17-23.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Zaybak A., Khorshid L. Yoğun bakım hastasında obezite ve deri bakımı, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2002, 6(5), 87-90.
- Zaybak A., Zincir H. Bilinçsiz Hasta ve Hemşirelik Bakımı, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1996, 2 (2).
- Yorulmaz M., Zaybak A., Şahin M. Yanıklar, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1996, 2(2).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Zaybak A, Çevik K, Perceptions of stressors in the intensive care unit by patient and nurse, The 5th EFCCNa and UINARS Congress, 2013, Belgrad, (Sözel bildiri).
- Eşer İ., Khorshid L., Zaybak A., Yapucu GÜ., Denat Y., Demir Y., Türk G., Çınar Ş., Yönt G., Akın Korhan E., Analyze Examination Qestions in a Nursing school, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th2009, Thessaloniki, Greece, (Poster bildiri).
- Özkalay F., Zaybak A, The Views of Nursing Students Related to Euthanasia 3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress: Influencing Critical Care Nursing in Europe, 9-11 Ekim 2008 (Sözel Bildiri).
- Zaybak A., The effect of pressure on the formation of bruising in subcutaneous heparin injection, 3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress: Influencing Critical Care Nursing in Europe, Floransa, 9-11 Ekim 2008
- Zaybak A., Yapucu GÜ. Effect of bathing on vital signs in bedridden patients. 3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress:Influencing Critical Care Nursing in Europe, 9-11 October 2008, Florence–Italy, (Sözel bildiri).
- Yapucu GÜ., Zaybak A. Sağlıklı yaşlı bireylerde vücut sıcaklık değerlerinin incelenmesi. 4. Ulusla arası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-8 Eylül 2007, (Poster Bildiri).
- Zaybak A., Yapucu GÜ. Hemşirelerin indirekt arteriyel kan basıncını ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma. 4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-8 Eylül 2007 (Poster Bildiri)
- Yapucu GÜ., Zaybak A. Hemşirelerin resüsitasyon esnasında ailelerin varlığına ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi. 4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-8 Eylül 2007 (Poster Bildiri).
- Zaybak A, Khorshid L. “Subkutan heparin uygulamasında ilacın veriliş süresinin ekimoz, hematom ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi, 3. Uluslar arası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005
- Khorshid L, Eşer İ, Yapucu Ü, Zaybak A, Çınar Ş, Arslan G. Hemşirelerde iş stresi, 3. Uluslar arası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005 (Poster bildiri)
- Zaybak A, Khorshid L, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi, 3. Uluslar arası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005 (Poster bildiri).
- Eşer İ, Khorshid L, Zaybak A, Yapucu Ü, Arslan G., Çınar Ş, Demir Y. Temizlik personelinin bireysel hijyen davranışlarının incelenmesi, 3. Uluslararası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005
- Eşer İ., Khorshid L., Yapucu Ü., Zaybak A., Gürol G., Demir Y., Çınar Ş. Studying the health behaviors related to protection from skin cancer in healthy individuals. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention. 14-16 October 2003 (Poster bildiri).
- Khorshid L., Eşer İ., Sarı D., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G. Hemşirelik öğrencilerinde invaziv ve invaziv olmayan işlemleri yapmaya bağlı korku semptom ve belirtilerinin incelenmesi. I. Uluslararası - V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Nevşehir/Kapadokya (Poster bildiri).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- İsmailoğlu EG, Zaybak A, Babadağ K., Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun incelenmesi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul, (Poster Bildiri).
- İsmailoğlu EG, Zaybak A, Akarca F, Kıyan S., Ultrason kullanımının periferal intravdenöz kateterizasyonun başarısına etkisi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul, (Poster Bildiri).
- Erzincanlı S, Zaybak A, Hastaların Hasta Hakları Kullanma Tutumunun İncelenmesi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul (Poster bildiri)
- Erzincanlı S, Zaybak A, Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul (Poster bildiri)
- Temel A., Zaybak A, Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda Iki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanımının Ağrıya Etkisi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2011, Şanlıurfa (Sözel Bildiri).
- Zaybak A, Güneş Ü, İsmailoğlu EG, Ülker E., Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi, I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010, İzmir (Poster bildiri)
- Zaybak A, Eşer İ, İsmailoğlu EG, Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi, I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010, İzmir (Sözel bildiri).
- Yapucu GÜ., Zaybak A., Tamsel S, Ventrogluteal Bölgenin Tespitinde Kullanılan Yöntemin Güvenirliğinin İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Ekim 2009, Sivas (Sözel Bildiri)
- Ersun A, Zaybak A., Duygusal Özgürlük Teknikleri’nin Dismenore Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Ekim 2009, Sivas (Poster Bildiri)
- Sertel N, Zaybak A., Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Ekim 2009, Sivas (Poster Bildiri)
- Yapucu Ü., Zaybak A., Khorshid L., Eşer İ. İzmir İlinde Yaşayan Erişkin Bireylerin Genitoüriner Kanser Riskinin Tanılanması, IV. Ege Tıp Günleri, İzmir, 13-16 Nisan 2005, (Sözel bildiri)
- Zaybak A., Khorshid L., ICNP’ ye Uyarlanmış Bir Vaka Örneği, Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Sınıflandırma Sistemleri Sempozyumu, 5-7 Haziran 2003, Başkent Üniversitesi, Ankara (sözel bildiri)
- Zaybak A., Fadıloğlu Ç., Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bunu Etkileyen Etmenler, II. Ulusal Hemşirelik öğrencileri Kongresi, İzmir, 2003, (Poster bildiri)
- Zaybak A., Khorshid L., Yoğun bakım hastasında obesite ve deri bakımı, I. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu” 2002, İstanbul, (poster bildiri)
- Khorshid L., Eşer İ., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G., Çınar Ş., Huzurevinde kalan Yaşlılarda Yalnızlık, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 2002, Antalya, (poster bildiri)
- Zaybak A., Polat H.H, Kalp kapak replasmanı yapılan hastaların öz-bakımlarının değerlendirilmesi, 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 2000, Malatya (poster bildiri)
- Zaybak A., Hemşirelerin öz-bakımlarının değerlendirilmesi, 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 2000, Malatya (poster bildiri)

Kitapları (1 adet)- Zaybak A, Uyku düzeni ve sağlık (Ed. Cengiz Yakıncı, Erdem Yeşilada) Koruyucu Sağlık Rehberi, 2012, 398-402

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2008, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2008/HYO/003, Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi
- 2007, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2007/HYO/003, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Eğitim Sınav Sorularının Analizi
- 2005, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/004, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Aldıkları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
- 2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No:2003/HYO/011, Subkutan Heparin Uygulamasında İlacın Veriliş Süresinin Ekimoz, hematom ve Ağrı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- 2000, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2000/HYO/003, Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bunu Etkileyen Etmenler
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2009, Uluslararası katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi sözel bildiri ikincilik ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Doktora, 2013, Kıvan Çevik, Yaşlılarda refleksoloji uygulamasının konstipasyona etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü, 2013
- Yüksek Lisans, 2011, Elif Günay İsmailoğlu, Ultrason kullanımının periferal intavenöz kateterizasyonun başarısına etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü, 2011
- Yüksek Lisans, 2010, Saadet Erzincanlı, Hemşirelerin eleştirel düşünme becerileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi, Ege Üniversitesi, 2010
- Yüksek Lisans, 2010, Asuman Temel, Üretral yolla mesane kateterizasyonunda iki farklı kayganlaştırıcı kullanımının ağrıya etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü. 2010
- Yüksek Lisans, 2009, Kıvan Çevik, Açık kalp ameliyatı sonrası yapılan postoperatif egzersizlerin ağrıya etkisinin incelenmesi, Ege Üniversitesi, 2009