Akademik BilgilerHATİCE YEŞİM KARASULU
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: yesim.karasulu@ege.edu.tr, H. Yeşim Karasulu
- Telefon: 0232 3884000/3985
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılık, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık, Türkiye, 1999

Uzmanlık Alanları- Eczacılık (1030000)
- Farmasotik Teknoloji (1030601)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Karasulu E, Karasulu HY, Ertan G, Kırılmaz L, Güneri T,Extended release lipophilic indomethacin: formulaion factors aannd mathematical equations fitted drug release rates, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 19, 99-104, 2003
- Karasulu HY, Taneri F, Şanal E, Güneri T, Ertan G, Sustained release bioadhesive efferscent ketoconazole microcapsules tabletted for vaginal delivery, J Microcapsules, 19, 357-362, 2002
- Karasulu HY, Ertan G, Different geometric shapped hydrogel theophylline: statistical approach for estimating drug relase, Il Farmaco, 57, 939-945, 2002
- Ertan G, karasulu HY, Karasulu E, Ege MA, Köse T,Güneri T, A new in vitro/ in vivo kinetic correlation method for nitrofurantoin matrix tablet formulations, Drug Development and Industrial Pharmacy, 26, 737-743,2000
- Karasulu HY, Ertan G, Köse T, Modeling of theophylline release from different geometrical erodible tablets, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 49, 177-182,2000
- Karasulu HY, Ertan G, Güneri T, 3*3 factorial design-based optimization of the formulation of nitrofurantoin microcapsules, Pharmacy World & Science, 18, 20-25, 1996
- Karasulu HY, Ertan G, Köse T, Güneri T, In vitro-in vivo correlations of nitrofurantoin matrix tablet formulation, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 21, 27-31,1996
- Ertan G, Sarıgüllü I, Karasulu Y, Erçakır K, Güneri T, Sustained-release dosage form of nitrofurantoin. Part 1. Preparation of microcapsules and in vitro release kinetics, J. Microencapsulation, 11, 127-135, 1994.
- Ertan G, karasulu Y, Güneri T, Degradation and gastrointestinal stability of nitrofurantoin in acidic and alkaline media, International Journal of Pharmaceutics, 96, 243-248, 1993
- Karasulu HY, Ertan G, Güneri T, Pharmacokinetics and bioavailability of nitrofurantoin matriks tablet, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinrtics, 11, 108-114, 1993

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2003, karasulu HY, Conk-Dalay M, Şanal E, Güneri T, Sapanca gölünden izole edilen Spirulina platensis ile hazırlanan tabletlerin ve kapsüllerin in vitro kalite kontrol çalışmaları, Su Ürünleri Dergisi, in press
- Kantarcı G, Karasulu HY, Özgüney I, Güneri T, Phase behaviour of microemulsion systems containing short-chain alcohols as cosurfactants, Acta Pharm. Turcica, 2002
- Kırılmaz L, Karasulu Y, Kantarcı G, Karasulu E, A Preliminary study on the preparation of stearic acid microspheres containning ketoprofen, ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2, 99-103, 1994
- Ertan G, Sarıgüllü I, Karasulu Y, Aşıkoğlu M, Kantarcı G, In vitro dissolution studies on sustained release dosage forms of Ampicillin and Amoxycilline, Acta Pharm. Turcica, 36,128-135,1994
- Karasulu HY, Ertan G, Nitrofurantoin, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dergisi, 2, 53-61,1994