Akademik BilgilerUĞUR SUNLU
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Deniz Biyolojisi AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ugur.sunlu@ege.edu.tr
- Telefon: 3111944
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enst.Canlı Den.Kay.Böl, Türkiye, 1989
- Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Su Ürünleri ABD, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü. Su Ürünleri Fak Su Ürün Temel Bil. Böl. Deniz Biy. ABD, Türkiye, 1995
- Doçentlik: E.Ü.Su Ürünleri Fak.Su Ürün Temel Bil.Böl. Deniz Biy. ABD., Türkiye, 1999
- Profesörlük: E.Ü.,Su Ürünleri Fak.,Su Ürünleri Temel Bil. Böl., Deniz Biy, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- Deniz Biyolojisi A.B.D. Başkanlığı, 2012-2014
- Müdür Yardımcılığı, E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-
- Dekan Yardımcılığı, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, 2007-2010
- Prof. Dr. E.Ü.Su Ürünleri Fak.Su Ürün. Temel Bil., 2006-
- E.Ü. Su Ürünleri Fak.Fakülte Kurulu Üyeliği, 2001-2004
- Doç.Dr. E.Ü. Su Ürünleri Temel Bil. Böl. Deniz Biy. ABD., 2000-2006
- Müdür Yardımcısı, E.Ü. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1997-2001
- Yrd. Doç. Dr. E.Ü. Su Ürünleri Temel Bilimler Bl. Deniz Biyolojisi ABD., 1995-2000
- Arastirma Görevlisi, E.Ü. Su Ürünleri Temel Bilimler Bl. Deniz Biyolojisi ABD., 1994-1995
-  Araştırma Görevlisi-E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu, 1990-1994
Uzmanlık Alanları- Çevre Sorunları (2170402)
- Deniz Biyolojisi (4010501)
- Su Ürünleri (4010503)
- Su Ürünleri (5011701)
- Deniz Bilimleri (6110101)
- Su Kirlenmesi ve Kontrolu (6150201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2007, ŞEN H., U. SUNLU. 2006. Effects Of Cadmium On Development And Hatching Of Eggs In European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) (Cephalopoda: Loliginidae). Journal of Environmental Assesment and Monitoring. Springer and Verlag. On line published first. DOI. 10.1007/S10661-006 9591-0
- SUNLU, U. 2005. Trace Metal Levels in Mussels (Mytilus galloprovincialis L.1758) from Turkish Aegean Sea CoastENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 114 (1-3): 273-286 MAR 2006.
- UĞUR, A., G. YENER, S. TOPÇUOĞLU, U. SUNLU, S. AKÖZCAN, B. ÖZDEN. 2005. Polonium-210 in Mussels (Mytilus galloprovincialis L.1758 ) and Sediments in Turkish Coast of the Aegean Sea. Environmental Radioactivity Book Series.Volume:8, Edited by: Povinec,P., Sanchez-Cabeza J.A. Elsevier Science ISBN:0-08-044909-3,660p.
- 1995, Alparslan, M., Kumru, M.N., Yaramaz, Ö., Sunlu, U. Investigations Made During Tourism Season Around Urla Related to Microbiological and Physico-Chemical Researches. Fresenius Environmental Bulletin 4, pp.545-549.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- ORÇUN, E., U., SUNLU. 2006. Sığacık (Seferihisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. (basımda).
- SUNLU, F.S., B. BUYUKISIK, T. KORAY, U. SUNLU. 2006. Growth Kinetics of Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann&Lewin Isolated From Aegean Sea Coastal Water (Izmir Bay/Türkiye) Pakistan Journal of Biological Science. 9 (1):15-21
- DURAL, B., N.DEMİR, U. SUNLU. 2006. A pilot –Scale Unit for Suspended Cultivation of Gracilaria gracilis in Izmir Bayş Aegean Sea. Pakistan Journal of Biological Science. 9 (6):1043-1046.
- AYDIN, A. U., SUNLU, 2005. Güney Ege Denizi Sedimentlerinde Karbon ve Yanabilen Madde Miktarlarının Araştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. Cilt, 21, Sayı,3-4, 229-234.
- SUNLU, U., A., AYDIN, N. E., EĞRİHANCI (ÖZÇETİN) 2005. Kuzey Ege Denizi Sedimentlerinde Karbon ve Yanabilen Madde Miktarlarının Araştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. Cilt: 22, No:3-4. (Basımda).
- ÇAKIR,T.D., Y.A. ÖREK, B.,HOŞSUCU,T.M., SEVER, U. SUNLU. 2005. İzmir İç Körfezi İhtiyoplankton Kompozisyonu. 2005. Cilt: 22, No:3-4. (Basımda)
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, F. S., SUNLU, A. BAŞARAN, 2002. Investigation on the Pollution of Gediz River Deltaic Zone (Izmir Bay-TURKIYE). Meeting on Coastal Zone Management in Med. Region. , Options Méditerranéennes Series A: Number 53: pp.57-63.
- SUNLU, U. 2002. Environmental Impact of Tourism. Meeting on Local Resources and Global Trades . Options Méditerranéennes Series A (In press).
- SUNLU, U. 2002. Comparison of Heavy Metals in Native and Cultured Mussel Mytilus galloprovincialis (L, 1758) from The Bay of İzmir (Aegean Sea /TÜRKİYE). Mediterranean Mussel Watch. CIESM Workshop Series No 15. Marseille France.pp.101-103
- SUNLU, U., A., KAYMAKÇI, F. S., İZGÖREN, 2001. Denizlerde Karbon Dinamiği.E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 18, No:1-2, 233-241.
- KAYMAKÇI, A., U., SUNLU, Ö., EGEMEN, 2001. Assessment of Nutrient Pollution Caused by Land Based Activities in Izmir Bay, Türkiye. Interdependency between Agriculture and Urbanization Meeting: Conflict on Sustainable Use of Soil and Water, Options Méditerranéennes Series A: Number 44: pp.47-53
- 1999, Egemen, Ö., Gökpinar, S., Önen, M., Büyükisik, B., Hossucu, B., Sunlu, U., Cirik, S. Güllük Lagünü (Ege Denizi/Türkiye) Ekosistemi. TÜBITAK Türk Zooloji Dergisi (Baskida).
- 1999, Sunlu, U., Egemen, Ö. Homa Dalyani ve Izmir Körfezi (Ege Denizi)'nin Farkli Bölgelerindeki Kirlenme Durumu ile Bazi Ekonomik Balik Türlerinde Agir Metal Düzeylerinin Arastirilmasi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi (Baskida).
- 1999, Sunlu, U., Kaymakçi, A., Izgören, S. Denizlerde Karbon Dinamigi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi (Baskida).
- 1997, Egemen, Ö., Sunlu, U., Kaymakçi, A. Yüzen Kati Atiklarin Olusturdugu Kirlilik ve Urla Limani Örnegi., E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 114, Sayi:1-2, s.197-201.
- 1997, Egemen, Ö., Alparslan, M., Sunlu, U. Çanakkale'den (Karacaören ve Kepez) Toplanan Midyelerde (Mytilus galloprovincialis LAMARCK) Bazi Agir Metal Düzeylerinin Arastirilmasi., E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 14, Sayi:1-2, s.197-201.
- 1996, Egemen, Ö., Sunlu, U. Baligin Yasadigi Su Ortaminin Özellikleri. Vetr. Kontr. ve Arast. Enst. Müd. Derg. s. 34, s.1-7 Bornova-Izmir
- 1996, Gökpinar, S., Cirik, S., Sunlu, U., Metin, C. Karine Dalyan Gölü Fitoplanktonu ve Balikçiligi. Tr. J. Of Biology. 20, 87-97, TÜBITAK Ankara-Türkiye
- 1994, Cirik, S., Alpbaz, A., Metin, C., Sunlu, U., Önen, M. Eber Gölünün Küçülmesi ve Ekosistem Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Fen Fak. Dergisi. Seri:B Ek 16/1 13 Sayfa.
- 1994, Egemen, Ö., Mordogan, H., Sunlu, U., Önen, M. Ege ve Marmara Bölgesinde Dagilim Gösteren Ostrea edulis L.1751'de Bazi Agir Metal (Pb, Cd, Cu, Zn) Düzeylerinin Karsilastirmali Olarak Arastirilmasi. Su Ürünleri Dergisi. Cilt. 11, Sayi 42-44, s.33-36. Bornova-Izmir

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- 0, SUNLU, U., 1997. Ağır Metallerin Su Ürünlerine Olan Etkileri. Tarım Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müd. Tarafından düzenlenen “Su Ürünleri Kalite Kontrolü ve Uygulaması” konulu Hizmetiçi Eğitim Kursu. 22-24 Mayıs 1997 İzmir.
- 0, SUNLU, U., 1997. Kimyasal Gübrelerin Su Ürünlerine Olan Etkileri. Tarý:m Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müd. Tarafından düzenlenen “Su Ürünleri Kalite Kontrolü ve Uygulaması” konulu Hizmetiçi Eğitim Kursu. 22-24 Mayıs 1997 İzmir.
- 0, SUNLU, U., 1998. Su Kirliliğinin Oluş Nedenleri. E. Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevre Bilimi Bahar Okulu II Ders Notları. s:47-61 Karaburun-İzmir.
- GÜNER,Y., U. SUNLU. 2002. Demirköprü Baraj Gölünde Balıklar Neden Ölüyor ? Ekoloji Çevre Magazin Dergisi. Sayı: 43 26-29.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- SUNLU, F. S., U., SUNLU, A. ÇAKMAKÇI, 2005. A Study Of Bathymetrıc Map Of Izmır Bay Usıng Remote Sensıng Imagery And Idrısı GIS Software. An Application of Algorithm Module and PCA Methods. ECO-IMAGINE Training Course. 29 Mayıs- 6 Haziran Lisbon-Portekiz.
- SUNLU, U., M., AKSU, B., BÜYÜKIŞIK, F.S. SUNLU, 2005. Temporal Variations of Organic Carbon and Chlorophyll Degradation Products in the Surficial Sediments of Izmir Bay (Aegean Sea/Turkey) X. European Ecological Congress.Kuşadası Aydın.
- BÜYÜKIŞIK, B., F. S. SUNLU, U. SUNLU, K. VON BRÖECKEL, H. GENÇAY-AYDIN, T. KORAY, S. KÜKRER. 2005. Assessment of Carrying Capacity For Microalgal Communities In Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) X. European Ecological Congress Kuşadası Aydın, Ekim 2005
- SUNLU, U., 2004. The State of the Marine Pollution in The Bay of Izmir. Workshop on Artificial Reef Applications in Fisheries and Water Quality Enhancement. 24/09/ 2004.E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi. Urla-İskele
- SUNLU, U., 2004. Heavy Metal Monitoring in Red Mullet Mullus barbatus (L.1758) from Izmir Bay (Eastern Aegean Sea-Turkiye) 1999-2001. Rap. Comm. Int Mer .Medit., ) 37 Barcelona Spain. (CIESM) p. 247
- SUNLU, F. S., B., BÜYÜKIŞIK, U., SUNLU, N. YURTERİ, 2004. Variations des Parametres Temporal Physico¬Chimiques Et Phytoplancton de La Port D’urla (Golfe D’izmir-La Mer Egee) Rap. Comm. Int Mer .Medit., 37 Barcelona Spain. (CIESM) p. 553.
- SUNLU, U. 2004. A Survey of Metal Pollution in Mussels Mytilus galloprovincialis (L.1758) from Northern Coast of Turkish Aegean Sea. Aquatic Forum 2004.(IAEA). International Conference on Isotopes in Environmental Studies 25-29 October2004 Monte-Carlo MONACO.
- SUNLU, F. S: U. SUNLU, 2001 Temporal Variations of Nutrients and Chlorophyll a in Urla Coast (Izmir Bay-Aegean Sea-TURKEY). The 36th CIESM Congress Proceedings Volume 36 p. 420, 24-28 September Monte-Carlo Monaco
- SUNLU, U, Ö, EGEMEN, A. BAŞARAN, 2001 The Red Mullet Mullus barbatus (L.1758) As An Indicator for Heavy Metal Pollution In İzmir Bay (Turkiye). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 36 Monaco p.166.
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, A., KAYMAKÇI, 1999. Monitoring of Trace Metal Levels in Demersal Fish Scorpaena porcus (L. 1758) Caught From İzmir Bay/Türkiye. European Ecology Congress, 19-23.September. 1999. Halkidiki-Greece
- 1998, Egemen, Ö., Sunlu, U., Kaymakçi, A. Heavy Metal Concentrations in Some Molluscs and in Surficial Sediments From Izmir Bay Türkiye. XXXV. Congress CIESM, Dubrovnik, 35(1) pp. 250-251. Croatia.
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, A., KAYMAKÇI, 1998. Trace Metals in Mediterranean Mussel Mytilus galloprovincialis (L. 1758) and in Surficial Sediments from Urla-İskele, İzmir-TURKEY. International Semposium on Marine Pollution Extended Synopsis. pp. 645-646. . Monte-Carlo, MONACO
- 1992, Cirik,S.,Kinacigil,T.,Gökpinar,S.,Sunlu,U. ,Metin, C. Lök, A. Recherches sur les Aspectes Physico-Chimique et Biologique de la lagune de Carine (Aydin-Turquie). Rapp. Comm.Int.,Mer.Medit.,33 P.93 Triest e Italie).Sözlü."
- 1992, Yaramaz, Ö., Mordogan, H., Sunlu, U., Önen, M. A Comparative Study on Some Heavy Metal Concentrations (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr) in the Sediments From Homa (Izmir) and Karine (Aydin- Türkiye) Fisheries Lagoons. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 33, p.87 Trieste Italy

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- DORA, E. Ç., U., SUNLU, Z. ERGEN, 2005. Çandarlı Körfez Sedimentlerinde Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. XIII. Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale
- ASLAN, F.,D., A., UĞUR, G.,YENER, U., SUNLU. 2005. İzmir Körfezi, Foça ve Aliağa Planktonik Organizmalarında 210 Po Tayini. IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi. Bildiri Özetleri. S: 102. 14-16 Eylül, Izmir
- SAÇAN, S., A. UĞUR, U. SUNLU 2004. İzmir Körfezi Yüzey Sedimentlerinde 210Pb Ve 210Po Birikiminin Periyodik Araştırılması. 22. Türk Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2004 Bodrum Türkiye.
- AKÖZCAN, S., A. UĞUR, G. YENER, U. SUNLU: 2004. Ege Denizi Kıyılarında Kara Midye (Mytilus galloprovincialis L.1758)’de 210Po Birikiminin Alfa Spektrometresi İle Tayini. 22. Türk Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2004 Bodrum Türkiye
- BÜYÜKIŞIK, B., U., SUNLU, F.S., SUNLU, T. M., SEVER, S., KÜKRER, E., ORÇUN, A., AYDIN, Y., KÖKSAL, E., YÜRÜR, M., ERGUN, H., GENÇAY, 2003. İzmir İç Körfezi’ nde Seyrelme Tekniğiyle Fitoplankton Kommünitesi Büyüme Hızı ve Zooplankton Otlama Hızı Ölçümleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.Özet Kitapçığı.2-5 Eylül 2003 Elazığ. s.54.
- SUNLU, F. S., U., SUNLU, B., BÜYÜKIŞIK, 2001. Urla Limanın’ daki ( İzmir Körfezi- Ege Denizi) Fiziko-Kimyasal Parametreler ile Fitoplankton Topluluklarının Zamana Bağlı Değişimleri. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-6 Eylül 2001 ANTAKYA
- BÜYÜKISIK, B., Ö., EGEMEN, U., SUNLU, F. S., SUNLU, A., BAŞARAN, G. Ş., AYDIN, Y., KÖKSAL, 2001. Gediz Deltasında Biyojeokimyasal Parametrelerin Yer ve Zamana Göre Değişimleri. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-6 Eylül 2001 ANTAKYA
- ASAROĞLU, M., U., SUNLU, A., KAYMAKÇI, 1999. İzmir’ in Bazı İlçelerindeki Yeraltı Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerlerinin İncelenmesi. İzmir Su Kongresi, Bildiriler Kitabı, s: 251-261. S.K.M. İzmir
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, A., KAYMAKÇI, A. TÜZEN., 1999.-Urla İskelesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sedimente Olan Etkilerinin İncelenmesi. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., 22-24 Eylul l999. Adana
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, A., KAYMAKÇI, 1998. Urla İskelesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğin Su Kalitesine Olan Etkilerinin Araştırılması. XIV Ulusal Biyoloji Kongresi , Tebliğler Kitapçığı Cilt : II, s:116-125 Samsun
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, A., KAYMAKÇI, 1998. Urla İskelesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğin Su Kalitesine Olan Etkilerinin Araştırılması. XIV Ulusal Biyoloji Kongresi , Tebliğler Kitapçığı Cilt : II, s:116-125 Samsun
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, 1997.- İzmir Körfezinde Dağılım Gösteren Lipsoz (Scorpaena porcus L. 1758) Balığında Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. Akdeniz Balıkçılık Kongresi. Bildiri Kitabı. s. 487-494. Editör (Belgin HOŞSU). İzmir-Türkiye
- SUNLU, U., R. GURBET, 1997. Deniz Kirliliğinin Su Ürünleri Donanımları Üzerine Etkileri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi. Bildiri ve Poster Özetleri. s. 154. 9-11 Nisan. İzmir-Türkiye.
- SUNLU, U., Ö., EGEMEN, M., ÖNEN, 1996. Güllük Lagünü Girişinde Dağılım Gösteren Mamun (Upogebia pusilla PETAGNA, 1792)'da Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması II. International Symposium on Aquatic Products. 21-23 Eylul, l996. İstanbul
- Cirik,S.,Alpbaz,A.,Metin,C.,Sunlu,U., Conk,M. Eber Gölüünün Küçülmesi ve Ekosistem Üzerine Etkileri.L. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-7 Ekim 1993 İzmir.(Sözlü).
- Yaramaz,Ö.,Mordoğan,H.-Sunlu,U.,Önen,M.Ege Marmara Bölgesinde Dağılım Gösterea Ostrea Edulis L.1758Üde.Bazı Ağır Metal(Pb.Cd,Cu,Zu)Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması.Isparta Mühendislik Fakültesi 7.Su Ürünleri Muh. Haftası 26-27.Mayıs 1992.Sözlü.
- Yaramaz,Ö.,Mordoğan,H.-önen.M.,Sunlu,U.,Alpbaz,A.,İzmir Körfeezi Sedimentlerinde Bazı Ağır Metal (Fe,Mn,Ni)ve Organik Madde (% C)Düzeylerinin Araştırılması.EÜitiminin 10. YÜlÜnda Su ürünleri Sempozyumu.12-14 Kasım 1991.Akm İzmir.Poster.

Kitapları (2 adet)- EGEMEN, Ö., U., SUNLU, 2003. Su Kalitesi. E.Ü.Su Ürünleri Fak. Yayın No. 14, Bornova-İzmir. IV.Baskı, 153 s.
- 2000, DOĞAN,F., Ü. ERDEM,E.HENDEN,E.ONOĞUR, M.ÖZTÜRK, İ.TÜRKAN,E.NURLU ve U.SUNLU. Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın No:1, Bölüm 16, Bornova, İzmir (Editör: Prof. Dr. ERDEM, Ü.). 355-379.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (14 adet)- Araştırma Projesi, CIESM. Mediterranean Mussel Watch 2002-2004 phase I. Ege Denizinin Türkiye Kıyılarındaki araştırmalarda bölgesel koordinatör olarak görev yaptı.
- Araştırma Projesi, FAO Projesi (SUNLU,U. Dahil ).2000. Tur/97/008/A/01/12 No lu Karşıyaka Kent Habitatının İyileştirilmesi Projesi (Proje Koordinatorü : Prof. Dr. Ümit ERDEM)
- 1999, Araştırma Projesi, ANON. (SUNLU, U. Dahil). Izmir Körfezi'ndeki Kirliligin Bentik ve Pelajik Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Izlenmesi. E.Ü. Rektörlügü Arastirma Fon Saymanligi 1995 SÜF/012 No'lu Proje (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. M. ÖNEN)
- 1998, Araştırma Projesi, ANON., (SUNLU, U. Dahil). Gediz Deltasi Sulak Alan Yönetim Plani Alt Projesi. (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. M.R. USTAOGLU)
- Araştırma Projesi, Sunlu, U., Egemen, Ö., Kaymakçi, A. Gediz Deltasi Su Kalite Parametrelerinin Mevsimsel Olarak Incelenmesi. E.Ü. Rektörlük Arastirma Fon Saymanligi 1998 SÜF/016 No'lu Proje (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. U. SUNLU)
- 1997, Araştırma Projesi, Egemen, Ö., Gökpinar, S., Büyükisik, B., Önen, M., Cirik, S., Hossucu, B., Sunlu, U. Güllük Lagünü Ekosistemi ve Modellemesi. TÜBITAK DEBAG-52 No'lu Proje, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Ö. EGEMEN)
- Araştırma Projesi, Egemen, Ö., Sunlu, U., Kaymakçi, A. Izmir Körfezi'nin Farkli Bölgelerinde Nütrient Düzeylerinin Incelenmesi. E.Ü. Rektörlügü Arastirma Fon Saymanligi 1997/014 No'lu Projesi (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Ö. EGEMEN)
- 1997, Araştırma Projesi, ANON., (SUNLU, U. Dahil), Çesme Dalyanköy Yat Yanasma Yeri ÇED Raporu. T.C. Ulastirma Bakanligi DLH Insaati Genel Müd. 6. Bölge Müdürlügü ve E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi. (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. A. Kocatas)
- 1997, Araştırma Projesi, ANON. (SUNLU, U. Dahil). Çanakkale Kepez Limani Iskele Insaati Yeri ÇED Raporu. T.C. Ulastirma Bakanligi DLH Insaati Genel Müd. 6. Bölge Müd. ve E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. T. Katagan)
- Araştırma Projesi, Cirik Sema,Alpbaz Atilla,Metin Cengiz,Sunlu Uğur,Conk Meltem.Eber Gölü Fitoplanktonik Organizmaları ve Su Özelliklerinin Araştırılması. E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı.1993 |
- Araştırma Projesi, Editör Erol,Ç.E.D. Eski Foça Yat Limanı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu. Eski Foça Belediye Başkanlığı 1993. |
- Araştırma Projesi, Gökpınar Şevket,Cirik Semra,Kınacgil Tuncay,Sunlu Uğur Metin Cengiz.Karina Dalyan Gölü Fitoplanktonu ve Balıkçılığı.E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı.1993 |
- 1993, Araştırma Projesi, Kinacigil, H.T., Tokaç, A., Lök, A., Metin, C., Sunlu U., Izmir Körfezi'nin Ekonomik Öneme Sahip Demersal ve Pelajik Balik Stoklarinin Tespiti. E.Ü. Arastirma Fon Saymanligi 1991 SÜFAK 003 No'lu Proje (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. H.T. Kinacigil)
- Araştırma Projesi, Editör Uslu Orhan Ç.E.D.İzmir Limanı ve Yanaşma Kanlı Tarama Malzemesinin Dökü Alanlarındaki Çevresel Etki Değerlendirme Raporu. T.C.UlaştÜrma BakanlğÜ,1990 |
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1989, TÜBITAK-BAYG Yurt Içi Doktora Bursu
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1995, TÜBITAK Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Yüksek Lisans, 2006, Özlem YILMAZ. İzmir Körfezi'nde Anyonik Deterjan Düzeylerinin Araştırılması. E:Ü. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri A.B.D.
- Yüksek Lisans, 2005, Ender ORÇUN. Sığacık (Seferihisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri A.B.D.
- Doktora, 2005, Elif Çağrı DORA. İzmir Körfezi'nde Bazı Poliket Türleri (H.diversicolor,D.neapolitana) ile Bunların Yaşadığı Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. (II. Danışman)E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bilimler A....
- Doktora, 2005, Elif Çağrı DORA. İzmir Körfezi'nde Bazı Poliket Türleri (H.diversicolor,D.neapolitana) ile Bunların Yaşadığı Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. (II. Danışman)E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bilimler A....
- Yüksek Lisans, 2003, Neslihan Ebru EĞRİHANCI (ÖZÇETİN). Kuzey Ege Sedimentlerinde Karbon ve Yanabilen Madde Düzeylerinin Araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
- Yüksek Lisans, 2002, Arzu AYDIN. Güney Ege Denizi Sedimentlerinde Karbon ve Yanabilen Madde Düzeylerinin Araştırılması.E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
- Yüksek Lisans, 1999, Muammer AŞAROĞLU, İzmir' in Bazı İlçelerindeki Bazı Yeraltı Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin İncelenmesi. E.Ü.Fen Bilimleri Ens.Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.