Akademik BilgilerUFUK DEMİRBAŞ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Ses Eğitimi Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: u_demirbas@yahoo.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.D.T.M.Kons., Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: E.Ü.Sosyal Bil.Ens., Türkiye, 1993

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Demirbaş,Ufuk,Tanburi Cemil Bey Yaşamı Besteciliği Eseleri,E.Ü.D.T.M.Konservatuarı,Dergisi,S.4,Ss.119-126 Nisan 1992

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Demirbaş Ufuk,Arel-Ezgi,Uzdilek Ses Sistemi ile Abdülkadir Töre Ses Sisteminin Karşılaştırılması,Yüksek Lisans Tezi,E.Ü.Sos.Bil.EnsTemel Bil.Ana Sanat Dalı,İzmir,1993