Akademik BilgilerMEHMET AKSU
DOÇENT
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mehmet.aksu@ege.edu.tr
- Telefon: 3115205
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, 2017-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2018
Uzmanlık Alanları- Çevre Mühendisliği (6150000)
- Su Kirlenmesi ve Kontrolu (6150201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Aksu, M., Kaymakçı-Basaran, A., Egemen, Ö. 2016. Effects of Off-Coast Bluefin Tuna Fattening on Water Quality in the Eastern Mediterranean Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sicences, 16: 855-863. doi: 10.4194/1303-2712-v16_4_12
- M. Aksu, A. Kaymakçı Başaran, and Ö. Egemen, 2013, Effects of Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline on the Water Quality in Yumurtalık Coast of the Iskenderun Bay. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 30, Sayı 1: 7–13
- M. Aksu, 2012, The Effects of Sugozu Power Plant on Water Quality in the Iskenderun Bay, Eastern Mediterranean. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (2): 224-228
- Aksu, M. Kaymakçı Başaran, A. and Egemen, Ö. 2011, Investigation of Water Quality Trends of the Tahtalı Reservoir (Izmir, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 20(2) : 317-324
- Kaymakçı-Başaran, A., Aksu, M. and Egemen, Ö. Impacts of the Fish Farms on the Water Column Nutrient Concentrations and Accumulation of Heavy Metals in the Sediments in the Eastern Aegean Sea (Turkey). Environ. Monit. Assess. (2010) 162:439-451. DOI 10.1007/s10661-009-0808-x
- Saçan, S., Uğur, A., Sunlu, U., Büyükışık, B., Aksu, M. & Sunlu, F.S. The 210Po and 210Pb levels in surface sediment samples in the Izmir Bay (Aegean Sea-Turkey). Environ Monit Assess (2010) 161:575–582, DOI 10.1007/s10661-009-0769-0
- Aksu, M, Kaymakçı-Başaran, A. and Egemen, Ö. Long-term monitoring of the impact of a capture-based bluefin tuna aquaculture on water column nutrient levels in the Eastern Aegean Sea, Turkey. Environ Monit Assess (2010) 171:681–688
- M. Aksu, 2009, İzmir Körfezi’ndeki Bazı Balık Çiftliklerinin Sucul Çevreye Etkilerinin Araştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 26, Sayı 4: 271–279
- Sunlu, U., Aksu, M., Buyukisik, B. and Sunlu, F. S., Spatio-Temporal Variations of Organic Carbon and Chlorophyll Degradation Products in the Surficial Sediments of Izmir Bay (Aegean Sea/Turkey) Environ Monit Assess.(2008) 146:423–432, DOI 10.1007/s10661-007-0088-2
- 2007, A. Kaymakçı Başaran, M. Aksu, and Ö. Egemen, Ildır Koyu’nda (İzmir-Ege Denizi) Açık Deniz Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin İzlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, 22-28

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Basaran, A., Aksu, M., Egemen, Ö. 2016, Structure and carbon content of deep sediments of the Marmara Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 41, 41th CIESM Congress, Kiel-Germany, 14-16 September 2016
- Aksu, M., Basaran, A., Egemen, Ö. 2016. Effects of a bluefin tuna farm on water quality in the eastern Aegean Sea, Turkey. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 41, CIESM Congress, Kiel-Germany, 14-16 September 2016.
- 2007, AKSU, M and KOCATAŞ, A., Environmental effects of the three fish farms in Izmir Bay (Aegean Sea-Turkey) on water column and sediment, Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, İstanbul, 9-13 April 2007
- 2005, SUNLU, U., AKSU, M, BÜYÜKIŞIK, B. and SUNLU, S. Temporal Variations Of Organic Carbon And Chlorophyll Degradation Products in the Surficial Sediments of Izmir Bay (Aegean Sea/Turkey)" X. Eurepean Ecological Congress, Kuşadası, Aydın
- 2005, AKSU M. and KOCATAŞ A., "The Effect Of The Fish Farm On The Marine Environment in İzmir Bay (Aegean Sea-Turkey) X. European Ecological Congress, Kuşadası, Aydın
- 1999, AKSU, M. and KOCATAŞ, A. Environmental Impacts of Aquaculture on Coastal Ecosystems and Mitigation of Adverse Impacts 8th European Ecological Congress (Eureco'99), September 18-23 1999 Halkidiki-Greece.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- M. Aksu, A. Kaymakçı Başaran ve Ö. Egemen 2015, Marmara Denizi’nde bazı fiziko-kimyasal parametrelerin su kolonundaki dağılımları, 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir
- M. Aksu, 2015, Sürdürülebilir Balık Yetiştiriciliği. Sürdürülebilir Balıkçılık Paneli, 19 Mart 2015, İzmir.
- A. Kaymakçı Başaran, M. Aksu ve Ö. Egemen, 2015, Marmara Denizi’nin Güney Baseninde Besin Tuzlarının Ve Klorofil-A Dağılımının İncelenmesi, 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir.
- G, Ünalan, Ö. Egemen, M, Aksu, A, Başaran, 2015, Ağ Kafeslerde yapılan orkinos besiciliğinin sedimentte oluşturduğu bazı ağır metal birikim düzeylerinin araştırılması. 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir.
- M.Aksu, A. Basaran, Ö. Egemen, 2015, Gerence Körfezi’nde (Ege Denizi) Yapılan Orkinos Besiciliğinin Su Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, 26-30 Ekim 2015, Antalya.
- M. Aksu, A. Kaymakçı Başaran ve Ö. Egemen, 2011, Çandarlı ve İzmir Körfezlerinde Dört Farklı Bölgede Kurulu Balık Çiftliklerinin Su Kalitesine Olan Etkilerinin Saptanması. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya.
- A. Kaymakçı Başaran, M. Aksu ve Ö. Egemen, 2011, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının Adana-Yumurtalık Kıyısında Su Kalitesine Olan Etkilerinin İzlenmesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya.
- 2008, KAYMAKÇI BAŞARAN, A., EGEMEN Ö. ve AKSU, M., 'Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk, İzmir) Aşağı Havzasında Su Kalite Kriterlerinin Araştırılması' Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 27-30 Mayıs, Ankara.
- 2007, AKSU, M., SUNLU, U., BÜYÜKIŞIK, B. ve SUNLU, S., İzmir Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Organik Karbon ve Klorofil Bozunma Ürünlerindeki Değişimlerin Araştırılması, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla.
- KAYMAKÇI BAŞARAN, A., EGEMEN, Ö. ve AKSU M., "Ağ Kafeslerde Yapılan Orkinos (Thunnus Thynnus L.1758) Besiciliğinin Su Kolonunda Olası Etkilerinin İzlenmesi" XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale.
- KAYMAKÇI BAŞARAN, A., EGEMEN, Ö. ve AKSU M., "Ildır Koyu’nda Açık Deniz Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin İzlenmesi" Ulusal Su Günleri 2005, 28-30 Eylül 2005, KTÜ, Trabzon.
- 1997, KOCATAŞ, A. ve AKSU, M., Kıyısal Ekosistem Yönetiminin Bazı Temel Süreçleri. Kuşadası Belediyesi, II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu. 14-16 Kasım,Belediye Yayınları.

Kitapları (1 adet)- Kitapta bölüm: F.S. Sunlu, , U. Sunlu, B. Buyukisik, S.Kukrer and M. Aksu, 2011, Effects of Wastewater Treatment Plant on Water Column and Sediment Quality in Izmir Bay (Eastearn Aegean Sea), 253-268pp (Kitap: Waste Water - Evaluation and Management, Edited by Fernando S. García Einschlag, 470p, Crotia)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (26 adet)- 2012, TÜBİTAK 111Y268 No’lu CAYDAG, Marmara Denizi ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Kommunite Yapıları. TÜBİTAK 111Y268 No’lu CAYDAG Projesi, Araştırıcı, 2015
- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:11-SÜF-025,, Açık Deniz Ağ Kafeslerde (Gerence, Ege Denizi) Yapılan Orkinos (Thunnus Thynnus, L. 1758) Besiciliğinin Deniz Ortamına Etkilerinin Araştırılması, Proje Yöneticisi (Devam ediyor).
- 2008, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tahtalı Baraj Gölü’nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi, Araştırıcı.
- 2008, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Kocaman (Karaburun) Orkinos Geliştirme Tesisi 2006-2007 Dönemi İzleme Projesi, Araştırıcı.
- Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Kocaman (Karaburun) Orkinos Geliştirme Tesisi 2007-2008 Dönemi İzleme Projesi, Araştırıcı.
- Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Geliştirme Tesisi Üretim Dönemleri (2002-2003: 2004-2005: 2005-2006) ile Üretimsiz Dönemlerin (2006-2007: 2007-2008) Karşılaştırılması Projesi, Araştırıcı.
- 2007, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section. Araştırıcı.
- 2007, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması, Araştırıcı.
- Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Kocaman (Karaburun) Orkinos Geliştirme Tesisi 2005-2006 Dönemi İzleme Projesi, Araştırıcı.
- Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Geliştirme Tesisi 2005-2006 Dönemi İzleme Projesi, Araştırıcı.
- Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Dem Idırı (Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi 2004-2005 İzleme Projesi, Araştırıcı.
- 2005, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Egesu Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (İzmir İli, Dikili İlçesi,Hayıtlı Koyu Mevkii) Açık Deniz Kafeslerinde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 2005, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Urban Yatçılık ve Su Ürünleri Sanayi Tic. Ltd Şti Açık Deniz Kafeslerinde Levrek- Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 2005, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Açık Deniz Kafeslerinde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği Çevre Etki Değerlendirme Ön Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 2005, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Çeşme Ildır Yöresinde Kurulu Off-Shore Yetiştiricilik Tesislerindeki Ekolojik Koşulların Mevsimsel Olarak İzleme Çalışması, Araştırıcı.
- 2005, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Çeşme Ildır Yöresinde Kurulacak Off-Shore Yetiştiriciliği Proje Tanıtım Dosyası, Araştırıcı.
- 2005, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Mordoğan Su Ürünleri ve Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. Açık Deniz Kafeslerinde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 2005, Proje No: 2001/Süf/002, İzmir Körfezi’nin Farklı Bölgelerindeki Bazı Balık Çiftliklerinin Sucul Çevreye Etkilerinin Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 2005, TÜBİTAK 102y116 No’lu YDABÇAG Projesi, Büyük Kanal Projesinin Aktif Hale Geçirilmesinin İzmir Körfezi Sularında Alt Besinsel Seviyeler Üzerine Etkileri, Araştırıcı.
- 2003, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi ÇED Ön Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 2003, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İzmir Körfezi Konteyner Terminali Çevre Etki Değerlendirme Çalışması, Araştırıcı.
- 2002, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlknak (Çandarlı) Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kapasite Artırım Projesi, Çevre Etki Değerlendirme Ön Araştırma Raporu, Araştırıcı.
- 2002, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Güllük Limanı Dip Taraması ÇED Ön Araştırma Projesi, Araştırıcı.
- 1999, Proje No: DBTE-98, İzmir Körfezi 1994-1998 Deniz Araştırmaları Final Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, Araştırıcı, .
- 1999, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sulak Alanların Yönetimi Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi, Araştırıcı.
- 1997, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale Kepez Limanı İskele İnşaatı Çevresel Etki Değerlendirme Projesi, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Araştırıcı
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2006, Mediterranean Aquaculture and Environmental Management, Murcia-Spain