Akademik BilgilerBÜLENT ÇAKMAK
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Tarım Makineleri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bulent.cakmak@ege.edu.tr
- Telefon: 1505, Dahili telefon
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tarım Makinaları, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tarım Makinaları, Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- E.Ü.Ziraat Fakültesi Atölyeler Sorumlusu, 2008-
- Visiting Scientist within the Erasmus Program, Foggia Unv. Italy, 2007
- Organizing commity member of Soil Dynamics Workshop, 2007
- 8. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi ,ongre Düzenleme Kurulu Üyesi., 2002
- 8. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Özel Oturumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2002
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Sosyal Fon Yönetim Kurulu Üyesi, 1995-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- E.Ü.Z.F. tarım Makinaları Bölümü Lisans Öğrenci İşleri Sorumlusu, 1996-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Tarımsal Mekanizasyon (5010800)
- Tarım Makinaları (5010801)
- Ergonomi (6050101)
- Bilgisayar Destekli Tasarım (6090304)
- Konstrüksiyon ve İmalat (6250200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 2007, The Effect of Fruit Packaging Properties on Quality Losses of Fresh Fig Fruits During Transportation, The Journal of Agircultural Faculty, E.Ü., 44(1): p 123-135, ISSN 1018-8851 Bornova İZMİR
- 2007, Performance Evaulation of Prototype Machine for Pressing and Packaging of Fodders for Silage. Journal of Agircultural Machinery Science 3(2): 97-104 Bornova İZMİR
- 2005, Silaj Yemin Paketlenmesi Mekanizasyonunda Kullanılan Farklı PE (Polietilen) Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN 1018-885, 42(3) 67-76
- 2005, Plastik Rengi, Vakum Uygulaması ve Bekletme Şeklinin Paket Mısır Silaj Yemi Kalitesi Üzerine Etkileri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN 1018-885, 42(2) 77-85
- Aşırı Yük Kavramalı Mafsallı Millerin Yük Taşıma Karakteristikleri E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2002, 39(3) S:128-135 ISSN:1018-8851
- 2001, Some Physico-Mechanical Properties of Dried Fig. Proceedings of Second International Symposium on Fig. Acta Horticulturae, Belgium
- Diskaro Disklerinde Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Aşınma Üzerine Etkileri” E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2001, 38(1) S:79-84 ISSN:1018-8851
- 1998, Vibration Damage Trial on Some Fig Cultivars” ACTA Horticulture Number 480 P.305-310. ISBN: 9066057513
- 1997, Outdoor Testing of Agricultural Cladding Materials”. ACTA Horticulture Number 491 P.67-74. ISBN: 906605901
- 1997, Friction and Rolling Resistance Coefficients of Fig. ACTA Horticulture Number 480 P.301-304.
- 1991, İkincil Toprak İşleme Aletlerinin Toprağı Karıştırma Etkilerinin Saptanması. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,S 243-246 Bornova-İzmir

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Alayunt,F.N., C.Akdeniz, S.Yalçın, S.Özkan, H.Ertorun, B.Çakmak 1999. “Etlik Piliçlerde Taşıma Sırasında Oluşan Strese Bağlı Ürün Kayıpları ve Azaltıcı Önlemlerin Belirlenmesi”. EBİLTEM Proje Sergisi 25-27 Ekim 1999

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2005, Determination of the Noise Level of Some PTO Driven Agricultural Machinery. 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27 th International Conference of CIGR Section IV, September 27-29, Izmir, Turkey, Proceedings Book P:155-1
- 2003, The effects of changes in environmental conditions within poultry transport vehicle on blood parameters. XVI th Europe Symposium on the Quality of Poultry Meat & X th Europe Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products September 23-26, Saint-Brieuc
- 2001, Some Physico-Mechanical Properties of Dried Fig. Proceedings of Second International Symposium on Fig. Acta Horticulture, Belgium
- 2000, The study on Vibrational Damage to Some Fig Cultivars Using a Simulator, XXIV. HAS-ATC Research and Development Conference Proceedings Nr. 24 Gödöllö P:18 Hungary

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- 2007, Effest of Vibration on Quality of Agricultural Products XIII. Ulusal Ergonomi Kongresi. Proceedings p 19-21 Kayseri
- 2006, Ekim Makinalarında Toprak Nemine Dutarlı Otomatik Derinlik Ayar Düzeni Prototipi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, ISBN 975-8100-55-6 S 171
- Silaj Yapım Tekniği ÖrKoop Bilgilendirme Toplantısı, 29 Nisan 2006, Nazilli Aydın
- 2006, Toprak İşleme Alet ve Makinalarında İş Organlarının Aşınması Yakıt, Güç, Zaman Gereksinimi Üzerine Etkileri, Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi 6-8 Eylül, Bildiriler kitabı S 5, ISBN 975 8100 55 6 Çanakkaler
- 2000, Farklı Malzemelerden Yapılan Meme Plakalarının Yapay Aşındırıcı Kullanılarak Aşınma Davranışlarının İncelenmesi" Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı, Erzurum, S:207-212
- 2000, Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Tarım İş Makinaları Sanayii." Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı, Erzurum, S:1-6
- 2000, Farklı Malzemelerden Yapılan Meme Plakalarının Yapay Aşındırıcı Kullanılarak Aşınma Davranışlarının İncelenmesi" Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı, Erzurum, S:207-212
- Dar Uç Demirli Aletlerde (Çizel) Çeki Kuvveti Tahminleme Modeli". Tarımsal Mekanizasyon 18.Ulusal Kongresi, 17-18 Eylül 1998, Tekirdağ, Bildiriler Kitabı, S:267-273.
- Kültürform Tipi Kulaklı Pulluklarda Çeki Kuvveti Tahminleme Modeli". Tarımsal Mekanizasyon 18.Ulusal Kongresi, 17-18 Eylül 1998, Tekirdağ, Bildiriler Kitabı, S:276-281.
- Tarımsal Üretimde Değişken Kavram ve Koşullarda Tarım Makinaları Yapım ve İşletmeciliğinin Gelişme Yönleri". Tarımsal Mekanizasyon 17.Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Tokat, Bildiri Kitabı, S.11-18. ISBN: 975-7328-11-1
- 1995, Tarım Makinaları Tasarımında Kalite Kavramı ve Malzeme Sorunu" Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, Bursa, Bildiriler Kitabı, S:11-20.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2006, Araştırma Projesi, Bazı Kaba Yemlerin Sıkıştırılabilirlik Özellikleri Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 01-ZRF-42
- 2005, Araştırma Projesi, Ülkemiz Koşullarında Taze İncirin Taşınması Sırasında Oluşan Kalit Kayıpları Ve Çözüm Önerileri TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: Tarp 2574-4
- 2005, Araştırma Projesi, Kuyruk Mili İle Tahrik Edilen Bazı Tarım Makinalarının Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:01 ZRF 044
- 2003, Araştırma Projesi, Toprak Elevatörlü Serpme Ekim Makinası Geliştirilmesi Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 98-ZRF-047
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1997, İsrail Hükümeti Bursu
- 1997, İsrail Hükümeti Bursu