Akademik BilgilerMEHMET ÖCAL ÖZBİLGİN
PROFESÖR
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Bölümü
Türk Halk Oyunları Öğreticiliği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ocal.ozbilgin@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3747509/200, Türk Halk Oyunları Bölümü
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniv.Endüstri Mühendisliği, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: E.Ü.Sosyal Bilimler Ensti., Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyati Böl.Türk Halk Bilimi, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Ünv. D.T.M. Konservatuari Türk Halk Oyunlari Bölümü, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Ünv. D.T.M. Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Bölümü, 2007
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları Bölümü, Öğreticilik Anasanat Dalı, Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi Yöneticisi, 2013-
- Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü , 2013-
- EÜ. DTMK Türk Halk Oyunları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, 2010-2013
- EÜ. DTMK Türk Halk Oyunları Bölümü Öğreticilik Anasanat Dalı Başkanı, 2009-
- Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdür Yardımcısı, 2007-2011
- ICTM The International Council For Traditional Music Study Group On Music And Dance in Southeastern Europe(Vice Chair), 2007-
Mesleki Faaliyetleri (28 adet)- “11. Timisora Folk Festival” Uluslararası Festival, Timisoara, Romanya (Koreograf, Oyun Eğitmeni) 06–11.07.2010, 2010
- Tebriz Etnografya Müzesi, İran geleneksel oyun ve müzikler konusunda araştırma ve inceleme Gezisi (Araştırmacı) İRAN 08-14.11.2009, 2009
- 09-DTMK-002 Nolu “Batı Anadolu Yörük Müziğinde Kadın İcralarının Tesbiti” Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü), 2009-Devam Ediyor
- 09-DTMK-004 Nolu “İzmir Yöresi Zeybek Oyunlarına Eşlik Eden Geleneksel Çalgı Takımları” Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü), 2009-Devam Ediyor
- 09-DTMK-005 Nolu “Denizli Yöresinde Halk Oyunlarında Kullanılan 'Çam Sipsi' Ve 'Grangaz Takımı'nın Yöre Oyun Kültürüne Etkileri” adlı Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü), 2009-Devam Ediyor
- “Izegem&Schoten Folk Festival” Uluslararası Festival Izegem, BELÇİKA (Kafile Sorumlusu, Koreograf, Oyun Eğitmeni) 01–18.07.2009, 2009
- 07-DTMK-001 Nolu “İzmir ili geleneksel Oyun ve müziklerin tespiti” Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü), 2007-Devam Ediyor
- 9. Uluslararası “Danube Carnival-Cultural and youth Gathering” festival ve gençlik organizasyonu MACARİSTAN(Kafile sorumlusu-kareograf) 16.06.2007, 2007
- “Türk Halk Danslarında Teke Yöresi” Halk Dansları Topluluğu Eğitim Seminerleri 4, İzmir, (Konuşmacı) 01.03.2005, 2005
- 03.DTMK.001 “Anadolu Tahtacılarında Müzik, Dans, Çalgılar, ve Giyim Kuşam Araştırması Projesi” (Derlemeci), Senirkent-ISPARTA(Derlemeci) 18-20.02.2005, 2005
- “Tarih İçinde Fethiye Halk Kültürü” Paneli, Fethiye, Muğla (Konuşmacı) 16.04.2005, 2005
- ICTM Uluslararası Etnokoreoloji Gurubu, Alan araştırması (Fieldwork) Alt gurubu ile İzmir-Merkez, Aydın-Akçeşme Köyü, Muğla-Çomakdağ Kızılağaç Köyü, Alan Araştırması Projesi, İZMİR, AYDIN, MUĞLA, (Proje Yürütücüsü-Derlemeci) 04-11.05.2005, 2005
- “Dünyada Halk Oyunları Faaliyetleri”, Uluslararası Panel, İzmir (Düzenleyen, Panel Başkanı) 09.05.2005, 2005
- “Labaratorio Teatro Popolare Gruppo Folk ‘U Cirnicchiu’ MOLES AETERNA Festival” Uluslararası Festival Moliterno, İTALYA (Koreograf, Oyun Eğitmeni) 03–09.08.2005, 2005
- “Devlet Planlama Teşkilatı No: 04-DPT–007 Halk Çalgıları, Halk Oyunları, Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği Müze ve Arşiv Oluşturulması” Uluslar arası araştırma Projesi, (Proje Yürütücüsü) 2004-2008, 2004-2008
- Norveç Bilim ve Teknoloji üniversitesi müzik bölümü, dans birimi tarafından organize edilen 11 üniversite katılımlı “Uluslar arası Genç Etnokoreolojistler” için düzenlenen (IPEDAK – Intensive Program on Dance Knowledge) adlı seminer NORVEÇ (Öğretim Üyesi), 2004-Devam Ediyor
- 9.Uluslararası Duna Karnavalı–Kültürel ve Gençlik Toplantısı, Budapeşte, MACARİSTAN (Katılımcı), 11.06.2004, 2004
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu 6. Halk Bilim Günleri “Zeybek Ve Simge” Paneli, Ankara, (Konuşmacı) 19.03.2003, 2003
- Muğla Belediyesi Kültür Şenliği “Zeybek Kültürü ve Muğla” Tartışma, Muğla (Katılımcı) 06.09.2003, 2003
- Elte Üniversitesi Türkoloji Bölümü Konferansı, “Türk Folkloru”, Budapeşte, MACARİSTAN, (Konuşmacı) 04.04.2001, 2001
- Potsdam Bundesgarten Festivali Gençlikte Uluslararası Anlayış Ve Tolerans Paneli, “The Place Of Traditional Culture And Folk Dance In The Movement Of World Globalisation,” Berlin, ALMANYA, (Katılımcı) 09.07.2001, 2001
- Halk Eğitim Merkezi Ve akşam Sanat Okulu Müdürlüğü “Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu” İzmir (Öğretim Görevlisi) 11.01.2002, 2001-2004
- Türk Halk Oyunları Bölümü Ve Alman Gençlik Kültür Müdürlüğünün Ortaklaşa Gerçekleştirdiği Halk Oyunları Projesinin Gösterisi, Dusseldorf, ALMANYA (Proje Yönetmeni) 22.04–01.05.2002, 2001-2002
- Macaristan Devlet Halk Topluluğunda Üç Ay Halk Oyunları Çalışması, Budapeşte, MACARİSTAN (Koreograf, Oyun Eğitmeni), 1997-1998
- MACARİSTANDA HALK BİLİMİ ARASTIRMASI, 1997-1998
- - Muğla yöresi halk oyunları ile ilgili araştırma, MUĞLA-Bodrum, 14-15 Şubat 1996, (Derlemeci), 1996
- Geleneksel Giyim Kuşam, Seyirlik Oyunlar, Semahlar, Halk Müziği Konularında Karadeniz İllerinde Yapılan Araştırmanın Ön Çalışması, GÜMÜŞHANE, BAYBURT, TOKAT, AMASYA, TRABZON, ORDU, GİRESUN, RİZE, ARTVİN, (Derlemeci) 1-15.08.1996, 1996
- - Muğla yöresi halk oyunları ile ilgili araştırma, MUĞLA, 23-30 Ocak 1995, (Derlemeci), 1995
Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Sosyal Antropoloji (2080301)
- Etnoloji (2080401)
- Sahne ve Görüntü (3030000)
- Geleneksel Türk El Sanatları (3050000)
- Endüstri Mühendisliği (6050000)
Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- 2010, Özbilgin, Mehmet Öcal. "Ege Bölgesi Askere Uğurlama Eğlencelerinde Geleneksel Dansın Sosyal İşlevi", Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, TÜRKİYE 11–13.12.2009
- "Davul Çaldirma Tradition In Akçaalan Village, Gediz County, Kütahya: An Example For The Teaching And Learning Process Of Traditional Dances In The Rural Area.", The Second Symposium Of ICTM Study Group Musıc And Dance In Southeastern Europe, İzmir, TÜRKİYE 06-11.04.2010
- 2009, "Zeybek Dances In The Balkan Peninsula", International Scholarly Conference, The Balkan Peninsula as a Musical Crossroad, Struga, MAKEDONYA 20-24.10.2007
- 2009, "Government Censorship And The Impact On Traditional Dance And Music Performance In Bergama Turkey.", The First Symposium Of ICTM Study Group Musıc And Dance In Southeastern Europe, Struga, MAKEDONYA 04-08.09.2008
- 2009, "Zeybek Oyunlarında Taklit Unsuru", Halk Kültürüne Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, TÜRKİYE 25–27.12.2008
- 2008, - ICTM 23. Uluslararası Etnokoreoloji Sempozyumu, "The Cross Cultural Affects on Today’s West Anatolian Folk Dances", Szeget, 11-18 Temmuz 2004, Monghidoro, Bologna-İTALYA (Katılımcı)
- 2008, "Zeybek Oyunları Eşliğinde Davul-Zurna Çalgı Takımları", Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, TÜRKİYE 14–16.12.2007
- Özbilgin, Mehmet Öcal. "Türk Halk Oyunlarında Yerellik Kavramı", Halk Kültürlerinde Değişim Uluslararası Sempozyumu, 389-396, Kocaeli , 16-18 Aralık 2005
- Özbilgin, Mehmet Öcal. "Milas Çomakdağ Oyunları Örneği Üzerinde, Geleneksel Halk Oyunlarında Görülen Kültürel Değişim", Halk Kültürlerinde Değişim Uluslararası Sempozyumu, 389-396, Kocaeli , 17-19 Aralık 2004
- 2003, - Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu "Macaristanda Ve Türkiyede Yürütülen Halk Oyunları Faaliyetlerinin Medya Açısından Karşılaştırması", Sakarya, 12-14 Aralık 2002, TÜRKİYE (Katılımcı)
- "Türk ve Macar Toplumları Tarihi İlişkisinin Günümüzdeki Kültürel Yansımaları", Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Uluslararası Sempozyumu, 198-206, Istanbul, 12-14 Aralık 2003
- Solo Dances in Turkish Folk Dance ICTM 22. Uluslararası Etnokoreoloji Sempozyumu, "Solo Dances in Turkish Folk Dance", Szeget, 14-31 Temmuz 2002, MACARİSTAN (Katılımcı)
- "Macaristanda Ve Türkiyede Yürütülen Halk Oyunları Faaliyetlerinin Medya Açısından Karşılaştırması", Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 256-267, Sakarya, 12-14 Aralık 2002
- 1998, Creative process of Folk Dance on Example of Aegean Zeybek Dances

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- "Zeybek Oyunlarında Doğaçlama Ve Kişisel Tavır", Muğla Üniversitesi Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla, 24-25 Ekim 2002,
- - Mutahhar Serif Basaoglu Anısına Ödemiş Sempozyumu, "Ödemiş Halk Oyunları ve Zeybeklik Olgusu", İzmir, 11 Eylül 2002,
- "Halk Oyunları Saha Derlemesinde Arşivleme Evresi", Ege Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu İzmir ,1-3 Aralık 1999

Kitapları (1 adet)- 2012, İzmir Zeybek Oyunları

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2005, Araştırma Projesi, “Devlet Planlama Teşkilatı No: 04-DPT–007 Halk Çalgıları, Halk Oyunları, Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği Müze ve Arşiv Oluşturulması” Uluslararası araştırma Projesi Cilt 2 (Proje Araştırmacısı)
- 2004, Araştırma Projesi, “Devlet Planlama Teşkilatı No: 04-DPT–007 Halk Çalgıları, Halk Oyunları, Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği Müze ve Arşiv Oluşturulması” Uluslararası araştırma Projesi Cilt1 (Proje Araştırmacısı)
- 2000, Araştırma Projesi, DTMK2002/001 Yörelerimizin Geleneksel Oyun ve Müziklerinin Araştırılması Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- ICTM The International Council For Traditional Music
- Society of Dance History Scholars & The Congress on Research in Dance
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2015, Turkish American Fedariton Fellowship
Kazandığı Ödüller (12 adet)- 2014, Golden Chainbridge 1st prize: Macaristan Duna Karnavalı Halk Oyunları Yarışması Dünya 1.liği
- 2006, MEB Halk Oyunları Türkiye Kupası Final Yarışması, Türkiye 1.
- 2005, MEB Halk Oyunları Türkiye Kupası Final Yarışması, Türkiye 1.
- 2004, MEB Halk Oyunları Türkiye Kupası Final Yarışması, Türkiye 1.
- 2003, MEB Halk Oyunları Türkiye Kupası Final Yarışması, Türkiye .2
- 2001, Fransa-Dijon Uluslararası H.O yarışması Dünya 1.
- 2001, MEB Halk Oyunları Türkiye Kupası Final Yarışması, Türkiye 4.
- 1991, Polonya-Zakopone Uluslararası H.O.Yarışma Dünya 1.
- 1989, Üniv.Arası Halk Oyunları Yarış.Türkiye 3.
- 1987, Üniv.Arası Halk Oyunları Yarış.Türkiye 2.
- 1986, Üniv.Arası Halk Oyunları Yarış.Türkiye I.
- 1985, Üniv.Arası Halk Oyunları Yarış.Türkiye 3.