Akademik BilgilerİHSAN YAŞA
PROFESÖR
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ihsan.yasa@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Türkiye, Devam Ediyor
- Yüksek Lisans: Türkiye, Devam Ediyor
- Yardımcı Doçentlik: Türkiye, Devam Ediyor
- Doçentlik: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi, Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üniversitesi,Fen fakültesi, Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi, Türkiye, 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi, Türkiye, 2009

Uzmanlık Alanları- Bakteriyoloji (1070301)
- Mikrobiyoloji (4010104)
- Biyoteknoloji (6140207)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Ikızler, A.A.,Ucar,F., Yuksek, H. Aytın, A.,Yasa I.,Gezer,T. "Synthesıs And Antifungal Activity Of Some New Arylidenamino Compounds", Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 54 no. 2 pp. 135-140, 1997

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Yüksek Lisans Tezi:Doğadan İzole Edilen Bir Proteus Vulgariz İzolatının Üreaz Biyosentezi ve Aktivitesine Etkili Bazı Faktörlerin Saptanması.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Biyoteknoloji Derneği-Ankara
- İzmir Biyologlar Derneği.