Akademik BilgilerAYHAN NUHOĞLU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ayhan.nuhoglu@ege.edu.tr
- Telefon: 3886026, Üniversite
Eğitim Bilgileri- Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 1990
- Doktora: Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 1998

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- İnşaat Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1998-2001
Uzmanlık Alanları- Yapı (6240300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- ERCAN E., NUHOGLU A., 2014, Identification of Historical Veziragasi Aqueduct Using the Operational Modal Analysis, The Scientific World Journal, Volume 2014
- HAMAMCIOĞLU M. T., ARISOY Y., NUHOĞLU A., ERTURAN Y. P., 2013, Protection of Archaelogical Remains in the Yortanli Dam Reservior in Turkey, International Journal of Architectural Heritage, Vol. 7, p. 653-672
- OZTURK D., BOZDOĞAN K., NUHOĞLU A., 2012, Modified Finite Element-Transfer Matrix Method for the Static Analysis of Structures, Structural Engineering Mechanics, Vol. 43, No. 6, p.761-769
- NUHOĞLU A., KORKMAZ A. 2011, A Practical Approach For Nonlinear Analysis Of Tensegrity Systems, Engineering with Computers , 27:337-345
- ARISOY B., NUHOĞLU A., ERCAN E., 2011, Seismic Response Of Multi-Drum Classical Columns Of Apollo Temple At Claros, Scientific Research and Essays, Academic Journals, Vol. 6(2), pp. 283-292
- KORKMAZ K. A., NUHOĞLU A., ARISAY B., CARHOĞLU I. A., 2011, Investigation of Structural Safety of Existing Masonry Healthcare Facilities in Turkey, Journal of Vibration and ControJournal of Vibration and Control, lol.18(6) p.867–877
- NUHOĞLU A., 2010, Nonlinear Analysis Of Cable Systems With Point Based İterative Procedure, Scientific Research and Essays, Academic Journals, Vol. 5 (21), p.283-292
- BOZDOĞAN K. B., ÖZTÜRK D., NUHOĞLU A., 2009, An Approxımate Method For Static And Dynamıc Analyses Of Multı-Bay Coupled Shear Walls, The Structural Design 0f Tall and Special Buildings, 18, 1-12

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- AY Z., ÇARHOĞLU A. I., KORKMAZ K. A. , NUHOĞLU A., ORHON A. V., 2012, Yığma Yapıların Yapısal Davranışının İncelenmesi, Ordu Üniversitesi Bilim Teknik Dergisi, Vol.2, s. 41-53
- ARISOY B., NUHOĞLU A., ERCAN E., 2010, Tamburlardan Oluşan Antik Mermer Sütunların Deprem Etkisi Altındaki Davranışı, Pamukkale Ünv. Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri dergisi, Cilt 16, Sayı 1 , s. 133-142
- NUHOĞLU A. 2005, Noktasal İterativ Yaklaşımı ile Kablolu ve Kafes Sistemlerin Geometrik Nonlineer Analizi, İMO Teknik Dergi, p:3425-3443, ANKARA
- BOZDOĞAN K. B., ÖZTÜRK D., NUHOĞLU A., 2005, Çok Katlı Yapıların Sürekli Sistem Hesap Modeline GöreDinamik Analizi İçin Pratik Bir Yöntem, YTÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2005/4, İSTANBUL
- NUHOĞLU A., 2004, Kablolu Sistemlerin Geometrik Nonlineer Statik Hesabı Dokuzeylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt: 6, Sayı: 4., İZMİR

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- SELMAN E., NUHOĞLU A., 2010, Kablo ve Kafes Elemanlardan Oluşan Öngerilmeli Sistemler, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Temmuz 2009, Sayı 147, İZMİR

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- NUHOĞLU A., YUCEKUL K., KORKMAZ A: K., 2013, Capacity Increase for Existing Steel Bridges Using Prestressed Cables, 2. International Balkans Conferenges of Civil Engineering, BCCCE, Tiran, Albania
- DEMİR A., TEKİN M., BAĞCI M., NUHOĞLU A., 2012, An Experimental Study of the Jacketed R/C Beams with Precast R/C Plates, 10. International Congress on Advances in Civil Enginering, METU, Ankara, Turkey
- ARISOY Y., TURAN M. H., NUHOĞLU A., ERTURAN Y. P., 2011,Yortanlı Baraj Gölü Alanındaki Arkeolojik Kalıntıların Korunması, Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Mardin
- NUHOĞLU A., SELMAN E., ARISOY B., 2010, The Effect of Pretension Forces on the Structural Behaviour in the Cable Stayed Telecominication Towers, International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010 (ACE2010), KTU, TRABZON
- ERCAN E., ALVER N., NUHOĞLU A., YAMADA M., 2010, Evaluation of Material Proporties by NDT and FEM Analysis of a stone Masonary Arch Bridge. International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010 (ACE2010), KTU, TRABZON
- ÖZTÜRK D., NUHOĞLU A., 2008, Evaluation of the Models Used in the Analysis of Shear Walls, ACE2008, 15-17 Sep. 2008, Famagusta, NORTH CYPRUS
- ERCAN E., KIRLI O., NUHOĞLU A., ARISOY B., 2006, Antik Yapılarda Sutun-Kiriş Taşıyıcı Sistemlerin Sonlu Elemanlarla Yapısal Analizi, Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11-13 Ekim 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL
- NUHOĞLU A., BOZDOĞAN K. B., 2004, Çelik Çatı Makaslarının Performansı, Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi ACE2004, İSTANBUL
- BOZDOĞAN K. B., KAYA E., ÖZTÜRK D., NUHOĞLU A., 2004, Deprem Etkisinden Yalıtılmış Yapıların Dinamik Analizi, Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi ACE2004, İSTANBUL
- BOZDOĞAN K. B., ÖZTÜRK D., NUHOĞLU A., 2004, Kule Tipi Yapıların Dinamik Analizi İçin Bir Yöntem, Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi ACE2004, İSTANBUL