Akademik BilgilerLÜTFİYE SUMRU SÖZER KARADAĞLI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasötik Toksikoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: l.sumru.sozer@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 373 91 73
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farm.Toksikoloji, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farm.Toksikoloji, Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2007

Uzmanlık Alanları- Farmasotik Toksikoloji (1030501)
- Biyokimya (1030700)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 4. Karasulu H Yesim: Sanal Z Evren: Sözer Sumru: Güneri Tamer: Ertan Gökhan "Permeation studies of indomethacin from different emulsions for nasal delivery and their possible anti-inflammatory effects."AAPS Pharm SciTech 2008:9(2):342-8.
- 3. Sarıgüllü Özgüney I., Yeşim Karasulu H., Kantarcı G., Sözer S., Güneri T., Ertan G., " Transdermal Delivery of Diclofenac Sodium Through Rat Skin From Various Formulations." AAPS Pharm Sci Tech. 2006: 7(4): Article 88. DOI: 10.1208/pt070488.
- 2. Onderoglu S., Sozer S., Erbil KM., Ortaç R., Lermioglu F., " The evaluation of the long termeffects of cinnamon bark and olive leaf on toxicity induced by streptozotocin administration to rats" J. Pharm. Pharmacol. 1999:51:1305-1312.
- 1. Lermioglu F., Sozer S., "An investigation on household product labels in Turkey" Veterinary and Human Toxicology 1997:39:178-180.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2. Sözer S., Karadağlı F., Ortaç R., Lermioğlu F.,“Nimesulidin hepatotoksik etkisinin sıçanlarda araştırılması“ Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(1) : 1 - 5, 2008
- Sözer, S., Özyer, A. " Kanda askorbik asit tayininde kullanılan iki spektrofotometrik yöntemin karşılaştırılması" E.Ü.Eczacılık Fak.Dergisi Sayı: 2 73-80 Haziran 1993

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Sozer S., Diniz G., Lermioğlu F., " Evaluation of celecoxib toxicitiy regarding oxidative stress/antioxidant status" 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) 23-26 jun 2009 Ankara
- Karasulu H.Y., Sanal Z.E., Sozer S., "Potent anti-inflammatory activity of intranasal ındomethacin emulsion in rats" European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology May 10-12 2004 Sevilla SPAIN.
- Sozer S., Karadagli F., Gumus N., Ortaç R., Lermioğlu F., "The effect of nimesulide-treatment on rat liver and ınvestigation its antioksidant capacity" 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology Oct 30- Nov 02 2003 Antalya.
- Sozer S., Lermioğlu F., "Investigation of the toxic effects of azithromycin on liver using high single dose and divided dose" IPORSHIP 2000 (The second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics with the Participation of Undergraduates) September 6-8 2000 İstanbul.
- Çeliköz Ş., Sözer S., Lermioğlu F., "İnvestigation of urinary thioether excretion in car repair workers" The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, 6-10 Kasım 1999 Antalya

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Sözer S., Lermioğlu F., " Gelişim aşamasındaki sıçanlarda nimesulidin toksisite potansiyelinin değerlendirilmesi" 7. Uluslar Arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi 30 Mayıs-1 Haziran 2009 Ankara.
- Sözer S., Altan G., Ortaç R., Lermioğlu F., "Subakut nimesulid uygulamasının sıçanlarda karaciğer ve antioksidan kapasite üzerine etkileri"Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı) 8-9 Mayıs 2003 İzmir.
- Sözer S., Yalçın A., Akça E., Lermioğlu F., "Azitromisinin parasetamol toksisitesi üzerine etkisi"II. Ulusal Toksikoloji kongresi (Uluslar arası katılımlı) 3-6 Nisan 1997, Antalya.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2006, Araştırma Projesi, Gelişim aşamasındaki sıçanlarda Cox-2 inhibitörü ilaç kullanımının toksikolojik açıdan değerlendirilmesi“E.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:01/ECZ/001
- Araştırma Projesi, Benzin istasyonu çalışanlarında antioksidan enzim düzeylerinin araştırılmasıE.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:2001/ECZ/008
- Araştırma Projesi, Nimesulidin sıçanlarda böbrek, karaciğer ve hematolojik parametreler üzerindeki olası toksik etkilerinin araştırılmasıE.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:2000/ECZ/020
- 1997, Araştırma Projesi, Piyasada bulunan bebek beslenme ürünlerinde nitrat ve nitrit düzeylerinin araştırılmasıE.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:97/ECZ/05
- 1996, Araştırma Projesi, Diyabetik sıçanlarda azitromisinin karaciğer üzerindeki toksik etkilerinin araştırılmasıE.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:96/ECZ/015
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Toksikoloji Derneği