Akademik BilgilerFEHİME HASLOFÇA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: fehime.haslofca@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: 1999