Akademik BilgilerÖZLEM SÖĞÜT
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozlem.sogut@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Analitik Kimya, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Analitik Kimya, Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üniversitesi, Analitik Kimya, Türkiye, 1997

Uzmanlık Alanları- Analitik Kimya (4050301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 1995, Aycıl Kayalı, Özlem Sögüt, Berna Tuncel,Some considerations on analytical methods validations:bioavailability, bioequivalence and pharmacokinetic studies, Eur.J.Drud.Metab.Pharmacokinet., Special Issue,19-22.
- 1994, Ö.Söğüt, C.Yalçınkaya, R. Saygılı,I.Tuğlular, A. Kayalı. An attempt to predict daily erythrocyte fluctations. Eur.J.Drug.Metab. Pharmacokinet. 20,4,271-274.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2000, Ozlem Sogut Ertas, Aycıl Kayali. An experimental overview of atomic absorption validation parameters,Metrology Trends Appl. Calib.Test. Lab. Proceedings, 387-392.
- 2000, Ozlem Sogut Ertas, Aycıl Kayali. Concepts of sample preparation for flame atomic absorption spectrophotometry,Metrology Trend. Appl. Calib. Test. Lab.Proceedings, 393-397

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- 2000, A.Kayali, O.S.Ertas,Validation in biomedical analysis,4th Xenobiotic Metab. Toxic. Workshop Balkan Countries.,12-16 April,Antalya.
- 2000, Ö.S.Ertas, A.Kayalı, Estimation of basic uncertainties in clinical analysis,4th Xenobiotic Metab. Toxic Workshop Balkan Countries 12-16 April, Antalya
- 2000, Ozlem Sogut Ertas,Aycil Kayali,Concepts of sample preparation for flame atomic absorption spectrometry,Inter. Conference on Metrology, 16-18 May Israel 387-392.
- 2000, Ozlem Sogut Ertas,Aycil Kayali, An experimental overwiew of atomic absorption validation parameters, Inter. Conference on Metrology ,16-18 May,Israel.
- 2000, H.Tezel,Ö.S.Ertaş, Effects of mercury on dental students and dentists, 6th international symposium on pharmaceutical sciences, 27-29 June,Ankara.
- 1995, Tuncel,B.,Söğut,O.,Kayali,A.Considerations on parameters of analytical methods validation:bioavailability,bioequivalence and pharmacokinetic studies,35th IUPAC Congress, 14-19 August, İstanbul.
- 1995, Yalcınkaya,C.,Söğüt,Ö.,Kayalı,A., A novel analytical approach using Fick's law for low level intracellular determinations,35th IUPAC Congress, 14-19 August, 1053
- 1995, Sögüt,Ö.,Accuracy and precision of laboratory infrastructure prior to instrumental determinations,35th IUPAC Congress, 14-19 August,İstanbul
- 1993, Kayalı A.,Saygılı R., Söğüt Ö.,Tuğlular I., Yalçınkaya C.3rd Int. Symp. of Pharm.Sci, June 15-18, Ankara.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 1992, Araştırma Projesi, Histamin Tayini ve Bazi Histamin Komplekslerinin İzolasyonu